UPDATE boekaankondiging; voorinschrijving ‘Srebrenica’

Als amateur-uitgever wil ik (kolonel b.d. Leo Dorrestijn) kolonel b.d. C. Brantz ondersteunen bij de uitgave/productie van zijn onderzoeksverslag over het Srebrenica-drama. Gezien de verwachte kosten van € 120 (incl. verzending) per set van 4 boeken, is een ‘marktverkenning’ noodzakelijk d.m.v. een voorinschrijving. Mocht publicatie niet haalbaar zijn in boekvorm, dan bestaat er de mogelijkheid om tegen een geringer bedrag een digitale versie van de boeken te ontvangen.

**********

Deze voorpublicatie komt dan ook alleen tot stand als er voldoende belangstellenden zijn, die zich bereid verklaren voor 4 boeken van totaal 1600 pagina’s de drukkosten te betalen. Over de inhoud van deze boekenset het volgende:

De publicatie omvat een bijzondere verslaglegging over de besluiten en omstandigheden die tot het verlies van de VN-enclave Srebrenica hebben geleid tijdens de Bosnische Burgeroorlog 1992-1995, aangevuld met gebeurtenissen tijdens en na het debacle en met informatie uit bronnen en getuigenverklaringen waarmee de feiten zijn vastgelegd en achteraf onderzocht, geëvalueerd. Deze evaluaties in het bijzonder, maken veel duidelijk omtrent de internationale politieke bedoelingen, de carrièreperspectieven en ambities van de toenmalige militaire top en belangen van lokale machthebbers.

Uniek

Dit is niet de eerste publicatie van de auteur[1] en evenmin uniek, gezien de vele boeken die – ook internationaal – over het onderwerp zijn verschenen. Maar dit is wel een zeer volledig verslag waarbij 25 jaar onderzoek is samengevat met de persoonlijke ervaringen van de auteur, vele anekdotes en citaten, verwijzingen naar journalistieke publicaties in de media, evenals scherpe analyses van de militaire aspecten en enkele lessen voor toekomstige vredesoperaties. Dat maakt de uitgave alsnog uniek.

De auteur C.L. Brantz heeft destijds als kolonel (Infanterie) bij de Koninklijke Landmacht gedurende 6 maanden in Tuzla de functies van plaatsvervangend en waarnemend Commandant van de Sector North East vervuld bij de VN-troepen van UNPROFOR.

Zijn dagelijkse ervaringen en observaties zijn eveneens in het relaas verwerkt, tezamen met zijn contacten met Nederlandse en internationale media, VN-staven en de Defensietop in Den Haag.

De leesbaarheid is vergroot door de foto’s, schetsen en kopieën van relevante documenten en door het opnemen van een bijlage Afkortingen.

Tot slot is een overzicht van zijn archiefstukken opgenomen, waaronder ‘gevoelige’ documenten, en wordt verwezen naar archieven en documenten die pas enkele jaren geleden beschikbaar kwamen.

Kortom, een uiterst veelzijdige combinatie van gedetailleerde geschiedschrijving, persoonlijke memoires en militaire evaluaties over een zeer dramatische periode in de Balkan-regio en de Nederlandse rol daarbij onder het mandaat van de VN, tijdens een complexe burgeroorlog.

Een bloedige burgeroorlog en geen Peace Keeping missie, waarin Nederlandse militairen door nationale en internationale autoriteiten en instanties herhaaldelijk werden misleid en schuldigen aan het verlies van mensenlevens decennia lang beschermd zijn.


[1] ‘Srebrenica, de schuldigen’, Charlef Brantz, Uitgeverij Aspekt, 2020
‘De Srebrenica-dagboeken’, Charlef Brantz – Herman Spinhof – Arie de Geus, Karakter Uitgevers, 2014.

.


UPDATE: Gewijzigde voorinschrijving boekenset kolonel b.d. Brantz

Onderzoeksverslag over het Srebrenica-drama onder de titel ‘Het Srebrenica dossier – Feiten, bronnen en oordelen’. Het gaat om 4 boeken (ca. 1700 pagina’s) die bij voldoende belangstelling zullen worden gedrukt. Het zeer volledige verslag omvat de besluiten en de omstandigheden tijdens de Bosnische Burgeroorlog (1992-1995), die leidden tot het verlies van de enclave die werd beschouwd als een Safe Area en beschermd door een Nederlands VN-bataljon. Naast getuigenverklaringen en bronneninformatie, waaronder onlangs vrijgegeven documenten, put de schrijver uit zijn eigen ervaringen en vult deze aan met militaire analyses. De kosten voor de eenvoudige uitgave (zwart-wit) worden geraamd op ca. € 80 incl. verzendkosten. Inschrijving en nadere informatie: dorrestijn.ljj@home.nl


Deel dit: