PvdA: Leuke dingen voor (s)linkse mensen

Nivelleren met een hoofdletter N en ‘leuke dingen voor linkse mensen’: dat is wat de PvdA wil doen na de verkiezingen. Lagere en middeninkomens moeten meer koopkracht krijgen, staat in het gepresenteerde partijprogramma. Dit in tegenstelling tot hogere inkomens. De sociaal-democraten willen mensen met de kleinste beurzen gaan spekken met geld dat binnenkomt door een hogere bankenbelasting, een strengere aanpak van belastingontduiking en vergroenende maatregelen, zoals een hogere aardgastaks, zo meldt De Telegraaf.

Afb: PvdA conceptprogramma, http://pvda.nl

Afb: PvdA conceptprogramma, http://pvda.nl

Eerder lekte al uit dat de PvdA daarnaast de inkomstenbelasting in alle schijven omhoog(!) wil, zodat het eigen risico in de zorg kan worden geschrapt. Ook dat is volgens de PvdA een nivellerende maatregel, al ontgaat mij het verband tussen de torenhoge premies die aan geprivatiseerde zorgverzekeraars moeten worden betaald en de belasting die aan de staat dient te worden afgedragen. Dat zijn twee totaal verschillende instanties. Buiten dat zou het onderhand wel eens tijd worden voor een lastenverlichting in plaats van – alweer – een verzwaring. Dat is namelijk de enige manier voor een verbetering van de koopkracht, niet het schuiven met belastingtarieven op de manier van ‘hier een beetje eraf, maar daar weer een beetje erbij’. Onder de streep wordt het voor de koopkracht altijd alleen maar minder.

Als het om de financiën gaat, wil de PvdA de bankenbelasting verhogen naar een miljard. Daarbij gaat de partij natuurlijk volledig voorbij aan het feit dat de banken die echt niet zelf gaan betalen en derhalve gewoon doorberekenen aan hun klanten. Ook mogen ze niet meer zoveel lenen als voorheen: maximaal tien procent van het kapitaal. De partij wil verder dat de Nederlandse Staat meer zeggenschap krijgt over internationale overnames of fusies waarvan Nederlandse bedrijven de dupe kunnen worden. Als daarbij ‘een vitaal publieksbelang’ in het geding is, moet de staat zoiets tegen kunnen houden, stelt de partij. Dat is op zichzelf geen slecht idee; er zijn al meerdere prachtige Nederlandse bedrijven verkwanseld aan buitenlandse multinationals.  Het begrotingstekort in de hand houden, is wat de PvdA betreft niet heilig – what’s new? Het zou alleen wel beter zijn om dat juist wèl te doen. Het tekort mag van de sociaal-democraten oplopen bij economische tegenslag of in het geval van ‘onvoorziene omstandigheden’, een tamelijk vaag en dus rekbaar begrip en dus een opening om ongegeneerd met gemeenschapsgeld te gaan lopen smijten…

Het belastingstelsel moet worden vergroend, vinden de sociaal-democraten. Vervuilers moeten gaan betalen. Zo stijgt de taks op aardgas en daalt die voor elektriciteit. Er hoeft niet meteen een streep door alle kolencentrales. Wel moet er ‘zo snel mogelijk afscheid van worden genomen’. Ook zet de partij wederom in op rekeningrijden – alsof de, in vergelijking met de ons omringende landen, motorrijtuigenbelasting en de brandstofaccijns (met daar overheen nog eens de torenhoge BTW) nog niet genoeg opbrengen. Iedere arbeider zijn eigen auto, was in de jaren zestig een wenkend perspectief voor Joop den Uyl. Nu iedere arbeider zijn eigen auto hééft, wil de PvdA haar eigen achterban daar keihard op afrekenen. Het wordt de hoogste tijd dat de achterban haar partij daar eens op afrekent.

Als het om integratie gaat, zien we het aloude en zure PvdA-gezicht. De partij is bijvoorbeeld nog steeds een warm voorstander van gemengde wijken en scholen en de partij is dus stekeblind voor de ontwikkelingen van de afgelopen tijd. Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk de Nederlandse taal onder de knie krijgen, staat in het programma, bij voorkeur op kosten van de Staat. Laat de zwaar gesubsidieerde publieke omroep dan het woordspelletje ‘Lingo’ maar opnieuw gaan uitzenden, want Turkse gastarbeiders die na 40 jaar in Nederland nog geen woord Nederlands beheersen, maar wel in het Turks en ondertiteld op het NOS-journaal mogen klagen dat de TRT van de kabel wordt gegooid (Leerdam) kunnen daar nog veel van leren. Tevens wil de PvdA als vanouds meer rechten voor asielkinderen. Hun rechten moeten beter in de Vreemdelingenwet worden geborgd, zodat ze moeilijker uitgezet kunnen worden. Het zou beter zijn om eerst eens precies te definiëren wat de PvdA precies onder ‘asielkinderen’ verstaat; lang niet iedere migrant, van welke leeftijd dan ook, is een asielzoeker.

Kortom: het nieuwe partijprogramma is oude wijn in nieuwe zakken: leuke dingen voor (s)linkse mensen. Over de mogelijke ‘vrijage’ met GroenLinks zal ik maar niet beginnen.

“The problem with socialism is, that you eventually run out of other people’s money” – Margaret Thatcher

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties