Naïviteit wordt afgestraft: onschuldigen het slachtoffer

Na de aanval op de Syrische luchtmachtbasis is naar buiten gekomen dat de regering-Obama wel degelijk wist dat Assad niet al zijn voorraden ter vernietiging had aangeboden. De nadruk ligt op aangeboden, want een uitgebreid onderzoek naar chemische voorraden heeft de VN nooit gedaan.

Zoals gebruikelijk worden despoten als Assad publiekelijk voor hun daden verketterd, maar als het een luie organisatie als de VN goed uitkomt, wordt diezelfde verketterde slager op zijn woord geloofd. Vooral als een even onbetrouwbare man als Putin de woorden van die despoot een mondiaal draagvlak geeft.

Afb: wikimedia

Drie jaar na de beweringen van Obama, Kerry en Rice dat alle chemische voorraden van Assad zijn vernietigd, komt de aap uit de mouw. In 2014 riepen de drie kopstukken van de regering-Obama in koor “What is true is Assad got rid of his chemical weapons” (Obama); We were able to get the Syrian government to voluntarily and verifiably give up its chemical weapons stockpile.” (Rice) en “we got them all, “100%.” (Kerry). Tony Blinken, voormalig plv. minister van BuZa en voormalig plv. Nationaal Veiligheidsadviseur van Obama, verklaart een dag na de kruisraketaanval echter: “We always knew we had not gotten everything, that the Syrians had not been fully forthcoming in their declaration”. James Clapper, voormalig Directeur Nationale Inlichtingen (NI) getuigde in 2016 voor het Congres: “Noting gaps and inconsistencies in Syria’s declaration we assess that Syria has not declared all the elements of its chemical weapons program to the Chemical Weapons Convention”. Beide verklaringen staan lijnrecht tegenover de enthousiaste uitroepen van Obama en consorten, Volgens Binken was de regering-Obama in de personen van Obama, Kerry en Rice op de hoogte van het feit dat er nog chemische voorraden in handen van Assad zouden blijven en hebben ze daarover gezwegen. Van dat soort wereldleiders moet je het dus niet hebben.

Waar komen die chemische voorraden vandaan, moet de volgende vraag zijn die n.a.v. die plotselinge openbaring van voormalige Obamabewonderaars beantwoord moet worden. Voor zover bekend heeft Assad geen productiecapaciteit om chemische voorraden van die omvang in een periode van 10 tot 15 jaar te maken. Volgens een aantal geloofwaardige bronnen zou de initiële voorraad uit Syrië gekruid zijn.

Publicaties

James Clapper rapporteerde in mei 2003 in de Chicago Tribune dat …. satellite imagery showing a heavy flow of traffic from Iraq into Syria, just before the U.S. invasion in March, led him to believe that illicit weapons material “unquestionably” had been moved out of Iraq…..Volgens Mark Hemingway van de Weekly Standard was Clapper in die periode niet de enige. In 2014 publiceerde de New York Times, een krant die niet echt als een Bushbewonderaar gekwalificeerd kan worden, een artikel waarin de krant melding maakte van “from 2004 to 2011, American troops in Iraq stumbled across caches of chemical weapons…. finding roughly 5,000 chemical warheads, shells or aviation bombs,….a handful of soldiers were even exposed to chemical weapons in Iraq with serious consequences. Further, there are chemical weapons stores in Iraq unaccounted for in areas now controlled by ISIS…..Wikileaks openbaarde onlangs informatie uit officiële Amerikaanse documenten waarin gemeld wordt …. for years afterward, U.S. troops continued to find chemical weapons labs, encounter insurgent specialists in toxins and uncover weapons of mass destruction..” Zou Bush toch gelijk hebben gehad?

In 2006 publiceerde George Sada, een voormalige generaal in de Irakese strijdmacht, een boek waarin hij tot in detail beschreef hoe en wanneer de Republikeinse Garde voorraden weapons of mass destruction (WMD) transporteerde van Irak naar Syrië. Volgens deze Sada werden die voorraden met civiele vliegtuigen, die voor vrachtvervoer waren geprepareerd, naar Syrië gevlogen. De New York Sun berichtte daarover in een artikel van 26 januari 2006. Zijn uitspraken zijn in lijn met die van Israëls hoogste opperofficier in de periode van operatie Iraqi Freedom, Moshe Yaalon, die tegen een reporter van de Sun verklaarde dat Saddam chemische strijdmiddelen naar Syrië had vervoerd.

Amerikaanse militairen hebben in de periode 2004-2011 sporen van chemische strijdmiddelen in Irak ontdekt en een aantal heeft zelfs besmettingen opgelopen. Daarover heeft de regering-Obama zijn mond gehouden. Irak had WMD. Wanneer satellietfoto´s uit maart 2003 inderdaad bevestigen dat lange konvooien van Irak naar Syrië verplaatsten, kan dat betekenen dat Irak – zoals Sada beweert – voorraden WMD naar Syrië heeft getransporteerd. Dat kan alleen worden bevestigd als er containers gevonden worden waarin onmiskenbaar chemische strijdmiddelen hebben gezeten en gemarkeerd zijn met Irakese, Russische of wellicht wel Noord-Koreaanse teksten. Dat had bij de vernietiging van de aangeboden voorraden in containers door de VN gerapporteerd moeten zijn en dat is niet gebeurd. Wat overigens niet wil zeggen dat dergelijke gemarkeerde containers niet ontdekt zijn.

Onder de neus van de wereld

Uit krantenpublicaties en de daarin geciteerde bronnen kan een aantal conclusies getrokken worden. Alle bronnen bevestigen dat Syrië zonder hulp van buitenaf nooit in het bezit kan zijn gekomen van chemische strijdmiddelen. Die voorraden zijn onder de neus van de wereld aangelegd en uitgebouwd. Het lijkt er op dat de initiële voorraden afkomstig zijn uit het Irak van Saddam Hussein; een groot deel in 2013 is aangeboden voor vernietiging en een deel is achtergehouden. Andere – Pakistaanse – bronnen beweren dat die initiële Syrische voorraden uitgebouwd zijn door Noord-Korea en dat China daarin een handje geholpen heeft. Bij die berichtgeving speelt ongetwijfeld de spanningen tussen beide landen een rol. Volgens Bruce Bechtol heeft Noord-Korea twee productiefaciliteiten in Syrië gebouwd. Er zijn ook bronnen die met de vinger naar Rusland wijzen. Geen van die beweringen steunen op harde bewijzen.

Daarom zou de chemische aanval, resp. de treffers op een opslaglocatie waarin chemische strijdmiddelen opgeslagen lagen op resp. in Khan Sheikhoun in de provincie Idlib moeten leiden tot het beantwoorden van de vraag waar Assads chemische strijdmiddelen vandaan komen, wie Assad geholpen heeft die voorraad qua volume en kwaliteit in stand te houden resp. uit te bouwen en waar ze opgeslagen liggen. Aanvullend moet een antwoord komen op de vraag waarom Obama toegelaten heeft dat Assad een deel van zijn chemische strijdmiddelen niet heeft aangeboden en nooit melding is gemaakt van Amerikaanse militairen die besmet werden met chemische strijdmiddelen. Die vragen heb ik nog niet gehoord. Dus is het wachten op de volgende inzet van chemische strijdmiddelen tegen weerloze en onbeschermde Syriërs die zijn achtergebleven in het massagraf waarin de Syrische zandbak de afgelopen zeven jaar is veranderd. En de westerse wereld die doorgaat met het geloven van teksten uit de monden van despoten als Assad en Putin, laat zich doorlopend door die mannen een rad voor de ogen draaien. Je moet ervan houden.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
7 jaren geleden

Uit onderzoeken blijkt dat het thuisfront sneller achter militair ingrijpen staat wanneer er gruwelijkheden worden gepleegd tegen de mensheid. Regeringen proberen daarom onder valse voorwendselen hun burgers ervan te overtuigen dat er geen andere alternatieven zijn dan militair ingrijpen. Tijdens de tweede Golfoorlog in 1990, ook een oorlog om grondstoffen, werden Iraakse militairen ervan beschuldigd dat zij in Koeweitse ziekenhuizen baby’s uit hun couveuses gooiden. Dit is echter nooit bewezen, sterker nog, er zijn geruchten dat dit volkomen in scène is gezet door professionele PR bedrijven. Het doel was in ieder geval om het publiek wijs maken dat de Irakezen barbaren waren die ernstige misdaden pleegden, en dat er daarom wel militair moest worden ingegrepen, en het dus niet om de olie ging.

Zo zijn er nog een aantal voorbeelden te noemen inzake het verkrijgen van de steun van het publiek wanneer er regimes omver geworpen moesten worden. Tijdens de Bosnië-oorlog explodeerde op 28 augustus 1995 een mortiergranaat midden op de markt van Sarajevo, waarbij tientallen burgers werden gedood. Omdat Sarajevo voornamelijk werd bewoond door moslims, werden de Serviërs al gauw als dader aangewezen en gaf het de toenmalige Amerikaanse president Clinton een internationaal goedgekeurd excuus om de Serviërs in Bosnië te bombarderen. Jaren later worden echter steeds meer berichten gepubliceerd dat, niet de Serviërs achter de aanslag zaten, maar de moslims zelf.

”Tijdens de Kosovo-oorlog zocht Clinton opnieuw een reden om de Serviërs te bombarderen, echter nu werden de Serviërs beschuldigd van genocide op de Albanezen. Jaren later zocht Bush Jr aanleiding om Saddam Hoessein af te zetten. Hij werd valselijk beschuldigd van het bezitten van massavernietigingswapens en leveren van steun aan al-Qaida. Dan begint mogelijk ook de vraag op te borrelen wat het motief was om Afghanistan binnen te vallen?

Het nieuws is makkelijk te voorspellen wanneer je doorhebt hoe het spel gespeeld wordt.” ( http://valkyries.nl/de-reden-achter-het-bombardement-op-assad/ )

A.R. Girbes sr
7 jaren geleden

Ik heb nog niet eerder een zo concreet en absoluut commentaar gelezen als die van R. Dunki. Hij slaat werkelijk de spijker op zijn kop. Naïviteit is een “ziekte” dat wereldwijd verspreid is. Het is een menselijk natuurlijk fenomeen. Het probleem is echter, dat van die naïviteit op een “criminele”, zeer vileine, geniepige manier MISBRUIK wordt gemaakt.
Het betekent dus, dat we met machthebbers te maken hebben die hun bestaan door naïviteit en fatalisme te danken hebben. Dat zien we nu weer in Turkije. Nederland heeft “Turkse Nederlanders” met twee paspoorten als “bewoners” ,waarvan een groot deel nu voor de grondwet in Turkije “JA” hebben gestemd, welk referendum Erdogan meer macht geeft en zich, in mijn visie, als een islamitische despoot kan ontwikkelen.
Hij zei immers, al jaren geleden, dat:” Turken, die in Europa leven, zich niet mogen assimileren omdat dat dát tegen het “Universele verdrag van de rechten van de mens” zou zijn. De Turken die JA gestemd hebben, zouden, in mijn optie ,het land onmiddellijk moeten verlaten. Maar, de ziekelijke naïviteit van Nederlandse regering geeft hen alle ruimte. Evenzo is de naïviteit van Klaas Dijkhof, staatssecretaris van Justitie, maatschappelijk ontwrichtend
Eritrese “vluchtelingen” kunnen rustig op vakantie gaan naar hun “moederland”. Die ?vluchtelingen” zijn geen “vluchtelingen in de zin van het vluchtelingenverdrag. Hun verblijfsvergunning in Nederland zou, zonder enig pardon, onmiddellijk moeten worden ingetrokken. Klaas Dijkhof doet het niet. Dus…… misbruik van Nederlandse naïviteit. Hij heeft zijn discretionaire bevoegdheid gebruikt. Eigenlijk is het een “:détournement de pouvoir” omdat het geen “schrijnende” en/of “dramatische” “gevallen” zijn waarvoor hij die bevoegdheid gebruikte. Klaas Dijkhof is zeker intelligent, hij kwam immers als winnaar uit de bus bij het programma ” De Slimste Mens”. Is het nu naïviteit of beleid van deze regering? Ik denk beide. Maar, dan is de Nederlandse bevolking misleid doordat “wereldvreemde naïviteit van Pv.d.A, D-66, Groen Links en zeker ook van de VVD”, de Nederlandse bevolking de ogen dichtsmeren met zielige verhalen en de NPO beelden op het scherm zet van zielige mensen in een bootje. De woorden ” kiezende zwevers” van R. Dunki , zijn ook krachtig en met volle betekenis inzake de fatalistische en naïeve attitude van een deel “der Nederlandse bevolking:”.

r.dunki
7 jaren geleden

U schrijft : ” En de westerse wereld die doorgaat met het geloven van teksten uit de monden van despoten als Assad en Putin, laat zich doorlopend door die mannen een rad voor de ogen draaien. Je moet ervan houden.”

Voor “een rad voor onze ogen” konden wij ook héél goed terecht bij de onscrupuleuze agitatoren Obama, Clinton, Kerry en Rice, om er een paar te noemen.

Nog veel erger is dat de politiek correcte massa harde feiten negeert ten faveure van dat wat niet in hun utopische linkse wereldbeeld past : Als wij kijken naar de verkiezingen van vorige maand dan getuigt iedere stem op PvdA, D66, GL van de wereldvreemde naïviteit van miljoenen Nederlandse zwevers.

Dus geen “zwevende kiezers” maar “kiezende zwevers”. Je moet ervan houden…