VVD akkoord met asielwet

De VVD-fractie is, na overleg met de haastig ingevlogen VVD-leider Rutte, akkoord gegaan met de alom bekritiseerde ‘asielwet’. Die houdt in dat gemeenten gedwongen worden om akkoord te gaan met een door de Rijksoverheid opgegeven toename van het inwoneraantal.

Vanwaar die formulering? Nou: “een door de Rijksoverheid opgegeven toename van het inwoneraantal” maakt duidelijk dat de politiek wel degelijk in staat is om een ‘bevolkingspolitiek’ door te voeren. En als iets vooruit geschoven kan worden, dan kan het straks ook achteruit geschoven worden. Want dat de VVD de hele rit in dit kabinet uitzit is na dit afgedwongen besluit natuurlijk totaal uitgesloten. De CU en D66 zullen ook deze keer hun zin weer hebben gekregen, maar een keer houdt het op. De achterban van de VVD in het land moet niets van de huidige – absurde – instroom hebben, maar krijgt keer op keer het lid op de neus. Ook zal dit besluit vooral de VVD en de andere coalitiepartijen ontdoen van verdere steun onder de bevolking, die overigens toch al een dieptepunt heeft bereikt. De partijleden zullen vroeger of later inzien dat de huidige kabinetsexercitie vrij zinloos is en als zij geen verandering zien hun lidmaatschap opzeggen.

Deens model

Veel scribenten op geallieerde websites spreken de wens uit voor het ‘Deense model’, maar dat moet een vergissing zijn. Er moet gekozen worden voor een volstrekt Nederlands model wat voorziet in het volledig sluiten van de grenzen voor vluchtelingen. Dat ‘Europa’ daarover zal steigeren is zeker, maar Nederland is een soeverein land waar de wil van een bevolkingsmeerderheid bepalend behoort te zijn; alle regels die betrekking hebben op doorslaggevende invloed van andere – supranationale – autoriteiten, houden op als de soevereine belangen van Nederland als land zelf in het geding zijn. Zonder landen immers ook geen Europese Unie, maar als het stiekem verder is doorgeschoten horen wij dat graag.

Een oproep van de redactie: wij zijn voor onze betalingsverplichtingen afhankelijk van donaties van onze lezers of reclame. Maar reclame maken betekent ook onafhankelijkheid inleveren en daar passen we voor. Bovendien: het midden- en kleinbedrijf is al bijna uitgeroeid. Vandaar deze oproep aan onze lezers: steunt u ons s.v.p. met een kleine donatie en als het uitkomt een wat grotere. Er blijft nergens geld aan de strijkstok hangen en u maakt uw donatie rechtstreeks aan ons over: zie de bankgegevens onderaan deze pagina. Uw donaties worden gebruikt voor het hosten van onze website en abonnementen voor informatievergaring.

Zeker; vluchtelingen verdienen het allerbeste, maar dat kan niet meer in ons land. Wij zitten vol, hebben te maken met een groot aantal crises en daar komt bij dat de vluchtelingen kennelijk allemaal bevangen zijn door het idee van immigratie. Maar de bedoeling van vluchtelingenopvang is het verschaffen van een tijdelijk onderkomen en ondersteuning en na verloop van tijd repatriëring, bijvoorbeeld om het eigen land weer op te bouwen. Omdat dat laatste wel erg nadrukkelijk achterwege blijft, raakt ons land vol. De Christen Unie, vol van de vergelijking van de Barmhartige Samaritaan, moet de verhaallijn ergens zijn kwijtgeraakt; de Samaritaan liet het door hem aangetroffen slachtoffer niet over aan de kosten voor een ander, maar betaalde uit eigen zak twee ‘dinarius’1 voor onderdak en verzorging. Kennelijk willen de leden van de CU graag barmhartig zijn, maar dan wel op kosten van een ander. Niet erg christelijk eigenlijk.

Grenzen dicht en repatriëren

De oplossing is dus: grenzen dicht en onmiddellijk beginnen met repatriëren om de situatie in eigen land weer op orde te krijgen. Het gros van de vluchtelingen is kennelijk niet voornemens om hier te gaan werken of zich aan te passen naar onze manier van leven. Dat ziet iedereen, maar in de politiek wil dat kennelijk maar moeilijk doordringen. Overigens hebben die vluchtelingen deels zelf ook al wel in de gaten dat ze vroeg of laat weer terug zullen gaan, anders integreerden zij natuurlijk gretig en doken zij bovenop de banen; als een bok op de haverzak. Helaas: daar is totaal geen sprake van en dat kunnen wij ons hier niet veroorloven.

De laatst overgebleven vluchtelingen zullen dan ook verdeeld moeten worden over de Samaritanen van de CU en D66. Maar die zullen zich daar met hand en tand tegen verzetten vrees ik. Overigens kon het vooruitzicht om op kamers te moeten bij Sjoerdsma (D66) of Bikker (CU) voor veel van die gelukszoekers wel eens aanleiding zijn om eigener beweging spoorslags terug te keren naar het land van herkomst.

Heel begrijpelijk wel.


1Dinarius: gangbare, zilveren munt in het toenmalige Romeinse rijk.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Heel langzaam, maar zeker voltrekt de chaos zich in alle gelederen van de samenleving. Maar , hoop doet leven …….. hoewel ……wensdenken is levensgevaarlijk omdat het een onderdrukte gedachten is ten aanzien van de realiteit . En , nu is juist de realiteit het belangrijkste om een helder beeld te krijgen wat er zich nu in de politiek afspeelt . Dat de psychopaat Rutte iedere dag zijn ziek gedrag niet “” de baas “” is komt door zijn “” zieke beeldvorming en dat hij te weinig weerstand krijgt . Arno Wellens schreef toch ook dat 95% van van de mensen niet in politiek geïnteresseerd zijn . Alle ellende is “” mensenwerk “” en dat komt omdat “ men denkt alles te weten “” en de natuurwetten aan de laars lapt “. Immers : Nu in NewDelhi de «  Fok » ( dampen van verkeer en industrie ! erger is dan vorig jaar, komt door onnadenkendheid en men de Natuurwetten negeert . Dat geldt zeker in de politiek…. Nu Rutte zijn achterban heeft “ bijgepraat “” inzake de asielwet ondanks de tegenstand is de wet door die achterban nu geaccepteerd. Hier wordt alweer een natuurwet “ genegeerd “, uit zuiver politiek-ideologische motieven en , in mijn overtuiging, de chaos zal versnellen . De kortzichtigheid ( geborneerdheid) zal kwaad bloed zetten bij velen omdat : de vrijheid van de bevolking geweld wordt aangedaan , de. Ruimte onherroepelijk wordt geofferd inzake het asielbeleid dat onverbiddelijk zijn weerslag zal hebben om de noodzakelijke « «  leefruimte » » te garanderen. De beslissing van de VVD nu de asielwet te accepteren is een rechtstreekse aanval op de leefbaarheid en bestaansrecht , van de Nederlandse bevolking dat zeker veel tegenstand, zal ontmoeten. Nogmaals …… de psychopaat weet niet wat hij doet en …… blijft hij aan de leiband van het WEF lopen .De bittere minachting zal bij iedereen zeker opbreken . We hebben een Rutte-probleem zei Geert Wilders. En zo is het .

mgjb
1 jaar geleden

Persoonlijk denk ik dat Rutte heeft gezegd ‘meestemmen of ik ga voor verkiezingen’. 
En dan zijn jullie allemaal je baantje kwijt. 
Kadaver discipline dus. En volgens de wet mogen (moeten?) ze zonder last van achterban stemmen. Slappe zakken dus. 
Maar ook dat wisten we al. 

En wat hebben ze van de andere partijen in ruil teruggekregen? Niente nada niks. 

Je zag de eikels met lange gezichten weglopen maar ze stemmen braaf mee. 

Ik heb er geen woorden voor.

Maurits Campert
1 jaar geleden

Nu nog de totale afschaffing van privé bezit Pinokkio en je krijgt vast naast je tasje nog een WEF award.

Henk
1 jaar geleden

Het zou handig zijn om te vermelden dat de rekening op naam staat van ‘Nijhof’, zoals ik, na enig gokwerk, uitvond.

Buskens
1 jaar geleden

Rutte heeft ooit een uitspraak gehoord en onthouden en die uitspraak luidt: ” Veel beloven, weinig geven, doet de gek in vreugde leven”. Wat een puppetshow!!