Prikbord nr 896

De aanklacht door de regering van Zuid-Afrika, waarin vertegenwoordigers van de voormalige terreurbeweging ANC, is een beetje dom.

Het geeft Israël de gelegenheid om vergelijkingen aan te voeren met de behandeling van de Oeigoeren door China, de Koerden door Turkije, de Tsjetsjenen door Rusland, de Afghanen door de Taliban, de Montagnards door Vietnam, de moerasarabieren in Zuid-Irak, de Rohingya’s door Myanmar, de Yezidi’s door IS en de Oekraïners door Rusland.

Genocide

Daarnaast zullen de definities van het humanitaire oorlogsrecht, collaboratie/verantwoordelijkheid bevolking, verdediging tegen terreur en het recht van ‘retaliation’ moeten worden herschreven, evenals steun (VN, Iran) aan terroristische organisaties en weigering hulp aan vluchtelingen (Egypte). Zelfs het gebrek aan humanitaire (VN-)hulp en aan interventie tegen Iran kunnen aan de orde worden gesteld, evenals het vernietigen van woonwijken door China ten behoeve van nieuwbouw of andere infrastructuur. En dan zal blijken welke landen uitsluitend Israël willen veroordelen, omdat de slachtoffers in Gaza moslims zijn. Want indien Hezbollah straks 150.000 raketten tegen Israël lanceert, dient Zuid-Afrika dan ook een klacht in tegen Iran?

Koude Oorlog 2.0

Het heeft even geduurd, ondanks de boeken van Peter Siebelt, maar eindelijk begint het in het Westen door te dringen dat er reeds lang een nieuwe Koude Oorlog bestaat. Niet alleen met de Russen, China en Noord-Korea, maar ook met de islam en met name landen als Iran, Pakistan en Afghanistan alsmede met de terroristen in Gaza, Libanon, Syrië (IS) en Jemen. Naast cyber-aanvallen, spionage, infiltratie, ontvoeringen en aanslagen, worden er oorlogen voorbereid, raketten en kernwapens ontwikkeld, evenals moordenaars en verkrachters getraind, zonder dat de VN ingrijpt.

Kennelijk laat men het aan de Amerikaanse presidenten over – al sinds de oorlog in Bosnië – om de westerse wereld te waarschuwen. Daarbij hield Europa zich doof en blind, niet alleen voor de dreiging van buitenaf, maar ook voor de aantasting van de krijgsmachten, de verspilling van miljarden aan nutteloze klimaatmaatregelen, de ondermijning van de economie en de dalende inzetbereidheid van de eigen bevolking, evenals voor de islamitische invloed op wetten, regels, rechters en bestuur En voorts indoctrinatie en misleiding van de jeugd door leraren, activisten en ‘nuttige idioten’. Nu de gevolgen daarvan ook hier zichtbaar zijn geworden, hebben de linkse media preventieve ‘tegenmaatregelen’ bedacht om de publieke opinie te sussen en de vorming van een rechtse regering te saboteren. En Brussel kijkt goedkeurend toe hoe de ‘koude oorlog’ tussen productieve, bezorgde burgers en ideologische of antidemocratische profiteurs zich ontwikkelt. De voorstellen voor een Europese krijgsmacht beogen geen versterking van de NAVO, maar een verzwakking door het buitensluiten van vooral de VS, Groot-Brittannië, Canada en Turkije alsmede het gebrek aan militairen die zich voor de belangen van de Europese elites willen inzetten.

Lijken in de kast

De bewindspersonen van D66 hebben opvallende haast om te vertrekken nu ze niet zullen worden afgelost door partijgenoten. Of dit iets te maken heeft met de ‘lijken in de kast’ die ze achterlaten, valt niet uit te sluiten.

Kuipers (en De Jonge) moeten naar verluidt nog 8,5 miljard voor gezondheidszorg verantwoorden, en Kaag (BuZa en Financiën) gaat ook niet vrijuit. Daarnaast zullen minister Ollongren (Defensie) en de (voormalig) staatssecretarissen Uslu, Vijlbrief en Van Huffelen straks financiële verantwoording moeten afleggen. Naar verluidt geldt dit tevens voor de CDA-ministers De Jonge en Hoekstra, evenals minister Yesilgöz (VVD) en staatssecretaris Van der Burg (VVD). En juist die verdeling over de partijen maakt het aannemelijk dat de rapporten van de Algemene Rekenkamer, zoals gewoonlijk, in de onderste la zullen verdwijnen. Terwijl iedere burger aansprakelijk kan worden gehouden voor misbruik van belastinggeld, gaan politici vrijuit bij het verspillen of ‘verdampen’ van miljarden.

Modderkolk

Dat een journalist weleens wil roeren in de modder van de inlichtingendiensten, is begrijpelijk. Maar ‘ongemerkt’ veroorzaakt dit vaak een kolk die zich kan uitbreiden tot het politieke niveau. De schade die dan ontstaat kan letterlijk terugslaan op de journalist zelf; net als bij raadslieden die cliënten bijstaan, die slachtoffer zijn geworden van dubieuze handelingen van/namens de Staat. Daarin is de Staat meedogenloos, zoals onder meer is gebleken in het dossier van de klokkenluider die waarschuwde tegen spionage bij het uraniumverrijkingscentrum in Almelo, alsmede in vele andere dossiers. In dit geval speelt bovendien het mogelijke gezichtsverlies van Iran mee, waardoor Modderkolk wellicht rekening moet gaan houden met een Van Traa ongeluk ter intimidatie van andere onverschrokken publicisten.

Onafhankelijke rechter

Een rechter wordt ‘voor het leven’ benoemd, naar verluidt om diens onafhankelijkheid te waarborgen. Dit merkwaardige argument zou betekenen dat de president van een rechtbank niet kan ingrijpen, indien er misstanden worden gesignaleerd. Het verklaart in ieder geval alle afwijzingen, namens de president, van klachten over rechters.

Intussen blijkt er steeds meer verwevenheid te zijn tussen rechters en banken, verzekeraars, advocaten, notarissen, politici en het OM. Dit kan zelfs leiden tot uitspraken van een verzekeraar: “als u deze cliënt bijstaat, wint u nooit meer een rechtszaak” of “als u het bezwaar tegen de rechter en griffier niet intrekt, dien ik een klacht in bij de Deken” of “niemand schrijft mij de wet voor” of een Demmink-dossier, Chipshol-dossier en Bollenboeren-dossier, alsmede vele curatoren- en notarisincidenten.

Het lijkt erop dat een aanstelling voor het leven juist een gevaar is voor de integriteit en onafhankelijkheid van sommige rechters, zoals prof. dr. ir. Van Putten in de praktijk reeds constateerde. Kamerleden als Omtzigt weten dit al jaren door de brieven van gedupeerden en klokkenluiders; diens aarzelingen over een Wilders-kabinet zijn dan ook absurd.

Onrust in Duitsland

Ook de Duitse bevolking is niet tevreden over de zittende regering die – net als de voorgangers – tientallen miljarden heeft verspild en zich meer lijkt te interesseren voor de EU-belangen dan voor de nationale problemen.

Evenals hier, haperen de economie, de klimaatplannen, de woningbouw, de spoorwegen, de krijgsmacht, de handhaving van de openbare orde, de zorg, de rechterlijke macht en de immigratiereductie, om er maar een paar te noemen. Het moet toch mogelijk zijn om met twee of drie andere landen orde op zaken te stellen in Brussel, zodat landen bij hervormingen niet worden teruggefloten door rechters. Polen, Hongarije en Denemarken hebben reeds voorgedaan hoe de Brusselse nomenclatura buitenspel te zetten. Von der Leyen hoeft alleen maar af te treden om Berlijn weer de vrije hand te geven in de discussies met Frontex, Frankrijk, de Zuid-Europese landen, de ECB, de NAVO en de Hamas-aanhangers. Overigens heeft Duitsland – met grote export- en importbelangen – niet deelgenomen aan de tegenaanvallen op terroristen in Jemen; kennelijk uit angst voor escalatie. Die angst is juist vaak de oorzaak van (eenzijdige) escalatie, want de prijs die de agressor moet betalen, blijft te laag.

Intussen worden daar de zorginstituten overgenomen door de financiële ‘maffia’ (pardon: managers) die door centralisatie en gigantische bouwplannen, de kleinschalige, lokale en regionale structuren vervangen en de nieuwe organisaties vullen met deels ongekwalificeerde buitenlanders die de patiënten ‘s nachts soms aan hun lot overlaten. Het is maar een voorbeeld dat kan worden aangevuld met vele andere incidenten die het graaien door Nederlandse verzekeraars, farmaceuten en medische ‘bedrijven’ nog overtreffen.

Poetins oorlog

Er zijn nog steeds mensen die de schuld aan de oorlog in Oekraïne bij de NAVO leggen, want Poetin kon niet anders, omdat Rusland werd bedreigd.
Door wie dan? Van een NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne was nog helemaal geen sprake en de Europese landen zijn te zwak om Oekraïne deze oorlog te laten winnen, laat staan Rusland aan te vallen. En welke bedreiging vormde Litouwen, waardoor 40.000 man Russische troepen aan die grens werden gestationeerd, en de Krim of de Oekraïense provincies die met hulp van Moskou werden bezet?

Waarom zou Poetin ‘bang’ zijn voor een (toekomstig) NAVO-land aan zijn grens als door bezetting van Oekraïne er een grens met Polen ontstaat? Overigens het enige sterke NAVO-land dat geen vertrouwen had in de waardeloze ontwapeningsovereenkomsten met Moskou en zijn tanks niet had afgedankt. En waarom moest er gedreigd worden met kernwapens en een marineblokkade op de Zwarte Zee?

Zien de aanhangers van Poetin nu echt niet dat al die oorlogsmisdaden en domme uitvluchten niets de maken hebben met een vermeende ‘bedreiging’ door Oekraïne of de NAVO; zelfs niet met een mogelijke omwenteling bij bondgenoot Wit-Rusland? Ook de overige landen in de regio vormen alleen maar een hindernis voor de plannen van de zoveelste gestoorde dictator in het Kremlin; nu om het oude Russische rijk te herstellen. Daarbij heeft Poetin niets te vrezen van de Baltische staten, Roemenië, Hongarije of Turkije; allemaal NAVO-landen. Hij heeft wel bereikt dat Finland en Zweden zich bij de NAVO hebben aangesloten om ‘bijzondere militaire operaties’ op hun grondgebied te voorkomen. Militaire historici zullen dan ook naar verwachting concluderen dat Poetin geen enkel excuus heeft gehad om Oekraïne te willen vernietigen.

Rendementsheffing

De discussie over de hoogte van de rendementsheffing door de Belastingdienst op vermogen boven de ‘drempel’ van € 57.000, gaat voorbij aan het werkelijke belang van die heffing. Door de noodzaak het vermogen in de aangifte op te nemen houdt de Belastingdienst ‘zicht’ op onverklaarbare variaties daarvan en op de registratie door de banken. En dit algemene belang gaat ver uit boven het verschil tussen 0,4 en 0,9 %.

Ronde klimaatgetallen

Wie op internet zoekt naar de feiten en cijfers over de temperatuurstijging en klimaatverandering, zal verbijsterd zijn over de hoeveelheid instituten en tegenstrijdigheid van de rapporten en de ‘beschuldigingen’ door de milieumaffia. Het eerste dat opvalt is de vervanging van de term temperatuurstijging (van de ‘aarde’) door klimaatverandering. En als tweede, de beweringen van onder meer Milieudefensie en het KNMI, waarbij ‘economische’ oorzaken belangrijker lijken te zijn dan de feitelijke bijdrage van Nederland (0,000036o C) aan de temperatuurstijging die volgens Klimaatfeiten voor 1,2o wordt veroorzaakt door verhoogde instraling van de zon. Daarbij zou ook het KNMI de cijfers manipuleren, terwijl de milieumaffia ‘vergeet’ dat de omvang van de NL economie – uitgedrukt als BNP – minder is dan die van Turkije of Indonesië.

Ook de bijdragen van Nederland aan de EU, VN, IMF, ECB en Wereldbank – die alleen mogelijk zijn door een stabiele economie – worden niet genoemd, terwijl de export van levensmiddelen als een minpunt wordt aangemerkt. Waarom eigenlijk; moeten buitenlanders minder gaan eten?

De bevolkingsdichtheid van Nederland wordt wel genoemd, evenals het huidige percentage van de wereldbevolking (0,22), maar mag kennelijk geen invloed hebben op onze – uiterst minimale – bijdrage aan de temperatuurstijging van de atmosfeer of op de verdere bevolkingsgroei door immigratie. Daarnaast hebben milieuactivisten zich op de energiecijfers, CO2-uitstoot en natuur gestort, omdat ze nooit kijken naar de tv-uitzendingen van Rail Away en kennelijk niet beseffen hoe onbeduidend Nederland is en hoeveel wateroppervlak er hier bestaat en natuur elders. Vergelijkingen met andere (Europese) landen zijn dan ook schaars. Zelfs bij een bevolking van straks 20 miljoen worden we geacht onze economie om zeep te helpen, terwijl dit dan slechts 0,25% van de wereldbevolking zal zijn. Doch bij de indoctrinatie van de jeugd met tientallen initiatieven en vele miljoenen aan subsidies, spelen dergelijke feiten geen enkele rol; zie onder meer Feiten en Cijfers over Klimaatverandering. En de alarmisten voorzien een zeespiegelstijging van misschien wel een meter over 100 jaar, terwijl rivieren reeds een toegenomen variatie van meerdere meters hebben door bestuurlijke nalatigheid. Dat probleem is dus ‘iets’ urgenter.

Tegenstellingen

De ‘verdedigers’ van het nieuwe Pensioenstelsel worden steeds vaker geconfronteerd met de ernstige nadelen die door deskundigen worden aangegeven. Het uitblijven van een reactie daarop, doet vermoeden dat de belanghebbende partijen dit al wisten, net als bij de woekerpolissen. Het is daarom te hopen dat de rechters hun onafhankelijkheid tonen door zich bij (collectieve) procedures te verdiepen in de argumenten van de klagers/tegenstanders, want ook het Parlement heeft het laten afweten. Inderdaad… net als bij de woekerpolissen.

Toen destijds huisartsen een bestaand medicijn wilden verstrekken aan (vermoede) Covid-patiënten die daar baat bij zouden hebben, werd dit door het ministerie verboden. Intussen blijkt het medicijn wel door specialisten te zijn gebruikt bij zwaar-zieke patiënten, met fatale gevolgen. Wie heeft daarvoor toestemming gegeven en waarom, gezien hun slechte conditie?

Niet zo lang geleden werd Wilders een bedreiging genoemd voor de rechtsstaat vanwege diens wetsvoorstellen tegen de invloed van de islam. Nu hij die heeft ingetrokken, wordt ineens toegegeven dat die geen enkele ‘bedreiging’ waren vanwege hun politieke onhaalbaarheid. Opportunisme om het gebaar van Wilders te kunnen bagatelliseren, na hem eerst te demoniseren?


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
6 maanden geleden

@ Putin’s oorlog.

Hoewel ik o.a. al in april 2022 in Het recht van de sterkste (sta-pal.nl) een poging heb gewaagd om te verduidelijken dat ik niets aardigs over Putin kan bedenken, laat staan wil schrijven, wil het er bij mij niet in dat Putin een bedreiging zou vormen voor de NATO leden. Hij heeft heel andere interesses en heeft al sinds jaren de basis gelegd voor een economisch blok dat naar het oosten kijkt omdat het failliete Europa hem niet of nauweljiks interesseert. Datzelfde ‘credo’ werd door Trump beleden, die onze failliete boedel kan missen als kiespijn.

Zelfs repte Jeltsin al eerder, tijdens een speech voor het Amerikaanse Congres, expliciet van een NATO lidmaatschap en in 2000 heeft Putin in het Brusselse NATO HQ gevraagd of Rusland NATO-lid kon worden. Beiden werden afgepoeierd door de ‘neo-conservative’ oorlogshitsers die nu het Witte Huis vast in handen hebben en na de val van de Berlijnse muur wanhopig op zoek waren naar een bruikbare vijand – zoals Charles Brantz ook duidelijk uiteen zette in zijn artikel van 12 april 2022. De ‘neo-cons’ zijn net zulk liederlijk gespuis als Putin!

Dat de (west) Ukraïne beheerst wordt door virulente neo-Nazi’s die Zelensky, het stromannetje van de ‘neo-cons’, volledig in de houdgreep hebben en gemene zaak maakten met Soros – die het weldegelijk op Putin gemunt heeft – en de ‘neo-cons’ wordt ook al te makkelijk vergeten. Rutte steunt openlijk die neo-Nazi’s maar is – al helemaal als historicus – te oliedom om zich daarin te verdiepen…

Dat beide hierboven gerefereerde artikelen de schuld voor het huidige conflict nuanceren maar per se niet exclusief bij Putin willen leggen maakt de auteurs absoluut geen ‘Putin-lovers’… Wie dat beweert of impliceert snapt er weinig van.

J.Blaak
6 maanden geleden

Een goede column.
Alleen een puntje van kritiek op de Ruslandpassage.
Rusland wil geen Navolanden aan zijn grens die graag raketten installeren op een paar minuten van Moskou.
Om diezelfde reden wilde Washington ook geen raketten op Cuba, precies ook de korte bereikbaarheid.
En het was niet Rusland die bedreigde, maar de Navo, al in 2014 met de Maidancoup.