Milieu-hoax

Sinds jaar en dag worden de aardebewoners rijp gemaakt voor de gedachte dat er sprake is van een enorme ‘klimaatverandering’. Alleen in Nederland al wordt de komende vijf jaar bijna 20 miljard subsidie uitgetrokken om de ‘effecten van het menselijk handelen op het klimaat te verminderen’. Minder fossiele brandstoffen gebruiken en meer elektriciteit schijnt een oplossing te zijn voor de vermeende problemen. De vraag of we hier misschien ook te maken hebben met kletsverhalen zoals de ‘ozonlaag’ of ‘zure regen’, waarmee wij ook jarenlang zijn belazerd, worden wel gesteld, maar even hard weggelachen. Toch zouden die vragen wel serieus genomen moeten worden, met name door politici, want het ziet er naar uit dat wij wéér belazerd worden.

Laten we simpel beginnen. Er wordt gesteld dat vrijwel uitsluitend het ‘broeikasgas’ CO2 er verantwoordelijk voor is dat de temperatuur op aarde is toegenomen. Dit gas, zo beweert men ook, neemt toe in de atmosfeer door menselijk handelen, zoals industrie, autorijden, thuis stoken,  etcetera. De eerste vraag is dan hoe dat verband wordt aangetoond. Het antwoord is verbluffend: dat wordt het niet. Volgens een ‘klimaatgek’ is de gemiddelde temperatuur op aarde de afgelopen eeuw gestegen met 0,6 graden Celsius. Wat die gemiddelde wereldtemperatuur dan wel is, vertelt gek genoeg echter bijna niemand, dus ook ik nog niet. Het CO2 -gehalte in onze atmosfeer is vanaf 1850 toegenomen van een stabiele 280 ppm tot 380 ppm in 2009. Let op dat ‘ppm’ betekent dat er ‘parts per million’ wordt bedoeld, ofwel vertaald: ‘delen per miljoen’.  Dat is 0,038%…

Ziet nu niemand in dat, wanneer een toename van ongeveer 35% CO2 in de atmosfeer, leidt tot een toename van 0,6 graden Celsius in temperatuur, dat dan tenminste CO2 wel de minst gerede kandidaat is om dit verschil te verklaren? Dat is wel zeker als wij in aanmerking nemen dat dit broeikasgas (want dat is het wel degelijk) door haar uitermate geringe aanwezigheid in de atmosfeer, voor slechts een kwart verantwoordelijk kan worden gehouden voor de vermeende opwarming. Het instituut wat zich namens en in opdracht (oorzaak = geld) bezighoudt met ‘climate change’ is het IPCC. Dit IPCC liet in 2007 een alarmerende grafiek het licht zien, met voorspellingen waarvan ieder normaal mens de rillingen over de rug lopen:

Afb: IPCC

Maar, om nog even bij gemiddelde temperatuur en CO2 te blijven: wat ís nu eigenlijk de best denkbare temperatuur voor onze planeet? Is dat 140 C. zoals in 1850, of wellicht toch die piek van bijna 160 C. rond het jaar 1000? Vast staat wel dat rond het jaar 1000, oftewel die piek in de opwarming van de aarde, het leven in ieder geval in Europa draaglijker werd. Vanaf dat moment immers, ontstond er welvaart en nam die welvaart zienderogen toe. Tussen het jaar 1500 en 1600 neemt de temperatuur weer aanzienlijk af en inderdaad: we zien een kentering op het noordelijk halfrond in de welvaartstoename vanaf ca. 1700. Maar in de 20e eeuw hebben wij niet te klagen. De wereldbevolking is toegenomen van 1,65 miljard in 1900 tot 7 miljard in 2000, ondanks twee forse en wereldwijde oorlogen met vele miljoenen slachtoffers. Ook slagen dictators als Stalin, Hitler en Mao erin om gedurende vredestijd honderden miljoenen dodelijke slachtoffers te maken.

Klimaatgoeroe Al Gore, ex-vice-president van de Verenigde Staten, wist te melden dat rond 2015 het zeewater over de kades van IJmuiden zou klotsen, maar het Normaal Amsterdams Peil (NAP) heeft nog geen wereldschokkende wijzigingen laten zien anders dan weergegeven in millimeters. De zes meter stijging (!) van Al Gore hebben we niet gehaald, halen wij nooit zelfs. Daar hebben wij op deze aarde niet genoeg water voor, ook niet in ijsvorm. Wat Al Gore intussen wel ophaalt is geld, heel veel geld, en dat wordt door mensen als u en ik betaald. Er wordt ons op de mouw gespeld dat de ‘opwarming van de aarde’ ons opzadelt met een volksverhuizing, overstromingen en welhaast bovennatuurlijke stormen. Kletskoek: de schommelingen en uitschieters zijn niet abnormaal en om u helemaal gerust te stellen: de laatste 18 jaar warmt er weinig meer op dan het verlangen naar een vette bankrekening voor en door klimaatalarmisten. Laten we de voorspellingen van het IPCC uit 2007 maar eens vergelijken met de ontwikkeling tot nu toe:

Afb: http://klimaatgek.nl/wordpress/

 

Wat we hier zien tussen de beide zwarte lineair stijgende lijnen, is het gebied wat het IPCC voorspelde (zie de eerdere figuur 1 hierboven) en op basis waarvan tijdens ‘milieuconferenties’ maatregelen aan landen werden opgedrongen. De grillige bruin-rode lijn geeft de werkelijke ontwikkeling weer. Om het mild te zeggen: van de voorspellingen van het IPCC deugt werkelijk ‘geen ruk’.

Zo knutselen we door met het ‘klimaatprobleem’ wat objectief beschouwd onmogelijk een probleem kan zijn. Allicht moeten we ophouden met het maken van rommel en rotzooi en ook niemand zal er rouwig om zijn dat dictaturen niets meer verdienen aan hun bodemschatten, wanneer wij simpelweg wat zuiniger omgaan met energie. Meteen doen is de boodschap.

Maar waar gaan die miljarden van ons belastinggeld eigenlijk heen en wie hebben daar nu precies belang bij?

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties