Prikbord nr 557 (thema: verspillingen)

Niet alleen de belastingdienst heeft kostbare ‘oplossingen’ om de verhoogde AOW-leeftijd te omzeilen. Ook vanuit linkse hoek wordt aan ledenbinding gedaan door het voorstel van de variabele AOW-leeftijd. Wie op 65 jaar wil stoppen met werken, krijgt een lager AOW-bedrag. Veel allochtonen zullen daar geen bezwaar tegen hebben, want hun verlaagde AOW werd toch al aangevuld door de bijstand dan wel uitgekeerd in het land van herkomst of verblijf. Dit laatste geldt niet voor (alle) EU-landen; waarom niet is onduidelijk en lijkt op discriminatie door separate verdragen/afspraken.

 

Belastingbetalers

Prikbord_pixabayIn Duitsland heeft de Vereniging van Belastingbetalers zoveel invloed, dat er tv-programma’s worden gemaakt met de bevindingen uit verspillingsonderzoek. Schokkende voorbeelden passeren daarbij het beeldscherm, vooral van het type ‘Dat kan niet waar zijn’. Zoals de renovatie van een operagebouw waarvan het budget niet met 2,3 miljoen en ook niet met 23 miljoen, maar met 230 miljoen wordt overschreden. De plannen om ook in Berlijn allerlei historische gebouwen te renoveren dan wel te herbouwen kunnen daarom beter in de ijskast, gezien de reeds bestaande enorme kostenoverschrijdingen van bouwprojecten waarvoor de belastingbetaler opdraait.

 

Belgische banen

Belgische vakbonden schuwen terreur niet als het gaat om het sluiten van bedrijven of het verminderen van personeel. De schade daarvan is doorgaans aanzienlijk. Is dit hun communistische achtergrond (lees: klassenstrijd) of de Italiaanse mentaliteit? Eenmaal beland in een vaste (overheids)baan, is ontslag kennelijk ondenkbaar. Nu heeft de ING heel wat boter op het hoofd met de vele kantoren in België, die nu overbodig blijken te zijn. Doch personeel in dienst houden, waarvoor geen werk is, moet toch worden betaald; namelijk door de ING-klanten. Misschien is dit de reden dat in België en Frankrijk het stakingsrecht – met instemming van de overheid – absurde vormen heeft aangenomen: de verspilling komt dan niet ten laste van de schatkist, maar van de werkgever en de aandeelhouders. Dus uiteindelijk toch deels van de staat door een verminderde winstafdracht.

 

Besparing

Zou het geen enorme besparing kunnen inhouden, ook bij de belastingdienst, indien de controle op ZZP-contracten zich alleen richt op de af te dragen btw? Deze ‘belastingschijf’ wordt door de hervormers vaak vergeten. En de verwachting dat allerlei regeltjes zullen leiden tot meer vaste banen, is een illusie. Eerder tot meer gebruik (misbruik) van buitenlandse opdrachtnemers. Bovendien maakt het voor de belastingen weinig uit of een ZZP-er zijn inkomen precies volgens het boekje realiseert of op een andere ‘witte’ free-lance manier, zolang hij maar niet in de bijstandsuitkering komt. Allerlei extra administratieve en offerte-/contractwerkzaamheden gaan ten koste van de vrije tijd en dus van de (nacht)rust en de verkeersveiligheid bij bouwvakkers. Daarvoor is geen ZZP-meldpunt nodig om nadelen te inventariseren; wel voor misstanden zoals uitbuiting.

 

Drijvende onzin

Waar boerenbedrijven moeten sluiten wegens overproductie en mestproblemen, gaat Rotterdam een drijvende boerderij bouwen voor koeien en kippen. U weet wel: de stad die miljoenen wegsmeet voor een gigantisch kantoorgebouw en destijds de havenmaffia zijn gang liet gaan, heeft nu kennelijk relaties met de bouwmaffia. Bij een verbouwingsproject werd er voor 7,5 miljoen gefraudeerd ten koste van de gemeente, maar de verantwoordelijke wethouders leggen de schuld bij ambtenaren.

 

Ommen beloont criminele burgemeester

Nadat een stelende burgemeester moest opstappen, heeft Ommen naar verluidt besloten hem te ‘belonen’ met een wachtgeld van € 83.000 per jaar. Of hierin ook extra pensioenopbouw is inbegrepen, wordt niet vermeld. Welke normen en waarden gelden er eigenlijk in de politiek?

 

Sponsorschandaal

Nadat de gemeenteraad van Waalwijk jarenlang de rapporten van accountant Verhoef heeft genegeerd en daarnaast RKC op schandalige wijze heeft gesponsord door de aankoop van het stadion, dreigt Waalwijk opnieuw in de fout te gaan, al dan niet onder druk van de supporters. Door een absurd bod om het stadion weer te verkopen en tevens de schuld van RKC aan de overheid kwijt te schelden, zou een sponsorschandaal van ca. € 10 miljoen kunnen ontstaan, met alle juridische gevolgen van dien. Bovendien zullen vele Waalwijkers protesteren tegen deze geldsmijterij waarbij voor echt belangrijke zaken onvoldoende middelen beschikbaar zouden zijn. Of Verhoef krijgt alsnog gelijk en dan beschikt Waalwijk over geheime reserves. In dat geval dient de provincie in te grijpen voordat de gemeente zich manifesteert als een criminele dan wel chantabele organisatie.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties