Verkeerd begrepen islam

“De islam wordt door veel mensen verkeerd begrepen”. Dat zult u mij niet horen zeggen, maar veel politieke leiders wel, in ons land ook wat dat betreft geen uitzonderingen. Er zijn in dat geval echter nogal veel mensen die de ‘islam verkeerd begrijpen’ en om precies te zijn haalde professor Ruud Koopmans de cijfers boven water: tenminste 50 miljoen moslims in de wereld zijn zonder meer bereid geweld te gebruiken in naam van de islam.

Islam

Afb: wikipedia.

Let wel: Koopmans gebruikte het begrip ‘tenminste’ dus het kunnen er ook nog heel wat meer zijn. Maar ook 50 miljoen mensen die de islam kennelijk niet helemaal begrijpen zijn er natuurlijk veel teveel. Dan moet er toch iets aan de islam zijn wat niet helemaal compatibel is met wat de meerderheid van de wereldbevolking normaal pleegt te noemen. Paul Cliteur noemt in zijn boeken het religieus  terrorisme ook wel ‘theoterrorisme’. Een term die niet helemaal klopt, want het ‘religieus’ terrorisme is vrijwel beperkt tot slechts één religie en dat is de islam. De enkele dwalende geest die behept is met een andere religie en wild om zich heen begint te schieten, kunnen op de hand van een houtzager worden geteld.

De eerste helft van de islamitische geloofsbelijdenis luidt: ‘Ik getuig dat er geen god is dan Allah’. Dat is een rare tekst eigenlijk, want het oordeelt ook meteen over andere godsdiensten. Kennelijk moet  voor iedereen, niet alleen de moslims, de islam ook daadwerkelijk de enige godsdienst zijn en al het andere beschouwen zij als onzin, als ‘blasfemie’ zo u wilt. Voor praktisch alle moslims is het hebben van een andere religieuze overtuiging, of juist het ontbreken ervan, al voldoende aanleiding om dat ‘blasfemie’ te noemen. Zouden al deze moslims de islam ook ‘verkeerd begrijpen’ of hebben zij gewoon de belijdenis goed in hun oren geknoopt? Om in leven te blijven is dat voor die moslims zelf overigens niet eens zo onverstandig: op afvalligheid van de islam, of slechts het vermoeden daarvan, staat de doodstraf. De afvallige wordt ‘vogelvrij’ verklaard door een geestelijk leider en wie het belieft mag de persoon in kwestie om het leven brengen zonder daarvoor gestraft te worden.

Wie denkt dat dit vonnis beperkt is tot de door de islam gedomineerde landen, vergist zich ernstig en daarvan zijn Parijs, Brussel en Berlijn niet de enige getuigenis. Theo van Gogh, Hirsi Ali, Geert Wilders…

De koran is ‘een oude en eerbiedwaardige historische tekst’ die je misschien niet zo maar kunt verbieden. Dat moet dan wellicht ook maar niet gebeuren. Maar de korancommentaren daarentegen die de  vooraanstaande moslims zoals imams en dergelijke, de wereld inslingeren, zijn vandaag de dag geschreven en vallen onder het normale strafrecht van het land waar ze verschenen zijn of anders wel het Internationale recht. Beroepsmoslims die onder het mom van koranuitleg oproepen tot moord, zijn onderworpen aan de gewone wetten en dienen bestraft te worden. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag behoeft niet alleen benut te worden voor oordelen over mensen die wat eenvoudiger zijn aan te pakken dan een islamitische geestelijke in b.v. Cairo of Teheran.

Kijkend naar het nog steeds toenemende aantal slachtoffers door een ‘verkeerd begrepen islam’ is het zaak dit aan te pakken op internationaal niveau. Namelijk door de oproepers tot dat geweld voor het Internationale Gerechtshof in Den Haag te brengen, zoals ook Mladic daar verscheen.

Terecht overigens.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Max
6 jaren geleden

De weg van Jezus leidt tot leven. De weg van Mohammed leidde tot de dood. Mohammed legde de fundering van de islam, en was direct en indirect betrokken bij vierenzeventig overvallen, expedities of volledige oorlogen…Miljoenen niet-moslims zijn door de eeuwen heen vermoord, vervolgd, of op de vlucht geslagen voor de ISLAM.Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de ISLAM!…Het aantal christenen dat vermoord werd tijdens de jihad ligt op ongeveer 60 miljoen, waarvan alleen al 50 miljoen in de 20e eeuw in Afrika. In Somalië werden de afgelopen jaren 1,5 miljoen christenen afgeslacht door moslimbendes.In India moesten 80 miljoen hindoes het met de dood bekopen sinds moslims het land binnenvielen, waardoor het land uiteindelijke halveerde in omvang.Begin vorige eeuw pleegden de Turken op circa 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs genocide en werden bijna een miljoen Grieken uitgemoord… Na de bloeitijden met Mohammed, de kaliefen en ten tijde van het Turks Ottomaanse rijk is de islam ingeslapen. Nu zie je dat deze verschrikkelijke ideologie weer tot leven komt en begint aan een nieuwe periode van expansie….In de wereldbeschouwing van de islam bestaat de wereld uit twee delen: Dar al-Islam en Dar al-Harb. De Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’ is het deel van de wereld waar het gezag van de islam geldt, de Dar al-Harb, het ‘huis van de oorlog’ is het deel van de wereld wat nog aan de islam onderworpen moet worden.Europa staat in de Dar al-Harb,die onderworpen moet worden in de Dar al-Islam, het ‘huis van de islam’…Na twee mislukte veroveringspogingen is de ‘religie van vrede’ deels veranderd van tactiek en wordt Europa door middel van massa immigratie van binnenuit belegerd(„De heerschappij is alleen voor Allah.”/Koran:12:40).Jihad kent vele facetten, waarbij “jihad door het zwaard” er slechts één is.En ‘Al–Hijra’(migratie of kolonisatie/de vestiging van de islamitische heerschappij) is ook een. ..In grote steden als Marseille, Lyon, Parijs, Lille, Brussel, Antwerpen, Londen, Rotterdam, Amsterdam, Bremen,Hamburg,enz…. zijn al wijken, waar de sharia, het islamitische recht, wordt gehanteerd en waar de westerse overheid niet meer durft in te grijpen.Sharia wetten eisen van moslims, dat zij nooit bevriend mogen worden met Christenen of met Joden, wat een vijandschap kweekt met deze minderheden.Dit gebod komt rechtstreeks uit de Koran en daar kan niet aan worden getornd.Voor hen zijn wij ‘kuffars’, ongelovigen, van wie je je verre houdt…„Ongelovigen/niet-moslims zijn de vijanden van moslims.” (Koran 4:101.) …„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)…In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd….Dames en Heren,de religie van vrede is in oorlog met ons, al 1400 jaar!En zolang er geen mondiale sharia heerst, is de islam in staat van oorlog met alle landen, die niet vallen onder Dar al-Islam/Huis van vrede!…Europa, word wakker. Voordat het te laat is….

7 jaren geleden

Onderstaand filmpje van islamkenner David Wood maakt duidelijk hoe het komt dat de islam zo vaak verkeerd begrepen wordt en verklaart hoe het komt dat er zowel vreedzame als geweldadige teksten in de Koran staan. Een absolute eye-opener die je veel zaken ineens beter leert begrijpen.

https://www.youtube.com/watch?v=ERou_Q5l9Gw&feature=youtu.be

Campert
7 jaren geleden

Dit weekend ’toevallig’ ook weer drie verwarde mensen die in auto’s op voetgangers inrijden…hoelang is nog sprake van toeval?