Prikbord nr 847

Tijdens de verhoren over de Groningse gasschandalen, is een ding duidelijk geworden: men wist het, men zweeg en liet de Groningers in de steek.

Juridisch getouwtrek over de verantwoordelijkheid voor de schade, de hoogte van de schadevergoedingen en de wijze van uitbetaling (verzekering, gaswinningsbedrijven en overheid) had kennelijk alleen tot doel om zo lang mogelijk door te gaan met de gaswinning. En daarvoor zijn ministers aansprakelijk; dus hoe lang duurt het om de individuele schade-ramingen te maken en te beginnen met uitbetalen. Daarna kan het verhaal op de bedrijven en verzekeraars beginnen, maar hier hoeven de Groningers niet op te wachten. Of heeft het kabinet er toch niets van geleerd?

Bondskanselier Scholz

Nederland is niet het enige EU-land waar politici samenwerken met criminelen of deze faciliteren. In Duitsland ligt bondskanselier Scholz (SPD) onder vuur wegens zijn vermeende inspanningen als burgemeester van Hamburg om een bevriende bankier het ontvreemden van 170 miljoen belastinggeld toe te staan. Welke mentaliteit hiervoor nodig is, zien we ook in de Haagse schandalen, maar Berlijn gaat nog een stapje verder. De dienstdoend voorzitter van de onderzoekscommissie heeft destijds als advocaat samengewerkt met de adviseur van de belastingdieven. Waarom onderzoekt het OM dit dossier (nog) niet of is men bang voor dezelfde uitkomst als destijds bij de Deutsche Bank, waar de rechtbank een dossier over 100 miljard (!) liet ‘verjaren’? Met voorgangers als Kohl, Schröder en Merkel is de verkiezing van Scholz niet verwonderlijk; wel de kritiek die men in Berlijn heeft op andere corrupte landen.

Defensiesamenwerking

Waarom minister van Defensie Ollengren mee moest met het staatsbezoek aan Zweden, is onduidelijk, evenals haar vage ‘verklaring’ voor de media. Het tekenen van een overeenkomst; waarover? Defensiesamenwerking bestaat al lang met Zweden en materieelstandaardisatie met een nieuw NAVO-land moet aan NAVO-normen voldoen; niet aan Haagse bla-bla. Dus hier geen nieuwe munitiefabriek bouwen, maar een fikse order in Zweden plaatsen; samen met de Duitsers die sinds Merkel en Von der Leyen naar verluidt alarmerende tekorten hebben.

EU-jaarrekening

Wederom zijn er in Brussel miljarden uitgegeven, waarvoor geen verantwoording of budget bestaat. Na het afkeuren van de ‘jaarrekening’ hoort men hier niets meer over, want corruptie, verspilling en machtsmisbruik zijn al heel lang kenmerken van de EU-organisatie. Ook over het bankentoezicht wordt niets meer vernomen, terwijl zelfs de Duitse banken naar verluidt de overheid voor 35 miljard(!) hebben bestolen, en de Corona-pot is slechts om te graaien zonder regels, laat staan terugbetaling. Kennelijk is dit besmettelijk, want de bestuurscultuur in bijna alle EU-landen heeft veel gemeen met die van de bende van Brussel.

Franse kernwapens

Volgens de media heeft president Macron duidelijk gemaakt dat de Franse kernwapens niet worden ingezet tegen de troepen van Poetin in Oekraïne. Kennelijk beslist dit NAVO-land zelf wat een ernstige bedreiging is (voor Parijs?), net als Erdogan die – kennelijk zonder instemming van de NAVO – met Poetin overlegde of Turkije gasdistributeur voor de Europese landen zal worden. Intussen worden in Turkije de oppositie, demonstranten en media nog verder monddood gemaakt, zodat kritiek op de dictatuur er zal verstommen. Zoals in Iran, Rusland, Wit-Rusland, China en Noord-Korea; alleen zijn die landen geen NAVO-lid ter bescherming van de vrije, democratische wereld waarin de mensenrechten, westerse leefwijze en internationale rechtsorde worden verdedigd. Zo nodig met kernwapens.

Helaas gelijk

Klokkenluiders die al jaren lang de schandalen van de Rutte-kabinetten aan de kaak stellen, krijgen helaas telkens gelijk in rapporten, parlementaire enquêtes en onafhankelijke media. Geen ministerie blijft uitgezonderd; zelfs niet van Algemene Zaken met zijn verantwoordelijkheid voor onder meer het koningshuis. Onbegrijpelijk dat de Eerste Kamer en de Raad van State geen enkele poging doen om het tij te keren en tot verantwoord landsbestuur te komen. Daarbij spelen niet alleen het gebrek aan onafhankelijkheid een rol, maar ook de geestelijke luiheid of incompetentie om de problemen te onderzoeken, de rapporten te lezen – ook van de Algemene Rekenkamer – en een eigen oordeel te vormen. Welke belangen zijn hier in het geding en welke integriteit is er nodig om het kabinet een spiegel voor te houden? Bijvoorbeeld over heel zuinig omgaan met belastinggeld, wat iets anders is dan bezuinigen.

Profiteurs

Statushouders die ontslag nemen zodra ze over een woning en toeslagen beschikken, bewijzen weer eens dat onze wetten niet deugen en dat hier mensen komen (met recht op gezinshereniging) die zelfs geen gelukszoekers zijn, maar ordinaire profiteurs. Hoe dit mogelijk is – met dank aan Vluchtelingenwerk en de rest van de asielindustrie – mogen de verantwoordelijke politici uitleggen, maar dat een status tijdelijk dient te zijn en afhankelijk van het gedrag van dergelijke economische ‘vluchtelingen’ is duidelijk. Nederland is het luilekkerland van Europa geworden voor asielzoekers die vaak (50%) naar verluidt na 6-10 jaren nog niet werken en daarmee hun gezin een dubieus voorbeeld geven.

Rechtspraak

Er worden al zoveel criminele zaken geseponeerd of zelfs genegeerd dan wel verwezen naar de civiele rechter (oplichting), maar dat zelfs lopende zaken moeten worden gestopt wegens capaciteitsgebrek bij de rechtbanken, is absurd. Daar komt nog een tekort aan officieren van Justitie bij – worden die te vaak bedreigd?, (financiële) rechercheurs en aan (jeugd)gevangeniscapaciteit resp. behandelcapaciteit.

Misschien moet er (veel) minder geld naar cultuur of topsport of BuZa of gesubsidieerd activisme en meer naar de basisbehoefte van veiligheid en rechtszekerheid?

Reclamebord

Waar hoofddoekjes in openbare functies e.d. terecht nog steeds verboden zijn, willen de gender-drammers nu ook voetballers gaan gebruiken als reclamebord voor hun belangen. Doch die zijn in de wet al geborgd en als daar iets aan ‘mankeert’, moeten de activisten bij de politiek zijn. Juist bij het weigeren van een regenboogarmband mag in dit vrije land iedereen zich beroepen op zijn persoonlijke opvattingen.

Voetballers die een protestband dragen tegen deelname aan de WK in Qatar zijn daarom m.i. veel relevanter.

Uitspraak Raad van State

Dat de Raad van State bekend staat om haar politieke uitspraken, is niet nieuw. De goedkeuring van het financiële beleid van de islamitische Haga-school is dan ook volstrekt ongeloofwaardig. Immers, nagenoeg alle scholen en gemeentes sjoemelen met geld, hebben onnodige reserves, doen niet-efficiënte uitgaven en hebben soms last van belangenverstrengeling. Doch niet in die mate dat de minister ingrijpt. Hier was dus meer aan de hand, doch niet volgens de Raad.

Vluchtelingenhulp

Met de schandalen uit het verleden in het achterhoofd, lijkt het gewenst kritisch te kijken naar de besteding van ruim 170 miljoen euro in Oekraïne.

De tv-reportage van Jeroen Pauw leverde weinig concrete feiten, mede doordat die meer ramptoerisme omvatte dan bewijzen van humanitaire hulp door de vele Nederlandse organisaties. Het MAX-interview met directeur Ceelen van de Stichting Vluchteling en de SHO (Samenwerkende Hulp Organisaties) leverde meer informatie op zonder enig bewijs. Ze beweerde zelfs dat sommige organisaties contant geld uitdelen, hetgeen rekening en verantwoording nagenoeg onmogelijk maakt. Het Rode Kruis blijkt haar deel in ‘verschillende landen’ uit te geven, waarvoor het geld echt niet was bedoeld. In aanmerking genomen dat ook andere (buitenlandse) hulporganisaties hun steentje bijdragen, lijkt het volstrekt uitgesloten om vast te kunnen stellen waar en hoe de hulp-miljoenen worden besteed. En dit is precies wat de vage antwoorden van mevrouw Ceelen bevestigden, terwijl de directeur van het Rode Kruis alleen kon jammeren over haar eigen gevoelens en de ‘beelden’. De nationale zieligheidsindustrie in optima forma.

Timmermans

Timmermans en de milieumaffia zijn kennelijk zo bang dat in Nederland het gezond verstand terugkeert en Natura2000 wordt herzien, dat ze nu alle natuur onder hun regels (dwang) willen laten vallen. Het Haagse antwoord daarop kan simpel zijn: eerst de grenzen mogen sluiten, iedereen van een bewoonbaar huis voorzien zonder natuurcompensatie, de stikstofdwang opheffen en pas dan kijken hoeveel natuur er in Nederland én Europa nog over is om te beschermen. Want wie zich tijdens een allesverwoestende oorlog nog druk maakt over de ‘postzegel’ Nederland, terwijl allerlei vermeende deskundigen een atoomoorlog ‘voorspellen’, is alleen nog geschikt om EU-commissaris te zijn.

Vluchtelingenkampen

Wat bedoelt mevrouw Ceelen (Stichting Vluchteling) precies; dat de vluchtelingenkampen in Griekenland – waar haar stichting zich ook al mee bezighoudt – een reden zijn om daar niet op staatsbezoek te gaan? Dan kan ik nog 10 andere redenen bedenken om bepaalde landen te mijden zonder dat Nederland daar iets moet ‘corrigeren’. En welke landen moeten Den Haag mijden vanwege de vele misstanden hier, zoals de dreiging voor koningshuis en bezoekers, de witwascorruptie van banken, de toestroom van (profiterende) gelukszoekers, de drugscriminaliteit, de graaicultuur en het stupide milieubeleid?

VVD

De VVD wilde gemeentes niet dwingen om statushouders met voorrang een woning aan te bieden; kennelijk bang voor de gevolgen bij de komende verkiezingen. Maar laat zich wel dwingen door Brussel, de rechter en de coalitiepartners om alsnog die huisvestingsplicht op te leggen, de grenzen open te houden voor gelukszoekers en minderjarigen, en de uitzetting van uitgeprocedeerden te traineren. Dat de onwetende achterban van de CU dit ‘vergeet’ is echter geen garantie voor de reactie van de VVD-kiezers.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties