Boekbespreking: Nederlandse Schijndemocratie

Recent is een alleraardigst boek van de hand van dr. Dirk van der Blom verschenen: ‘De Nederlandse Schijndemocratie’, met als ondertitel ‘Dictatuur van een ongekozen elite’. Eerder verschenen van zijn hand ‘De verhouding van staat en religie in een veranderende Nederlandse samenleving’ (2017) en ‘Verdamping van de Nederlandse democratie’ (2019).

In dezelfde traditie maakt Van der Blom (1952) ook dit keer weer duidelijk dat de westerse democratieën in het algemeen en de Nederlandse in het bijzonder, eigenlijk al geen ‘democratieën’ meer genoemd kunnen worden. Wat dat betreft vormen de boeken van Van der Blom een opmerkelijk en betrouwbaar ooggetuigenverslag wat t.z.t. als naslagwerk in de geschiedenislokalen furore kan maken, want als geen ander is hij met zijn MIVD- en AIVD-achtergrond in staat te rechercheren. En dat doet hij: grondig.

Verkiezingen zijn volgens de auteur tot een farce verworden omdat na elke stembussluiting de politieke voornemens van partijen steeds gemakkelijker worden ingeruild voor een eenvormige pulp uit de koker van supranationale organisaties zoals VN, EU of zelfs het particuliere WEF. Belangen van andere (internationale) gremia hebben daardoor een grotere invloed op het uiteindelijke, nationale beleid dan de lokale bevolking. Vragen van Volksvertegenwoordigers worden momenteel vaak al afgedaan met argumentatie dat ‘internationale regels’ een aanpassing van het beleid doorkruisen. Niet zelden ook, wordt botweg geweigerd om gespreksverslagen met b.v. het World Economic Forum (WEF) ter beschikking te stellen, juist omdat dit een particuliere organisatie is. Alsof die particuliere status van het WEF voldoende zou zijn om de grondwettelijke verantwoordingsplicht van de Nederlandse regering bij het grofvuil te zetten.

Steeds vaker worden de burgerlijke grondrechten (UVRM) met speels gemak geschonden, bijvoorbeeld het universele (mensen-) recht ‘om in onzin te geloven’, wellicht met uitzondering van religie. Het innemen van een positie waarin het eigen denken centraal staat, is inmiddels volslagen controversieel verklaard in een mate die steeds gevaarlijker vormen aan lijkt te nemen. Maar zeker niet alles wat burgers zelfstandig (be-) denken is onzin. Integendeel: veelal blijkt de onderbuik een veel betere raadgever dan de adviseurs die de ministeries op grote schaal en voor veel (belasting-) geld inhuren. Het overheidsnarratief wordt de bevolking echter dagelijks, grondig en bij herhaling, ingepeperd door een omvangrijk propaganda instituut onder de verhullende titel ‘Nederlandse Publieke Omroep’. Wie het toch nog waagt anders te denken wordt gecorrigeerd door een omvangrijk netwerk van collaborerende ‘influencers’, zodat er bij het spreekwoordelijke koffiezetapparaat weinig anders overblijft dan slaafs volgen, op straffe van excommunicatie.

Van der Blom toont aan dat de overheid daarin telkens een stapje verder gaat en op weg lijkt te zijn naar de vorming van een soort ‘Ministerie van Waarheid’. In dat kader worden o.a. de maatregelen besproken die D66-minister Ollongren en de EU hebben genomen om zgn. desinformatie tegen te gaan. Dat die maatregelen en de gedachtegang hierachter volstrekt totalitair en ethisch verwerpelijk zijn, willen deze neo-dictatoren niet inzien.

Hoofdstuk vier, ‘Hippocrates als wegwijzer naar de hel’ is vermoedelijk de meest indrukwekkende van het boek en behandelt de wijze waarop de Nederlandse overheid (en andere)  rond de coronacrisis opereerde. Van der Blom behandelt dit zorgvuldig en vergelijkt dit met het optreden van de Duitse medische stand en de Duitse (nazi-) overheid tussen 1935 en 1945, waarnaar hij veel onderzoek heeft gedaan voor dit boek.
Met de oprichting van de ‘Denktank Desinformatie’ moesten in Nederland Anno nu, vaccins gepromoot worden en critici en onwelgevallige meningen de mond worden gesnoerd. De ondersteuning van artsen om de experimentele COVID-19 vaccins toe te dienen deed sterk denken aan het nazi-euthanasie programma (Aktion T4[1]) waarin artsen werden nageschoold en ondersteund om hun gruwelijke en misdadige taak uit te voeren. Aangetoond is dat destijds veel ‘gewone’ Duitse artsen, verloskundigen en apothekers willige uitvoerders waren van de nazi plannen. Dat in Nederland – Anno 2020 – artsen en vaccinatievrijwilligers zonder de geringste vorm van protest steun verleenden aan de Rijksoverheid bij het toedienen van het experimentele COVID-19 vaccin (wat al duizenden doden aan oversterfte opleverde) geeft zwaar te denken over de huidige moraal van de regering en medische stand. De sinds 1947 geldende ‘Code van Neurenberg’ lijkt zijn langste tijd dan ook te hebben gehad volgens Van der Blom.

Meer recent vindt er een – volgens hem – opzettelijke polarisatie plaats waarin de oorspronkelijke, blanke Nederlanders massaal een schuldcomplex wordt opgedrongen, alsof zij het waren die de (overigens zeer bescheiden) winsten van slavernij hebben opgestreken i.p.v. de Oranjes en de toenmalige rederijen. Volgens de auteur wordt de oorspronkelijke Nederlandse samenleving actief tot een tribale samenleving omgevolkt, zichtbaar door de alomtegenwoordigheid van steeds meer gratis-geld en voorrechten eisende culturen en hun mee geïmporteerde trauma’s uit oorlogsgebieden. De onlangs ruimschoots waar te nemen steunbetuigingen aan Arabische stammen die zich te buiten gingen aan  moord en doodslag, staat daarbij vers in het objectieve geheugen geëtst.

Er is weinig tegen de stellingen van Van der Blom in dit boek in te brengen. Pagina na pagina slaat Van der Blom de lezer met feiten om de oren en niet voor niets telt het boek bijna 700 voetnoten; geen enkele stelling wordt zonder bewijs geponeerd. Samengevoegd tot een goed en plezierig leesbaar geheel, ontleedt hij de Nederlandse politiek compleet en wijst op een steeds verdergaande ontmanteling van de democratie, waardoor een niet gekozen elite ongehinderd op dictatoriale wijze kan heersen.

Een zeer interessant boek voor kritische denkers en alleen daarom al aanbevelenswaardig.

De Nederlandse schijndemocratie
Dictatuur van een niet gekozen elite

ISBN                     : 978-94-646-8875-7
Uitgever              : Dirk van der Blom
Auteur                 : dr. Dirk van der Blom
Taal                      : Nederlands
Bindwijze:           : Paperback
Datum uitgave   : 2023
Pagina’s               : 323
Afmetingen         : 17 x 24 x 2,50 (cm)
Prijs                      : € 27,50 (inclusief verzenden)

BESTELLEN         : dirkvanderblom7@gmail.com


[1]Was sie taten, was sie wurden’. (1986) Ernst Klee, ISBN 3-596-24364-5

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
ronald.dunki
6 maanden geleden

” De sinds 1947 geldende ‘Code van Neurenberg’ lijkt zijn langste tijd dan ook te hebben gehad ” volgens Van der Blom.

Dat is pijnlijk maar lijkt bewaarheid te worden omdat Europa ‘moegestreden’ lijkt te zijn door de dagelijkse ‘woke’ ondermijning van onze westerse cultuur. Die aanslag culmineert, met name sinds de pogrom van 7 oktober in Israel, ongestraft in een steeds hysterischer anti-semitische campagne waaraan ik hier aandacht wil geven omdat wij ons kennelijk niet meer hoeven af te vragen of in Nederland een primitief anti-semitisch sentiment leeft, het antwoord is een volmondig ja.

Er leven naar schatting slechts zo’n 30.000 Joden in Nederland, maar zij roepen primitieve emoties op bij een groot deel van de bevolking. Zo te zien niet alleen gebaseerd op afgunst en andere primitieve vooroordelen maar ook op pure Jodenhaat. Geen wonder als wij overwegen dat hier inmiddels al rond een miljoen moslims zijn neergestreken, waarvan velen practisch uit het stenen tijdperk, die hun obligate portie Jodenhaat van kinds af aan met de paplepel binnenkrijgen. Daarnaast doen autochtone haatzaaiers in de ‘progressieve’ politieke partijen er nog een schepje bovenop met hun anti-Israel stemgedrag in de 2e Kamer en publieke uitlatingen die naadloos inspelen op de groeiende golf van anti-semitisme sinds Israel’s reactie op de pogrom door Hamas.

Dat anti-semitisme is volkomen vergelijkbaar met Hitler’s wandaden in de vroege dertiger jaren van de vorige eeuw waaraan de heer Girbes hier ook al refereert. Navrant is dat de huidige haatzaaiers om het hardst roepen dat niet zij zelf maar degenen die hen critiseren Nazi’s zijn. ‘Shouting doesn’t improve one’s argument’, maar duizenden, in ons povere onderwijs gelobotomiseerde, ‘deugende’ jongeren lappen dit mantra op voor zoete koek op. Het verschil met 1933 is dat de Joden in Nazi Duitsland weerloos waren maar Israel anno 2023 zeker niet en naarmate Israel meer van zich afbijt in Gaza wordt het in toenemende mate gestigmatiseerd in het geopolitieke hoekje waar de klappen vallen. Let wel, niet of nauwelijks door Arabische naties die niet zoveel op hebben met de Palestijnen, maar door westerse ‘progressieve’ haatzaaiers die hun  racistische aanval op Israel volgens handboeken in de massapsychologie orchestreren, net als in het bolsjewistische Rusland in de twintiger jaren van de vorige eeuw en Nazi Duitsland. Onder leiding van de communistische internationale van de V.N. neemt de roep van ‘woke’ activisten om een ‘staakt het vuren’ toe. Bestond er soms geen ‘staakt het vuren’ tot 07.10…?

Dat de oorlog in Gaza een humanitaire ramp is staat boven twijfel maar diegenen die daarom insisteren op matiging negeren willens en wetens de voorafgaande humanitaire ramp in Israel en acteren op een arglistige, anti-semitische agenda. Er kan toch geen misverstand bestaan over de vraag wie de agressor is, wie Gaza als het slagveld kiest waar terroristen en burgerbevolking feitelijk niet te scheiden zijn, wie nog steeds zwermen raketten op Israel afvuurt en wie zich daarbij zo laf achter de eigen burgerbevolking verschuilt om de eigen, onontkoombare afstraffing af te wenden middels een propaganda oorlog met hulp van de  globalistische MSM?  

In dat scenario doen ‘progressieve’ agitatoren het vuile werk voor Hamas en hun sponsors in Teheran en Doha in een draaiboek waarin met ‘progressieve’ morele maatstaven – vergeef mij de contradictio in terminis – wordt gemeten, één voor Israel en géén enkele voor Hamas. Daarbij worden deze moordenaars ongegeneerd gesteund door Antonio Guterres, de aderverkalkte hard-core communist van de V.N. en zijn neo-Marxistische discipelen die de manipulatie door Hamas van de aantallen doden in Gaza en hun andere pure verzinsels kritiekloos accepteren, zoals bijvoorbeeld de extremistische New York Times.

De eeuwige smoes over ‘de bezetting van Gaza’ is een gratuit doekje voor het bloeden, in feite is genocide hun luid en duidelijk vanuit Teheran gesouffleerde doel. Daarmee hopen de mullahs in Iran de regionale hegemonie van de Saudi’s af te snoepen door de nog uit Trump’s jaren daterende ‘Abraham accords’ te torpederen en zo de toenadering tussen Arabieren en Israel te voorkomen. De Iraanse miljardair Ali Khamenei heeft al jaren geleden schuimbekkend staan gillen dat hij, als hij een atoomwapen zou hebben, geen seconde zou aarzelen om Tel Aviv van de kaart te vegen ondanks de enorme ‘collateral damage’ aan Arabische zijde. Die neemt hij op de koop toe, want zo zit ‘de religie van de vrede’ in elkaar en die honderduizenden slachtoffers interesseren hem geen ros. Een ander voorbeeld hiervan is de opportunist en NATO-lid Erdogan die probeert een islamitisch slaatje te slaan uit zijn anti-Israel rhetoriek, maar hij bombardeert al jaren de islamitische, Turkse Koerden… Er zijn 2 miljard moslims in de wereld waarvan 500 miljoen Arabieren dus die buitenkans laat je niet zomaar lopen …  

Dàt is het geopolitieke, wederom puur anti-semitische en genocidale plaatje waartegen Israel zich weert. De totale vernietiging van Hamas is daarom niet alleen een volkenrechtelijk legitiem doel, maar ook noodzaak om een fatale herhaling van zetten te voorkomen die t.z.t. tot een complete wereldbrand kan leiden als de globalistische kliek van Biden en de EU Iran toestaan om onder onze neus atoomwapens te produceren. Daarom moet Israel’s offensief per se niet aan banden gelegd worden, zeker niet door anti-semitische haatbaarden en ‘woke’ Nazi’s… De actuele ‘collateral damage’ in Gaza is, hoe triest ook, puur het gevolg van de beslissing van het laffe, in tunnels verstopte Hamas en hun corrupte leiders die zelf veilig in 5 sterren hotels in Qatar en luxe villas elders verblijven. Hopelijk krijgt Israel hen snel te pakken en zit er ook nog voldoende water in de Middellandse Zee om alle tunnels in Gaza onder water te zetten, maar of de totale uitroeing van Hamas een realistisch militair doel is lijkt mij bij uitstek een vraag voor Charles Brantz.

Tot zover lijkt alles helder, maar dan resteert weldegelijk het reële Palestijnse argument inzake de onacceptabele Joodse nederzettingen op de WestBank dat echter de recente gruwelen van Hamas, die feitelijk de moordpartijen van IS op de Yezidi en die van al Qaeda overtreffen, nooit kan rechtvaardigen. Dit argument moet kennelijk achteraf de Joodse slachtoffers mede schuld geven aan de Hamas slachting in een morbide staaltje van de hierboven gerefereerde massa-psychologie uit het handboek van Lenin en Stalin… Laten ‘progressieve’ critici de eerdere gruweldaden van Sadam Hussein jegens de Shiïten en die van Bashar al-Assad op zijn eigen burgers vooral niet vergeten! Weten zij nog wie in 2008, 2012, 2014, 2021 en ook nu weer de agressor was? Stel dat Israel een willig slachtoffer was geweest, dan had Hamas nooit meer samen met Antonio Guterres de uiterst lucratieve ‘slachtoffer kaart’ kunnen trekken. Een cynische conclusie, maar ik heb in mijn jaren in het midden oosten één ding geleerd en dat is dat de Arabische landen stuk voor stuk niet de minste sympathie voor Palestijnen koesteren. Integendeel, zij worden als querulanten gezien en afgekocht maar krijgen in Arabische staten bijvoorbeeld géén burgerrechten! Dat kost geld maar Saudi, Qatar en Iran deert dat niet en daarin doet de verdwaasdde D66 globaliste om het hardst mee, u betaalt… 

Dit grotere plaatje verklaart veel, voornoemde ‘Abraham accords’ brachten de Emiraten en Bahrain véél dichter bij Israel en dat paste Iran niet in hun strijd om de regionale hegemonie met aartsvijand Saudi Arabië, dat ook al interesse toonde in normalisering van de relatie met Israel. De Iraanse ayatollahs hebben, mede dankzij lorren als Carter, Bush en Obama, het al lang voor het zeggen in Libanon, Syrië, Iraq en Jemen. In Gaza gaat het hen ècht niet om de Palestijnen maar heel cynisch om de regionale macht èn de liquidatie van niet alleen Israel maar van alle Joden, waarin de huidige anti-semitische hysterie instrumenteel is. Maar wie vertelt u dat behalve Israel?

In die context is Israel niet Goliath en Hamas ècht niet David, want één miljard Dollar p.a. uit Teheran plus de steun uit Qatar, de EU en niet te vergeten onze dwaze subsidie geeft Hamas niet alleen wapens maar hun corrupte leiders leven daarvan als Hollywood sterren. Als er nog iets van dat geld overblijft gaat het saldo naar alles wat zij kunnen bedenken om deze morbide status-quo in stand te houden, nooit naar de eigen bevolking! In 1994 schroomde het Iraanse gespuis zelfs niet om de Israelische embassade in Buenos Aires op te blazen waarbij 85 doden vielen, niet geheel toevallig stuk voor stuk Joden. Net zo genadeloos als Hamas nu babies heeft onthoofd en in kelders opgesloten gezinnen levend verbrand.  

Dat Israel ook niet brandschoon is lijkt mij duidelijk maar je zal maar, elke dag weer, zo onder druk staan van alle kanten…  Dat verklaart veel van hun gemaakte fouten, maar excuseert niet dat in de WestBank met hoge hekken omgeven, zwaar bewaakte Joodse ‘settlements’ zijn ontstaan waar die ‘settlers’ – die daar in feite geen ros te maken hebben – zich de laatste weken te buiten gingen aan bot geweld tegen de locale bevolking. Zij hebben onder de jarenlange, permanente dreiging een sterke politieke achterban in Jerusalem opgebouwd en daarmee een onoplosbare Gordiaanse knoop in de Israelische positie veroorzaakt die gratis propaganda voor ‘progressieve’ extremisten oplevert, zowel ter plekke als tot in Washington.

Het virulente anti-semitisme wordt nu weer wereldwijd aangewakkerd door de neo-Marxistische leiding van de ‘mensenrechten organisatie’ van de VN tot en met illiterate pubers in universiteiten en niet te vergeten onze eigen, in hun geborneerde Joden-haat puur racistische, Haagse deugambtenaren! Een teken aan de wand anno 2023, maar Israel dreigt de verliezer te worden van hun propaganda offensief waarin onze NPO zonder scrupules hun communistische deuntje meeblaast. Het zijn dezelfde agitatoren die het neo- Marxistische Black Lives Matter verheerlijkten – waaronder Mark Rutte – die nu het racisme en anti-Semitisme aanjagen, daarbij vaak gefinancierd door de (Joodse) mensenhater George Soros.

Kortom, Israel is niet per se de door ‘woke’ afgeschilderde Goliath, maar wordt op slinkse wijze door hun agitatoren en media in die rol gemanoeuvreerd om Hamas in de neo-Marxistische slachtoffer rol te kunnen positioneren met Iran en de globale anti-semitische ‘woke kliek’ als lachende derden. De ‘progressieven’ in de Haagse politiek zijn in grote mate medeplichtig aan dat anti-semitisme. De gebakken lucht van het Kartel en nu weer van een Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas verandert er niets aan dat Nederland anno 2023 in dat opzicht niet veel beter is dan in W.O. II .  Denkt u maar aan de massale straatfeesten op 07.10 jl. met vlaggen van islamitische moordcommando’s als I.S. in Rotterdam en andere steden. Idem voor de anti-semitische, hersenloze demonstranten en linkse ambtenaren waar onze al even linkse VVD minister van justitie cum ‘would be’ premier geen nachtje minder om sliep.

 

 

A.R. Girbes sr
6 maanden geleden

Het is zeker NIET interessant dat een niet gekozen elitaire kliek ons kan regeren . De democratie is dan zeker , geëlimineerd . Maar ook ik heb vele malen geschreven dat we te maken hebben met een “ Crimineel” zooitje . Wat er ook geschreven wordt en wat we er ook van denken ……. Het zal niet helpen de Democratie te herstellen , als het electoraat op het linkse tuig blijft stemmen en ……… het Rijke deel van de Nederlandse bevolking, onder andere , het rijkere bedrijfsleven , dat de kas van de VVD spekt , om vriendjes politiek in stand te houden . Het is een niet te onderschatten fenomeen omdat het in feite het continueren is van de huidige “ status quo “ en daarmede de invloed van het WEF en de VN gestand blijft .Het zogenaamde “ omvolken “ in Nederland “” kan niet worden tegengehouden omdat het ook een verdienmodel is geworden onder de noemer “ noodzakelijke immigratie . “” We worden diep bedrogen en het gewone leven wordt ernstig aangetast . De burger is gewoon “ oud vuil “ geworden en de Multi- nationals profiteren daar van . Het moreel bij artsen die zeer meegaand zijn in het experimenteren op mensen , zoals wordt omschreven komt Dr Mengele weer op de voorgrond, Er is inmiddels €! 750. 000.000.000,- pensioengeld “ weggesluisd “! Naar Amerika . En over mentaliteit gesproken : Op bladzijde 555 van boek “” Europa “” , van Drs Mak , historicus, staat duidelijk omschreven dat “ gewone politieagenten in Frankrijk de Duitsers hebben geholpen Joden te arresteren en naar “ De vernietigingskampen “ hebben laten gaan . Dat de huidige bende geen moreel besef heeft is dus niet nieuw . Het komt steeds weer terug . In 1557 was er ook sprake van een zeer laag moreel besef . Gelukkig zijn er ook nog mensen met een uitstekend moreel besef …….. maar zoals ze vaak gezegd en geschreven, de dominantie van domheid is haast niet te bestrijden . Ook het boek “ Schijn Democratie “ zal ons niet helpen de democratie te herstellen …… Het morele besef bestaat niet meer . Mr Gudo van Moerkom , oude directeur van de ANWB zei : “ Als het geld gaat worden alle principes vloeibaar .”. Maar , als om “ macht “. gaat worden de pistool- mitrailleurs geladen . Het boek van Mr Dr Thierry Baudet , “!Het Corona bedrog “ is zeer interessant …….. maar Hugo de Jonge , wilde het zelfs niet accepteren . ……. !! Ecce Homo “. Frugaliteit zal ons deel zijn .