Prikbord nr 846

Landen met veel bossen dragen in hoge mate bij aan de productie van zuurstof, tenzij het om naaldbomen gaat. In Duitsland zijn die in bepaalde gebieden geleidelijk aan het verdwijnen door de omgevingsfactoren.

Daarom zijn regenwouden zo belangrijk, doch daar vindt op grote schaal ontbossing plaats met medeweten van de regeringen. Brazilië en Indonesië overwegen zelfs dit fenomeen naar verluidt te gebruiken om andere landen te chanteren: betalen of… Steeds meer zijn het de criminele staten en psychopathische dictators die bepalen hoe het verder gaat met deze wereld; vooral ten nadele van de eigen bevolking. De VN staat hier kennelijk machteloos tegenover en de voorbeelden uit het verleden bevestigen dit. Binnenkort kunnen we terugzien op een ontstellende reeks van 100 jaar slappe knieën sinds 1923, met honderd miljoen doden tot gevolg, en we hebben er niets van geleerd.

Drinkwater

Er is in dit land helemaal geen tekort aan zoet water; we laten het gewoon de zee in stromen. En wie meent dat ontzilting van zeewater – ondanks de benodigde pijpleidingen – goedkoper is dan rivierwater zuiveren, zou kunnen nadenken over ‘ontzilting’ van IJsselmeerwater of zelfs brak water uit de Dollard. Maar daar is helemaal geen aanleiding voor, anders dan de verspilling van drinkwater door datacenters e.d. Ook de gigantische voorraden in de Biesbosch en de vele meren in ons land zijn geen reden om over tekorten, prijsverhoging en ontzilting te leuteren. Daarbij spelen andere factoren en belangen.

Energietarieven

In de hele discussie over de buitenproportionele stijging van de energietarieven, vallen enkele zaken op. Niemand lijkt te hebben nagedacht over de gevolgen van de verkoop van onze energiebedrijven, over de (strategische) kwetsbaarheid van de afhankelijkheid van een bepaalde leverancier en over de technische kwetsbaarheid van pijpleidingen, netwerken, opslagtanks en pompstations. Daarnaast ontbreken er nog steeds lijstjes over de inkooptarieven in de verschillende (EU-)landen; ook van autobrandstoffen en atoomstroom. Want zonder oorlog in Oekraïne had Moskou de prijzen eveneens kunnen opdrijven, zoals nu gebeurt door de kartels.

En tot slot maakt Brussel zich druk over gezamenlijke inkoop, uiteraard met korting voor de zuidelijke landen, wat nog ondoorzichtiger is dan nationale inkoop, maar ontbreekt een plan voor het oplossen van de problemen op de korte en middellange termijn. Welke taboes worden doorbroken, welke prioriteit krijgt het beveiligen van energiesystemen (onderzeese leidingen kunnen elke dag worden opgeblazen), welke anti-kartelmaatregelen worden van kracht en welke elektriciteitscentrales worden verboden dan wel verplicht gecontinueerd en uitgebreid? En niet, welke geldstromen er nu weer naar het zuiden moeten gaan.

Europese eenwording

In Praag vindt een conferentie plaats in het kader van de beoogde Europese politieke eenwording. Het is een raadsel wat de Turkse president van een niet-Europese, islamitische dictatuur daar te zoeken heeft. Vervalt Duitsland met de Europese ‘dictator’ Von der Leyen in oude fouten? Want hoe kan Brussel nog verwijten maken aan EU-landen die ‘vriendjes’ willen blijven met Poetin of de rechtsstaat manipuleren of een buurland bedreigen of corrupt zijn (o.a. Malta)? Of is het Macron geweest, die zelf onder vuur ligt van de nieuwe premier van Italië. De wereld heeft genoeg aan één VN waarin dictators gewoon welkom zijn.

Inflatie

Ook in België hebben ze het rekensommetje gemaakt en ontdekt dat de koopkracht van de Euro in de voorgaande 20 jaar met 25% is gedaald. De kunstmatig lage rente gaf dus een volstrekt vertekend beeld van de werkelijkheid. Nu komt daar nog 10-15% bovenop zodat de waarde van de pensioenreserves, spaartegoeden en ook (hypotheek)schulden met tenminste 1/3 is afgenomen.

Slecht nieuws voor de hypotheekverstrekkers en gepensioneerden; goed nieuws voor de staatsschuld die dus best een beetje omhoog kan. Al was het maar om de 10% ‘armen’ die ons land straks ‘rijk’ is aan het werk te krijgen tegen een toereikend minimum-loon. Daarbij zal de regering zich moeten herbezinnen op het asielbeleid en de werkelijke cijfers moeten publiceren, ook van de kosten en criminaliteit/illegaliteit, alsmede op het toelaten van de gezinnen van gastarbeiders uit EU-landen. De terugkeerregeling met Marokko voor gelukszoekers is pas een begin; niet alleen omdat dit allang had moeten worden afgedwongen, maar ook omdat het percentage daarvan binnen de totale instroom veel hoger is dan officieel wordt toegegeven.

Justitie

Onze ministers van Justitie en Rechtshandhaving hebben er kennelijk behoefte aan zich met proefballontjes bezig te houden, terwijl Justitie toch barst van de echte problemen. Wie zit er te wachten op het standpunt dat DNA-banken juridisch niet gebruikt kunnen worden voor cold case zaken?

Is dit een blunder en van wie dan; de minister voor juridische zaken? Juist ja. En die vrijlating van moordenaars na 25 jaar zou toch geen automatisme worden; waarom moet de samenleving dan daaraan ‘wennen’?

Menswaardige opvang

Wat weet de rechter eigenlijk van die tienduizenden gelukszoekers die zich hier melden. Waar hebben die geleefd voordat ze in Duitsland in de lange-afstandsbus naar Nederland stapten. Niet in tentjes, want die worden door de hulpverleners verstrekt voor de deur van het aanmeldcentrum. Een opvang van bed, bad en brood is volgens Vluchtelingenwerk, en dus de rechter, niet menswaardig. In Canada is het gewoon een cel in afwachting van uitzetting. In Afrika zijn het de tenten van UNHCR; waarom moeten er dan hier meer privacy en douches komen?

En wie controleert of deze ‘vluchtelingen’ niet reeds in een ander EU-land zijn onderzocht of een status (uitkering) hebben onder een andere naam. Of daar hun familie achterlaten totdat ze in Nederland hun doel hebben bereikt? Wie regelt die reis voor hen of kunnen ze dit zelf betalen? In vele gevallen zijn valse papieren gewoon te koop en meerdere identiteiten is normaal voor activisten, terroristen en criminelen. Nederland moet het Deense (en binnenkort Engelse) voorbeeld volgen: alleen een tijdelijke status, opvang in het buitenland en geen ‘hulpverleners’ die rechtszaken aanspannen over de onmenselijke behandeling in de noodopvang nadat ze eerst de gelukszoekers zouden hebben geholpen Europa binnen te komen.

Staatsschuld

Sommige briefschrijvers maken zich ongerust over de 20 – 40 miljard aan energiecompensatie, die door de staat zal worden teruggevorderd via de belastingen. Dat we allang de staatsschuld vergroten door het verdwijnen van 20 miljard bij verschillende ministeries die geen verantwoording (kunnen) afleggen, is hen blijkbaar niet bekend. Noch de hoogte van de schulden van de ECB waarvoor wij mede garant staan, omdat Italië en Griekenland die nooit zullen terugbetalen. Of de diefstal van naar verluidt 5 – 10 miljard (van totaal 14,5 miljard ‘vergoedingen’ en bonussen) uit de pensioenfondsen door de beheerders. Bovendien is energiecompensatie van ‘levensbelang’; wat van een heleboel andere uitgaven niet kan worden gezegd. Zo bouwen we ziekenhuizen in het (corrupte) buitenland terwijl er hier een beddentekort is en wachttijden van 8 maanden en meer. En de kosten van immigratie en stikstof rijzen de pan uit. 500 boeren uitkopen tegen gemiddeld 5 miljoen kost ‘slechts’ 2,5 miljard voor ‘natuurherstel’ die hier belangrijker is dan mensen, woningen, voedselproductie en welvaart. Gewoon de staatsschuld vergroten met 15% ; in balans met de verwachte geldontwaarding die wellicht al 20% bedraagt en voor gepensioneerden 30%.

Stank voor dank

Dat Rutte ons land geen dienst heeft bewezen toen hij twee maal door de pomp ging in Brussel – ECB-’leningen’/opkopen schulden en Coronafonds – staat wel vast. Doch nu zal hij zijn poot stijf moeten houden tegenover de Italianen die wederom met een ongekende verwijt-campagne druk uitoefenen op Nederland en Duitsland om tot collectieve energie-inkoop te komen in de EU. Zelfs collectieve prijsafspraken, anders dan offertes aan alle EU-landen, gaan al te ver. Want Italië wil dat Brussel tekent voor die leveringen, zodat het gas blijft stromen als Italië niet betaalt. Dat Italië geen geld heeft – ondanks de enorme schuldenverlichting door de ECB – is al aangekondigd en de nieuwe regering zal nog meer geld nodig hebben dan de vorige. Indien de noordelijke landen daar niet aan meewerken worden ze brutaal geschoffeerd: solidariteit op z’n Italiaans. Ofwel stank voor dank van een land dat weigert te hervormen en zijn schulden te betalen.

Tweederangs burgers

Honderdduizenden Nederlanders vragen zich af hoe lang zij al tweederangs burgers zijn, die niet alleen een topzware overheid moeten dragen, maar ook de misstanden in de zuidelijke EU-landen, de klimaatdwaasheden, de (zeer) vele gesubsidieerde baantjes, de verdwenen miljarden, de bonussen, de gelukszoekers en de huisvestingsvoorrang voor statushouders. Juist deze voorrang lijkt nog steeds veel gelukszoekers aan te spreken, terwijl kennelijk ‘iedereen’ tot de noodopvang moet worden toegelaten. Waarom? Immigranten uit veilige landen e.d. hebben hier niets te zoeken en zelfs hun tentjes zouden verboden moeten worden. Maar Vluchtelingenwerk en de zieligheidsindustrie zijn kennelijk belangrijker dan hardwerkende Nederlanders die zelfs geen huurhuis kunnen vinden of betalen en die de immigratieproblemen elke dag meer geld zien opslokken; inmiddels honderden miljarden sinds het opengooien van de grenzen sinds 1986 (Schengen). Met busladingen komen ze dagelijks vanuit Duitsland gereisd zonder enige controle. Waarom vooral moslims zo graag naar Nederland (of Engeland?) willen is een raadsel; of toch niet?

Verdrag

Engeland verwacht dit jaar meer dan 60.000 mensen die illegaal het land binnendringen, vooral vanuit Frankrijk, te moeten opvangen. Neen, niet alleen volgens het vluchtelingenverdrag, want dan is Frankrijk aansprakelijk volgen de daar geldende EU-regels, maar tevens op grond van een onbekend verdrag over Moderne Slavernij. Zou dit laatste ook deel zijn van de (geheime) afspraken met Brussel, waar premier Rutte telkens naar verwijst? Want dan is duidelijk dat niet alleen Albaniërs uit een kandidaat-EU-land (!) moeten worden toegelaten, maar de halve wereld. Ook de Britten weten kennelijk niet waar ze destijds hun handtekening onder hebben gezet. En ‘de controle geschiedt aan de buitengrenzen van het Schengengebied’, dus de Franse (en Ierse) kust, is een van de grote EU-leugens, net als het Dublin-akkoord.

Woningdeling

Twee generaties geleden was woningdeling – met name vlak na de oorlog – heel normaal. Met de huidige energieprijzen kunnen huurders gedwongen zijn zelf kamers te verhuren. Het verdient daarom aanbeveling de (fiscale) regels op dit punt te versoepelen, ook voor huurders met een uitkering, want ‘tiny’ huizen lijken geen oplossing te bieden voor studenten, gastarbeiders, alleenstaanden, partners zonder kinderen en statushouders. Zeker niet op korte termijn en zonder illegale verhuur/bewoning. Bovendien zijn er steeds meer bezwaren tegen de gettovorming bij de minimalistische of collectieve huisvesting van gastarbeiders en statushouders.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Maurits Campert
1 jaar geleden

Allemaal helemaal waar Leo! Maar wat gaan WIJ dóen?