EMNI, de geheime dienst van IS

In het artikel “Merkels Duitsland” wordt melding gemaakt van een tak van de geheime dienst van IS – EMNI – die in Duitsland vanuit opvangcentra opereert en een beter inzicht lijkt te hebben in het dagelijkse reilen en zeilen van Duitse burgers dan de BND.

Het blijkt dat de terroristische activiteiten van EMNI zich zeker niet zullen beperken tot Duitsland en de rest van West-Europa zijn borst nat kan maken.

Wat is en doet EMNI?

Volgens voormalige IS-aanhangers en westerse inlichtingendiensten is EMNI een combinatie van een binnenlandse politiemacht en een in het buitenland opererende inlichtingendienst. Het exporteren van de jihad naar het buitenland in het algemeen en Kruisvaarderslanden in het bijzonder is het enige doel van die inlichtingendienst. Sommigen stellen zelfs dat EMNI het hart van IS is. Uit informatie van diverse westerse geheime diensten blijkt het sturen van jihadstrijders direct na het twitterbericht van Abu Bakr in november 2014 gestart te zijn. Een feit dat even aan de aandacht van onze drukke minister van Buitenlandse Zaken voorbij is gegaan.

Afb: wikimedia

EMNI is een hiërarchisch gestructureerd netwerk waar Abu Mohammad al-Adnani zijn functies als hoofd propaganda en IS-woordvoerder combineert met het leiding geven aan EMNI en het aansturen van de speciale eenheden. Voor de uitvoering van aanslagen buiten het territoir van IS wordt hij ondersteund door een scala aan luitenants die belast zijn met het plannen en voorbereiden van aanslagen in diverse regio´s. Op dat niveau zijn ook twee afdelingen te vinden die zich specifiek bezig houden met Europa en Azië. Deze structuur heeft een blanco check voor de rekrutering van potentiële jihadi´s en het ronselen en ontplooien van ervaren jihadveteranen uit alle delen van de organisaties (zelfs uit de speciale eenheden quwat khas[1]). Teams voor de aanslagen en slapende cellen worden samengesteld op basis van taal en nationaliteit. Deze geheime dienst plant zijn operaties samen met de propaganda-afdeling van IS om een optimaal effect uit de operaties te kunnen halen.

De structuur heeft slapende cellen in Frankrijk, België, Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Libanon, Tunesië, Indonesië, Maleisië en Bangladesh in het leven geroepen en die verspreiding is in lijn met de speerpunten van IS, n.l. Europa en Azië. Er bevinden zich volgens westerse inlichtingendiensten, ondersteund door getuigenverklaringen van voormalige IS-aanhangers, honderden jihadstrijders in West- Europa en Turkije, die zich verenigd hebben in slapende cellen. Op het luitenantsniveau blijken veel Europeanen te zitten. Zo zijn op het hoge managementniveau een aantal Belgen en Fransen ingesleuteld.

Hoewel het lijkt of er geen causaal verband bestaat tussen de verschillende terreuraanslagen uit 2016 en 2017 en Europese inlichtingendiensten de indruk hebben dat er sprake zou zijn van geïsoleerde zelfstandig uitgevoerde aanslagen door self made hobbyisten, is dat volgens de geïnterviewde IS-dissidenten niet geheel juist. Volgens hun getuigenverklaringen maken de cellen gebruik van schoonmakers of clean up men: jonge, net tot de islam bekeerde mannen die geïnteresseerde home grown terroristen in contact brengen met IS-uitvoerders. Zij voorzien potentiële jihadstrijders van de noodzakelijke informatie om het succes van een aanslag te optimaliseren.

De man die aan de touwtjes trekt

Abu Mohammad al-Adnani is de grote man van EMNI. Hij stuurt de speciale eenheden aan, fiatteert aanslagen die door zijn luitenants tot in het stuitende detail zijn gepland en zendt jihadveteranen naar alle delen van de wereld die alleen na zijn opdracht in actie komen. Ook de propaganda video´s waar gevangenen worden doodgeschoten en onthoofd worden door hem gekeurd en geselecteerd en tijdens de maandelijkse shura worden de geselecteerde video´s aan de top brass van IS getoond. Hij is een Syriër van 39 met een prijs van M$ 5 op zijn hoofd.

Volgens de Franse inlichtingendienst zijn Abou Souleymane[2], een Fransman, en Abu Ahmad[3], een Syriër, de belangrijkste luitenants van Adnani. Zij zijn belast met het selecteren en uitsturen van jihadstrijders, identificatie van potentiële doelen en het organiseren van de logistieke en financiële ondersteuning van aanslagen. Dat werd bevestigd bij de aanslag op de concerthal Bataclan in Parijs, waarbij volgens een Franse en Arabisch sprekende getuige een van de aanslagplegers aan een tweede had gevraagd of zij eerst contact moesten opnemen met Souleymane.

Rekrutering en opleiding

Rekrutering gebeurt hoofdzakelijk m.b.v. propagandavideo´s op websites. De potentiële IS-strijders boeken een vakantievlucht naar het zuiden van Turkije, inb. een retourvlucht en betalen het volledige bedrag dat aan zo´n vakantie reis gekoppeld is. Vervolgens worden ze door mensensmokkelaars het grensgebied met Syrië binnen gekruid. De gerekruteerde aspirant-strijders worden in slaapzalen verspreid over Noord-Syrië in het grensgebied met Turkije opgevangen, ondervraagd en geïnventariseerd. Vingerafdrukken, bloedmonsters, fysiek onderzoek en invullen van een vragenlijst zijn de eerste handelingen. Uit de verhoren bleek dat iemand met een crimineel verleden, die vooral bekwaam was in het fabriceren van valse ID´s, uitermate interessant is voor IS.

Die eerste selectie in het Turks-Syrische grensgebied moet om twee redenen in korte tijd afgerond zijn: slaap- en werkruimtes worden door opvolgende rekruten gevuld en daarnaast om de respectievelijke westerse veiligheidsdiensten niet te alarmeren. In feite duurt die eerste kennismaking niet langer dan een leuke vakantieperiode in Turkije. Als de eerste selectie een positief resultaat heeft gehad, reizen potentiële jihadstrijders een aantal weken later naar een trainingskamp in Syrië. Daar worden ze met 5 of 6 man ondergebracht in een grot waar douchen en eten verboden zijn. Water is op rantsoen gezet. De eerste week bestaat de training uit uren rennen, opdrukken, springen, optrekken en kruipen. Door de combinatie hitte, uitputting en weinig vocht komt het vaak voor dat rekruten bij bosjes flauw vallen. De tweede week worden de wapens uitgereikt die ze tijdens het slapen tussen de benen moesten klemmen om het gevoel te krijgen dat het geweer het derde been is. De straffen voor falen zijn barbaars.

De training voor de rekruten van de speciale eenheden is verdeeld in 10 niveaus. Daaronder slapen in gaten in de grond, verblijf op een verlaten eiland, zwemmen, scubaduiken en navigeren met gebruik van de sterren. Door de aanwas uit alle delen van de wereld, vormen die speciale eenheden een bont geheel van nationaliteiten dat zich uitstrekt van west Europeanen via Noord-Afrikanen tot kandidaten uit Zuidoost-Azië. Een van die speciale eenheden met de naam Jaysh al-Khalifa (leger van het kalifaat), is naar eigen zeggen belast met het rekruteren van kandidaten uit vreemde landen. (Ook lal) hen te trainen en terug te sturen naar hun thuislanden om daar namens IS aanslagen te plegen. De groep eist dat de rekruten vrijgezel zijn, worden getraind in afgelegen gebieden, fysiek in prima conditie zijn en na terugkeer in het thuisland afgezonderd van hun omgeving moeten leven. Wanneer de rekruten alle 10 niveaus hebben gehaald, worden ze geblinddoekt naar Adnani gebracht en moeten ze trouw aan hem zweren.

Mondiaal netwerk

EMNI probeert de bestaande gaten in het internationale jihadnetwerk te vullen en is daarom bezig een mondiaal portfolio van jihadisten samen te stellen. Zo blijkt er al een jihad-infrastructuur in Bangladesh te bestaan en operationeel te zijn die vooral gevuld is met Al Qaeda-overlopers uit Bangladesh, Maleisië en Indonesië, hoofdzakelijk vanwege hun ervaringen en hun reeds opgebouwd regionaal en lokaal opgebouwde netwerk. Dat beleid zal ook voor de rest van Azië gevoerd worden. Ook blijkt uit de verhoren dat er te weinig IS-aanhangers in Duitsland, Engeland en USA zijn die bereid zijn hun leven voor het kalifaat te geven. Frankrijk daarentegen herbergt meer dan genoeg jihaduitvoerders. Wat de tekorten op continentaal Amerika betreft, probeert IS via de virale weg geïnteresseerden te rekruteren. De USA is vooral door zijn open wapenbeleid interessant en daardoor blijkt het eenvoudig te zijn om potentiële aanslagplegers binnen te halen.

Nederland in rep en roer?

Dit is in het kort wat bekend is geworden van EMNI uit de interviews met teruggekeerde IS-aanhangers en bestaande informatie uit inlichtingenkringen, informatie die ongetwijfeld ook circuleert bij de AIVD en in de commissie-stiekem. Het is informatie die al ruim een jaar bekend moet zijn in Nederland. Als die vaststelling juist is, kan men zich afvragen wanneer de verzamelde kudde struisvogels die op het strand van Scheveningen wat veiligheid betreft jarenlang hun kop in het zand gestoken hebben, eindelijk in actie komen en doen wat ze hebben beloofd of gezworen n.l. trouw aan de koning en gehoorzaamheid aan de wetten. Aan de onderhandelingstafel moet in dat geval als eerste gepraat worden over de bedragen die nodig zijn om het Nederlandse veiligheidsapparaat te kunnen renoveren. Maar dat zal wel niet het geval zijn. Het blijft vermoedelijk beperkt tot de geborneerde uitspraken van Koenders[4] en de gebruikelijke woorden van medeleven met de Londense bewoners na de aanslag een paar dagen geleden.

——————————————————————–.

[1] Gevuld met vrijgezelle mannen die moeten beloven niet te trouwen tijdens hun opleiding en vorming.

[2] Een Fransman van Marokkaanse of Tunesische afkomst, ergens in de 30 en vermoedelijk gepromoveerd na de dood van Abaaouds.

[3] Had eigenlijk deel moeten uitmaken van de Parijse aanslagplegers. Een Syriër ergens tussen de 38 en 42 jaar

[4] Zie artikel “Den Haag, nog steeds in IS-coma

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties