Prikbord nr 900

Wederom een hulpactie – in dit geval de aardbeving in Turkije – waarvoor meer dan € 100 miljoen werd opgehaald. Maar de genoemde besteding daarvan is – net als bij de tsunami, Haïti, Oekraïne, St.Maarten-orkaan en bosbranden – nauwelijks controleerbaar.

Dit betreft niet alleen de 555-deelnemers, maar ook andere hulpverlening zoals door het Rode Kruis, vluchtelingenhelpers , Gaza-subsidies, ontwikkelingshulp en voedselhulp. Alleen Artsen zonder Grenzen lijkt redelijk transparant te zijn, maar ontwikkelt naar verluidt inmiddels een wat schimmige ‘politieke’/activistische/PR-tak.

Boeren

Indien het waar is dat 1/3 van de EU-begroting bestemd is voor landbouwsubsidies, dan is een ding duidelijk: dit moet stoppen, want er zijn dan gewoon teveel boeren die te weinig (kunnen) produceren om van te leven. Hun vrees voor de toekomst is dan ook terecht, maar die subsidies kunnen dan beter worden gebruikt om de overgang naar minder boeren te financieren. Dat levert uiteindelijk tevens minder fraude en corruptie op.

Bouwen

Als de woningnood het grootste probleem is bij immigratie, gastarbeiders, woon-werkverkeer, openbaar vervoer in spitsuren, bevolkingsgroei, leefbaarheid van achterstandswijken, onderwijspersoneel, zorgpersoneel, bejaarden, politiepersoneel, studentenhuisvesting en stikstofreductie dan mag worden verwacht dat de regering daar prioriteit aan geeft. Te beginnen met het verzonnen stikstofprobleem (dat kennelijk niet speelt bij overheidsprojecten), de betutteling/ontmoediging van zzp-ers (in de bouw) en de financiering. Want het geld en de bouwcapaciteit voor de kantoorpaleizen van de Belastingdienst, het UWV, de SVB, de ministeries, rechtbanken, provinciehuizen, kinderbescherming, waterschappen, gemeentehuizen, politie en voor de budget overschrijdende verbouwingen van paleizen, musea en parlement of nieuwbouw van detentie-inrichtingen en metro, zijn wel beschikbaar, maar niet voor 100.000 extra woningen. Dit geldt ook voor de mega-ziekenhuizen, vliegvelden, douane en de peperdure (hoofd)kantoren van banken en verzekeraars, terwijl er wel een wet is om gemeentes te dwingen asielzoekers te huisvesten, maar niet om bouwgrond aan te wijzen.

En geld is er ook genoeg gezien de miljarden-verspillingen en bijdragen aan de Palestijnse organisaties, de VN, de ECB, de IMF, de Wereldbank, de EU, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en de milieusubsidies; nog afgezien van de uitgaven van BuZa. Waarom zijn er ambassades nodig in EU-landen, in dictaturen, of in landen die weigeren zich te houden aan de internationale rechtsorde? Als daar Nederlanders (willen) wonen, is een consulaat voldoende. Welke ministeries kosten meer dan ze opleveren voor het belang van Nederland (en niet alleen van de multinationals)? Omtzigt heeft helemaal gelijk; de financiën zijn allesbepalend in de politiek en de gratuite bewering, dat daar nooit een kabinetsformatie op is gestrand, is een drog-reden die ons land aan de rand van de afgrond heeft gebracht. Ook in moreel opzicht!

Dictaturen

Het aantal journalisten dat jaarlijks omkomt tijdens gevechten of gevangen wordt gezet in dictaturen, is niet meer op tien handen te tellen. Dwaasheden die worden uitgehaald om iets of iemand te filmen of te interviewen, doen vaak twijfelen aan het gezond verstand van betrokkenen en hun redacties. In dictaturen brengen ze zelfs hun contactpersonen in gevaar, ook bij de uitzendingen van hun ‘nieuws’. De recente arrestatie in Moskou roept dus niet alleen de vraag op ‘Wat heb je daar te zoeken?’, maar ook ‘Weet je niet wat een dictatuur is?’ En dat in een land waar iedereen van spionage kan worden beschuldigd, journalisten worden gearresteerd, mensen uit ramen vallen of ‘verdwijnen’, demonstranten in elkaar worden geslagen, mensen worden ontvoerd door ‘vliegtuigkaping’ of ‘verongelukken’, een oppositieleider door een ‘rechtbank’ tot vele jaren gevangenisstraf wordt veroordeeld en criminelen niet alleen in het leger worden ingezet, maar ook in het buitenland. Zelfs die oppositieleider was te eigenwijs of te naïef om te beseffen wat zijn lot zou zijn, ondanks de gif-moorden in het buitenland.

Falend OM

Niet alleen bij de aanpak van XR bij de snelwegterreur faalt het OM. Ook de ‘straf’ van opgespoorde benzinedieven, criminele asielzoekers, anti-joodse demonstranten met Palestijnse vlaggen en haatzaaiers tegen Wilders laat (veel) te wensen over, evenals het opsporen van serie-oplichters.

En terwijl de politie beweert dat 80% van de recherche-capaciteit wordt ingezet tegen drugscriminelen, blijken in Rotterdam jarenlang waarschuwingen over een drugslab te zijn genegeerd. En de vermeende angst voor ‘escalatie’ is kennelijk ook een reden voor het falende drugs-beleid, aanpak van hooligans, identiteitscontroles, controle op illegalen, onderzoek gastarbeiders en uitbuiting chauffeurs, criminele activiteiten van kampbewoners en illegaal wapenbezit, ook onder immigranten.

Gazastrook

Dat een mensenleven in de Arabische wereld niets waard is, bewijst de oorlog tegen Hamas en de weigering een einde te maken aan het bloedvergieten door de gijzelaars vrij te laten. Hamas wil die gebruiken om straks terroristen vrij te kopen. Indien zou blijken dat er al tientallen gijzelaars zijn omgekomen, zullen de protesten toenemen van activisten die het leven van gijzelaars en terroristen belangrijker vinden dan van (gedode/gesneuvelde) Israëlische burgers en soldaten. Intussen lijkt na 4 maanden een humanitaire ramp onafwendbaar en neemt de verantwoordelijkheid van Iran, Qatar en de VN, evenals van Hezbollah en sommige donorlanden steeds verder toe. Een terreurorganisatie financieren en dan Israël verwijten dat die een einde wil maken aan de dreiging van duizenden raketten en slachters die geen enkel respect hebben voor het oorlogsrecht, mensenrechten en het zgn. humanitaire recht, kan niet worden afgedaan met “sorry” of het stoppen van de financiële steun over een jaar! En het verwijt dat de Israëlische inlichtingendienst het ongelooflijke had moeten geloven, is zo absurd, dat de media vergeten dat dan dezelfde oorlog was gevoerd. Ook de hulporganisaties wisten waar Hamas mee bezig was , maar kennelijk niet dat ze door Hamas waren geïnfiltreerd? En waarom wisten de inlichtingendiensten van de VS het niet of van China of van Nederland?

Waarom wisten de westerse inlichtingendiensten evenmin wat er in Afghanistan zou gebeuren of in New York, Parijs en Brussel? Sommige landen moeten voorzichtig zijn met hun kritiek op Israël, want ze hebben het zelf laten groeien en er (nog) niets van geleerd; ook niet door de Oekraïne-oorlog. Op terrorisme en medeplichtigheid dient de doodstraf te staan, maar Nederland is zelfs bang voor Turkije als het gaat om een monument voor de Armeense genocide of over het straffen van IS-aanhangers.

Onbenul

Omtzigt is geen politiek onbenul, zoals de media beweren, hoewel hij niet zo moet drammen over de grondwet. Want die is juist aan correcties toe vanwege het misbruik dat kan worden gemaakt van allerlei formuleringen en zelfs tegenstrijdigheden; ook door rechters en de Raad van State, en door de relaties met ondoordachte Europese wetgeving. Voorts heeft hij bereikt dat Wilders zijn standpunten aanpaste en dat hij inzage kreeg in de financiële situatie van het land. Tevens is hij in staat de onbenullen onder journalisten van repliek te dienen en vast te houden aan zijn formatie-standpunten. En tot slot weet hij zijn mond te houden over het lekken van vertrouwelijke informatie door andere partijen en over de persoonlijke aanvallen op hemzelf. Als het door hem gewenste kabinet er komt en hij wordt minister van Financiën, dan zullen de financiële ‘deskundigen’ van de gevestigde partijen in hun schulp kruipen bij de onthullingen van de vele blunders en verspillingen door zijn voorgangers en andere ministeries. Dat Plasterk beweert dat er geen grotere tekorten in de schatkist zijn, dan reeds bekend, doet de vraag rijzen waarom hij die relevante informatie heeft achtergehouden, waarom die vertrouwelijk is en in opdracht van wie? En de minister van Justitie mag uitzoeken wie er door lekken naar journalisten het formatieproces probeert te saboteren. Want beter een goed kabinet op termijn dan een pappen-en-nathouden zooitje zoals vorige kabinetten met vele weglopers voor hun verantwoordelijkheid, terwijl de financiële schandalen werden weggemoffeld of gebagatelliseerd. Dat informateur Plasterk zich inmiddels ook kritisch uitlaat over Omtzigt, is een teken dat hij het achterhouden van financiële informatie onbelangrijk vindt, net als de overige deelnemers aan de informatie. Wellicht overschat hij zijn rol, want hij is nog lang geen formateur en werkt niet in opdracht van die partijen, maar van de Kamer. Overigens zouden politici zich verre moeten houden van het gebruik van sociale media, dan hebben ze ook geen last van het tuig.

Pensioenfondsen

De pensioenfondsen die kennelijk bevreesd zijn van de kritische geluiden over het nieuwe pensioenstelsel en – beheer, zijn een tegenaanval begonnen. Met sussende berichten en optimistische prognoses proberen ze de cliënten gerust te stellen, net als bij de woekerpolissen. Alleen is de waarschuwing ook dezelfde: resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Gelukkig, want slechtere resultaten zijn nauwelijks denkbaar en ook het graaien mag best een stuk minder. Nu de integriteit of deskundigheid van de toezichthouders nog vergroten, en het kan straks alleen maar beter worden…. toch? Overigens werd toezichthouder DNB (Knot) voor gek gezet over de begrotingsoverschrijdingen en andere ‘lijken in de kast’ van totaal 17 miljard, door de bewering van het Ministerie van Financiën dat de staatsfinanciën er uitstekend voor staan.

Rubber

In Duitsland worden jaarlijks 46 miljoen autobanden afgedankt wegens slijtage terwijl de band verder nog in orde is. Dit komt overeen met een gemiddelde levensduur van ongeveer 2 jaren. Zelfs al zouden het de helft zijn (door verdubbeling van de levensduur), die vervolgens worden verbrand, dan is dit een enorm milieuprobleem en tevens een hefboom om steeds meer rubber te winnen; onder meer in Thailand.

Naar verluidt wordt slechts 1% hergebruikt door het opbrengen van een nieuw loopvlak. Dat dit anders moet, zo nodig met diepere groeven in nieuwe banden of meer recyclingfabrieken, bewijzen de gigantische stapels versleten banden. Ook in ons land.

Vluchtelingen

Ministers Yeşilgöz en Bruins Slot hebben iets uit te leggen; hoe kan een demissionair kabinet besluiten nemen over Palestijnse vluchtelingen en een ambassade als mensensmokkelaar (laten) gebruiken? Eenmaal de deur opengezet – op verzoek van Brussel of Kaag? – houdt de toestroom niet meer op. Dat blijkt wel uit het feit dat hier al Palestijnen zijn, die de westerse normen en waarden verwerpen. En er zijn ook genoeg advocaten die ‘uitzonderingen’ willen bepleiten; zelfs voor Hamas-aanhangers. Waarom worden de vluchtelingen niet door de VN verwezen naar de omringende Arabische landen; hun geloofsbroeders hebben toch het beste met hen voor? Op kosten van anderen leven zijn ze gewend, evenals grote gezinnen en families die allemaal ‘herenigd’ willen worden. En hun haat tegen het Westen wordt er niet minder om, doch ook de waarschuwing van prof. Latten (CBS) over de bevolkingstoename is kennelijk aan dovemans oren gericht. Bovendien zal deze sabotage van het PVV-beleid de verstandhouding bij de formatie niet ten goede komen.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
4 maanden geleden

Het wordt zo langzamerhand een zeer treurige zaak inzake de formering van een nieuw kabinet . De belangen voor Nederland zijn nu «  definitief « «  op de tweede plaats gezet. Dat is althans mijn indruk immers : De belangen voor Nederland zijn «  Algemeen « . De vraag is dan « «  waarom de traagheid tot overeenstemming . « ? Alleen politiek eigenbelang en ideologische verschillen kunnen de vorming vertragen . Daarnaast is kennelijk de ratio niet van toepassing en duidelijke prioriteiten ter behoud van Nederland niet ter sprake geweest uit het oogmerk van «  eigenbelang «  , religieuze motieven en ziekelijk altruïsme waarbij mogelijk de WEF en de VN invloed op de vorming van een kabinet hebben . Dat Pieter Omtzigt nu de «  gedoogmodus « «  heeft aangenomen en , zoals de heer Dunki, schrijft terzake de “ pestilente omvolking- agenda “ en de Eenheids– droom van Europa . Omtzigt heeft te kennen gegeven “ niet uit de EU “ te willen en Wilders juist wel . Omtzigt is geen “” onbenul” schrijft de heer Dorrestijn en hij moet niet zo drammen over de grondwet en deze aan correctie toe is . Dat is juist . Maar , de wijziging van de grondwet is al jaren geleden besproken en Wilders wilde Artikel 1 veranderen . Het “” oude CDA « « is kennelijk door Omtzigt nog levendig gehouden en hij voelt nu de macht zoals het CDA altijd heeft gehad . De VVD speelt een vies spelletje en wil kennelijk de Rutte-doctrine voortzetten waarbij het nepotisme een hoofdrol speelt . Hel « oude liedje «  , eigen belang, slaafs gehoorzamen aan “” De Europese Unie””, en de “ omvolking-rituelen, handhaven in opdracht van Claus Schwab waardoor immigratie ongestoord verloopt . Dat “” de burger “ alles moet betalen en de burgers ruimte wordt ingenomen waarbij de onhoudbaarheid nu al op de voorgrond treed is voor dat tuig van ondergeschikt belang . Dat Frankrijk het zieke kindje is komt ook door de ongelooflijke bureaucratie, de districtshoofden, welke zich een God voelen , en , de paralellen samenleving , door moslims, Frankrijk in feite een onbestuurbaar land is geworden . Als de “” subsidie-motor “ in Frankrijk uitvalt ……. De rapen dan echt gaar zijn . Maar …….mijn indruk is dat het Europese Parlement en de Europese Commissie is bevolkt met “” leeghoofden “” en Omtzigt dat nog niet ziet . Immers: Ook de Euro staat op “ omvallen » » . Prof dr Rudingh, Dr Bert De Vries , Drs Hans Hoogervorst willen toch, als er geen verbetering komt , ook met de Euro kappen ? Prof Dr Schoo, heeft al jaren geleden te kennen gegeven NIETS meer te begrijpen van de Europese monetaire situatie . En , Prof dr Edin Mujagic is toch geschrokken van de «  feitelijke « «  financiële tekorten in Nederland ?? Omtzigt ( NSC ) en Dilan Yesylgus ( VVD) zijn mijns inziens « «  geestelijk verward » ».

ronald.dunki
4 maanden geleden

@ boeren
De bevolking van Europa groeit exponentieel, met name door de pestilente “omvolkings agenda”. Er is dus steeds meer voedsel nodig in west Europa, dus ook meer productie van boeren die daarbij gebaat zijn met steeds meer CO².

In Frankrijk maakten wij al sinds tientallen jaren mee dat er véél te teveel (wijn-)boeren zijn die zich slechts kunnen handhaven middels de landbouwfondsen van de EU. Met name in het Bordeaux terroir worden jaarlijks hele pakhuizen overbodige en onverkoopbare wijnen door het riool gespoeld om de prijzen niet te laten instorten èn om ruimte te maken voor de wederom veel te grote oogst van de wijnboeren, die die ruimte hard nodig hebben om hun door met name Nederland verzorgde subsidies binnen te harken.
Over fraude gesproken, wat er in Frankrijk gebeurt is een ware gotspe!

De stelling dat er ” dan gewoon teveel boeren (zijn) die te weinig (kunnen) produceren om van te leven.” lijkt mij in schrille tegenstelling tot de feiten die ik hier aanhaal, maar ik ben het eens met de auteur dat de EU subsidies beter gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld om de meest efficiënte boeren van de EU ( dus in Nl.) juist te stimuleren i.p.v. hen weg te pesten voor de globalistische ‘omvolking’ van het Kartel. Fraude en corruptie lijkt mij daarom geen typisch Nl. fenomeen in deze tak van sport, maar de Fransen weten er prima raad mee.