Waarom een conservatieve, liberaal-christelijke website?

Het zou, om maar eens wat te noemen, nogal wat geweest zijn wanneer premier Dirk Jan de Geer op 14 mei 1940, inmiddels op de vlucht met de door hem geleide regering naar Londen, zou hebben verklaard dat wij slechts in “oorlog waren met het Duitse Leger” (DL) en zeker niet met de Duitsers, laat staan met het Nationaalsocialisme. De Engelsen bleken de enigen met een rechte rug onder bezielende leiding van de Britse conservatief Churchill. Onder zijn leiding benoemden de Engelsen alle Duitsers zonder uitzondering als een stelletje Nazi’s. Gedurende en vooral ook na de oorlog bleek dat ze goeddeels gelijk hadden gehad. Het beestje bij de naam noemen bleek van grote wijsheid en waarde geweest en het Britse conservatisme de redding van Europa. Hoe anders is dat thans m.b.t. andere ideologieën die niet onderdoen voor de ideologie van de nazi’s en daarvan middels grof geweld jegens andersdenkenden ook overduidelijk blijk geven. 

sta-palIn omringende landen is het conservatisme een respectabele en belangrijke politieke stroming. In Groot-Brittannië is het zelfs de grootste politieke partij en ook de Beierse CSU valt onder die noemer. Met dergelijke partijen wilde onder andere Pim Fortuyn samenwerken. Hij was ruimschoots doordrongen van het belang de joods-christelijke-humanistische traditie te handhaven in de confrontatie met totalitaire politieke systemen, waaronder de politieke islam. In die traditie bevond zich ook Prosper Ego van het Oud Strijders Legioen. Vele auteurs die u op deze nieuwe website tegen komt, werkten jarenlang samen met Ego aan diens onvolprezen blad Sta Vast en de latere veelgelezen website OSL-Stavast.nl. Na zijn overlijden op 23 januari 2015 bleek de ontvlechting tussen het OSL en de erven Ego een lastige charge, op grond waarvan de auteurs besloten hun gedachten over onze cultuur, democratie, vrijheid en veiligheid op een andere website aan te bieden.

 

Evenals Prospers’ OSL willen wij ons inzetten voor:

  • Het behoud en de verdediging van democratie, veiligheid en vrijheid;
  • De eerbiediging en handhaving van onze rechtsorde;
  • De bescherming van burgers en hun eigendommen;
  • Een hecht Atlantisch bondgenootschap;
  • Een gezond sociaal en economisch klimaat;
  • Een ruimhartig toelatingsbeleid voor ECHTE vluchtelingen, en een zeer selectief beleid voor gewone landverhuizers (economische geluks- en asielzoekers);
  • Het behoud van Nederland als een hoogwaardige, veilige, vrije en fatsoenlijke samenleving, met een eigen onvervangbare culturele identiteit.

Wij zullen het zeer op prijs stellen wanneer u uw familie, kennissen of anderen wilt wijzen op deze nieuwe webstek waar het gedachtegoed van Pim Fortuyn en Prosper Ego voortzetting vindt. De komende weken zult u de website verder gevuld zien worden met informatie en columns. Voorlopig zwijgen wij niet!

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties