Prikbord nr 849

Dat de VVD-fractie alsnog door de knieën is gegaan voor de asieldwang van het kabinet, is een blamage. Met name voor Sophie Hermans die niet verder kwam dan ‘eerlijk verdelen’.

Wat is eerlijk in het licht van de beschikbare werkgelegenheid, scholen, medische voorzieningen en de aanwezigheid van Oekraïners en gastarbeiders uit EU-landen? Gaan we die straks ook eerlijk verdelen; net als een verdeling over de wijken binnen de steden?

Kromme argumenten om te verhullen dat het kabinet niet van plan is het asielprobleem echt aan te pakken of voor een verdeling over provincies te kiezen zodat die meteen aan het werk (moeten) gaan met woningbouw. Want er zijn nog veel te veel verouderde bestemmingsplannen waar niets mee gebeurt om rechtszaken te voorkomen of sancties uit Brussel. Zelfs Italië is voor de asieldwang gezwicht zodat we binnenkort nieuwe instroom kunnen verwachten in het kader van eerlijk verdelen zonder verder op de specifieke omstandigheden te letten. En Den Haag laat het gebeuren of wordt in Brussel weggehoond.

Iran

Iran blijkt gelogen te hebben over de levering van drones aan Rusland en ontkent nu de levering van raketten. Waarom zouden we de dictators in Teheran geloven, gezien eerdere leugens over kernwapenontwikkeling?

IS

Onbegrijpelijk dat de regering zich verschuilt achter een uitspraak van de rechter bij het terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen. Bij andere uitspraken – zoals schadevergoeding – wordt de rechter gewoon genegeerd en mag de Landsadvocaat de belanghebbende(n) kapot procederen.

En waar blijven de Kamerleden met aanpassing van de wet te eisen, zodat het Nederlandse paspoort wel vervalt?

Klimaatmiljarden

Premier Rutte lijkt met open ogen in de klimaatval te zijn gelopen van de compensatie-eisers. Zijn pleidooi voor steun aan arme landen omvat geen voorwaarden, zoals geboortenbeperking; definitie arme landen die wel geld hebben voor wapens, elites en maffia; definitie schade door klimaatverandering e.d. Door nu al de ‘rijke’ landen – inclusief de olie- en gasproducerende landen? – verantwoordelijk te stellen voor die steun, volgt hij precies de tienduizenden klimaatactivisten, wetenschappers, adviseurs en politici die hun gesubsidieerde inkomen (en vliegtickets) ontlenen aan hun eisen. Bij voorbaat daarvoor zwichten betekent straks betalen voor ontwikkelingshulp, energiehulp, CO2-reductie (bijna onmogelijk in ontwikkelingslanden) én vermeende gevolgschade. Want het wegzakken van een eilandje in de Malediven valt niet te verklaren uit een zeespiegelstijging met enkele centimeters, maar wel uit tektonische bewegingen in de aardkorst. Doch straks zullen alle armoede, overbevolking, natuurrampen, voedsel- en energietekorten de ‘schuld’ van het Westen zijn en niet van de overige olie-/gasproducerende landen. Rutte heeft een voorzet gegeven, die ons land 20 miljard per jaar kan gaan kosten in plaats van de huidige 1,8 miljard, maar ook het dubbele als er weer handtekeningen worden gezet zonder de kleine lettertjes te lezen.

Klimaatsteun

De website-redactie van Follow the Money staat er om bekend gedegen onderzoek te doen. De bewering dat de ‘rijke landen’ reeds klimaatsteun hebben beloofd aan de ‘arme landen’ (100 miljard per jaar), moet dan ook serieus worden genomen. Niet alleen in het licht van de miljardenclaim vanuit Pakistan, maar vooral de absurditeit dat er westerse landen zijn, die de gehele economie (en vermeende klimaatschade) van arme landen kunnen ‘overnemen’, dat dergelijke enorme kosten tevens effect zullen hebben op het klimaat, en dat bekend is wie die rijke en wie die arme landen zijn.

Een gerelateerd probleemdossier is de bevolkingsgroei, de corruptie en de houding van onwillige rijke resp. olieproducerende landen. Anders gezegd: de bewering is te krankzinnig om waar te zijn, toch? Behalve voor premier Rutte die internationaal populisme bedrijft; niet alleen op klimaatgebied.

Milieuwetgeving

Weer heeft de Raad van State de regering met haar eigen milieuwetgeving om de oren geslagen. Kennelijk is in Den Haag nog steeds niet begrepen dat het slaafs volgen van de dictaten uit Brussel tot calamiteiten leidt. En niet alleen op milieugebied.

Mondige burgers

Sommige rechters hebben kennelijk een hekel aan mondige burgers die het op een rechtszaak laten aankomen als de aannemer prutswerk levert. Gewoon betalen; had je maar een expertiserapport moeten overleggen.

Hetzelfde fenomeen bij een docente die door een mannelijke collega werd lastig gevallen en dit niet geheim wilde houden. Gewoon ontslag wegens ‘verstoorde arbeidsverhouding’ met het christelijke schoolbestuur.

Idem een (ex-)gedetineerde die misstanden in de gevangenis naar buiten bracht. De vrijheid van publicatie ontnomen en veroordeeld in de kosten van het geding.

Hoe gevaarlijk is het dan om over minister Weerwind te schrijven dat hij vooral de belangen van de advocatuur dient met zijn EBI-beleid, terwijl vele andere misstanden onbesproken blijven?

NAVO

De Nederlandse voorzitter van het Militaire Comité van de NAVO, Bauer, sprak in Buitenhof ferme woorden over de rol van NAVO-strijdkrachten en de herbewapening daarvan. Daarbij moest hij toegeven dat Nederland (en Duitsland?) nog niet op oorlogssterkte zijn en dat de VS de beroemde 101 Airborne divisie zal sturen ter verdediging van een stukje grens van het NAVO-grondgebied. Dit is volgens hem belangrijk, omdat Russisch succes in Oekraïne kan betekenen dat daarna landen als Moldavië aan de beurt zijn.


“Landen moeten zich
afvragen of ze wel met
dit Turkije in de NAVO
willen zitten”


Pardon, is dit een NAVO-belang en een reden om Oekraïne te steunen? Of zijn die VS-troepen nodig, omdat Turkije niet van plan lijkt zich als betrouwbare partner te gedragen? Anders gezegd: de Russen wellicht zou kunnen aanmoedigen om meer landen bij de oorlog te betrekken; te beginnen met Wit-Rusland en daarna Finland? Finland, Zweden en de overige landen moeten zich afvragen of ze wel met dit Turkije in de NAVO willen zitten.

Pensioendossier

De vasthoudendheid van de voorstanders van nieuwe pensioenwetgeving – ondanks alle gefundeerde kritiek – doet vermoeden dat er meer aan de hand is dan het verhullen van gestolen bonusmiljarden (inmiddels naar verluidt 14 miljard per jaar). Immers, de toekomstige accountantsverklaringen zullen nog minder inhoud hebben dan nu al. En dergelijke bonussen kunnen (ook) worden beschouwd als zwijggeld. Zoals bijv. over de vermeende 50 miljard aan ‘kosten’ voor de transitie; wellicht is dit ronde bedrag reeds ‘verdampt’ (ontvreemd) en gaat het straks in feite over willekeurige méérkosten.

Politieke leugens

Niet alleen over het vermeende stikstofprobleem, de nieuwe pensioenwet en de immigratie worden politieke leugens verteld, maar nu ook over de Griekse buitengrens van Europa. En nog wel door de koning die niet geacht wordt dergelijke uitspraken te doen over een grens die zo slecht wordt bewaakt, dat Turkije naar verluidt € 6 miljard per jaar krijgt om daarbij te ‘helpen’. Want de EU wil geen gelukszoekers ‘terugdringen’, maar Turkije mag dit tegen betaling wel doen.

Zelfs een Grieks opvangkamp dat kennelijk door Den Haag wordt gefinancierd, werd naar verluidt bezocht alsof ‘uw grens, onze grens’ is.

Een blunder in strijd met het Dublin-akkoord en met het gezond verstand.

Want binnen ‘onze grens’ heeft iedereen het recht om hier asiel aan te vragen, terwijl Turkije allang geen uitgeprocedeerden en illegale grensoverschrijders meer terugneemt. Welke mafkees laat de koning zulke teksten uitspreken? In feite een politieke uitspraak, in strijd met het formele asielbeleid, of onthulde de koning het echte (geheime?) beleid uit Brussel…

Sabotage

Eigenlijk moeten de sabotagemaatregelen van de gemeentes bij geplande woningbouw als positief worden beoordeeld, omdat daarmee de fouten in het Haagse (en Brusselse) beleid zichtbaar blijven. Geen woningen bouwen en geen noodopvang betekent de bevolkingsgroei stoppen, de grenzen sluiten en het uitzettingsbeleid intensiveren. Want zelfs over het beloofde onderzoek naar vakanties van statushouders in hun landen van herkomst (Eritrea/Ethiopië, Afghanistan, Irak, Syrië en Libanon) werd niets meer vernomen.

Pijnlijk is echter dat gemeentes ook vaak de huisvesting van gastarbeiders blokkeren; terwijl die niet nodig zouden zijn, indien de honderdduizenden werklozen aan het werk gingen op contracten waarmee hun ontslag eenvoudig is. Dan is dit meteen een testtraject om de arbeidssabotage door uitkeringsprofiteurs te registreren én af te straffen.

Verkeerspsychopaat

Een gestoorde autobestuurder met een straflijst van hier tot Tokio, rijdt bij rood licht twee meisjes dood. Doch kennelijk is het feit dat de autoriteiten hebben gefaald door eerder het rijbewijs niet in te treken, reden om slechts 5 jaar op te leggen in plaats van de geëiste 10 jaar detentie.

Waar een man die zijn vrouw (en zichzelf) ernstig verwondde in een vlaag van verstandsverbijstering, met 12 jaar werd bestraft, plus een schadevergoeding en verlies van zijn AOW. Nu faalt de rechtsstaat opnieuw door de psychopaat geen tbs op te leggen naast de absurd lage straf.

Volkshuisvesting

Joker. Afb: Pat Loika / Wikipedia

We hebben een minister voor Volkshuisvesting (en Ruimtelijke ordening) die is afgebrand in zijn vorige functie. Het zal bovendien niet lang meer duren voordat de uitkomsten van het Duitse Corona-onderzoek ook hier bekend worden, maar dan nog versterkt door het IC-beddenonderzoek, mondkapjesonderzoek, de OMT-affaires en de RIVM-adviezen (onder meer verbod op bepaalde medicijnen).

Wat heeft deze minister in zijn nieuwe functie eigenlijk al gepresteerd, behalve beloftes?

VS-verkiezingen

De (conservatieve) Republikeinen worden vlak voor de mid-term verkiezingen in de VS-staten – door de linkse media daar en in Europa – beschuldigd van activiteiten die in het recente verleden juist aan de Democraten konden worden toegeschreven. Nieuw zijn echter de ‘vrees’ voor verkiezingsfraude, wat overigens helemaal niet kon volgens Biden bij diens verkiezing, en voor succesvolle demonstraties zoals door de (rechtse) anti-abortuslobby. Daarbij wordt telkens verwezen naar de bestorming van het Capitool en de doden die daarbij zouden zijn gevallen. Doch hier lijkt niemand precies te weten aan welke zijde en waardoor (hartstilstand). Hoewel de FBI de kwalificatie ‘binnenlands terrorisme’ gebruikte – wat dus allang geobserveerd werd of had moeten worden – en andere commentatoren een ‘poging tot staatsgreep’ zagen, omvatte de harde kern van de actie slechts 150 man waarvan 50 nog dezelfde dag werden gearresteerd.

Intussen is de schade die ‘onze’ activisten aanrichten vele malen groter en heeft wel degelijk met de falende democratie, slap politie-optreden en dubieuze rechtspraak te maken.

WK voetbal

Natuurlijk gaat de koning naar het WK voetbal; net als een delegatie van het kabinet en andere politieke figuren (op eigen kosten?). Want wat is het verschil met de contacten met Erdogan, de Indonesische machthebbers, Chineze autoriteiten, Poetin, Saoedi-Arabië, de Palestijnse Autoriteit en Duitsland; om er maar een paar te noemen. Want het aantal landen waar ernstige misstanden worden verhuld of ontkend, omvat niet alleen Nederland en Qatar; zeker als het gaat om fatale arbeidsomstandigheden, uitbuiting of dodelijke milieuvervuiling.

60.000

Het aantal nieuwe asielzoekers blijft in 2023 op het niveau van dit jaar: 50.000. Dit is geen goed nieuws, want het betekent dat het beleid nog steeds faalt en dat zelf het uitstel van gezinshereniging geen effect heeft. Bovendien zijn dergelijke ramingen vaak aan de voorzichtige kant; inmiddels is er al sprake van 60.000. Dus waar blijven echte maatregelen, zoals volledig stoppen met nareizenden, geen ‘overname’ van gelukszoekers uit andere EU-landen, terugsturen van minderjarigen (opvang in het land van herkomst) en detentie – bij illegale grensoverschrijding en verblijf (uitgeprocedeerden) – tot uitzetting? En in ieder geval in Brussel gaan vertellen dat de grenzen worden gesloten, indien het asielbeleid niet verandert.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Ik heb mij verbaast over Pensioendossier en ik trok de conclusie dat er «  misdadigers »  aan het werk zijn omdat er € 50.000.000.000,— aan kosten zou zijn «  verdampt » » onder noemer transitie kosten, transitie kosten???? Hoe moet ik mij dat voorstellen dat er € 50.
000.000.000,— aan kosten zijn . Wie wil mij wijsmaken dat het beheren en uitbetalen zoveel kosten genereert . Er wordt dus Mijns inziens € 64.000.000.000,— gestolen uit de pensioenpot ???? Hebben we dan niet te maken met «  een criminele organisatie « « ??? Of …….. juist er een verdeelsleutel is over de organisaties dewelke de opslag van de pensioenpot beheren ??? Dat de banken geen. Moraal besef hebben , heb ik begrepen uit het boek van Hester Bais en Wink Sabee, « « Worst Bank Scenario » » omdat, zoals op bladzijde 78 staat « «  dat banken gewetenloos hebben gehandeld met de onrechtmatige verkoop van « «  renteswaps » » aan het MKB om winstmaximalisatie ten faveure van hun aandeelhouders en bonussen voor de bankiers zelf . Kan ik dan ook vaststellen dat de beheerders van de pensioenpot « «  gewetenloos « «  zijn??? Immers :: op bladzijde 19 staat «  het is inmiddels een feit van algemene bekendheid dat de Rutte-doctrine de bijl aan de wortel van de rechtsstaat is. Dat Rutte het « «  goede voorbeeld « «  geeft ??? Waar zijn in we in belandt en waar is het morele besef dat de pensioenpot van de premiebetaler is, de burger. Zijn « «  we « «  zover gezakt dat het morele besef niet meer bestaat, zodat er dan kan worden gesproken « «  van buiten de wet opererende organisaties . “” ?? Dan is de dwangmatige premiebetaling “” onrechtmatig “”. Bij het beheren van de pensioenpotten blijkt dus dat “ alle morele principes vloeibaar worden als het om geld gaat « « . Is het Stikstof- probleem dan ook ontsproten uit een crimineel brein??