Kopen de Nederlandse gevestigde media buitenlands nepnieuws?

De kogel is door de kerk. We weten nu wie nepnieuws verspreidt en hoe dat in zijn werk gaat. De Express Zeitung (EZ) heeft het uitgezocht[1]. Het resultaat van het onderzoek onderbouwt de merkwaardige manier waarop o.m. het Nederlandse deel van de gevestigde media nieuws vergaart en publiceert.

Het onderzoeksresultaat bevestigt de luiheid van de gemiddelde journalist bij het vergaren van buitenlands nieuws. De samenleving wordt volgens EZ op een vreselijke manier bij de neus genomen.

Voor de man of vrouw die de moeite neemt om regelmatig te toetsen of aangeboden informatie wel beantwoordt aan de realiteit, zal deze mededeling niet als een donderslag bij heldere hemel komen. In het artikel “Nepnieuws.. Niets nieuws” worden weliswaar de vragen gesteld Wat is nepnieuws? Wie bepaalt op basis van welke criteria of iets wel of niet nepnieuws is? Wie bewaakt dat en hoe betrouwbaar zijn die zogenaamde bewakers van het nieuws?”, maar eenduidige antwoorden kunnen om moverende redenen niet gegeven worden. De voornaamste reden is dat de westerse wereld een wereld van polarisatie ingegleden is, waarbij media – zich zonder druk te willen maken over de juistheid van informatie – concentreren op snel nieuws. Bovendien loopt ook in Nederland het gros van de gevestigde media met een levensgroot liberaal groen gekleurd etiket op het voorhoofd waar op staat “alles wat niet door ons is gepubliceerd of door ons wordt ondersteund, is nepnieuws.” Zeker wat het nieuws uit de VS betreft, is dat het geval.

Wanneer de berichtgeving van die gevestigde media onder de loep bekeken wordt, blijkt dat het gros gemanipuleerde data accepteert om het eigen gelijk te onderbouwen. Volgens EZ blijkt dat het gros van de Amerikaanse mediaverzorgers liberaal is, door het Witte Huis van Obama en de Democratische Partij aangestuurd werd, resp. wordt, en veelvuldig gevoed wordt door Amerikaanse inlichtingenstructuren. Niet verrassend dat de huidige berichtgeving anti-Republikeins in het algemeen en anti-Trump in het bijzonder is.

De liberale media hebben bijvoorbeeld nooit onderzocht welke nevenafspraken Obama en Kerry met Iran hebben gemaakt om de nucleaire overeenkomst met Iran mogelijk te maken. Tijdens de onderhandelingen kregen waarnemers sterk de indruk dat de Amerikaanse onderhandelaar meer gestuurd werd door wishful thinking dan door de dagelijkse realiteit in het Midden-Oosten. Vermoedelijk hoopte Washington dat Teheran als tegenprestatie zijn binnenlands en buitenlands beleid een democratische oriëntering zou geven en zijn militaire potentieel zou inkrimpen. Geleid door die gedachte werden de veiligheidsrisico´s voor Saoedi-Arabië, Jordanië, Egypte, Turkije en Israël genegeerd. Door het gebrek aan inzicht in de Arabische gedachtenwereld en misleid door de complexiteit van de problematiek in het Midden-Oosten waren de Amerikanen blind voor de gevolgen van veranderingen in het krachtenveld van de strategische energie-ellips. Mede door het ontbreken van voorwaarden en het opheffen van de economische sancties is Iran de ruimte geboden om zijn streven naar de regionale hegemonie in het Midden-Oosten te intensiveren. Signalen dat Iran het Kaspische Zeebekken wil domineren en de druk op Azerbeidzjan en Turkmenistan in die richting opschroeft, zijn onmiskenbaar. Beide landen hebben dan twee opties: buigen voor de Iraanse druk of schuilen onder de Russische veiligheidsparaplu.

Het ontbreken van Amerikaanse maritieme powerprojectie in de Perzische Golf was een ander gevolg van de Obamadoctrine. Sinds het derde kwartaal van 2015 was in de periode-Obama daar geen carrier strike force (CSF) meer gezien. Door die strategische omissie kon Iran de Straat van Hormoez naar eigen keuze afsluiten, zijn controle over de Perzische Golf verstevigen en de transitie van ruwe olie en gasderivaten beheersen. De toestand rond de Perzische Golf wordt explosief als Teheran – net als Rusland in het oosten van Oekraïne heeft gedaan – besluit hybride instrumenten toe te passen om het olierijke oostelijke deel van het Arabisch schiereiland onder te brengen binnen zijn invloedssfeer. Mocht dat inderdaad realiteit worden, dan wordt, met Libië, Irak en Jemen als ongewenste voorbeelden, de desintegratie van Saoedi-Arabië ingeluid. Slaagt Iran er inderdaad in om de dominerende macht in het Kaspische Zeebekken en de Perzische Golf te worden en beide satellietregio´s met elkaar te verbinden, dan controleert dat land het energietransport over land en zee en is Iran daarmee de belangrijkste speler op de energiemarkt.

De nucleaire overeenkomst heeft nog een ander effect. De traditionele tegenspelers hebben hun houding ten opzichte van Iran niet gewijzigd. Gezien de verruiming van het Iraanse nucleaire potentieel en het mogelijk aanhalen van de nucleaire band met Pyongyang, zullen Riyad, Caïro en Ankara hun eigen nucleaire inspanningen willen intensiveren. Vermoedelijk zullen zij zich daarvoor eerder tot Rusland dan tot het Westen wenden. In dat geval wordt de westerse nachtmerrie, een niet meer te beheersen multipolair nucleair Midden-Oosten, realiteit. Het Iraanse dreigement dat vier regionale hoofdsteden nu al onder de Iraanse nucleaire paraplu vallen, kan de snelheid van die nucleaire race opstuwen. ‘The Middle East Nuke Race is on’.

In het artikel “Sins of the Father” is nader ingegaan op het losgeld dat deel uitmaakte van de Iran-overeenkomst. De Obamagetrouwe media vertelden de trouwe lezer etc. dat de pallets met dollarbiljetten een late terugbetaling van een mislukte wapendeal van $ 400M zou zijn. Waarom die $ 400M met een bedrag van $1,7 miljard werd gecompenseerd, werd niet uitgelegd. Toevallig viel de retourbetaling samen met de vrijlating van Amerikaanse staatsburgers. Pallets met biljetten naar en Amerikaanse staatsburgers uit Teheran. Het was voor de rationele medemens duidelijk dat het hier om losgeld handelde en Obama de zaak in de doofpot probeerde te stoppen.

De lastercampagne die hoge functionarissen uit de Amerikaanse inlichtingengemeenschap voeren tegen de nieuwe Amerikaanse president is een ander voorbeeld, waarover het liberale deel van de gevestigde media niet wenst te publiceren. Niet verrassend. Dat deel doet daaraan dapper mee door regelmatig nepnieuws over Trump c.s. de wereld in te sturen. Heel wat anders dan het hardnekkig zwijgen over de manier waarop Clinton met hulp van de media en het Witte Huis haar tegenstander in diskrediet probeerde te brengen.

Wat te denken van de manier waarop de Attorney General Loretta Lynch het FBI-onderzoek tegen Clinton voortdurend probeerde te frustreren en herhaaldelijk het wapen van de romantische semantiek in stelling werd gebracht. De FBI noemde het een investigation, Lynch wees de FBI er op dat het niet om een investigation maar een matter handelde en Clinton zelf benadrukte herhaaldelijk dat sprake was van een security review. Onlangs bleek uit door Russische hackers geopenbaarde mails van FBI-medewerkers dat Lynch het onderzoek naar Clinton zou frustreren. Andere,niet bij naam genoemde inlichtingenbronnen hebben die informatie bevestigd.

Hebben we iets van die informatie ooit uitgebreid in een van de Nederlandse media gelezen of gehoord? Bij het censureren of manipuleren van de Amerikaanse berichtgeving is het niet gebleven. Zonder informatie uit de EZ-bron, heeft iedere doorsnee Nederlander zelf kunnen constateren dat veel mediabronnen anti-nationalistisch, anti-populistisch, pro-globalistisch,  pro-asiel industrie, pro-diversiteit; pro-islam en anti-christen zijn. Uit de pro-immigrantenberichtgeving kan worden vastgesteld dat het gros ook voor een ongehinderd grensoverschrijdend verkeer van mensen, goederen en geld zijn. Strekking en toonzetting van de berichtgeving bevestigen dat het gros van de media cultuurnihilistisch is, waardoor normvervaging en cultuurontkenning gestimuleerd wordt.

Wat? EZ is een roddelblad? En verkoopt vaak nepnieuws? Dan hebben ze deze keer te veel juistheden in hun berichtgeving opgenomen om het betrokken artikel als zodanig aan te prijzen.

————————————————————

[1] Op de website  https://ejbron.wordpress.com heeft een zekere Xander het betrokken artikel overgenomen m.d.v. dat de inhoud van dat artikel niet beperkt is gebleven tot buitenlands nieuws.

 

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties