Prikbord nr 859

Kennelijk zonder haar heldere antwoorden voor te lezen, ging de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Julianne Smith, in op vragen over Oekraïne van tv-journalist Tweebeeke totdat er even iets haperde. Sprak ze nu wel of niet over een Oekraïens voorjaarsoffensief?

Tweebeeke maakte er ‘Russisch’ van, maar vroeg wel of er nog vliegtuigen kwamen. Het duidelijke ‘no’ werd gemotiveerd met argumenten die een jaar gelden al tot actie hadden kunnen leiden, want in een woestijn van Arizona (VS) staan duizenden gebruikte gevechtsvliegtuigen, helikopters en transportvliegtuigen, waarvan honderden in reserve worden gehouden en eenvoudiger te bedienen en te onderhouden zijn dan de modernste vliegende computers. En als die niet meer inzetbaar te maken zijn bij gebrek aan reservedelen, munitie of monteurs dan kunnen ze beter meteen worden verschroot. Dit is de reden dat Nederland de ‘verouderde’ F-16 wel zou kunnen aanbieden, want liever een bruikbaar toestel dan helemaal niets. En dan was het slechts een verspreking van Smith, omdat er zonder vliegtuigen, tanks en artilleriemunitie helemaal geen offensief kan plaatsvinden; zelfs geen verdediging. Premier Rutte lijkt dit al enige tijd te beseffen; nu de NAVO nog.

Arbeidsdeskundigen

Het is opvallend hoeveel ‘arbeidsdeskundigen’ ons land kent, die beweren dat immigratie noodzakelijk is voor de tekorten op de arbeidsmarkt. Of de term met opzet wordt gebruikt om te verhullen dat het niet om vluchtelingen gaat, maar (hoog-)opgeleiden – die kennelijk overtollig zijn in de landen van herkomst? – is niet duidelijk. Wat duidelijk is dat – bij doorvragen – het wel degelijk gaat om vluchtelingen waarvan een zeer groot deel na jaren verblijf hier, nog niet in staat/bereid is om ongeschoolde arbeid te verrichten. Dus als er straks een ‘muur’ rond Europa staat om gelukszoekers te weren, moeten er geen poorten komen op grond van valse argumenten.

In tegendeel, eerst moeten de opleidingen in de Europese landen worden verbeterd, de arbeidsmoraal worden verhoogd, de belastingdruk aangepast, de kinderopvang worden gesaneerd, de verspillingen worden gereduceerd en echte vluchtelingen worden geschoold. Niet op basis van vrijwilligheid, maar op straffe van uitzetting naar een veilig land (Deens model). Daarnaast moeten er minder ambtenaren, minder subsidiebaantjes, minder managers, minder (kansarme) studenten, minder langdurige uitkeringen (zoals WAO) en minder zieke/overbelaste medewerkers komen, zodat ook in de sectoren waar het belastinggeld wordt verdiend, voldoende gekwalificeerde werknemers beschikbaar zijn.

ASML

Vreemd verhaal over de diefstal van bedrijfsgeheimen door een Chinese medewerker van ASML. Waar is dit nu echt gebeurd: in China of in de VS? En waarom lijkt ASML niet te weten dat iedere Chinese medewerker kan worden benaderd door de Chinese geheime dienst? En waaruit blijkt dat er regels inzake de export van (strategische) goederen kunnen zijn geschonden? Kennelijk wordt er zoveel aan China verdiend met de verkoop van chip machines, dat een beetje (militaire) schade op de koop toe werd genomen.

EU-corruptie

De betrokkenheid bij corruptie onder EU-politici blijkt omvangrijker dan gedacht. Kennelijk schamen lidstaten zich niet om dubieuze figuren af te vaardigen, al dan niet aangetrokken door het ‘grote geld’. Het valt zelfs niet uit te sluiten dat er wordt betaald voor een lucratief baantje in Brussel.

Maar hoe zit dit eigenlijk met de EU-ambtenaren die (ook) invloed hebben op het beleid. Bij een falende integriteitsbewaking kan die schade nog groter zijn dan van politici. Overigens is het respect voor Europarlementariërs verder gedaald, zelfs in de ogen van een Hongaarse commissaris die de term ‘idioten’ gebruikte voor EP-leden die kennelijk de belangen van enkele kandidaat-landen behartigen. Of je daarvoor moet aftreden, valt te betwijfelen.

Daklozen

In Hamburg leeft de bevolking van een heel dorp – 19.000 mensen – op straat. Deels misschien vrijwillig, maar beslist ook slachtoffers van de slappe houding tegenover illegalen, verslaafden, psychisch verwarde en andere burgers die hun woonruimte zijn kwijtgeraakt.

Zonder verplicht afkicken of opname in een kliniek resp. project begeleid-wonen zal dit nauwelijks veranderen. Dat geldt hier ook, waarbij het voornemen om de schuldsanering te versoepelen weinig zal bijdragen aan verbetering. Na drie jaar worden dan weer nieuwe schulden gemaakt, tenzij er een register komt waarin het justitiële verleden van mensen met problematische schulden wordt vastgelegd. Doch onze privacy-hoeders zullen er ongetwijfeld bezwaar tegen maken om derden inzage te geven in dit register. En zo kan het ‘pamperen’ eindeloos doorgaan, vooral met verslaafden die worden ‘begeleid’ door rechters, bewindvoerders, wijkagenten, psychologen, buurtcoaches, sociaal werkers/Leger des Heils of zorgmedewerkers begeleid-wonen. Daklozen kosten ons land veel geld zonder uitzicht op een menswaardig bestaan.

Euroramp

De Euroramp treft ons allemaal” schreef Martin Dessing in 2004, met een voorwoord van prof. dr. Bob Smalhout. De Britten hadden dit tijdig ontdekt en afstand genomen van de plannen met een Centrale Europese Bank (ECB). Nederland werd gepaaid met het leveren van de eerste president, Wim Duisenberg, hetgeen ons tientallen miljarden heeft gekost bij het vaststellen van de gulden-koers en vervolgens honderden miljarden bij de ‘leningen’ aan de zuidelijke lidstaten. Nu de ramp zichtbaar wordt in de geldontwaarding (inflatie), lijken de financiële deskundigen tot bezinning te komen, maar het is al te laat. Alleen een nieuwe munteenheid voor de noordelijke landen kan de schade beperken, maar de protesten van onze eurofielen en de zuidelijke landen zijn voorspelbaar. Met hun verwijten zullen de nationale misstanden daar worden verbloemd, zo niet ontkend. De Franse demonstranten hebben blijkbaar niet begrepen dat het feest over is, net als Timmermans en andere graaiers. Ook de Brusselse censuur kan de feiten die ons dagelijks raken, niet langer negeren of weghouden uit de media. Het wachten is op instructies uit Berlijn aan Von der Leyen, maar de huidige bondskanselier zal er grote moeite mee hebben om de rol van de ECB te decimeren, net als minister Kaag.

Giro 555

De gretigheid waarmee de media zich storten op het promoten van Giro 555, doet vermoeden dat dit niet gratis is. Want over de samenwerkende hulporganisaties die hier achter zitten, wordt niet gesproken. Het zijn er 11 met elk hun ‘eigen’ missie waarvoor de belastingbetaler al heel veel geld moet dokken, hun eigen kostenposten en onduidelijke bestedingsprojecten. Stichting Vluchteling (niet te verwarren met Vluchtelingenwerk) is een daarvan, maar Artsen zonder Grenzen/MsF ontbreekt om onduidelijke redenen.

Bij de hulpactie voor Turkije en Syrië rijst de vraag waarom het geld niet rechtstreeks naar de Turkse (en Syrische) Rode Halve Maan gaat en welke bestedingen kennelijk niet door Ankara resp. Damascus kunnen worden gefinancierd. Het idee dat Europa miljarden zal/moet gaan schenken lijkt dan ook niet erg realistisch, evenals de verwachting dat de miljarden uit tv-acties allemaal bij de slachtoffers terecht zullen komen..

Grafiek

Als ik de grafiek bekijk van de economische ‘groei’ van Nederland, dan geloof ik er niets van dat die is geïndexeerd voor de geldontwaarding (inflatie). Want stel je voor dat de stikstofwet in de prullenbak was beland, waar die thuishoort, er voldoende geschoolde arbeidskrachten waren in alle sectoren, de visserij niet om zeep werd geholpen, de statushouders allemaal aan het werk zouden gaan (neen, niet zwart), het Groningse gas niet werd gereduceerd, de DSM-productie op peil was gebleven, er geen teruggang bij Philips zou zijn, geen hoofdkantoren waren vertrokken, de Spoorwegen beter hadden gepresteerd en Schiphol geen puinhoop was, dan lag het eindpunt steil in de economische hemel. En dat lijkt me een sprookje, gezien de nauwelijks zichtbare inflatiecorrectie in 2022, de ‘geïndexeerde’ groei van 2,5 % in een kwartaal en de situatie in de omringende landen.

Oorlog

Een jaar oorlog in Oekraïne bevestigt weer eens de kracht van vrouwen die zijn achtergebleven. Om te werken of te zorgen en hun mannen/zonen aan het front te bemoedigen. Dat het ergens om gaat: de toekomst, welvaart en vrijheid van een heel land, een dictator weerstaan, van gruwelijke oorlogsmisdaden getuigen en de hoop voeden dat er nog een ‘thuis’ bestaat.

Als een verdwaasde milieuactiviste voor de VN het woord mag voeren, dan graag ook een Oekraïense vrouw uit het oorlogsgebied, zodat er eindelijk een politieke streep wordt gehaald door de schaamteloze Russische ambities.

Polen

Als Polen zich niet wil houden aan de Europese spelregels op juridisch gebied, zoals uitlevering verdachten/ontvoerde kinderen, dan zijn er toch genoeg mogelijkheden om tegenmaatregelen te nemen. Wellicht is dit zuur voor ‘onze’ gastarbeiders, maar we kunnen beginnen met uitkeringen voorlopig te stoppen. Want niet alleen onder Bulgaren zijn fraudeurs.

Psychiater

Een psychiater van het Pieter Baan Centrum leest ons en vooral de media de les over tbs-ers. Nu had het PBC al geen beste reputatie, maar de fouten in rapporten en adviezen – alsmede in rechterlijke uitspraken – kunnen nu moeilijk aan de media worden verweten. Natuurlijk berichten die alleen over schandalen en het is maar goed dat niet alles naar buiten komt.

Doch kritiek willen ontlopen door te wijzen op dingen die wel goed gaan, is te goedkoop. Dat kan men beter aan politici overlaten.

Virtuele discriminatie

Wie mogen er niet gediscrimineerd worden in ons land: vrouwen, homo’s, joden, moslims (hé, is dit niet strijdig?), buitenlanders (nationaliteit = ‘ras’?), gehandicapten, mensen met getinte huidskleur, stagiaires met een vreemde achternaam, ouderen (behalve als je hun huis nodig hebt), illegale demonstranten etc.

Wel mag onderscheid worden gemaakt tussen Nederlanders en statushouders, koningshuis en burgers, politici en burgers, drugsdealers en andere gedetineerden, foute rechters en slachtoffers, maar dat wordt niet als (virtuele) discriminatie gezien. Ook het verstrekken van halal voedsel aan iedereen is in de gevangenis normaal, maar het profileren van straattuig met wapens of gelukszoekers die zich – met hulp van hulporganisaties en mensensmokkelaars – voordoen als vluchtelingen, is verboden. Sommigen krijgen hier nog geld toe, terwijl men op Schiphol of in Italiaanse havens vaak al weet wie er uit een veilig land komen. Doch het toppunt van virtuele discriminatie is het vermelden van de huidskleur bij gezochte criminelen, alsof dan door een verbod niet bekend mag worden dat naar verluidt zo’n 60% van de verdachten in Opsporing Verzocht een getinte huid heeft, net als ongeveer 70% of meer van de gedetineerden.

Visum

VVD en CDA moeten het poot stijf houden inzake soepele visumregels voor mensen uit aardbevingsgebieden. Hoe lang mogen ze dan hier blijven bij families met beperkte woonruimte, wie controleert hun herkomst en financiële situatie, en wie beoordeelt of ze weer in Turkije terecht kunnen? Vermoedelijk nooit, gezien de lamlendigheid van de regering Erdogan. Wie zorgt voor hun inkomen, medische zorg, scholen voor kinderen en terugkeer naar Syrië? Compassie is een groot goed, maar moet het gezond verstand niet overheersen.

Waarschuwing

Het is een afschuwelijk beeld: al die krioelende mensen en zwijgende toeschouwers – wakend tussen hoop en vrees – op en naast de puinhopen van ingestorte gebouwen in Turkije. Slechts een handvol kan met gereedschap zoeken naar bedolven slachtoffers; de rest ziet machteloos toe en moet overleven zonder stroom, tenten en toiletten. De medische hulp is schaars in een rampgebied dat 2,5 keer zo groot is als Nederland en met name in het Syrische gedeelte zijn ook transport, brandstof en hulpverleners nagenoeg afwezig. Dus waar blijven de Turkse genie- en bevoorradingstroepen? Want zelf vooral geld aan het buitenland vragen – terwijl er onmiddellijke behoefte is aan eten, drinken, warme kleding, tenten en kachels – biedt geen enkel soelaas voor de slachtoffers die soms bij -15o moeten overleven. Laat Ankara eerst zelf in actie komen en tevens de bewijzen in de gemeentelijke bouwadministratie veilig stellen, want het vernietigen van lokale archieven is al begonnen.

Deze chaos zou nog groter zijn, indien er in de regio alleen elektrische energie werd gebruikt, want dan waren nu overal transport, verwarming, waterpompen, politie, rioolpompen, banken, communicatieverbindingen, ziekenhuizen, vliegvelden en voedselproductie uitgevallen, evenals elektrische reddingsmiddelen, ambulances, graafmachines, treinen en verlichting.

Een waarschuwing voor Europa, want zelfs de combinatie van gas- en elektriciteitsvoorziening is kwetsbaar bij een ramp, oorlog, boycot of sabotage. Ook indien wordt overgegaan op (alleen) kernenergie.

Wagner-groep

De criminele soldaten van de ‘Russische’ Wagner-groep gedragen zich nog beestachtiger dan bepaalde SS-eenheden in WO II. En dan beweert Poetin dat de nazi’s zich aan de andere kant van de frontlijn bevinden; doch erger is dat sommigen in het Westen hem ook nog (willen) geloven.

Weerwind

Als zelfs een minister van Rechtsbescherming niet integer genoeg is om te beseffen dat reiskosten van privé-activiteiten of van bijbanen met een (kosten)vergoeding niet door de belastingbetaler worden gedragen, dan ben je… in Nederland. In Duitsland ontbrak dit bij de minister van Defensie die inmiddels definitief is ’vertrokken’, maar die kon niet weten dat de wet voor iedereen gelijk is. Daar is een gebrek aan integriteit juist normaal onder politici en andere ‘elites’.

Wereldoorlog

Als de angst voor een wereldoorlog terecht zou zijn, dan is ‘dus’ de hele wereld in gevaar. Waarom moeten de Olympische Spelen toch doorgaan, zonder Russische deelnemers, waardoor ze ook niet de westerse waarheid mee naar huis kunnen nemen? Of leven sommige mensen in twee separate werelden: de eigen veiligheid en pleziertjes naast de ellende van oorlogen, aardbevingen, dictatuur, armoede, milieuterreur en honger? In dat geval had men hier zeker geen kinderachtige boycot van Russische muziek, kunst, schrijvers, artiesten, toneelstukken en toeristen moeten willen.

WRR-rapport

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft inmiddels een traditie met dubieuze rapporten die het beleid (moeten) ondersteunen en fouten toedekken. Met het nieuwste rapport over de verdeling van de klimaatkosten probeert de WRR naar verluidt het ‘anders’ te doen: eerst kritiek op de politiek en dan met een oplossing komen, gebaseerd op een verdraaiing van de feiten, die het kabinet als muziek in de oren moet klinken. De noodzaak en effectiviteit van die kosten staan kennelijk vast voor deze wetenschappers, terwijl het rapport juist daarover had moeten gaan. Kortom, er is nog niets veranderd bij deze club sinds het onzinnige rapport over integratie, dat droop van de politieke correctheid.

Zorgkosten

Er is helemaal niet bezuinigd op de zorg, zoals vaak wordt beweerd, maar het vele geld wordt verkeerd besteed aan onnodige behandelingen/ onderzoeken/ingrepen (zoals hartimplantaten), bureaucratie, nieuwbouw, fusies, absurde ict-kosten en een beloningssysteem met vele miljonairs, ook in de gigantische ministeriële organisaties. Doch artsen in opleiding verdienen heel weinig en maken soms werkweken van 60 uur, zelfs op afdelingen waar ze nog geen verstand van hebben (traumabehandeling – spoedeisende hulp). Daarnaast worden traumahelikopters kennelijk niet opgeroepen door het ambulancepersoneel, maar door de 112-centrale, waardoor een enorme verspilling ontstaat. Of hierbij sprake is van ‘beïnvloeding’ van centralemedewerkers zou eens moeten worden uitgezocht. Net als het oproepen van twee of meer ambulances, omdat na het vertrek van de patiënt(en) ‘iemand’ de medische rommel bij een ongeluk moet opruimen. Daarvoor kan beter een schoonmaker worden opgeroepen, zodra blijkt dat dit nodig is.

Overigens is het in Spanje nog erger met de zorgfinanciering: 800.000 mensen in de regio Madrid (bijna 7 miljoen inwoners !) hebben naar verluidt geen huisarts en de lonen op de werkvloer zijn zo laag, dat verplegend personeel overweegt naar het buitenland te vertrekken.

ZZP

Sommige landgenoten zijn bang dat ZZP-ers straks ten laste zullen komen van de gemeenschap, omdat de AOW niet toereikend is. En dan gaat het vaak over mensen die altijd keihard hebben gewerkt, omdat ze anders niet betaald worden, belasting hebben betaald en geen beroep kunnen doen op een ziekte-uitkering, omdat de premie daarvan voor hen ‘onbetaalbaar’ is. Dat ook veel zelfstandige beroepen – met bovenmodale inkomens – tot de ZZP-groep behoren, wordt weleens vergeten. En verder dat ze gemiddeld slechts 15 jaar van hun zorg- en huurtoeslag zullen ‘genieten’, indien ze de AOW-leeftijd bereiken, in tegenstelling tot honderdduizenden die hun halve leven afhankelijk zijn van de staat of hier nog nooit hebben gewerkt. Het alternatief is namelijk de AOW verhogen en dat zal nog veel meer geld gaan kosten; zeker indien de AOW mag worden ‘meegenomen’ naar het land van herkomst.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
mgjb
1 jaar geleden

Uitstekende ‘State of the Union’! Een kaleidoscoop van zeer veel problemen die meestal veroorzaakt zijn door ideologisch wensdenken, incompetentie en/of wegkijken. Alles versterkt door de vele groeperingen die hier ijzersterke verdienmodellen van gemaakt hebben.

Helaas is de westerse samenleving zo verwend en verweekt geworden dat men denkt dat vrede en welvaart normaal is en iets waar we recht op hebben. Het is net als die duurzame stroom van tegenwoordig, helemaal gratis. Het wordt een feestje. Hoe vreemd dat het toch zo duur wordt. De ideologie wint het in deze decadente wereld van de ratio en we zullen allen de prijs daarvoor gaan betalen.

De opmerking van Blaak is ten dele zeker waar maar niets rechtvaardigt een massa moord, terreur en vernietiging van infrastructuur op immense schaal. En dat Putin dit middels een grote propaganda machine en enorme repressie verborgen denkt te houden voor het eigen volk spreekt boekdelen. Onderhandelen kan altijd en uiteindelijk stoppen de meeste conflicten niet door overgave maar aan de onderhandelingstafel. (En dat er hier in het westen ook veel gelogen wordt door de overheden hoeft niemand aan mij uit te leggen, dat is van alle tijden).

J.Blaak
1 jaar geleden

Beste heer Dorrestijn,

Ik vraag mij af welke media u raadpleegt alvorens uw column te schrijven.
Het stukje oorlog is geschreven uit een mening die gevormd is vanuit MSM.
Het is u ontgaan dat Rusland is uitgedaagd en hun burgers -cq Russisch sprekende Oekrainers- werden belaagd door hun eigen regering in Kiev.
Onder leiding van de clown Zelensky, westerse puppet.
Ik gun alle mensen een vreedzaam leven in vrijheid, maar vind het niet passend de schuld bij de verkeerde partijen te leggen.
Amerika -roofkapitalisten met een vernietigend track record- zijn hier samen met NAVO niet de vredesduiven maar de aanjagers van deze oorlog.

Joost Visser
1 jaar geleden
Antwoord aan  J.Blaak

Precies mijn gedachten.