Prikbord nr 522

Gezond verstand
Bij sommige uitkeringen is het gezond verstand ver te zoeken. Bijv. de AOW waarvoor vele jaren premie werd betaald, vervalt tijdens detentie zodat ex-gedetineerden compleet verarmd aan een nieuw leven moeten beginnen.

Bij Wajong-patiënten komen – naast deze uitkering – studiefinanciering en een PGB-toelage voor. Misbruik lag voor de hand, zoals verspilling aan buitenlandse vakanties, maar het heeft jaren geduurd voordat men heel voorzichting nieuwe regels bedenkt of gaat hadhaven. Intussen moeten ‘onwetende’ ouders duizenden euro’s terugbetalen, terwijl elders de sociale dienst en de belastingdienst niet van elkaar weten welke fraudeurs in hun bestanden voorkomen.

De burgers in Oisterwijk, die niets wisten wat raadsleden ook niet wisten over ruim € 10.000 (neen, geen lening) voor inrichtingskosten voor statushouders, zijn verbijsterd over deze geldsmijterij die op een volstrekt gebrek aan gezond verstand wijst. Terwijl elders foute ambtenaren worden beschermd door de zgn. Pikmeer-arresten en door het ontbreken van integriteitsfunctionarissen. Bezuinigen is in dit land nog steeds mogelijk, want de voorbeelden lopen in de miljarden.

Prikbord_pixabayMazen
Hoe zou het komen dat er in veel wetten zulke grote ‘mazen’ zitten, dat een rechter moet gaan beslissen wat de wetgever heeft beoogd in het belang van de samenleving. Met name bij de asiel- en nationaliteitswetten, de uitzetting/overdracht van criminelen, de bestraffing van fraude in de sociale zekerheid, de strafbaarheid van ‘vreemde krijgsdienst’, de bekostiging van bijzondere scholen, de antikraakwetgeving en de cultuursubsidiëring staat de overheid vaak met lege handen door de politieke compromissen in de vage wetgeving.

Zo meent de nieuwe directeur van het Rijksmuseum dat alle inkomsten een recht zijn, waarop de overheid niet mag bezuinigen. Alsof het museum van hem is. Wanneer hij dan de kosten van de uit de hand gelopen verbouwing gaat terugbetalen, is niet duidelijk.

Ook het uitgangspunt ‘eenieder wordt geacht de wet te kennen’ is aan twijfel onderhevig; niet alleen door de dubbelzinnigheid, maar vooral gemakzucht. Zo vindt de nationale ombudsman dat de overheid moet waarschuwen tegen de gevolgen van het aannemen of handhaven van een andere nationaliteit. Namelijk, mogelijk verlies van het Nederlanderschap. Dat dit niet voor iedereen geldt, wist u natuurlijk al, want iedereen is gelijk voor de wet behalve in Nederland.

PvdA kleur
De kleur van de PvdA-achterban is duidelijk veranderd sinds veel mensen met gezond verstand de partij hebben verlaten. Dat het overblijvende deel dezelfde mentaliteit zou tonen als de Franse vakbonden, was daarbij voorspelbaar. De pogingen om de asielafspraken binnen het kabinet te saboteren vormen slechts een eerste signaal van deze luchtfietsers. De vaak dodelijke gevolgen van dergelijke signalen zijn kennelijk bijzaak, waarbij niet alleen in de Middellandse Zee toevallig kenterende boten worden waargenomen, maar ook in Duitsland de criminaliteit, het geweld tegen vrouwen en christenen, en de inburgeringsproblemen toenemen. Een waarschuwing die in vele landen waaronder Japan, reeds is begrepen, maar de PvdA niet wil zien of horen.

Spelletje
Volgens enkele deskundigen worden de pensioenpotten onvoldoende gevuld door de werkenden. Dit moeten de toezichthouders en de vakbonden reeds lang hebben geweten. Waarom de staat (DNB) dit spelletje meespeelt, is echter een raadsel, want een hogere premie vergroot het besteedbaar inkomen van de gepensioneerden zodat de schatkist niets tekort komt. Of gaat het hier om een opzettelijk fictief probleem waarmee de herziening van het stelsel wordt aangezwengeld?

Turkse integratie
Ook Duitsland heeft kennelijk toegestaan dat Turken over 2 paspoorten beschikken. Hoe goed dit is voor de integratie, blijkt wel uit de demonstraties over de genocide op de Armeense bevolking tijdens WO-I. Het zou bepaalde landen in Afrika op een idee kunnen brengen. Er wachten nog een miljoen mensen op de overtocht naar Europa; als die nu eerst een Marokkaans paspoort aanvragen…

Vakbondsterreur
Ooit heeft Thatcher de destructieve macht van de Britse vakbonden gebroken door niet toe te geven in een mijnwerkersstaking. Zij wenste een einde te maken aan de ondemocratische rol waarmee door middel van terreur tegen werkwilligen en de samenleving, de vakbonden grote politieke invloed hadden afgedwongen. De Franse en Belgische regeringen hebben die ruggengraat niet en laten de samenleving keer op keer ontwrichten zonder gebruik te maken van hun wettelijke bevoegdheden. En dit laffe gedrag moet geruststellen, indien het om de bestrijding van moslimterreur gaat?

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties