Niets kunnen zien is het lot van blinde mensen

Niets willen zien, wegkijken blijkt een typisch westers politiek manco te zijn. Onder het mom van politiek correct streven naar diversiteit worden de deuren van westerse instituties geopend voor de islam.

Instituties die kenmerkend zijn voor het westers democratisch model zoals die zich stapsgewijs in een periode van 250 jaar heeft gevormd en volgens de linkse gutmensch en hun media achterban nu aan veranderingen onderhevig moeten zijn.

Afb: https://oneway2day.wordpress.com

Westerse politici hebben gecapituleerd voor de islam. Wanneer de ontwikkelingen in westerse politieke en economische bolwerken als VK, Duitsland en Frankrijk op een rij worden gezet en de effecten op de respectievelijke samenlevingen gepeild worden, kan geen andere conclusie getrokken worden. Het lijkt er op dat veel politici zich ervoor schamen dat voorgaande generaties er in geslaagd zijn om het Westen cultureel, economisch, financieel en ideologisch op een hoog peil te brengen en vergeten dat die strijd, want dat is het geweest, vaak tegen de stroom in gevoerd moest worden. Vergeten wordt dat het opkrikken van normen en waarden bloed, zweet en tranen heeft gekost.

Westerse politici proberen al jarenlang de respectievelijke samenlevingen een schuldgevoel aan te praten. Een schuldgevoel vanwege ontsporingen tijdens de koloniale periode, een schuldgevoel vanwege de rol die sommige Europese landen bij de slavernij hebben gespeeld en een schuldgevoel vanwege het feit dat moslimstaten niet een gelijksoortig welvaartsniveau hebben gerealiseerd als het rijke Europa. “The relative abundance enjoyed by the Western post-war generations have created a kind of shame instead of pride” is een uitspraak die hout snijdt. We mogen niet meer trots zijn, maar moeten het hoofd nederig buigen voor het relatief goede leven van de doorsnee Europeaan.

Het sterkst zien we die capitulatie in de manier waarop een groot aantal NAVO-lidstaten met de veiligheid van hun samenleving omgaat. De onsplitsbare veiligheid die leidend en sturend zou moeten zijn voor alle NAVO-lidstaten, wordt zeker door de traditionele NAVO-lidstaten nauwelijks omarmd. Vooral niet door Nederland. Door de verarming van de effectiviteit van politie, Openbaar Ministerie en rechterlijke macht is de binnenlandse veiligheid in Nederland een zorgenkind. Het politieapparaat is nauwelijks anticiperend en hopeloos ineffectief bij de bestrijding van criminaliteit en terrorisme; het OM blinkt uit in slordigheid en de rechterlijke macht maakt zich regelmatig belachelijk door het uitspreken van straffen die de crimineel doet uitbarsten in gelach. De krijgsmacht, tja de krijgsmacht. Een instituut dat zelf onderstreept niet meer in staat te zijn om het wettelijke takenpakket uit te voeren, dwingt zich in een marginale rol in die onsplitsbare veiligheid.

De doorsnee burger in het Westen ziet de islamisering om zich heen groeien. Criminaliteit bereikt onverwachte pieken. Minder kerken, meer moskeeën. In Duitsland en VK worden de stemmen luider om delen van de sharia te incorporeren in de nationale wetgeving. In Duitsland staan rechtbanken kindhuwelijken toe. In Den Haag zorgen salafistenpatrouilles tijdens de jaarwisseling voor orde en rust in door de islam gestuurde wijken. In bijna alle migratie-opvanglanden worden no go-regio´s steeds talrijker en de volgens politici niet bestaande shariarechtbanken kunnen de zaken niet meer aan[i]. In het VK heeft een van de meest vooraanstaande rechters gepleit voor het verlaten van het christelijke pad en het volgen van de multiculturele afslag. Hij bedoelt te zeggen meer van de islam op te nemen.

In Zweden verschijnt een video waarop een vrouw met hidjab het Zweedse volk komt vertellen dat het tijd wordt dat de nieuwe Zweden hun plaats in de samenleving moeten gaan opeisen…met hun cultuur, taal, normen en waarden….Het Nieuwe Land komt eraan. Deze dame vertegenwoordigt de Moslimbroederschap, nog niet zo lang geleden met steun van het Amerika van Obama aan het roer in Egypte. Een beweging die streeft naar een kalifaat op basis van koran en in het gareel gehouden door de sharia. Het doet er blijkbaar niet meer toe en op welke wijze dat kalifaat tot stand komt. Natuurlijk door de jihad.

Politici in hun parallelle universum blijken blind te zijn voor die ontwikkelingen. De man die zich zo happy voelt in het Torentje heeft na de verkiezingsuitslag snel zijn koene woorden ingeslikt. Wie zich niet aanpast aan de normen en waarden van de Nederlandse samenleving, kan zo door de open deur vertrekken, vertelde hij in de aanloop naar de verkiezingen het electoraat. Politici, het zijn leuke babbelaars en babbelaartjes in links georiënteerde praatprogramma´s, maar voor het verbeteren van het leven van de doorsnee burger heb je er absoluut niets aan. De besprekingen over een nieuwe regering bewijzen dat verkiezingen niets meer zijn dan grote shows, waarbij de gebeurtenissen in de ring van circus Renz verbleken.

Misschien dat onze politici nog eens deze uitspraak van Pim Fortuyn hardop in de badkamer willen opzeggen “Christelijke inwoners in Nederland, zoals op de Veluwe, hebben moreel meer rechten dan islamitische nieuwkomers, omdat christenen al eeuwenlang hebben bijgedragen aan de opbouw van ons land” en een minuut willen nadenken over het effect daarvan op hun denken en doen. Blind zijn is een echt een vervelende tekortkoming.

————————————————–

[i] Londen alleen telt al 100 shariarechtbanken die gebruik maken van de westerse waarden van gelijkheid en vrijheid; van de onschendbaarheid van de rechten van de mens. Verschillende Duitse regionale rechtbanken hebben sharia-uitspraken zelfs formeel bevestigd.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
7 jaren geleden

‘ Niets kunnen zien ‘ is niet identiek aan ‘ niets w i l l e n zien.’ Het idée-fixe van onze rabiate salonsocialisten dat er een gematigde en een radicale Islam zouden bestaan getuigt van enerzijds absolute ignorantie in deze en anderzijds absolute onverantwoordelijkheid.

Dit omdat de Islam een geboortedefect heeft, d.w.z. een genetisch probleem dat in het DNA van de Islam zit: Het gif van de ‘superioriteit van de muslims’ wordt kinderen al van kleins af aan ingegoten, vergezeld van de instructie om de ‘ongelovigen’ hetzij te bekeren hetzij te onderwerpen resp. van kant te maken.
De Koran telt 25 letterlijke geweldsinstructie’s die oproepen tot het doden van medemensen en daarbij is geen plaats voor imaginaire ‘gematigde’ moslims.

Mohammed, die uiteindelijk niets meer of minder was dan een ordinaire, moordlustige dief zoals de warlords die ook nu nog van Libië tot Eritrea de wereld levensgevaarlijk maken, begon als een dweperige ‘profeet’. In die beginfase was hij voorzichtig omdat hij kwetsbaar was en slaakte die bloeddorstige taal (nog) niet, maar toen hij begon met de codificatie van zijn ideologie, o.a. middels een grote mate van plagiaat van het oude testament resp. de Torah, werd e.e.a. steeds gewelddadiger naarmate zijn machtspositie toenam.

Die gewelddadige, puur fascistische ideologie is een integraal onderdeel van de Islam, dus een geboortedefect, zoals de Sharia die uitdraagt. Uiteindelijk stamt deze ‘zuivere leer’ van de Koran, zoals in Saudi de Wahabi’s die voorstaan en met hen I.S., rechtstreeks uit het stenen tijdperk en is de reden dat er in de Islamitische wereld nooit enige ruimte is geweest voor ‘verlichting’ , al helemaal geen educatie voor vrouwen of economische vooruitgang.

De Sharia streeft naar wereldsuprematie en laat daarbij niets op zijn weg komen, dus de salonsocialisten die met hun idée fixe van multiculturele diversiteit etc. komen – o.a. bijna 200 Sharia rechtbanken in Engeland – worden in dank geaccepteerd maar tegelijk intens geminacht omdat zij zowel ‘ongelovigen’ als ruggegraatloze ‘walkovers’ gezien worden en dat moeten slappelingen als Rutte, Pechtold, Asscher en Klaver zich aantrekken.

Maar, als zij dat niet ‘ willen ‘ inzien dan ‘ kunnen ‘ zij dat uiteraard ook nooit doen…..