Sharia huwelijken

Op televisie verscheen zondagavond een programma waarin Sharia huwelijken onder de aandacht van het publiek werden gebracht. ‘Undercover in Nederland’ (SBS6) toonde onthutsende beelden van een moeizaam Nederlands sprekende man die illegaal een derde huwelijk wilde sluiten. Hiervoor was de imam van de Ar-Raza moskee in Almere bereid gevonden om dat even keurig netjes, geheel conform de islam te regelen. En ja, het was wel verboden in Nederland maar daar moest niemand zich maar veel van aantrekken want hier gaat het natuurlijk wel eventjes om de belangen van Allah.

sharia

Opgesloten in een moslim-huwelijk… Afb: scr SBS6

Zowel moslims als andersgelovigen of atheïsten vragen zich soms bezorgd af wat je in hemelsnaam nog tegen de islam kunt doen. Het is niet mijn vak, of mijn taak, om beleidslijnen te bedenken die ons deel van de wereld nog kunnen redden van het barbarisme. Uiteraard heb ik daarover wel een mening en anderen ook, maar voor het bedenken, redden en veranderen: op die gebieden hebben mijn collega-scribenten en ik geen speciale kwalificaties, laat staan een mandaat. Dat hoeft ook niet, want daarvoor hebben we immers geniale politici, gekozen bestuurders en benoemde fopambtenaren die dankzij het lidmaatschap van de juiste partij gewichtige dingen doen. Zij beschikken wel over een wettig mandaat om oplossingen te bedenken, voor te stellen en in te voeren, welk probleem zich ook maar voordoet. Dat wij op de benoemde fopambtenaren nooit zullen kunnen stemmen, terwijl zij wel ons leven bepalen, dondert niet want we zijn immers een hartstikke ‘vrij’ land.

Maar terug naar de eerste vraag: “Wat zou tegen de islam kunnen helpen?” Wat zou helpen is als op alle terreinen de wet- en regelgeving die wij kennen, onderworpen blijft aan uitsluitend het gezag van de gekozen raden, kamers en commissies die van ouds bevoegd zijn om de wet- en regelgeving vast te stellen. Dat is eigenlijk alles. Er hoeft in feite niets ingevoerd of opnieuw bedacht te worden, want wat we hebben is weliswaar niet volmaakt, maar allicht beter dan wat is bedacht door imams op grond van een twijfelachtig boek. Daarentegen gedogen dat de regels van de sharia zo nu en dan een beetje ingevoerd en halfslachtig toegepast worden, dat is fout en dat gaat geheid tot rampen leiden. Alleen en uitsluitend onze eigen wetten, die door de islam schamper ‘door mensen bedachte wetten’ worden genoemd, zijn van kracht en verder helemaal niets.

De regels van de sharia worden bedacht door religieuze (islamitische) ‘specialisten’ in verre landen, die ons land waarschijnlijk niet eens op de kaart kunnen aanwijzen. De door hen bedachte wetten kunnen nooit rechtens op inwoners van Nederland van toepassing zijn zo lang Nederland een vrij land is dat niet aan een vreemde mogendheid is onderworpen. Uiteindelijk is het recht van Urugay, Birma of Lapland ook niet van toepassing op wie zich in Nederland bevindt, noch dat van de Katholieken of Gereformeerden. Het is daarbij opvallend hoe stellig en luidruchtig de aanhangers van deze moslimse religie kond doen van hun verlangen ‘in gelijke gevallen gelijk te worden behandeld’. Uiteraard kunnen zij daarbij moeiteloos Artikel 1 van onze Grondwet opdreunen, soms zelfs in perfect Nederlands. Het komt immers nogal eens voor dat deze groepen zich ‘anders’ behandeld voelen en zij schromen niet om beroep te doen op ‘door mensen bedachte wetten’ die zij buiten het zicht van de openbaarheid kennelijk rigoureus afwijzen.

Bij Jihadistische terreur in Europa, zo weten wij inmiddels uit het Belgische, is het absoluut ondenkbaar dat de naaste familieleden en de onmiddellijke huisgenoten van de feitelijke dader ‘het niet geweten hebben’. De familie weet bijvoorbeeld dat de dader het geld voor zijn retourtjes naar Pakistan en Afghanistan (of waarheen dan ook) niet zelf verdiend kan hebben. De terrorist zal van te voren herkenbaar zijn aan alleen al iets heel onnozels: in de periode direct voorafgaand aan zijn daad zal hij een ander dagritme vertonen dan gewoonlijk; het is ondenkbaar dat islamitische huisgenoten dat niet herkennen of opmerken, daarvoor leven mensen te dicht op elkaar. Ook in dit geval is het aannemelijk dat de directe omgeving van de huwelijkskandidaat in Almere op de hoogte waren van zijn illegale plannen. Het is dan ook gerechtvaardigd en redelijk om huisgenoten en familieleden wegens medeplichtigheid onmiddellijk uit te wijzen naar een land waarvan zij de nationaliteit bezitten, of naar een ander land waar ze terecht kunnen. En voor deze ene keer misschien ook maar eens zonder behoud van uitkering.

Uitwijzing is het ergste wat allochtonen zich kunnen voorstellen; het is in feite de enige straf die afschrikt. Het luilekkerland achterlaten, gefaald hebben is de ergste schande.  Maar misschien worden ze daar ook wel als helden onthaald, en ontvangen ze ginds een vorstelijke beloning. Zo’n reactie zal toekomstige illegale daden kunnen beletten – als de politie en de geheime dienst tenminste normaal werk afleveren. Mogelijk zullen door toepassing van zo’n beleid er één keer een klein aantal mensen die maar deels schuldig zijn, uitgewezen worden naar de islamitische wereld. Wat overigens bepaald nog geen transport naar Auschwitz is, zoals sommige linksmensen ons willen doen geloven. Er zijn immers miljoenen mensen in de islamitische wereld, die daar vrolijk en goed gevoed met een normale levensverwachting hun dagen slijten. Daar is vast wel plek voor islamieten die zich niet naar onze wetten weten te voegen.

 

Wethouder Froukje de Jonge en burgemeester Franc Weerwind van Almere hebben het bestuur van de Ar-Raza Moskee uitgenodigd voor een gesprek op korte termijn, waarin opheldering wordt gevraagd over de kwestie. Het moet volgens hen ‘volkomen helder zijn dat een situatie als deze zeer onwenselijk is in Almere’………………

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
7 jaren geleden

Graag reageer ik op Uw artikel met een klein stukje tekst. Het punt is, dat onze overheid, zo ongelooflijk incompetent is én geen beleid weet uit te stippelen om de moslims de baas te zijn en de blijven als ook het onverbiddelijke uitwijzen, als moslims (islamieten) zich niet aanpassen aan de Nederlandse wetten en regels en NIET willen assimileren. Zo, moeten de scholen voor moslims absoluut worden verboden en omgezetten in “Openbare scholen ” Zo, neen, opkrassen………. maar daar zijn, ook de lokale overheden, niet toe in staat met het argument van ” vrijheid van Godsdienst”. Wij weten al lang dat er zich een alles vernietigende ideologie aan ten grondslag ligt. Wij allen oogsten de zeer wrange vruchten van de Multiculturele samenleving zoals de P.v.d.A zich dat kennelijk, voorstelde. Daarnaast blijkt Artikel 1, van de Grondwet, in feite onze eigen GALG te zijn waaraan de Nederlandse bevolking zichzelf moet ophangen. De woorden “OP WELKE GROND DAN OOK “in het artikel, is het een amendement van de communist Bakker(13872, no. 18.) De regering en Kamerleden hebben dus liggen slapen. Immers: de woorden van Bakker maken het mogelijk dat “discriminatie” ook op andere gronden betrekking hebben. Daar maakt de Partij “DENK” gretig gebruikt van en analfabete moslims weten het ons te melden.
De heer Drs Geert Wilders, van de PVV, wilde het artikel 1 van de grondwet laten wijzigen….. maar dat is honend weg gestemd. Nu zitten we met de gebakken peren en niemand neemt opnieuw te moeite het Artikel 1 alsnog ter laten wijzigen. Het blijkt zelfs bittere noodzaak dat die wijziging er met spoed komt, want, het wordt onleefbaar in Nederland en zo hangen we ons zelf aan de Galg op. Dankzij de communist Bakker en de “slaapkamer”. We kunnen dus druk uitoefenen om die wet te laten wijzigen. Echt, het is bittere noodzaak. Een ander streng beleid zie ik er niet van komen.