Kabinet vreest ‘asielvisumchaos’ na uitspraak EU-rechter

Het kabinet vreest chaos na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat de Belgische ambassade in Beiroet een visum moet verstrekken aan een Syrisch gezin. Als deze uitspraak bindend wordt, kunnen asielzoekers een visum krijgen bij buitenlandse ambassades, om zo naar Nederland te komen om asiel aan te vragen, schrijft Elsevier.

asielzoekers

Iets minder welkom inmiddels… Afb: Pixabay

In eerste instantie gaat het alleen om een advies aan de Belgische staatssecretaris Theo Francken van Asiel en Migratie. Activisten voeren al maanden een strijd met de Belgische regering over een Syrisch gezin, dat Belgische vrienden naar België willen halen. Volgens Francken zet de zaak “het asielsysteem op de helling”. Francken ving ook bot bij de Belgische Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Hij kreeg een dwangsom opgelegd(!) als hij het Syrische gezin geen visum zou verstrekken. Francken sprak toen van een krankzinnig vonnis en zei te verwachten dat duizenden Syrische gezinnen (lees: mannen tussen de 18 en 45) zouden volgen. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland, dat de advocaat van het Syrische gezin betaald heeft, is een dergelijk asielvisum dé remedie tegen de bootvluchtelingencrisis in de Middellandse Zee.

Staatssecretaris Dijkhoff (VVD) van het ministerie van Veiligheid en Justitie is, net als zijn ambtsgenoten in andere EU-lidstaten, flink geschrokken van het advies aan het Europese Hof van Justitie, dat nog wel eens tot ingrijpende gevolgen kon gaan leiden. In het betreffende advies staat dat elke vluchteling uit een oorlogsgebied die bij een ambassade aanklopt, een humanitair visum zou moeten krijgen. Hierdoor dreigt het migratiebeleid in chaos te verzanden, schetst Dijkhoff. Iedereen kan dan overal ter wereld asiel aanvragen, vreest hij. De zaak werd behandeld door het Europese Hof van Justitie. Advocaat-generaal Paolo Mengozzi oordeelde dat EU-lidstaten op hun ambassades een visum moeten verstrekken aan asielzoekers, als die “grote kans” maken op asiel. Het oordeel van Mengozzi gaat in eerste instantie alleen op voor slachtoffers van oorlogsgeweld en marteling. Zij mogen op afstand asiel aanvragen. De uitspraak is nog niet bindend. Het officiële vonnis volgt later dit jaar.

Ik heb op deze site al meerdere malen aangegeven dat het dringend noodzakelijk is om niet meer te spreken in termen van asielzoekers of vluchtelingen, maar van migranten. Lang niet alle migranten zijn asielzoekers of vluchtelingen. Migranten kun je in verschillende categorieën onderverdelen, zoals arbeidsmigranten, politieke vluchtelingen (dus de echte asielzoekers), oorlogsvluchtelingen, economische migranten, gelukszoekers en al wat dies meer zij. Dat zal de procedures ook aanmerkelijk eenvoudiger maken – een aantal categorieën komt dan immers niet automatisch meer voor een asielprocedure in aanmerking.

Uit humanitair oogpunt is het natuurlijk niet meer dan normaal en zelfs een morele plicht dat aan mensen die in nood zitten hulp geboden wordt. Daar wil ik ook absoluut geen twijfel over laten bestaan. Het valt alleen diep te betreuren dat de ‘hulp’ aan allerlei soorten migranten inmiddels verworden is tot een ordinaire  zwaargesubsidieerde miljardenindustrie door eveneens zwaargesubsidieerde conglomeraten zoals UNHCR, het COA, het al eerder genoemde Vluchtelingenwerk en Oxfam Novib, met navenante beloningen voor de respectievelijke directieleden. Daarnaast is het de vraag, vanuit Nederlands oogpunt bekeken, waarom het tweede dichtstbevolkte land van de EU – Malta staat op de eerste plaats – nog meer migranten zou moeten opnemen dan we al in ons land hebben. Gelet op het aantal in Nederland geregistreerde werkzoekenden heeft het helemaal geen meerwaarde om bijvoorbeeld nog meer arbeidsmigranten te verwelkomen.

Een vluchteling, die ervoor kiest om verder te reizen dan het eerste het beste veilige buurland, is op het moment dat hij dat doet feitelijk geen vluchteling meer. In het recente verleden zijn door de linksgekkies en andere zelfbenoemde Gutmenschen bij herhaling verwijzingen gemaakt naar Nederlanders, die na de Duitse invasie in 1940 naar Engeland vluchtten. Maar Engeland was een veilig buurland en een groot aantal gevluchte Nederlanders organiseerden zich aan de andere kant van de Noordzee, om op een later tijdstip de bezetters het vaderland uit te drijven, zoals een groot deel van het verzet en de Prinses Irenebrigade. Zulke initiatieven heb ik hier in Nederland nog steeds niet ontplooid zien worden door de Irakese en Syrische oorlogsvluchtelingen, die voor 70% bestaan uit mannen in de kracht van hun leven en in de Nederlandse azc’s alle tijd hebben om met zulke initiatieven aan de slag te gaan.

In de periode 1995-2011 zijn zo’n 325.000 migranten van allerlei pluimage via de azc’s van het COA de Nederlandse maatschappij ingestroomd (bron: COA!). Om dat even in tijd- en ruimtefactoren weg te zetten: in 16 jaar tijd heeft Nederland er alleen al aan zogenaamde ‘asielzoekers’ er grofweg een tweede stad Utrecht bijgekregen, waarvan afgevraagd mag worden in hoeverre die iets positiefs of concreets bijdraagt aan de welvaart en het welzijn van de Nederlandse samenleving. Daarnaast mag ook gerust de vraag worden gesteld hoeveel ‘oorlogsvluchtelingen’ weer naar hun vaderland zijn teruggekeerd nadat de betreffende oorlogen waren geëindigd. In mijn optiek was de laatste echte asielzoeker in Nederland de Duitse ex-keizer Wilhelm II, die in november 1918 met politiek asiel in Nederland werd toegelaten en, na een logeerpartij van twee jaar bij graaf Bentinck op kasteel Amerongen, zichzelf uit eigen middelen onderhield en Huis Doorn aankocht  – waarmee Huis Doorn met alle recht als azc aangemerkt kan worden.

Indien er niet wordt vastgehouden aan duidelijk geformuleerde definities wat een ‘vluchteling’ uit een ‘oorlogsgebied’ inhoudt – waarvan de vangrails, dat spreekt vanzelf, door de belanghebbende organisaties in de asiel- en zieligheidsindustrie steeds verder naar buiten zullen worden gebogen – zal zo’n asielvisum-op-afstand tot ongebreidelde migratiestromen gaan leiden en het moge op voorhand al overduidelijk zijn waar al deze migranten naar toe gaan reizen. En dat zal niet het eerste het beste veilige buurland zijn.

Populisme, xenofobie of racisme? Nee. Gewoon met je nuchtere noordelijke boerenverstand logisch nadenken.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
koddebeier
3 jaren geleden

Wederom gaat er een rechter op de stoel van de politiek zitten.
Wanneer worden rechters is eindelijk op hun plek gezet ??