Prikbord nr 617

In de toonaangevende landen van de EU – Duitsland en Frankrijk – doet zich nog op grote schaal armoede voor, waarvan met name kinderen het slachtoffer zijn. In Duitsland gaat het daarbij om een norm van slechts een warme maaltijd per 2 dagen. In Groot-Brittannië is dit probleem officieel erkend en deels ‘opgelost’ door het verstrekken van schoolmaaltijden.

In Frankrijk is bovendien de (gesubsidieerde) agrarische sector in de problemen, net als de melkveehouders in Nederland en Duitsland. Franse veeboeren menen dat de oorzaak bij de EU moet worden gezocht, zonder te beseffen hoeveel miljarden de EU jaarlijks voor de Franse boeren beschikbaar stelt. Dat dit geld wellicht wordt gebruikt om de Franse begroting te steunen, is een teken van de verminderde welvaart, de toenemende armoede in bepaalde regio’s en de deling van de samenleving in elites en de rest. Verkiezingen kunnen dit probleem niet oplossen en voor allerlei beloftes, zoals meer politie, ontbreekt gewoon het geld. Alleen een structurele verandering, waarbij zowel de macht van de linkse vakbonden als de rechtse elites wordt gebroken, kan de armoedespiraal ombuigen. Doch dit lijkt welhaast onmogelijk in een democratie van belangengroepen en gevestigde orde.

Klokkenluiders

En weer blijkt een crimefighter van het OM chantabel te zijn wegens zijn voorkeur voor jongetjes. Sinds Tonino en Demmink weten we dat strafvervolging niet altijd (zelden?) wordt toegepast bij vermeende daders uit justitiële kringen. In dit geval heeft betrokkene wellicht onvoldoende dossierkennis om als ‘klokkenluider’ te worden gevreesd. Het is overigens opvallend hoe zelden klokkenluiders zich uiten over schandalen bij het OM, Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, ABP, Delta Lloyd, Kinderbescherming,  Rechterlijke macht, Politie, Rijksgebouwendienst, Belastingdienst, ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG/gemeenten (vervalsing jaarrekeningen gemeenten e.d.), NS, woningcorporaties, waterschappen, banken, EU en VN. Is dit een kwestie van intimidatie of moet er op voorhand een geheimhoudingsverklaring worden getekend?

Niet voor je beurt praten

Mevr. Van der Graaf (Tel. 21/4) meent kennelijk te weten dat gedetineerden ten onrechte klagen over de kwaliteit van de voeding. Hiermee ‘praat’ ze voor haar beurt, want dit speelt reeds jaren in meerdere gevangenissen met onder meer gezondheidsproblemen tot gevolg. Als (voormalig) zaakwaarnemer ben ik betrokken geweest bij ernstige klachten en de bewijzen daarvan. Zonder hierbij in detail te gaan kan ik bevestigen dat de politiek niet geïnteresseerd was, doch dat tenminste één klachtdossier door een onderzoekscommissie is toegewezen. Als dit niet tot algemene verbetering heeft geleid, dan dient de Kamer een eigen onderzoek in te stellen, wat destijds door het CDA werd geweigerd.

Schietschijf

Duitsland heeft niet alleen vluchtelingen binnengelaten, maar ook grote aantallen Bulgaren, Roemenen en gelukszoekers uit de voormalige Sovjet-republieken. Daaronder vele criminelen van het type mensensmokkelaar, drugs-/vrouwenhandelaar, zakkenroller, uitkeringsfraudeur, roofovervaller, huurmoordenaar en psychopaat.  De aanslag op een spelersbus beoogde gewetenloze moord met het doel de beurskoers van de betreffende voetbalclub uit Dortmund te beïnvloeden. Het zijn dus niet altijd moslimterroristen die gewone burgers als ‘schietschijf’ gebruiken. Daarmee is geen rekening te houden. De vraag is echter of de politie zich ook als schietschijf moet gedragen door haar aanwezigheid in uniform te tonen ter ‘geruststelling’ van het publiek dan wel ter onderlinge identificatie. Het heeft een ongewapende politieman in Londen het leven gekost en inmiddels twee politiemannen in Parijs. Hoe groot de paniek en woede ook zijn, alleen herhalen dat de politie zich niet bang laat maken, is niet voldoende. Ze hebben recht op een maximale veiligheid en derhalve op politieke betrokkenheid; niet alleen bij begrafenissen.

VN-tarief

Een ‘juridisch’ onderzoek naar de herkomst en het gebruik van (een der) chemische wapens in Syrië zal volgens de VN 26 miljoen dollar kosten. Moeten voor dit absurde bedrag ook ‘getuigen’ worden beloond of is dit het normale VN-tarief voor een onderzoek dat jaren gaat duren en vervolgens wordt betwist door leden van de Veiligheidsraad? Want zelfs indien aangetoond kan worden dat een gasbom van Syrische herkomst is geweest, dan doet zich – net als bij de MH-17 – het probleem voor om te bewijzen wie deze heeft ingezet en vooral waarom.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties