Stalinist Nagel

Bij de ouderenpartij 50Plus is een oproer uitgebroken onder de leden. Tientallen van hen verlieten vorige week woedend een partijbijeenkomst, omdat er volgens hen was er sprake van stalinistische praktijken. De onvrede richt zich op de kieslijst, waarover leden niets meer te zeggen hebben. Veel nieuwe gezichten hebben een hoge plek gekregen, waar andere leden, die soms al jarenlang lid zijn, met een lagere positie genoegen moeten nemen.

Jan Nagel in 1973. Afb: wikimedia-commons, Hans Peters.

Het is verbazingwekkend dat de achterban van deze partij, doorgaans weliswaar van gevorderde leeftijd, zo’n onverwacht groot probleem heeft met het geheugen. Partijleider Jan Nagel van 50Plus ís namelijk een stalinist. Hij was programmamaker bij de VARA en veroorzaakte daar al, door zijn manier van leidinggeven, dat prominenten als Bosboom en Tania de omroep verlieten. Ook was Nagel dikke maatjes met de groep die in 1966 het document ‘Tien over Rood’ lieten zien, waarvan  de inhoud door hem hartstochtelijk werd ondersteund. Laten we nog even kijken wat daar instond:

  1. De PvdA neemt niet deel aan een regering, tenzij vaststaat dat de ontwikkelingshulp in 1970 twee procent van het nationale inkomen bedraagt.
  2. Iedere gekozen volksvertegenwoordiger dient de plicht te worden opgelegd tot openbare verantwoording, die kan worden afgedwongen.
  3. Het parlement dient in staat te worden gesteld ongelimiteerd openbare hoorzittingen te houden van elkeen die naar oordeel van het parlement nuttige informatie kan verstrekken.
  4. Elk verkiezingsprogramma van de PvdA dient een minimum te bevatten, zonder de uitvoering waarvan de Partij van de Arbeid niet aan coalitiekabinetten zal deelnemen.
  5. Onvoorwaardelijke erkenning van de DDR en van de Vietcong is noodzakelijk. De PvdA dient het initiatief te nemen tot een Europese veiligheidsconferentie met de landen van het Warschaupact.
  6. Nederland behoort uit de NAVO te treden, wanneer Spanje lid van de NAVO wordt of wanneer Portugal bij de herziening van het verdrag als lid wordt gehandhaafd.
  7. Het is wenselijk dat Nederland een republiek wordt zodra de regering van koningin Juliana eindigt.
  8. De belasting op erfenissen en schenkingen moet progressief oplopen en boven de honderdduizend gulden negenennegentig procent bedragen.
  9. De PvdA dient een inkomenspolitiek te ontwerpen, door middel waarvan het verschil tussen de hoge en lage inkomens wezenlijk kleiner wordt.
  10. De werknemers in de bedrijven moeten directe invloed krijgen op het bestuur van hun ondernemingen.

Uit met name aan de punten 1, 4, 5, en 6 is te zien dat de groep die dit document steunde, een stel doorgewinterde communisten was die met onze democratie weinig tot niets ophadden. De prominente voormalig PvdA-voorman Willem Drees vermoedde dat de werkelijke doelen van Nieuw Links veel berekenender waren en dat ‘het hoofddoel van Nieuw Links was niet het opperen van nieuwe denkbeelden, maar jonge, eerzuchtige, laten we hopen ook idealistische jongeren, waren erop uit met alle middelen zittende bestuurders van afdelingen en gewesten en raads- en Kamerleden te vervangen’. Drees maakte zich ook grote zorgen over de positieve houding van Nieuw Links tegenover linkse dictaturen zoals China en Cuba en over de scepsis tegenover de NAVO.

Uit die school is Jan Nagel voortgekomen. Dezelfde Nagel die in 1975 nog volhield dat de ‘de bouw van de Berlijnse muur historisch gezien een juiste beslissing was’. Die muur werd nota bene gebouwd omdat de Oost-Duitsers destijds met bosjes tegelijk het communisme probeerde te ontvluchten. Toen het aantal vluchtelingen opliep tot boven de 1.000 per dag (!) bouwden de communisten als de bliksem een muur om het volk binnen te houden en bepaald niet om de NAVO buiten te houden.

De 50Plus-stemmers, die menen op een democratische partij te stemmen, zullen nog bedrogen uitkomen. Een vos verliest zijn haren maar niet zijn streken. Dat was goed te zien op die partijbijeenkomst.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties