Verbiedt de ideologie

De islam schrijft gruwelen voor. Niet zomaar een paar gruweltjes in de sfeer van ‘Roodkapje’ of andere sprookjes, maar echte. Homo’s moeten met het hoofd naar beneden in de diepte worden gegooid. Op ongelovigen moet worden ingehakt. ‘Onzedigheid’ van dames levert steniging op.

Vrede. Afb: flickr

Die gruwelen worden zo links en rechts dan ook met de nodige hartstocht gepleegd door grote of kleine aantallen aanhangers van de moslimse beweging. Het nieuws daarover, willekeurig waar zich de ellende afspeelt, wordt niet gebruikt om die beweging aan te klagen voor wat zij is en volgens de meeste beroepsmoslims ook moet zijn, maar om andere godsdienstige bewegingen die zulke gruwelen niet op het repertoire hebben staan of verbieden, op hun plaats te zetten.

Nu weer is het Manchester. Een zaal vol kinderen die in vervoering zijn geraakt door ritmisch gekerm van een Amerikaanse sirene, wordt op gruwelijke wijze vermoord of verminkt door een spijkerbom. De dader komt voort uit de moslimse beweging met een filiaal in Manchester zelf. Niet zomaar een filiaal, maar eentje met een echte moslimse rechtbank erin. Volgens de beroepsmoslim die er de scepter zwaait, is zijn moskee top. Dat slechts één van zijn schaapjes zelfs ongelovige kinderen de ratsmodee injaagt, valt toch nog best mee? Volgens de kringleider daar in Manchester is zijn moskee best heel gematigd.

Nausica Marbe vatte het mooi samen vrijdagmorgen in de Telegraaf:

“Een concurrerend rechtssysteem dat vrouwen discrimineert instandhouden, vanuit een religieuze ideologie die wereldwijde bekering tot de islam nastreeft, staat gelijk aan propaganda van Westenhaat en psychologische agressie jegens vrouwen die, zoals bekend, nadelig behandeld worden door zulke (sharia) raden. Zo’n moskee die mensenrechten schendt, schept een klimaat van geestelijke terreur en haat jegens andersgelovigen. Dat staat niet haaks op het gedachtegoed van de jihadist: de moskee en de aanslagpleger tappen uit hetzelfde onverdraagzaamheidsvat”.

Het politiek correcte gejank uit vele monden waar Marbe zich aan ergert, begint vervelend te worden. Er is niets ‘gematigds’ aan de islam want de club strooit dood en verderf, overal waar zij verschijnt. Denk niet dat bijvoorbeeld luchthavens worden beveiligd tegen Vaticaanse stormtroepen of afscheidingsbewegingen van de Gereformeerde Kerk. Luchthavens worden beveiligd tegen de islam. Listig geformuleerde volzinnen die eindigen met de frase “maar dat heeft niets met de islam te maken” deugen niet. Islamitische terreur heeft altijd met de islam te maken omdat de islam geweld tegen vrijwel iedereen predikt. Wie niet ziende blind of horende doof is, begrijpt dat.

Wat denkt u: zou de Protestantse kerk in Europa nog bestaan wanneer zij op tientallen plaatsen dodelijke aanslagen doet plegen of daarmee in verband moet worden gebracht? Nee natuurlijk niet en terecht. Zo’n organisatie behoort direct al te struikelen over artikel 6 van onze Grondwet: “Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet”.

‘Ieders verantwoordelijkheid volgens de wet’, daar staat het dus al. De Venlose politicus Geert Wilders is, althans zo oordeelde een Amsterdamse rechtbank, in zijn verantwoordelijkheid tekort geschoten. Hij riep immers zomaar : “Wilt u meer of minder Marokkanen in dit land”. Maar wat te denken van de imam die de koran citeert:

“O gelovigen, houdt geduldig vol en biedt geduldig weerstand en rust u uit voor de strijd en vreest Allah”. [koran 3:200]

“Zij die geloven, strijden op de weg van Allah, maar de ongelovigen strijden op de weg van de afgod. Bestrijdt dus de handlangers van Satan”. [koran 4:76]

“Strijdt dan op de weg van Allah, zonder een last op u te nemen tenzij voor uzelf, en spoort de gelovigen aan”. [koran 4:84]

Specifiek tegen degenen die de islam afvallig worden, is het vers : “Als zij zich van u afkeren, grijpt hen en brengt hen ter dood waar ge hen maar vindt”. [koran 4:89]

“Doch de straf voor hen die Allah en Zijn boodschapper bestrijden en verderf (= ongeloof) brengen in het land, is dat zij gedood worden of gekruisigd, dat hun beide handen of voeten afgehakt worden, of dat zij verbannen worden”. [koran 5:33]

Waarom staat zo’n imam niet terecht in de plaats van Wilders? Hij (een imam is altijd een man) propageert immers geweld. Wie de bovenstaande bloemlezing overigens te mager vindt, kan op nog veel andere plekken in de koran terecht.

In de Bijbel staat ook veel geweld beschreven en soms wordt het ook daar zelfs aanbevolen. Het Oude Testament kent talloze geweldsinstructies, maar het Nieuwe Testament veel minder. Van dat Bijbelse geweld hebben wij in onze dagen weinig te duchten, al willen islamitische landen interventies door het Westen al te graag typeren als ‘Kruistochten’. Baarlijke nonsens natuurlijk, want islamitische landen weten niet tot samenlevingen te komen waarin fundamentele mensenrechten en ordentelijke rechtsstaat zijn gewaarborgd. En de wereldgemeenschap heeft nu eenmaal terecht afgesproken niet werkeloos te blijven toezien wanneer sprake is van grootschalige genocide. En uit naam van de islam wordt er nogal gemoord…..

Eigenlijk zien we zelden aanslagen door christenen of joden, terwijl hun ‘heilige boeken’ wel degelijk verhalen van geweld. Nergens zoveel en zo grof als de koran, maar toch. Wanneer de vermeende schepper van het leven vervolgens opdraagt om maar flink wat van die levens per omgaande weer te beëindigen, dan is er toch is mis met die schepper. De schepping is dan grotendeels mislukt eigenlijk. Maar de schepper is onfeilbaar, dus van een mislukte schepping kan ook weer geen sprake zijn. Bovendien: als die maker van leven dan in staat is om te scheppen, dan zou hij toch niet over grondtroepen hoeven te beschikken om dat weer over de kling te jagen. Voor wie kan scheppen is de afbraak ervan immers een peulenschil. Toch worden velen gerekruteerd voor de grondtroepen van de schepper, vooral moslims.

In de moderne wereld hebben religies zich neer moeten leggen bij de door mensen gemaakte wetten. Deden zij dat niet, dan volgde er geen vergunning voor het praktiseren van die godsdienst. Artikel 6 van onze grondwet staat de vrijheid van religie toe, mits die religie de wet respecteert. Het christendom en jodendom houden zich eraan, plegen geen aanslagen en drammen niet om verruiming van het toepassingsgebied van hun religie zoals het dragen van keppeltjes of mijters tijdens het werk. De islam wenst dat wel af te dwingen: het hele arsenaal aan ‘kledingvoorschriften’ komt aan bod evenals het op afgrijselijke wijze slachten van vee. Sterker: moslims verklaren onomwonden dat zij eigenlijk een ‘islamitische’ staat willen.

Kijk: nu zijn we er. Moslims willen een andersoortige staatsvorm. Niet de gekozen politici praten over wetten, maar alleen de voorgangers van die religie kunnen distilleren wat hun schepper van wetten wil hebben. Geen democratie, maar theocratie.

Zolang we de islam toestaan om religie te gebruiken als middel om tot een andere staatsvorm te komen, is het geen religie, maar een ideologie.

Verbiedt de ideologie en beperk de aanstichters van aanslagen in hun mogelijkheden.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
6 jaren geleden

Als mogelijk nuttige aanvulling op uw voortreffelijke artikel heb ik bijgaand een leerzaam interview uit de Neue Zürcher Zeitung vertaald en geparafraseerd met de Egyptische schrijver Hamed Abdel-Samad.

Hij was een muslim extremist maar is nu seculier geworden en keert zich ondubbelzinnig tegen het ignorante excuus dat Islamitisch geweld en Islam niets met elkaar van doen hebben in een interview op 23.03.2017 met de erudiete hoofdredacteur Gujer en de politieke filosoof Gentinetta van de Neue Zürcher Zeitung (een verademing in ons landje waar niet één dergelijke kwaliteitskrant voorhanden is….)

Enkele citaten van Abdel-Samad tussen aanhalingstekens:
‘ Er is geen sprake van misbruik, maar gewoon gebruik van de religie die ernaar schreeuwt om gebruikt te worden voor geweld, dat een expliciet onderdeel is van die religie met 25 bevelen in de Koran tot het doden van ongelovigen, waar God de dood en ook bloed wil zien ’. (Mohammed was een bloeddorstige ‘warlord’ die pretendeerde een profeet te zijn).
‘ Die Koran is voor de ‘gelovigen’ een uitdrukkelijke opdracht tot geweld, een boek met ongelooflijke invloed omdat het het laatste directe woord van God zou zijn voor de mensheid, met daarin een politieke opdracht, een juridisch manifest, een grondwet die voorschrijft hoe mensen moeten leven.’ (Let wel, dit zijn voorschriften uit de 7e eeuw afkomstig van een primitieve, gewelddadige ‘warlord’, met ideeën uit het stenen tijdperk, die vandaag in de Wahabis en IS zijn 21e eeuwse evenbeeld ziet. Dus als God daar voor de laatste maal sprak is dit voor zijn veelal zéér primitieve gelovigen een opdracht die met geweld wordt uitgevoerd).

Deze Egyptische Auteur Hamed Abdel Samad (Kairo, 1972) was lid van de moordlustige Moslim Broederschap die naar Duitsland is geëmigreerd en getransformeerd in één der meest uitgesproken critici van de Islam en het Islamisme: ‘De opdracht om God’s woord in daden om te zetten is niet door moderne Islamisten uitgevonden. Dat staat in de Koran, dat heeft Mohammed zo in de practijk gebracht en dat doen nu zijn navolgers en dat belemmert iedere vorm van vrijheid in de moslim-landen.’ (Abdel Samad wijt zijn conversie aan zijn individualisme en intellectuele nieuwsgierigheid, twee eigenschappen die haaks staan op de, vaak met terreur afgedwongen, Islamitische kuddegeest).

‘Religie in het algemeen, maar in het bijzonder de Islam neigt ertoe zich in het privébestaan der mensen binnen te dringen. Als men die inbreuk geen halt toeroept is de volgende stap pure onderdrukking; waar de Islam de hoofdrol speelt in de wetgeving ( lees : Sharia ) verandert ieder land in een openlucht gevangenis.’
‘De Koran vervloekt ‘ongelovigen’ en schrijft hun onderdrukking voor: de opdeling van de wereld in de Koran is er altijd één tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’ geweest’.
‘ De Islam gaat er van uit dat moslims een ‘verheven groep’ zijn die vèr boven de mensheid staat (over racisme en discriminatie gesproken…). Dat staat zo in de Koran: ‘ Jullie zijn de beste gemeenschap die ooit voor de mensheid is voortgebracht. Wij moeten het Westen overwinnen zodat wij God’s opdracht vervullen ’.(sic!)
‘ De consequentie’s voor de samenleving: Hier begint het fascisme, de vervloeking en demonisering der ‘ongelovigen’ waarbij hun bestaansrecht in twijfel wordt getrokken. Wanneer ‘ongelovigen’ als smerig of als varkens of apen gelden, zoals letterlijk in de Koran staat, dan is het moeilijk voor een ‘gelovige’ om normaal met deze ‘ongelovigen’ om te gaan’. (Inburgering van de eerste generatie faalt in ons Nederlandse politiek-correcte schrikbewind en onaangepaste volgende generatie’s vallen terug op deze ‘bijbelse waarheid’, ook al hebben zij nog nooit een Koran gezien…).
‘ Het Islamisme is een consequente vertaling van wat er in de Koran staat en die houding tegenover ‘ongelovigen’ en geweld – dat is de vertalingvan de politieke opdracht van de Islam, die met deze opdracht is geboren. Dit is de ‘geboorteafwijking’ van de Islam, de mix van geloof, politiek, economie en wetgeving zit in de genen van de Koran ’(lees: de Sharia).
‘Een Islamitische hervorming is uitgesloten – volgens Hamed Abdel-Samad – want hervorming zou betekenen ‘dat wij ons openstellen’ voor het Westen en van hen zouden leren. Maar vanuit Islamitisch perspectief zou dat gelijkstaan aan overgave. Zij moeten zegevieren over het Westen om God’s opdracht te vervullen en bij gebreke daarvan door vrede of goede samenwerking wordt God’s plan niet gerealiseerd ’.

Tot zover enkele highlights uit het N.Z.Z. interview.

r.dunki
6 jaren geleden

Goed artikel, maar pas op : de fascistische ideologie is ingebakken in die religie, is een genetisch bepaald geboortedefect van de Islam.

De Koran roept ook niet op tot geweld maar schreeuwt daarom, met het ene na het andere gebod tot het doden van “ongelovigen”. Vergeet niet dat Mohammed een moordlustige warlord was, een pedofiel die meisjes van 11 jaar tot bruid nam en leefde van moord en doodslag; van die fijne trekjes is de Koran doordrenkt.

Daarom zal uw wens om ideologie en religie te scheiden een vrome blijven want het is inderdaad de Sharia die naar wereldsuprematie streeft, zonder enige concessie!