Romantische semantiek

Soms kan een mens zich verbazen over intelligente personen die de strekking van hun uitspraken niet kunnen overzien. Nederland –  zo blijkt regelmatig in de aanloop naar de verkiezingen –  heeft een generatie politici dat het een uitdaging vindt om heldere begrippen te corrumperen en ze een tegengestelde toonzetting en strekking te geven.

Er zitten blijkbaar ook hele volkstammen in het parlement die zich vastbijten in het zoeken naar synoniemen voor begrijpelijke begrippen. Tenslotte zijn er politici die het leuk vinden om het electoraat van een gekozen politicus weg te zetten als domoren, hersenloze burgers die de strekking van hun keuze niet beseffen.

Thuis de mond gesnoerd… Afb: Flickr.

Binnen een uur kon de geïnteresseerde kiezer op internet uitspraken van drie politici lezen die binnen de context van de bovenstaande tekst vallen. Ministers Bussemaker en Koenders vinden dat Nederlandse studenten kennis moeten maken met een gematigde vorm van de islam. Daarvoor trekken de twee bewindslieden een bedrag van € 2,5 miljoen[1] uit. Nog geen half uur later was op een andere webpagina[2] te lezen dat onze minister-president tijdens een interview voor BNR Radio had gezegd dat hij de trend van verkeerd populisme op 15 maart wil keren. Hij noemde als voorbeelden de verkiezing van Trump in Amerika en de overwinning van het Brexitkamp en hoopte dat het Nederlandse domino steentje blijft staan. Opmerkelijk dat hij de nederlaag bij het Oekraïnereferendum niet voegde bij de voorbeelden van verkeerd populisme.

Over de opmerkelijke geborneerdheid van de twee gematigde islam roepende ministers heeft Maja Mischke een weinig verhullende tekst geschreven. Het is het waard om de kernpunten van haar relaas nog even neer te pennen. Het vertrekpunt van haar tekst is de wijze waarop een moslim zijn dagelijkse bestaan moet invullen en de manier waarop hij door zijn omgeving op het islamitisch rechte pad kan worden gehouden. Ongeacht de islamitische stroming zal iedere moslim zich moeten houden aan de vijf zuilen van de islam en soennieten vullen dat aan met de zes zuilen van geloof. Men zou kunnen zeggen dat een moslim in een strak religieus keurslijf is geplaatst en gecombineerd met de manier waarop schendingen worden gestraft, is er geen sprake van een gematigde invulling. Het is duidelijk dat de islam niet past in een liberale omgeving en zeker niet past bij een verzorgingsstaat..

In haar tirade vraagt Mischke zich af wat in Marokko gematigd is aan polygamie, kindhuwelijken, verplichte huwelijken van verkrachte meisjes met hun verkrachter ter wille van de eer van de familie, eerwraak en schending van ramadanbeginselen met een maximale straf van zes maanden in het cachot. Wat is er gematigd aan de straffen die op basis van de sharia worden uitgevoerd bij grote en kleine overtredingen van de inhoud van de koran? Wat is er gematigd aan vijf jaar cel en een beroepsverbod als Allah en/of zijn profeten in de ogen van de overheid worden beledigd? Wat is er gematigd aan het ontzeggen van scholing aan vrouwen? Slaat volgens de ministers het gematigd zijn op het feit dat een moslimstroming geen gewapend geweld gebruikt of aanslagen pleegt met een bomvest, een vrachtwagen of vliegtuig met explosieven om politieke doelen duidelijk te maken?

Waarom moeten die studenten kennis vergaren over die zg. gematigde islam? Is de diepere achtergrond dat de dames en heren studenten daar direct kunnen wennen aan andere kledingsnormen, afwijkende verhoudingen tussen man en vrouw en de manier waarop buitensporig of crimineel gedrag, schendingen van de vijf zuilen van de islam en/of zes zuilen van geloof worden bestraft? Is die reis de aftrap van het doorvoeren van de omgekeerde integratie in Nederland? De geboren Nederlandse staatsburger die zich vrijwillig aanpast aan de beginselen van de islam, hen aanspreekt in hun eigen taal en zich kleedt conform de kledingsvoorschriften van de islam?

Terecht merkt Mischke ook op dat het opdoen van kennis en ervaring van een gematigde vorm van de islam volgens beide ministers niet mogelijk is in de migrantenwijken in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Blijkbaar wonen daar in de ogen van de twee bewindslieden geen aanhangers van de gematigde islam. Als die opmerking inderdaad juist is, dan wordt het tijd dat we grootschalig wapens gaan aanschaffen om huis en haard te verdedigen tegen die niet-gematigde islam in Nederland.

Onze minister-president maakt het op het oog niet zo bont als de eerder genoemd bewindslieden. Dat is overigens afhankelijk van invalshoek en eigen opstelling. Door de toevoeging van het woord verkeerd maakt hij duidelijk dat er sprake is van een goede en verkeerde of slechte vorm van populisme. Hij erkent door die opmerking dat ook de gevestigde politieke orde in de verkiezingsaanloop populisme heeft omarmd om stemmen te winnen. Dat is een ander geluid dan zijn voortdurend vingerwijzen naar de door hem geïdentificeerde populisten.

Die opstelling onderschrijft vaststellingen die zijn opgenomen in het artikel Populair willen zijn is ook populisme. Daar wordt benadrukt dat een politicus die zich op het pluche aan het Haagse haardvuur wil blijven warmen, in de weken voor komende verkiezingen bezig is stemmen te kopen. Met beloftes, met proefballonnetjes, met leuke kleine cadeautjes in de vorm van rozen of een andere bloem. Hij doet en praat populair[3], wil in de gunst van de potentiële kiezer komen, wringt zich in bochten om als een van het volk te worden beschouwd. Een dag na de verkiezingsuitslag is hij vergeten wat in de aanloop het electoraat allemaal is beloofd. Dat soort manipulerend politiek gedrag is volgens Rutte de goede vorm van populisme en politici die zich niet wensen te schikken naar de ideeën van Rutte bedrijven het verkeerde populisme. Rutte en consorten bepalen in hun verregaande arrogantie de yardstick of meetlat waarmee, resp. waarlangs de manier van zieltjes winnen wordt gemeten.

Hij stelt de norm. Niet alleen voor het Nederlandse electoraat, maar ook voor democratisch verlopen referenda en door het volk gekozen regeringsleiders. Dat doet een politicus die niet door het electoraat in directe zin wordt gekozen zoals in de USA, maar door zijn partij als lijsttrekker is aangewezen. De ene democratie is niet de andere en Rutte vindt de manier waarop in Nederland door polderen een regering in elkaar wordt gesleuteld democratischer dan een direct gekozen regeringsleider. Ook het feit dat hij door zijn benadering ruim 60 miljoen Amerikanen en 17 miljoen Britten als domoren wegzet, deert hem niet.

Domoren kunnen met enige sturing nog wel eens de goede weg vinden; kortzichtige politici die last hebben van een tunnelvisie en het lef hebben om andersdenkenden met enig dedain in de hoek te zetten, kunnen niet meer in de juiste richting gestuurd worden. Die proberen het electoraat met begripsbuigingen die de kenmerken dragen van een romantische vorm van semantiek, het eigen politieke huis binnen te halen.

De drie bewindslieden hebben de Nederlandse kiezer twee zaken getoond. Een gematigde vorm van de islam bestaat niet in Nederland, wel in Marokko en een gematigde vorm past volgens twee ministers prima in een open samenlevingsmodel. Het is ook duidelijk dat de zittende minister-president de spelregels van het democratisch proces wil vaststellen en in voorkomend geval naar zijn hand wil zetten. Hij wil liever een Nederland met veel gekke mensen, want in zo´n omgeving voelt hij zich blijkbaar thuis.

———————————————————

[1] www.opiniez.com d.d. 3 maart geschreven door Maja Mischke.

[2] www.msn.com/nl

[3] Geliefd, getapt, bewonderd door en bij het volk,  voor het volk verstaanbaar

 

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties