Floris van den Berg en de PVV

Op de Post Online heeft de Nederlandse filosoof Floris van den Berg een mooie bespreking van het PVV verkiezingsprogramma geschreven. Van den Berg, niet de minste in het land van filosofen, is het in grote lijnen niet eens met de PVV en voorziet vooral problemen met betrekking tot de de-islamiseringsagenda en de immigratiestop die de partij voorstelt. De filosoof concludeert in de titel van zijn opinie: ‘De remedie is erger dan de kwaal’.

Dr. Floris van den Berg. Afb: Vera de Kok via Wikimedia-commons.

Dr. Floris van den Berg. Afb: Vera de Kok via Wikimedia-commons.

Volgens de PVV moeten de grenzen dicht en moet Nederland niet langer immigranten uit islamitische landen opnemen. Van den Berg vliegt (naar mijn bescheiden mening) meteen uit de bocht en geeft de lezer de volgende stellingen mee:

Stel dat een islamcriticus (neem Rushdie, Ayaan Hirsi Ali, Wafa Sultan of Kurt Westergaard) politiek asiel in Nederland zou aanvragen, zou de PVV dan geen uitzondering willen maken? Het lijkt erop of dit een ‘van dik hout zaagt men planken’ maatregel is. Een maatregel die tegen mensenrechtenverdragen indruist waarin het recht op asielaanvragen is vastgelegd. Hetzelfde geldt voor ‘islamitische landen’. Stel een islamcriticus uit zo’n land – bijvoorbeeld atheïstische bloggers uit Bangladesh – vragen asiel aan in Nederland, is de PVV daar dan tegen? Wat is de definitie van een islamitisch land? Gaat het een om islamitische meerderheid (Turkije) of een land gebaseerd op de islam (Iran, Saoedi Arabië)?

De genoemde ‘islamcritici’ kunnen moeilijk nog langer als moslim beschouwd worden en Westergaard is zelfs geen moslim. Het is ondenkbaar dat de partij van een man die zelf geen stap kan verzetten zonder beveiliging als gevolg van zijn islamkritiek, anderen met vergelijkbare kritiek de toegang tot dit land zou ontzeggen. Uiteraard gaat het de partij van Wilders om de instroom van premoderne mensen die omwille van hun religie menen daarvan geen afstand te kunnen nemen, bijvoorbeeld omdat zij bang zijn van uittreding te worden beschuldigd. Daarop staat binnen de islam de doodstraf en die wordt, hoe meesterlijk hun imams daar soms ook omheen breien, niet zelden gewoon toegepast. Dat metier lijken Wilders en zijn secondant Bosma te willen doorbreken. Al jaren.

Het kwartje valt bij de westerse ‘Gutmenschen’ nog steeds heel moeilijk, maar de islam is toch werkelijk niet langer te beschouwen als religie zoals wij dat kennen. Daarvoor is alleen al het aantal aanslagen dat voortkomt uit de islamitische overtuiging te groot. Wanneer een doctrine voorschrijft dat de andere mens om het leven moet worden gebracht, ter meerdere eer en glorie van de aanbeden Godheid en de religie zelf, dan is er eigenlijk al geen sprake meer van religie.  Het valt door niemand te ontkennen dat de centrale leerstellingen van de islam, de koran, een groot aantal oproepen bevat om andersdenkenden zonder meer om het leven te brengen. Daar waar de islam milder is, blijkt het meestal te gaan om de vroegste ‘openbaringen’ (de Mekkaanse periode) die worden ‘geabrogeerd’ door de latere verzen (de Medina periode). De ‘vreedzamere’ verzen maken weliswaar deel uit van de koran, maar zijn dus achterhaald verklaard door latere verzen. Die latere verzen blinken uit in geweld en oproepen tot geweld. Het handig gebruik maken van deze ‘abrogatie’ (naskh) wordt ook wel ‘takiya’ genoemd: de noodzaak voor moslims om te liegen wanneer hun overtuiging en mohammedaanse leerstellingen het slachtoffer dreigen te worden.

In Nederland is belediging van andere groepen mensen verboden. Ook oproepen tot geweld tegen andersdenkenden of discriminatie zijn verboden in het Artikel 137 in het Wetboek van Strafrecht. De wetgever heeft hiermee bedoeld om iedereen die zich op het Nederlandse grondgebied bevindt tegen verstoting of afwijzing te beschermen. De islam kan zich voor haar geschriften wellicht beroepen op de vrijheid van religie (Artikel 6) maar haar toepassingsgebied kan zich niet onttrekken aan het genoemde Artikel 137 en ook niet aan andere wetten in ons land. In het dagelijkse leven zijn moslims, net als alle andere mensen die zich binnen de grenzen van ons Koninkrijk bevinden, verplicht de Nederlandse wet te eerbiedigen. Daar duiden de preken in de moskeeën (voor zoveel daarvan –tot soms onverhulde woede van moslims- openbaar is geworden) en het uitnodigingsbeleid van dezelfde moskeeën aan predikers op congressen bepaald niet op. De islam is voornemens onze maatschappij op de schop te nemen en tot een ander wettisch en sociaal systeem te brengen, zonodig met geweld.

Een religie kenmerkt zich door vier zaken: een geloof, rituelen, een gedragsleer en een zekere vorm van organisatie. Een ideologie beschrijft het (vermeende) welzijn van de mens, de onderlinge relaties tussen mensen en de inrichting van de samenleving. Een ideologie beschrijft in feite het huidige wereldbeeld (a) en het gewenste wereldbeeld (b) en voorziet in methoden om van (a) naar (b) te transformeren. Met deze typeringen is eenvoudig in te zien dat een religie zich vooral bezig houdt met het beter maken van de mens en een ideologie houdt zich bezig met het beter maken van de mensheid, de maatschappij of althans meent daarvoor de oplossingen te hebben.

Nu de islam zich vooral bezighoudt met pogingen tot de vernietiging van de modernere maatschappij, dat blijkt immers uit de aanslagen, de beveiligingen op vliegvelden, de beveiliging van Wilders, de prediking in moskeeën, etcetera, is het gerechtigd de vraag te stellen of wij dit accepteren. De PVV doet dat uitdrukkelijk niet en Floris van den Berg lijkt nog enigszins in twijfel.

Ik meen oprecht dat de islam een ideologie is die, net als het nazisme, gewoon verboden moet worden evenals alle uitingen van die ideologie zoals boerka’s, boerkini’s en hoofddoeken. Dat heeft met de vrijheid van expressie niets te maken, maar alles met de religieus neutrale staat. En bij een religieus neutrale staat, hoort een religieus neutrale straat. Daar moeten de islamitische allochtonen dan maar aan wennen net zoals de Engelse immigranten. Wij rijden hier in het verkeer op de rechter weghelft en voor de Engelse of Japanse immigrant die stoïcijns op de linker weghelft wil blijven rijden hebben we fikse boetes en zelfs gevangenisstraf.

Bij voorraad uitvoerbaar s.v.p.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties