Gure politiek

Er is een gure wind opgestoken in de Nederlandse politiek. Regeringspartijen slagen er steeds beter in om oppositie de mond te snoeren; is het niet middels beïnvloeding van de publieke opinie via sociale media en betaalde ‘influencers’, danwel via het ontnemen van het spreekrecht van Parlementsleden.

Gisteren (19-10-2020) bestond het de Tweede Kamer om een met 245.323 stemmen gekozen Kamerlid (Baudet, FvD) te schorsen voor deelname aan de verhandelingen in de Tweede Kamer voor tenminste een week. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan het niet of onjuist registreren van neveninkomsten. In de Eerste Kamer speelde zich een vergelijkbare kwestie af; PVV-afgevaardigde Marjolijn Faber werd door Kamervoorzitter De Bruijn (regeringspartij VVD) het woord ontnomen, omdat zij ernstige bedenkingen uitte tegen de regeringsvoorstellen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in het kader van de Rijksbegroting.

Pechtold-precedent

Voor overtreding van het niet of onvolledig verstrekken van neveninkomsten en giften, werd eerder in 2017 toenmalig partijleider Pechtold van D66 niet berispt, gesanctioneerd noch vervolgd, terwijl daar toch duidelijk van een schijn van omkoping sprake was, gelet op de belangen van de actoren. D66 was (en is) in Europa een van de drijvende krachten achter het CETA-verdrag, het omstreden handelsverdrag dat “vrijhandel” zou moeten bevorderen met Canada, maar eigenlijk niets meer is dan een gevaarlijk instrument om de opmerkelijk magere industriële normen van Noord-Amerika hier te introduceren en die bedrijven de mogelijkheid te geven tegenstanders aan te klagen via het ISDS-systeem. Pechtold ontving n.l. een penthouse in Scheveningen van de Canadese oud-diplomaat Serge Marcoux en dat is verdacht in dat CETA-kader wat toen juist speelde.

Met de opmerking of “de vijfde colonne niet eigenlijk achter de regeringstafel zit” zou mevrouw Faber (PVV) over de schreef zijn gegaan in de Eerste Kamer. Nu is dat weliswaar een brutale en ook gewaagde vraag, maar niets weerhield de regering om daar gewoon een antwoord op te geven, bijvoorbeeld “nee”. Bovendien zijn er geen beperkingen aan het spreekrecht van de Leden van de Staten Generaal, tenzij er van ernstige belediging of bedreiging sprake is. Daar was geen sprake van; mevrouw Faber stelde in scherpe bewoordingen weliswaar een brute vraag, maar onder andere daarvoor is zij nu juist afgevaardigd. Zij is toch bepaald niet gekozen om daar de bloemen water te geven of de regering te zalven.

In beide gevallen spinnen de regeringspartijen duidelijk garen bij het sanctioneren van Kamerleden. De precedente werking van dit uitsluiten van gekozen Leden van de Staten Generaal is evenwel dat (ook toekomstige) regeringspartijen hiermee ongekende mogelijkheden hebben gekregen om iedere oppositie de mond te snoeren; een beroep op een zeker gevoel van belediging kan kennelijk volstaan. Het gevoel beledigd te worden is echter zodanig subjectief dat dit niet slechts beoordeeld kan worden door de Leden van de beide Kamers, omdat politieke belangen het volume van dergelijke (al of niet geacteerde) gevoelens kan versterken of doen afnemen; dat oordeel kan niet anders dan subjectief zijn en anders is het wel de vrijheidsbeperkende partijdiscipline.

Kamervoorzitters: ongeschikt

In beide Kamers van de Staten Generaal zijn leden van de kabinetspartijen benoemd tot voorzitter en gisteren werd meer dan ooit duidelijk hoe desastreus dat is voor een goed functionerende parlementaire democratie; de regeringspartijen kunnen vanaf nu kennelijk heel eenvoudig de leden van de oppositie het woord laten ontnemen, of hun spreekrecht doen schorsen naar goeddunken. Beide voorzitters hebben niet de orde in de Kamer, noch de parlementaire democratie voor ogen gehad; zij dienden overduidelijk slechts de belangen van de coalitiepartijen waarvan zij deel uitmaken. Zij hebben beide gefaald en zijn ongeschikt gebleken voor hun taken, t.w. het ordentelijk doen verlopen van de vrije uitwisseling van politieke opvattingen. Weliswaar voorziet onze Grondwet niet in duidelijke regels omtrent dit nieuwe fenomeen, maar dat neemt niet weg dat beide Kamervoorzitters – en de leden van de regeringspartijen niet minder – onze parlementaire democratie meer schade hebben toegebracht dan bij het ontwerp daarvan voor mogelijk werd gehouden.

Onze democratie is, net als in andere (Europese) landen in zwaar weer beland en het ziet ernaar uit dat het electoraat daar vrijwel niets tegenin kan brengen, omdat hun vertegenwoordigers naar believen van het tabloid kunnen worden geschrapt. Dan rest ons geen andere conclusie dan dat onze democratie op kennelijk ‘democratische’ wijze om het leven is gebracht.

En met die laatste opmerking moeten wij tot de slotsom komen dat er dan min of meer een staatsgreep heeft plaatsgevonden.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Boudica
1 jaar geleden

De kleingeestigheid druipt van dit kabinet en parlement af. Pauvre peuple hollandais!

Maurits Campert
1 jaar geleden

Plato wist het al: na democratie volgt tirannie.

1 jaar geleden

De laatste zin van het artikel , dat er min of meer een staatsgreep zou zijn gepleegd is, wat strekking betreft zeker juist . Maar de “” Staatsgreep” is al geweest en nu wil “ men” ook bevestigd zien door “ de regels dewelke de Tweede Kamer zelf zijn opgesteld 0f die regels ook werken . En ja hoor, Mevrouw Faber in de eerste Kamer en de heer Baudet in de Tweede kamer hebben dat nu ondervonden . Immers hen is zonder pardon het spreekrecht ontnomen en dat is niet alleen zeer ondemocratisch het een regelrechte minachting naar de bevolking , en ook artikel 6:162 lid 1 van het Burgerlijk wetboek geeft aan dat een onrechtmatige daad tegen de burger en onrechtmatige besluiten tegen burger .En……. Onrechtmatig betekent schuldig aan onrechtmatigheid . We zien dus dat De Overheid , of een coalitie in de tweede Kamer , de meerderheid het zwijgen kan opleggen aan de minderheid en, die meerderheid kan slecht een persoon te zijn . Het betekent ook dat er lijdzaam is toegestaan de rechten van burgers te ontkrachten en er dictatuur voor in de plaats komt . Wat we ook kunnen zien, is dat het beleid van deze coalitie NIET is gericht op het behoud van Nederland . De elites zijn druk bezig een consolidatie proces te bewerkstelligen ter behoud van de macht . Tot uiting komt dat de ongeïnteresseerdheid in de politiek en in de rechten van burgers is verzandt in vriendjes-politiek waarbij de elites en de subsidie ontvangers van profiteren . Mevrouw van Vlaardingenbroek ziet het goed en bij Ongehoord Nederland gaf zij te kennen dat het “” verdeel in Heers , nu is toegepast door deze coalitie . De psychopaat heeft zijn doel dus bereikt en hij kan zich nu inspannen voor een baantje in Brussel en het clubje van WEF is hem welgezind, Het abjecte in dit vileine beleid stinkt naar criminaliteit . En we zien dus hoe crimineel deze linkse coalitie werkt . Er zijn dus enkele wapens geslepen: 1 . Draghi heeft bij de ECB er een puinhoop van gemaakt door ook extra geld te drukken waardoor nu er een desastreuze inflatie is en 2. Rutte heeft de belastingcenten weggegeven aan De Europese Unie en de mediterrane landen , waardoor ook Nederland on de armoede komt en dus de bevolking afhankelijk is van De overheid …… . De staatsgreep was dus ook al door het monetaire-systeem gepleegd . Immers :De bevolking is dom houden en afhankelijk te maken is een gemakkelijk slachtoffer voor een totalitair systeem . De subsidie-ontvangers en de profiteurs van de vriendjes-politiek worden bedankt …. Tot “” ze zelf worden afgedankt en in de armoede worden gedumpt “ . De revolutie TEGEN het volk, zoals de heer Dunki schrijft , is de harde werkelijkheid ……. Het schorem in Den HAAG lacht zich te barsten .

Paul Quekel
1 jaar geleden

Geachte heer Nijhof,

METEN MET TWEE MATEN.

Met de heer T. Baudet heb ik helemaal niets meer. Maar het hypocritische besluit van 119 Tweede Kamer Leden is stuitend. De meeste tijd wordt besteed aan de eigen incompetentie. Nederland is wereldkampioen in bijbanen en nevenfuncties en velen hebben naar verluidt deze verdiensten niet in de wettelijke register opgegeven.

Een echte onderzoek journalist zou zich eens moeten verdiepen in de geldstromen van alle Nederlandse politieke partijen, de ministeries, de provincies en de gemeenten. Zoals u ook noemt A. Pechtold van D66 en zoals hij zijn er velen in de fancy dik betaalde baantjes carrousel van de politieke macht.

Leest u de onderzoeken van de heer Leo Verhoef RA hierover, http://www.leoverhoef.nl. Nederland is het enige land in de gehele wereld waar advocaten en c.s. nevenfuncties kunnen hebben, als rechter of raadsheer plaatsvervanger en dat zelfs in het eigen arrondissement.

Mijn vriend wijlen Nico Burhoven-Jaspers http://www.sdnl.nl/burhoven.htm heeft hierover een uitstekend onderzoek gedaan met niet te geloven uitkomsten. Hoezo democratie en hoezo onafhankelijke instituties.

En hoe de lobby werkt kunt u lezen op http://www.sdnl.nl/gerdleers.htm.

M.v.g. Paul Quekel, 78 jaar met alleen AOW

TER VERDERE INFO over de totale incompetentie van de coalitie dictatuur:

Bron Financieel Dagblad. https://fd.nl/politiek/1453671/pvda-overrompeld-door-opstappen-khadija-arib-mcj2can4hCYX

Weer een bewijs van de schandalige werkwijze van deze coalitie dictaturen. Deze trieste blik van mevrouw Arib staat synoniem voor vele burgers in Nederland met ondank aan M. Rutte en S. Kaag.

Wij van http://www.sdnl.nl zijn total overrompeld door de gigantische ellende, veroorzaakt door de ambtelijke, politieke, bestuurlijke, gerechtelijke en financiële instituties met personen, die het eigen belang (lees inkomen), het partij belang en het coalitie belang hoog, zeer hoog laten prevaleren, boven de belangen van de gewone huis, tuin en keuken burgers, zoals u en ik en de kleine MKB bedrijven.

Nog een artikel uit het FD: Schade door politieke stikstofcrisis is al €28 mrd
De economische schade van de politieke impasse over het stikstofbeleid is afgelopen jaren vervijfvoudigd tot €28 mrd ten opzichte van de laatste raming uit 2019 blijkt uit een inventarisatie door het FD.

Lees het volledige artikel: https://fd.nl/economie/1453492/schade-door-politieke-stikstofcrisis-is-al-28-mrd-mcj2can4hCYX.

En wij zijn een volk van slapjanussen geworden. We blijven alles maar accepteren. We komen nagenoeg niet meer voor ons zelf op en laten ons alles maar welgevallig zijn. DAT MOET STOPPEN. Leest u ook: http://www.sdnl.nl/oorzaak-en-gevolg.htm.

UIT DE OUDE DOOS.
Citaat uit eigen werk: http://www.sdnl.nl/nma.htm
“Toegevoegd op 19 juli 2007: momenteel is de totale hypotheekschuld van de Nederlandse bevolking al meer dan € 554 miljard.

Door de waanzinnige opdrijving van huizenprijzen en door de bouwpolitiek van de overheid met bewuste krapte om de prijzen zo hoog te houden om zodoende meer belasting te kunnen heffen. Dit o.a. met overdrachtsbelasting, Onroerende Zaak Belasting, (OZB), BTW en allerlei leges en vergunningen. Zoals de vaste lasten voor bijv. rioolbelasting, enz. Iedereen is daar gebaat bij, behalve de koper van een woning.

Alleen wanneer je verkoopt en niet terugkoopt, zoals bij vererving, komt de winst tot gelding. Maar dan moet daarvan weer veel successierechten worden afgedragen aan de geldgierige Staat der Nederlanden. Ergo, die hele soap van renteaftrek is een dikke sigaar uit eigen doos”.

NU IN 2022 IS DE HYPOTHEEKSCHULD AL MEER DAN 800 MILJARD EURO. En bovenstaande geldt nu in 2022 als overtreffende trap door incompetent beleid van M. Rutte en c.s.

Oh ja en de 17,2 miljard euro aan koopkracht reparatie in 2022 is eveneens een dikke sigaar uit eigen doos. Leest u: http://www.sdnl.nl/pdf/dag-sigrid-kaag.pdf.

CRISISSEN? Wij noemen het ellendes.
Hoeveel bemiddelaars hebben nog nodig om alle ellendes op te lossen?
 
Dat zijn Kamerleden met het eigen belang, (lees inkomen), het coalitie belang en het partij belang en personen zoals ambtenaren, politici, bestuurders, die deze belangen zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de Nederlandse burgers.

Vele voorbeelden aanwezig, zie ellendes en uitleg: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2.
 
M. RUTTE en S. KAAG DOCTRINE VAN ELLENDES:

VERANTWOORDINGEN en misstanden van en door de heer M. Rutte en c.s.
Zorg en ziekenhuis ellende, Zorgverzekeraars ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende. Gas tekort ellende, Schiphol ellende, Stikstof ellende, Pfas ellende, enz. enz.

Schuld per hoofd van de bevolking was in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB en Brussel en de COVID 19 en Oorlog kosten nog niet in meegenomen. Hoezo diepe zakken en voor wie?
 
ANALYSE:
Leest u ook: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6981985917104177152/.

De gecombineerde dwaasheid van politici, activisten en rechters.

 

Ronald.Dunki
1 jaar geleden

de revolutie van de élite tegen het volk

Boudica
1 jaar geleden
Antwoord aan  Ronald.Dunki

Meer een noodgreep van de elite, immers waarom 2 Rembrandt schilderijen verkopen? Is het geld op? uitgegeven aan de talrijke bezittingen waaronder kastelen, landerijen, e.a. kostbare bezittingen . De kas moet aangevuld worden, waar anders dan uit de Europese staatskassen?