Prikbord nr. 621 (met bijlage)

De Duitse verkiezingen betreffen niet alleen het parlement in Berlijn en derhalve de bondskanselier, maar ook de deelstaten. Daarbij worden door de verschillende partijen cijfers en statistieken gehanteerd, die nogal afwijken van elkaar. Een gebekvecht over procenten en tienden daarvan, terwijl de echte problemen onbesproken blijven.

Alsof dit zo werd overeengekomen. Doch door de recente schandalen – ook in Nederland – op het gebied van defensie,  sociale voorzieningen en asielcriminelen is er een keiharde confrontatie op komst tussen de CDU en SPD. De regeringspartij(!) SPD wenst extra miljarden voor defensie te blokkeren ten gunste van andere probleemgebieden die tot dusver werden ontkend met gemanipuleerde cijfertjes. Hierbij gelden ‘internationale (NAVO)verplichtingen’ kennelijk niet. Een ding is zeker: bij verkiezingen en reorganisaties komen er altijd lijken uit de kast. Zelfs bij de politie die tot voor kort zo positief werd beoordeeld. Indien het voorbeeld van het Duitse ministerie van defensie wordt gevolgd, worden ook daar topfunctionarissen ontslagen. Wellicht zullen de deelstaten – en zelfs Den Haag – dan niet achterblijven.

Klimaatplan

De topmannen uit het bedrijfsleven, die van de overheid een klimaatplan voor de lange termijn ‘eisen’, hebben zich kennelijk laten inpakken met een tochtje naar de Noordpool.

Terecht willen ze dat de Staat verantwoordelijkheid neemt voor de lichtvaardig ondertekende klimaatverdragen waarvan niemand weet wat het op termijn gaat kosten, of het effectief zal zijn in het licht van de groeiende wereldbevolking en de toenemende industrialisering/motorisering, en welke invloeden niet gerelateerd zijn aan CO2. Doch deze fout kan niet worden ‘gecompenseerd’ door een nationale wet die even lichtvaardig tot stand komt onder druk van belanghebbende activisten, geïndoctrineerde industriëlen en politici, en gesubsidieerde wetenschappers.

ProRail

Indien het verhaal van de baas van ProRail – over de deplorabele staat van ons spoorwegennet – serieus moet worden genomen, dan is dit het zoveelste schandaal bij het ministerie van mevrouw Schultz van Haegen. Toezicht houden op de veiligheid van het openbaar vervoer en de besteding van belastinggeld door ‘geprivatiseerde’ staatsbedrijven, houdt méér in dan het registreren van vertragingen. Het lijkt erop dat in ons ‘welvarende’ land niet alleen defensie in de 20e eeuw is blijven steken, maar ook de spoorwegen, de belastingdienst, de politie/douane, het OM, het UWV, het onderwijs en de computer-/telefoonnetwerkbeveiliging.

=============================

Ontvangen e-mail van een boze burger

De EU is een veelarmig, geld-slurpend MONSTER met de kop van Merkel.

Ik zie het voor mijn ogen gebeuren, hoe dit monster al deze landen met haar tentakels in een wurggreep houdt. Chapeau voor Engeland dat de stap heeft genomen om zich hieruit te bevrijden.

Dit monster legt ons allen niet alleen haar (domme) wil op, het is gelijk een soort bloedzuiger die onze kracht langzaam maar zeker opzuigt in de vorm van al ons geld !!!

Op deze manier verarmt en verzwakt zij ons en pakt steeds meer macht.

Tevens zorgt zij dat miljoenen moslims onze landen overrulen en zo worden wij geleidelijk de onderdrukking in gedreven. Hopelijk mislukken de onderhandelingen met VVD, CDA, D’66 en GL, want anders zijn we aan de ‘duivel’ overgeleverd.

Rechtbanken zijn al overbevolkt met D’66 rechters en dan wordt het nog erger.

Al die Linkse rakkers zijn nu lang genoeg aan het bewind geweest, dus weg ermee.

De VVD moet zich schamen met deze uiterst linkse premier, dus gaarne een ander en geen Eurofiel. Want Links o.l.v. Pechtold en Klaver, zal het monster voeden en ons landje zeker naar de ondergang helpen.

Het wordt tijd dat Rechts Nederland zich gaat roeren, de Linkse Club heeft al genoeg verpest!  WORDT WAKKER!

Wil Verschuur. Alphen aan den Rijn.

===========================

 

Nieuw bewijs dat migrantencrisis geplande VN/EU aanval op Europese landen is

Hoewel uit de jongste cijfers uit Duitsland blijkt dat het aandeel echte oorlogsvluchtelingen slechts luttele procenten bedraagt doen politiek en media nog altijd overkomen alsof we met een ‘vluchtelingencrisis’ te maken hebben en we geen andere keus hebben dan jaarlijks tien- tot honderdduizenden migranten tot onze landen en sociale zekerheidssystemen toe te laten. Tal van aanwijzingen en harde bewijzen dat de migrantenvloedstroom reeds lang van tevoren uitvoerig is gepland hebben we al de revue laten passeren. Daar komt nu ook een VN-rapport uit het jaar 2000 bij waarin letterlijk staat dat het ‘noodzakelijk’ is dat de Europese landen jaarlijks miljoenen migranten gaan toelaten. In het VN-rapport van 17.05.2000 werd gepleit voor ‘instandhoudingsmigratie’ om de ‘verouderende’ bevolkingen van Europa aan te vullen. Daar werd weliswaar geen direct concreet plan voor opgesteld maar dat was het doel van deze analyse niet. Het document diende ertoe om de politieke besluitvormers in de desbetreffende landen methodes aan te reiken waarmee ze hun onderdanen zouden moeten gaan overtuigen van de ‘noodzaak’ van massale immigratie. In de persverklaring werd woordelijk gesteld dat het genoemde gewenste minimale aantal migranten – voor alleen al Duitsland een kleine half miljoen per jaar (!)- hoger was dan het aantal migranten dat nodig zou zijn om de bevolking op peil te houden. Een veel logischer alternatief, namelijk de groei van de autochtone bevolking te stimuleren, kwam -en komt- nooit ter sprake, omdat al tientallen jaren een beleid wordt gevoerd om die groei sterk af te remmen en zelfs om te keren.

Het complot van de Rockefellers en de VN

Al in 1992 stelde de VN het beruchte ‘Agenda 21’ programma op dat inmiddels is geüpdatet naar ‘Agenda 2030’. Daarin werd geconcludeerd dat de groei van de wereldbevolking de consumptie economie onhoudbaar zou maken en dat er daarom permanent ingegrepen diende te worden in de vrije markt en in de samenleving – vooral in de Westerse. Hoe kan het dan dat de VN zichzelf tegenspreekt en in 2000 een ‘oplossing’ voor een niet-bestaand probleem (de in de toekomst verwachte teruggang van de bevolking – maar dat wilde men toch juist bereiken?) presenteerde in de vorm van het stimuleren van massa immigratie naar Europa? Daar-voor halen we een bekend citaat aan van David Rockefeller, die niet zonder de reden de VN het gebouw in New York schonk: Sommigen geloven dat wij (de Rockefellers) deel uitmaken van een complot tegen de belangen van de VS. Zij noemen ons ‘internationalisten’ en verwijten ons dat wij over de hele wereld met anderen samenzweren om een compleet nieuwe wereldwijde politieke en economische structuur op te bouwen – een nieuwe wereld (orde) (NWO), als u wilt. Als dat de aanklacht is, ben ik schuldig, en daar ben ik trots op.

Soros’ Open Society & EU ondermijnen democratie

Partner in crime’ George Soros is een andere machtige NWO-topman die zijn miljarden en invloed aanwendt om de grenzen en culturen door migratie en vermenging uit te wissen, te beginnen in Europa. Zijn extreemlinkse ‘Open Society’ stichtingen werken hiervoor nauw samen met Brussel en helpt tal van organisaties met het sluizen van zoveel mogelijk illegale moslimmigranten naar ons werelddeel. De Jerusalem Post concludeerde op 22.08.2016 dat het doel van de massa immigratie van de EU en Soros ‘het ondermijnen van de Westerse democratieën is en het voor hun regeringen onmogelijk te maken om de orde en hun eigen identiteiten en waarden te bewaren’. Ook hier gaat het om de stapsgewijze afschaffing van de nationale staten ten gunste van eerst een Europese regering, en daarna een wereldregering. Dat het niet bij VN aanbevelingen is gebleven bewijst een vrijwel onbekend gebleven EU-document van 02.09.2009 waarin letterlijk staat dat er ‘een gemeenschappelijk programma voor nieuwe migranten (lett. Neuansiedler = nieuwe kolonisten) moet worden ingevoerd, om de immigratie in de externe dimensie van het asielbeleid van de EU te integreren, en deze versterkt strategisch te gebruiken.’ In datzelfde document werd beklaagd dat er nog veel te weinig migranten in Europa werden binnengelaten.

Geen vluchtelingen, maar permanente economische migranten

Puur ‘toevallig’ ontstaat er slechts 6 jaar later een ‘vluchtelingen’crisis, die de door de VN en EU gewenste migrantenstroom naar Europa op gang brengt. Uit het document blijkt onomstotelijk dat het vrijwel niet om oorlogsvluchtelingen gaat die op zoek zijn naar veiligheid en bescherming maar vrijwel uitsluitend om permanente economische migranten, iets wat zoals gezegd door de cijfers uit Duitsland wordt bevestigd. Het recent bericht dat Syrische ‘vluchtelingen’ (net als gelukzoekers uit Eritrea) op kosten van de Europese belastingbetaler vakantie vieren in hun thuisland en zelfs in Aleppo, bewijst dat er zelfs voor die paar procent ‘echte’ vluchtelingen geen enkele noodzaak was om 2.000 kilometer verderop in Europa ‘bescherming’ te zoeken. Waar het hen dan wel om ging behoeft eigenlijk geen uitleg: islamisering, gekoppeld aan de royale Europese sociale zekerheidssystemen die in snel tempo worden uitgeput. Zo kreeg in Duitsland bijna 100% van de vorig jaar 700.000 toegelaten illegale moslimmigranten direct een uitkering, waar het overgrote deel permanent van zal blijven leven. De extra kosten lopen nu al in de tientallen miljarden euro’s per jaar.

Ja, de VN wil de homogeniteit van de volken vernietigen

Op 30.09.2015 publiceerde de ‘Council on Foreign Relations’, een door de Rockefellers opge-richt globalistisch NWO-orgaan, een interview met Peter Sutherland, de Speciale VN Vertegenwoordiger voor Immigratie en Ontwikkeling. Sutherland, lid van de al even beruchte Trilaterale Commissie – eveneens door de Rockefellers opgericht, zat in het bestuurscomité van de Bilderberg Groep en was bestuursvoorzitter van ‘vampierinktvis’bank Goldman Sachs. In dat interview bevestigde Sutherland dat het geen complottheorie is dat hij ooit heeft gezegd dat hij ‘de homogeniteit van de volken wil vernietigen. Ja, daartoe ben ik vastbesloten! Als ik dat morgen zou kunnen uitvoeren, zou ik dat doen, inclusief mijn eigen volk.’ Hij verraadde tevens wie er gewillig aan dat plan meewerken door het manipuleren van de bevolking met het échte ‘nepnieuws’: ’De media aan boord halen is de sleutel. Maar we moeten ook de deur intrappen bij de brigade getikten en fantasten (de alternatieve/onafhankelijke blogs en sites), die grote delen van onze media in de moderne wereld beheersen.’  (1)

Het einde van Nederland nadert

Case closed’, bewijs geleverd. Het grootste deel van de politiek én de media werken doelbewust en met kwade opzet – door middel van het steunen van en het eisen van onvoorwaardelijke steun voor massale immigratie – aan de opheffing van ons land, ons volk, onze cultuur, onze waarden, onze veiligheid en uiteindelijk ook onze welvaart en onze toekomst. Het is alleen erg triest dat de meesten van onze steeds naïever wordende landgenoten dit – gezien de recente verkiezingsuitslag – vermoedelijk pas in de gaten zullen krijgen als het veel en veel te laat is.

Xander

(1) Anonymous News

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
7 jaren geleden

@ Klimaatplan

Wat ik zo moeilijk begrijp is dat de gemiddelde temperatuur-toename over (ruim) een eeuw op slechts 0,85° C wordt gesteld, zelfs door de klimaat-clique. De temperatuur in de atmosfeer is de laatste 19 jaren in het geheel niet toegenomen.

De temperatuur in Antartica is gedaald met een forse toename van het poolijs, die de afname van drijfijs en toename van temperatuur op de Noordpool kennelijk meer dan compenseert.

De klimaat-clique ziet dat hun verhaal inmiddels niet meer voor zoete koek wordt aangenomen en begint vervolgens de “wetenschap” te kapen met onwetenschappelijke “science marches” waarbij een prijs beschikbaar is voor wie het hardst schreeuwt, voorbijgangers molesteert en auto’s in brand steekt onder het motto ” als jullie onze versie van wetenschap niet accepteren dan zijn jullie anti-wetenschap”.

Daarmee wordt iedere andersdenkende wéér automatisch weggezet als dom, xenofoob en waarschijnlijk zal hij/zij ook wel onderbuik-problemen hebben….

Wetenschap is moreel neutraal en laat zich niet misbruiken voor ideologische doeleinden; ook Einstein’s relativiteitstheorie heeft geen invloed gehad op bestuurlijk niveau.

Alleen als er wetenschappelijke consensus ontstaat over de onbetwistbare rol van de mensheid in de toename van de CO2 kan er -vervolgens- door de kiezers en beleidsmakers een wettelijk raamwerk en uitvoerend beleid worden bepaald dat spoort met die consensus. De flauwekul in de UN is slechts een goudmijn voor quasi-wetenschappers.

Dat die linkse activistjes weer eens proberen om de feiten te vervalsen is vaste prik, maar hard schreeuwen en geweldadig optreden kunnen niet maskeren dat de èchte wetenschap het nog lang niet eens is over de mate waarin de mensheid al dan niet bijdraagt of exclusief verantwoordelijk zou zijn voor een door de millennia terugkerend fenomeen van klimaatverandering.

Als er al sprake zou zijn van e x c l u s i e f menselijk toedoen als catalysator voor dit natuurlijke proces – q u o d n o n ! – dan schijnt de Nederlandse CO2 footprint slechts rond de 0,3 % van de wereldwijde CO2 productie te bedragen, slechts een fractie van de enorme hoeveelheden CO2 die de Russische taiga in de zomer de atmosfeer instuurt.

Als een collectie clowns dan naar Spitsbergen is geweest en de harde feiten niet eens kent noch wil kennen, om vervolgens zich voor het linkse karretje te laten spannen word het tijd dat iemand die koppen eens goed tegen elkaar slaat. Welkom Donald Trump…