Verzoening

Een tijd voor verzoening, een tijd om te zoeken naar verbeteringen. Het is kerst 2022 en een ieder van ons roept om licht in de duisternis. Vrede op aarde en hulp aan burgers die het zo hard nodig hebben.

Wij leven in een zeer heftige tijd hoor je op straat mensen tegen elkaar zeggen. Velen maken zich ernstig zorgen of er nog wel genoeg geld is om alle rekeningen te betalen, nu klaarblijkelijk alles opeens zo duur geworden is.

En dan al die Nederlanders die al jarenlang op een geschikte woning of appartement zitten te wachten, onze eigen jeugdigen die afgestudeerd zijn en graag op eigen benen willen staan, wanneer zijn onze jongeren aan de beurt om hun eigen huis te mogen gaan betrekken? Maar vele inwoners – waar en in welke plaats dan ook – vragen zich langzamerhand af welke bedrijven zijn eigenlijk nog levensvatbar en hoe kan een familiebedrijf zomaar ophouden te bestaan.

Je hoort en ziet om je heen dat onze eigen burgers onrustig zijn en terughoudend zijn om geconfronteerd te worden met vele problemen die nu al zo’n lange tijd spelen in onze samenleving. Het is steeds opnieuw; keuzes moeten maken in een confronterende tijd, waar zelfs grenzen al jarenlang niet meer mede bepalend zijn en zelfs met onze beperkte ruimte in Nederland, blijkt het moeilijk te zijn echte keuzes te kunnen maken, juist om tegen echte vluchtelingen te moeten zeggen “wij hebben er al teveel, klop eerst even aan bij de buren”. Want wij zitten al zo vol. Het schijnt dat je dit niet zomaar mag verkondigen in de ze tijd, want de EU-wetgeving schrijft juist voor om iedereen vrije grensoverschrijding te geven en dat mensen ‘eigen keuzes’ mogen maken.

Onze Koning gaf al aan dat wij op onze klompen moeilijke beslissingen niet langer steeds maar voor ons uit kunnen schuiven. “Daar mag een ieder het zijne van denken hoe dat in te vullen”, denkt deze columnschrijver dan.

Duidelijk is het wel voor al onze burgers en inwoners die weer een sterk Nederland hebben opgebouwd na de Tweede Wereldoorlog: wij roepen al heel lang dat lapmiddelen en los zittend verband niet helend zijn en niet tot goede oplossingen gaan leiden. Het moet anders en de grote vraag is: welke keuzes hebben wij als burgers en welke kant zal het echt op gaan nu wij ondanks alles zware tijden doormaken. Er is een te groot verschil tussen arm en rijk, er zijn te veel bureaucratische regels waardoor eenvoudige burgers het niet meer zien zitten en afhaken om nog ergens voor in aanmerking te kunnen komen.

Bedenken wij met elkaar nog wel hoe onze samenleving er nu eigenlijk uit ziet en hoe zit het eigenlijk met onze normen en waarden in ons dagelijkse leven?

Bedenk nog eens goed wat vrijheid, rechtvaardigheid en vooral hoe het zit met onze sociale vaardigheden, kijken wij wel echt om ons heen of er geen mede burger ons juist even nodig heeft.

Is het dan echt waar dat wij als trotse Nederlanders, ons schamen dat in dit land met zoveel miljonairs, er echt grote armoede is en menig burger daar niet voor uit durft te komen om aan te kloppen bij hun gemeente om hulp of naar een voedselbank wil gaan. Het is tijd voor besef en bezinning om met elkaar te zoeken naar een nieuw evenwichtige samenleving, een samenleving waar iedereen zich prettig moet kunnen voelen, waar de rijken in dit land juist de armen een hand toe gaan steken om de armoede te gaan bestrijden.

De energiemaatschappijen, de zorgverzekeraars de grote levensmiddelen concerns die momenteel woekerwinsten maken zouden een deel van de binnenkomende winsten in een landelijk armoede fonds moeten storten om hun ‘rijke’ Nederland uit de armoede te kunnen helpen.

De onzekerheid , de stress en de boosheid onder vele lagen van de bevolking neemt met de dag toe maar duidelijk mag ook zijn dat onze eigen overheid eens goed moet kijken hoe hoog sommige toegevoegde belastingen de pan uit rijzen. De spanningen lopen op , maar stoom afblazen om zonder oplossingen verder te gaan zal dit land niet uit het slob gaan halen.

Het is ook niet altijd verstandig te blijven zoeken naar zondebokken, grove taal bezigen of altijd met kritiek of onverschilligheid voor de dag te komen, waardoor de omgeving nog meer verstoord raakt.

Want bedenk goed dat vrijheid en democratie voor iedereen moeten gelden en niet voor hen die altijd het hoogste woord denken te moeten voeren, het gedrag van ons allen kan medebepalend zijn voor de toekomst van morgen. Het ‘samen gaan doen’ is een uitspraak die geregeld gebezigd is, maar tussen heel veel burgers in  zowel de steden als het platteland blijkt een grote kloof van verschil te zijn ontstaan.

Hoe leg je iemand uit dat op het platteland openbare voorzieningen stelselmatig zijn geschrapt door onze regering en overheden, hoe leg je uit waarom er geen betere verdeling van vestigingen van toonaangevende bedrijven zich beter zouden moeten spreiden zodat ook het Noorden -Zuid Oost Drenthe en het Zuiden van het land daardoor betere kansen kan krijgen dan nu het verschil is bij het Westen van het land.

Het is de hoogste tijd om tot betere afspraken te komen, want de tijd dat je het platteland opzij kunt zetten ligt al lang achter ons, al blijkt achterstand in de praktijk nog steeds een grote rol te spelen.

Wat zou de randstad nog zijn zonder het platteland, de regioverbindingen moeten juist beter benut gaan worden op tal van gebieden. Maar ook het platteland is de randstad nodig om samen te werken aan een beter leefklimaat, een betere verdeling van grote en kleine bedrijven zou wenselijk zijn, maar de overheden wijzen kennelijk teveel naar elkaar en daar waar versoepelingen van vergunning of subsidieaanvragen voorhanden zijn blijkt dit maar langzaam op gang te komen.

Burgers waar dan ook in dit mooie land moeten elkaar blijven steunen, elkaar niet uit het oog verliezen en overheden moeten drempels weghalen voor een verbeterende toegang van alle lagen van onze gemeenschappen.

Geef elkaar op vele gebieden de voordeel van de twijfel, laat elkaar uitpraten en luister wat een andere te zeggen heeft geeft voldoening en kan helpen samen de kar te trekken dan er alleen voor te staan.

Het is tijd voor bezinning, ga kijken naar mogelijkheden, praat mee, denk mee aan verbeteringen om de Groningse zanger Ede Staal te horen zingen met het lied;

“Het is nog nooit zo donker geweest of het wordt weer licht!”  

Volg het goede voorbeeld van andere burgers om een blik naar buiten te werpen en het goede voorbeeld te volgen van anderen, verlies niet uit het oog dat saamhorigheid sterke impulsen kan afgeven om samen verder te gaan.

Het grote voorbeeld geeft nu de Oekraïense bevolking dat al meer dan 10 maand in oorlog leeft.

Het bestrijden van het brute laffe gedrag van buurland Rusland  iedere dag met alle gevolgen moet ondervinden, waar veel mensen de dupe van worden en kinderen trauma’s op lopen hierin iedere dag te moeten leven .

Het leven is hard maar de samenleving is hard op weg haar soepelheid en geduld te verliezen, dat zouden wij met elkaar toch moeten zien te voorkomen.


Jan Wolters
EMMEN
jan.wolters@home.nl

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Dag geachte heer Nijhof, dank voor alle prachtige artikelen. En gelukkig, voorspoedig, maar bovenal gezond 2023 voor u en uw familie, m.v.g. Paul Quekel

VERVOLG op bovenstaand artikel:
Wat heeft 2022 ons gebracht en hoe nu verder.
Bij het naderen van het jaar kunnen velen er niet aan ontkomen om met enige regelmaat terug te blikken hoe het jaar 2022 weer als vanouds de boeken in zal gaan als een onrustig en rumoerig en verwarrend jaar.

Althans dat is mijn oprechte mening na alles wat ons als sociale samenleving is gepresenteerd en is overkomen, of je het er nu wel of niet mee eens bent daar was en is immers geen discussie in een samenleving waar eigenlijk democratie zou moeten zegevieren toch wel met regelmaat in veel gevallen niet merkbaar of zelfs onvindbaar was als je er goed over nadacht “hoe loopt dit af”.

In de achter ons liggende jaren is wederzijds respect en het opbrengen van geduld en elkaar ondersteunen van mensen die daar eigenlijk niet zonder kunnen, iets vreemds aan het worden, je kan toch wel iemand uit je familie kring vragen even de helpende hand toe te steken krijg je dan vaak te horen.

Of je hebt toch nog wel een naaste buur of vriend die je even ten dienste zou kunnen zijn,  of ga eens langs bij een organisatie, niet rekening houdende dat je als gehandicapte je altijd afhankelijk bent van een WMO Taxi die ook voor mensen met een beperking een fantastisch vervoermiddel kan zijn, maar ze er niet zijn op het moment dat je graag zou willen, en bedenk de wachttijden die soms veel langer duren dan de regels aangeven.

Aanbestedingen en gunningen kunnen daarin mede bepalend zijn hoe een bedrijf die steeds maar groter en groter aan het worden is zijn vervoersplicht dan nog wel met gebrek aan chauffeurs nog aan kan bieden.

De laatste maanden van ook dit jaar 2022 is niet om over naar huis te schrijven, bij velen zal het onrustig zijn in het dagelijkse leven, geen of weinig rust in je hoofd vanwege de onrustige wereldse gebeurtenissen, al zijn er ook mensen die druk bezig zijn met traditie getrouwe cultuur historische dagen, feesten en uiteraard de jaarwisseling.

-Hoe staat het ervoor in het land Oekraïne, hoe kan het toch zijn dat Rusland zich zomaar het recht geeft dit land binnen te vallen en duizenden volwassenen en kinderen de dood in drijft in Oekraïne.

-Hoe kan het zo zijn dat kennelijk Oekraïne wel haar eigen grondgebied mag verdedigen, maar kennelijk de grens met Rusland niet mag oversteken om het oorlogsgeweld het zwijgen op te kunnen leggen dat vanuit Rusland op ze afgevuurd wordt.

-Wanneer zijn andere landen in staat om die landen die Rusland voorzien van oorlogsmaterialen het sturen van die zaken echt te doen laten stoppen, of is hier sprake van eigen belang en bepaalde handelsakkoorden waardoor juist die landen hun rijkdom zien groeien over de ruggen van arme bevolkingsgroepen en kinderen die niets te maken hebben met oorlogsgeweld.

-Hoe is het toch mogelijk dat ons regering en overheden zo slordig zijn omgesprongen met onze eigen rijkdommen als het gaat over de leveringen van gas aan het zo misselijk makende Rusland, maar ook wij het gas uit Groningen niet gebruikten voor ons eigen land, maar teveel exporteerden en dat het buitenland ervoor over had kennelijk veel belangrijker was in de jaren die achter ons liggen.

-Blij om te weten dat ondanks ons Nederland vol loopt met vluchtelingen en asielzoekers wij toch hen die echt op de vlucht zijn opgevangen zijn weer tot rust mogen komen en ons land zich humaan opstelde om te helpen in een crisis tijd waar wij zelf niet direct een oplossing voor kunnen aandragen.

-Er in eigen land armoede is, de onbegrijpelijke stikstof crisis, de problemen met CO 2 uitstoot en het klimaat akkoord, de krapte op de huizenmarkt en de uit de hand lopende energie crisis en het iedere week duurder wordende boodschappenwagentje bij vele mensen grote vragen oproept, hoe dit zo uit de hand kan lopen.

Het vertrouwen is tot een dieptepunt gedaald onder de Nederlandse bevolking, de grote vraag is hoe kunnen wij met elkaar dit veranderen in het nieuwe jaar.
-waarom een regering dit niet kan beteugelen en ook ziektekostenverzekeraars niet oproept hun prijzen niet langer te gaan verhogen, de farmaceutische industrie en de apotheken moeten stoppen elkaar zo te beconcurreren over de ruggen van cliënten die juist aangewezen zijn op dure medicatie en met regelmaat weer een andere leverancier zien voorbij komen zodat ze het vertrouwen in de apotheek ook gaan verliezen.

-Hoezo afhankelijk van China of andere Aziatische landen waar de grondstoffen voor medicijnen volgens de apotheker zo opeens schaars zouden zijn, nee het grote geld speelt kennelijk hier een grote rol en zoeken al die mede handelspartners naar steeds nieuwe fabrikanten waar ze medicijnen kunnen bestellen die toch wel aan de regels voldoen maar toch goedkoper ingekocht kunnen worden dan geleverd gaan worden aan u en mij.

-Hulp en ondersteuning voor Oekraïne is het gesprek van de dag.
Er vele miljarden aan steun vanuit dit kabinet en andere overheden worden toegezegd aan het land dat is aangevallen door buurland Rusland.

-Zou het niet de gewoonste zaak van de wereld zijn dat alle landen zeker in het EU gebied beslagleggingen van Russische eigendommen, ook van die Russen die hier voor miljarden investeringen hebben gedaan of bank tegoeden hebben geparkeerd deze goederen en geld verbeurd zouden moeten worden verklaard.
-of durven de EU landen dit vergaande voorstel niet aan of zelfs niet bespreekbaar maken, omdat ze bang zijn hun eigen belangen op het spel te zetten.

-Grote konvooien vooral goederen richting Oekraïne al tijden lang gaan, Nederland doet daar aan mee, maar de vraag is of dit echt wel op de plek komt waar dit het meest nodig is.

-En wie controleert dit, en komen echt ontheemde groepen mensen zonder geld wel echt aan de beurt als er weer een konvooi met goederen aankomt en uitgedeeld gaat worden.

-Waarom komt het grote VS niet sneller over de brug met het leveren van zware lange afstandsraketten om Oekraïne in staat te stellen grotere afstanden af te kunnen leggen juist het schieten vanuit en door Rusland te kunnen laten ophouden, zodat Rusland inziet deze moordende oorlog niet te kunnen gaan winnen.

-Zij die denken dat Rusland al lang niet weet dat bijna heel Europa en ook de VS wapens of onderdelen of zwaar munitie leveren aan Oekraïne ziet over het hoofd dat heel de wereld vol zit met agenten en spionnen om elkaar voortduring elkaar prikkels te geven dat ze er wel degelijk zijn.

-Wat gaat er gebeuren in het nieuwe jaar met al die virussen en bacteriën die de hele wereld in record tempo overgaan.

-Hoe haalt een Minister Kuipers het in zijn hoofd met een voorstel te komen een afdeling in het UMC Groningen voor kinderchirurgie te willen sluiten en over te plaatsen naar het westen van ons land, wat denkt deze minister hoe chinezen die ons land met vliegtuigen vol en met zoals al gebleken is het corona virus te hebben een zelftest voldoende zal zijn voordat zij zich gaan verspreiden over ons land.

En denkt deze wel geleerde geneeskundige specialist nu werkelijk dat al die chinezen echt zich zelf gelijk gaan testen als het niet verplicht wordt gesteld, en hoe zal het over enige tijd het ziektebeeld eruit zien in de gebieden waar de Chinese toeristen zo graag naar toe gaan met grote aantallen, ik hou mijn hart vast als chronisch zieke .

Wie dacht aan deze oud medisch specialist een goede minister te hebben gekregen moet toch nog eens goed nadenken of minister kuipers niet tot orde alsnog moet worden geroepen.

Mijn visie op het oude jaar want dat is het bijna nu wel aan het worden was een onpeilbaar en zeer onrustig jaar, een jaar waar dierbaren ons zijn ontvallen, je het een plaats wilt geven maar het soms dringen is om nog een plaatsje te vinden en het kunt afsluiten.

Ede Staal zong een lied; Het is nog nooit zo donker geweest of het wordt weer licht.

De waarheid is soms ver te zoeken maar hoop betere tijden zullen wij ook in 2023 proberen moeten te vinden met elkaar en voor elkaar.
Jan Wolters
Bonte Kraai 4
7827 JA Emmen
Mob: 06-22442100
Jan.wolters@home.nl               

1 jaar geleden

Geachte heer Nijhof, leest u ook: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7013235633200504832/ m.v.g. Paul Quekel

1 jaar geleden

Geachte heer Nijhof, dank u. De Heer Jan Wolters is nagenoeg blind en toch schrijft hij deze artikelen, m.v.g. Paul Quekel en leest u ook:

TER INFO:
Dag geachte heer Wolters, dank u en met Rob verliezen we een groot mens, leest u ook: https://lnkd.in/eMPD-yCY.
 
U kunt de heer Graafsma bereiken via http://www.telegraafsma.nl m.v.g. Paul Quekel

Emmen vrijdag 23 december 2022
Goedenavond heer P.L. Quekel, hallo Paul,
 
Het is een tijdje geleden dat ik contact met je mocht hebben.
Via de heer N.van der Ham kreeg ik een bericht dat mijn vriend Rob Brockhus (79 jaar) op woensdag 14 december jl. thuis is overleden.
 
Rob belde mij met grote regelmaat en ook op Dinsdagmorgen om 8.45 uur toen ik zelf net naar beneden van de trap kwam om weer aan de dag te beginnen.
-hij melde mij dat het zover was “Ik ga hemelen”.
 
Je kunt je voorstellen als je al zolang wekelijks vele malen met elkaar belt en via de e-mail stukken met elkaar deelt er wel wat door je heen gaat.

Wetende dat ook het leven voor mijn grote vriend Rob niet aan hem gegeven is om eeuwig hier op aarde te kunnen blijven, denk je steeds tot op het laatst dat het nog wel even weer zal gaan.
Ik kreeg ook nog een persoonlijke mail van hem die ik deels wil gaan plaatsen in een “In Memoriam”.
 
Had ook diverse keren zijn echtgenote aan de telefoon tussentijds om even te informeren omdat als ik een enkele dag niets van Rob of SDN had ontvangen ik toch wel het benauwde gevoel had dat het in huize Brockhus niet zo goed zou gaan.
-ik kreeg van Nico van der Ham te horen dat jij samen met René Graafsma verder gingen met SDN?
Ik ben uiteraard dan nieuwsgierig hoe jullie daar een vervolg aan gaan geven, en of de stichting SDN blijft gehandhaafd.

Als het kan zou ik graag willen weten hoe ik ook in contact kan komen met René Graafsma want weet niet veel van hem uiteraard.

Als jullie er prijs opstellen zou ik best eens wat kunnen schrijven als daar prijs opgesteld gaat worden.

Persoonlijk respecteer ik natuurlijk de wens van Rob en zijn naasten om in zeer kleine kring afscheid te hebben genomen van onze grote vriend Rob, maar had een berichtje van huize Brockhus wel zeer op prijs gesteld, nu zou ik alleen maar kunnen raden of Rob is begraven of naar het crematorium gebracht is.

Mijn vrouw en ik hebben wel een condoleance kaart inmiddels verstuurd als blijk van respect en medeleven.

Maar zal hem met grote regelmaat missen de komende tijden .
Ik hoop van jou en René te mogen horen.

Wens jullie fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe.
Blijf gezond en laten wij Rob gedenken als een oprechte strijder tegen al het onrecht dat deze samenleving wordt en is aangedaan.

J.Blaak
1 jaar geleden

Groot deel mee eens. Juiste diagnose. Behalve het einde is wat twijfelachtig. Rusland is de inval begonnen, maar waarom en wie wilde niet luisteren? Wie schond de Minsk-accoorden,?welke ellendelingen houden nu de oorlog in stand met geld en wapens?De westerse regeringen inclusief onze leugenaar en idioot uit het Haagse. Als je meer alternatief nieuws volgt kom je achter de leugens van de msm.

ronald.dunki
1 jaar geleden
Antwoord aan  J.Blaak

Heer Blaak, gefeliciteerd met uw lucide commentaar en analyse. Sinds Gorbachev hebben Russische leiders keer op keer toenadering gezocht tot de NATO resp. het westen, tot en met Poetin toe die geen enkel belang heeft in een confrontatie zoals die nu georchestreerd is door de de rabiate globalisten in het militair industriële complex.

Wie héél veel schuld draagt aan het huidige proxy-conflict is de op één na machtigste man in de Ukraïne genaamd George Soros, die jarenlang heeft geprobeerd om Poetin een oor aan te naaien en de Ukraïne daar ook voor misbruikt tot op de dag van vandaag.

Wat nu gebeurt is dat juist Poetin – nolens volens – onze belangrijkste bondgenoot is geworden in de strijd tegen het globalistische tuig, variërend van de kliek rond Biden tot Rutte en zijn landverraders.