Prikbord nr 510

Belangenverstrengeling

Het combineren van eigen belangen met een politieke functie, kent vele gezichten. Functies in stichtingen, in vakbonden of bedrijven, commissariaten, adviesfuncties bij banken/verzekeraars, etc. leiden tot politieke activiteiten die niets te maken hebben met het vertegenwoordigen van de partij of de kiezers. Daarnaast wordt daaraan tijd besteed, ten koste van de politieke functie, waarmee vooral het eigen netwerken en de volgende functie worden beoogd. Bij alle getwitter en andere uitlatingen dient te toehoorder zich af te vragen welk persoonlijk belang van de betrokken politicus of van een gesubsidieerde organisatie wordt gediend.

Prikbord_pixabayDuitse integratiemaatregel

In Duitsland overweegt de minister van Binnenlandse Zaken om de vrije vestiging voor statushouders te beëindigen. In een tv-uitzending werd onbedoeld duidelijk waarom. Nieuwkomers willen bij familie en (illegale) landgenoten wonen, liefst in grotere steden, zodat ze zich meer ‘thuis’ voelen. Of ze dan sneller Duits leren, een normale woning vinden of werk krijgen is minder belangrijk. Daar moet de overheid maar voor zorgen, ook al spreken ze na drie jaar verblijf nog nauwelijks Duits, zijn aangewezen op hulp van vrijwilligers of maatschappelijk werkers, en gewend geraakt aan de uitkering.

Evaluatie

Het valt te hopen dat het evaluatierapport dat de gemeente Loon op Zand heeft besteld, niet is bedoeld om de besluitvorming over tijdelijke noodopvang van asielzoekers te rechtvaardigen. Indien het ook beschikbaar wordt gesteld aan de VNG, zijn de € 60.000 niet helemaal weggegooid geld.

Gewenning

Frankrijk is zo gewend aan het afdwingen van voordelen en voorrechten ten koste van anderen, dat ze dit niet als terreur beschouwen. Doch de mentaliteit is even destructief, zonder dat er gemoord wordt. Stakingen van allerlei soort, wegblokkades, afpersing, geweld door allochtonen zodra een van hen door de politie wordt opgepakt, het blokkeren van straten tijdens islamitische gebeden in de open lucht, het bedreigen van onderwijzend personeel en het bezetten van universiteitsgebouwen door studenten.

Ook binnen de EU gedragen de Fransen zich als verwende kinderen die altijd hun zin moeten krijgen.

Grensovergang

Een geblokkeerde grensovergang is geen opvangkamp. Toch proberen activisten en journalisten dit ervan te maken. En als dit niet genoeg ‘plaatjes’ oplevert dan worden gelukszoekers opgejut om geweld te gebruiken, zich niet te laten registreren en over-brengen naar opvangkampen, en het gebrek aan voeding en medische verzorging te etaleren. Zouden diezelfde activisten zich ook schuldig maken aan de foute voorlichting over asielkansen, de ‘voordelen’ die Europa te bieden heeft (allemaal gratis) en over de vrije keuze van woonplaats en van het afwijzen van integratieverplichtingen?

Nieuwe leugens

‘Nederland geeft niets om Oekraïne en speelt Poetin in de kaart’. Een nieuwe leugen van de EU-verslaafden, want dan had de NAVO een lidmaatschap moeten aanbieden. Doch daar is méér gezond verstand aanwezig.

Voorts wil premier Rutte wellicht voorstellen dat het associatieverdrag toch kan worden getekend, mits het niet leidt tot lidmaatschap van de EU. Dit zou zijn volgende leugen zijn, want slechts enkele jaren geleden nog werd in Brussel gesteld dat het verdrag met Turkije moest worden omgezet in een lidmaatschap, omdat de Turken daar recht op hebben. Slechts een storm van verontwaardiging, kritiek en waarschuwingen heeft dit voorkomen. Het geheime voornemen is echter nog niet van de baan, zodat het volgende referendum kan worden voorbereid. Uiteraard nadat Den Haag de spelregels heeft ‘aangepast’.

Ongeloofwaardig

Dat er op dit tijdstip van de politiereorganisatie al weer deskundigen zijn, die met een nieuw organisatiemodel komen, is volstrekt ongeloofwaardig. Dit kan niet gebaseerd zijn op enige bruikbare evaluatie, maar past hoogstens in een scenario van de top, waarbij de feitelijke situatie moet worden verhuld door een nieuw rookgordijn. Het terugkeren naar districten die dan gekoppeld worden aan de grote steden, had eerder overwogen moeten worden, omdat dit gewoon een andere vorm van versnippering is.

Waartoe dit kan leiden toont de Duitse FIOD: 16 verschillende organisaties, gelieerd aan twee ministeries, met eigen werkmethodes, computerprogramma’s, databases en bronnen. En niet in staat om onderling samen te werken, als men dit al zou willen.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties