Schaduwkant van deugen

“A myriad of people considers illegal migration their last chance to escape the dire economic, social and political situation in their home countries…. With this purpose in mind, many minors also leave their homeland in the pursuit of a more promising future. This makes them victims of choice for human trafficking rings, as well as being at the mercy of the Mediterranean, in whose waters the threat of drowning is ever-present ”.

——————–

(“Een groot aantal mensen beschouwt illegale migratie als hun laatste kans om te ontsnappen aan de erbarmelijke economische, sociale en politieke situatie in hun thuisland. Met dit doel voor ogen verlaten ook veel minderjarigen hun thuisland op zoek naar een veelbelovende toekomst. Dit maakt hen niet alleen het slachtoffer van de mensenhandel, maar ook zijn ze overgeleverd aan de genade van de Middellandse Zee, in wiens wateren de dreiging van verdrinking altijd aanwezig is”.)

——————–

Zouden ze in Den Haag eigenlijk wel door hebben hoeveel ellende ze met hun open deur immigratiebeleid elders in de wereld en vooral in Afrika veroorzaken? Zouden bewindslieden en faciliterende lagere overheden niet in de gaten hebben dat ze door hun laissez faire instelling Nederland een aantrekkelijk afzetmarkt hebben gemaakt voor mensenhandelaren en daarmee verbonden verdienmodellen?

Misschien moeten die bewindslieden eens nadenken over de ellende die ze binnen en buiten de Nederlandse grenzen veroorzaken met hun grootmoedigheid. Misschien moeten ze eens het artikel op de website www.humanium.org bestuderen en de inhoud vertalen naar de toestand in Nederland. Misschien moeten ze eens nadenken over het feit dat ze niet alleen de mensenhandel een lift geven, maar ook illegale immigratie sponsoren.

Ideaal afzetgebied

Afb: Twitter (screenshot)

Natuurlijk niet, deug mensen staan niet (lang) stil bij de uitgestelde ellende in verre landen. Het is een ver-van-mijn bed show voor personen die de machinaties in de gewone wereld niet willen kennen. Personen die denken dat het dragen van verantwoordelijkheden en het afleggen van verantwoording met een paar miljard afgekocht kunnen worden en dan denken hun evangelische taak volbracht te hebben. Personen die empathisch zo geamputeerd zijn, zo ver van de realiteit af staan dat ze niet beseffen dat het aanprijzen van Nederland als land van melk en honing, de basis vormt voor een aantal humanitaire uitwassen. Roderick Veeloo noteerde het in zijn column van 17 augustus als volgt:

“In de keten van mensenhandel zijn non-bestuurders als Van der Burg (Staatssecretaris van Asielzaken) onmisbaar. Zij garanderen de meedogenloze bendes hun afzetmarkt. Het slachtoffersentiment in de media en de NGO’s doet de rest. Sinds kort vaart in de Middellandse Zee een enorm schip[https://twitter.com/FranckenTheo/status/1559210741605040128] van de organisatie ’Open Arms’

——————–

[1]. Migranten worden met duizenden tegelijk van de mensensmokkelaars overgenomen en in Europa aan wal gezet. Het cynisme van alle betrokkenen bij deze handel is misselijkmakend. … 

Nederland verkoopt zich al decennia als het walhalla voor iedereen die om moverende redenen het thuisland achter zich wil laten. Beschouwd door dat prisma zou je kunnen stellen dat Nederland een belangrijke katalysator is voor het ontstaan van ellende op afstand. De reclameboodschap dat in Nederland de asielzoeker op diverse gebieden de hoogste prioriteit geniet en zakken met geld, een gestoffeerde en gemeubileerde woning na een korte asielprocedure beschikbaar is en een mooie toekomst zeker in het verschiet ligt, werd al snel opgepikt in kringen van mensenhandelaren.

Humanitaire uitwassen

Die mensenhandelaren zien brood in het vervoeren van wanhopige mensen door de woestenijen van Noord-Afrika en Midden-Oosten naar (il)legale vertrekpunten aan de zuidelijke en oostelijke kusten van het Middellandse zee bekken. Ze harken bakken geld binnen met het vervoeren van mensen naar een van de zwaar gesubsidieerde NGO schepen resp. naar eilanden in de Middellandse en Egeïsche zee.

Betoverd door die reclameboodschap schraapten mensen hun laatste centen bij elkaar en verkochten hun schamele bezittingen. Anderen verpandden hun lichaam of verkochten hun organen; sommigen stuurden hun kinderen zonder begeleiding op weg in de hoop dat ze hen in het kader van gezinshereniging zouden kunnen volgen. Zo ontwikkelde zich naast de lucratieve mensenhandel, ook een aantrekkelijke organen – en slavenhandel en worden vrouwen en kinderen seksueel geëxploiteerd. De wanhoop om de ellende van het thuisland te ontvluchten dreef het gros in de handen van niets en niemand ontziende mensensmokkelaars.

“The human and social consequences of trafficking are compelling. From the physical abuse and torture of victims to the psychological and emotional trauma, to the economic and political implications of unabated crime, the impact on individuals and society is clearly destructive and unacceptable”

Door een aantal indicatoren is vast te stellen of iemand slachtoffer is geworden van mensenhandel: ondervoeding; zichtbare verwondingen door mishandeling of verkrachting; weinig persoonlijke, sociale interactie; angst voor uniformen; geen ID documenten en de indruk dat antwoorden op vragen herhaaldelijk voorgeoefend zijn. Wanneer de toestroom van asielzoekers wordt getoetst aan die indicatoren kan het volume gelukszoekers, criminelen en potentiële Jihadisten (meestal goed gevoede en geklede, agressieve jongemannen zonder veel bagage, kind of vrouw) die misbruik willen en kunnen maken van het laissez faire asielbeleid, uit de toestroom gefilterd worden. De migratie- en asielproblematiek wordt dan beheersbaarder. Om diverse redenen vertikken de verantwoordelijke instanties dat te doen en is chaos troef geworden.

Achterbakse methoden

In Nederland proberen bewindslieden, COA en burgemeesters op een achterbakse manier die chaos enigszins te beteugelen. Meestal in het voordeel van de grenspassant en in het nadeel van de autochtone samenleving.

COA-Hotel – Albergen. Afb: Google-Maps (screenshot)

De staatsecretaris doet iets wat gebruikelijk was in de DDR van Honecker of de Sovjet Unie van Breznev. Hij stemt er mee in dat het COA zonder informatie van bewoners in de omgeving, een hotel met geld van de belastingbetaler en zadelt diezelfde belastingbetaler op met problemen die honderden asielzoekers kunnen veroorzaken. Het COA volgt inmiddels op andere locaties dat voorbeeld en sluist tientallen asielzoekers een hotel binnen zonder de betrokken gemeente te informeren. Dwang en achterbaksheid onderstrepen de incompetentie, het gebrek aan communicatief vermogen, het ontbreken van creatief denken en vinden van innovatieve oplossingen van verantwoordelijke bewindslieden en asielindustrie. Dat is niet nieuw, maar weer een bevestiging dat dilettanten met hun tengels aan de knoppen zitten.

Deugen?

Door Nederland te verkopen als ultieme vreugdehaven drijven bewindslieden en asielindustrie wanhopige armlastige mensen in de handen van mensenhandelaren en stimuleren daarbij humanitaire uitwassen als aantrekkelijke verdienmodellen. Op Nederlands grondgebied worden die mensen na een – gechargeerd uitgedrukt – nogal uitdagende reis onderworpen aan een chaotische, tijdintensieve asiel procedure. Ze moeten door een verstikkende bureaucratie en het scharrige woonbeleid, maanden hokken in slecht geëquipeerde opvangcentra. Wanhoop en ellende kleurt hun reis van herkomstland naar vestigingsland en ook het verblijf in het nieuwe vestigingsland biedt in de meeste gevallen niet het gewenste soelaas.

Deugen betekent creëren van ellende en wanhoop op en buiten Nederlands grondgebied. Deugen betekent afschuiven van verantwoordelijkheid en verantwoording. Deugen betekent het buitenspel zetten van en het afschuiven van ellende en wanhoop op de Nederlandse samenleving. Deugen kent geen menselijke maat noch het hebben van empathie. Deugen kent een egoïstische en egocentrische grondhouding. Deugen is in de meeste gevallen niet- deugen.


[1] Stichting “Open Arms” is een vrijwilligersorganisatie met zo’n 100 medewerkers.


Deel dit:

Post navigation

Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Heer Brantz,
Deze feed is al meer dan 75000 keer bekeken: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6967456116356096000/

1 jaar geleden

Heer Brantz leest u in de Politieke Analyse, ook over de asielindustrie op: http://www.sdnl.nl/leo-dorrestijn.htm

De asielindustrie.

Toen mevrouw Rita Verdonk de toestroom van asielzoekers indamde schreeuwden velen moord en brand. Er dreigde veel asielindustrie werknemers ontslagen te worden.

Er ging toen al 7 miljard euro om in de asielindustrie en was dit vele geld voor echte asielzoekers? Nee, want velen zoals asiel advocaten, asiel psychologen, asiel psychiaters, asiel dokters en artsen, asiel leveranciers, asiel COA medewerkers, asiel hulpverleners enz.enz. verdienen een goed inkomen uit de Nederlandse Staatsruif en dat zou op de tocht komen te staan.

Mijn vriend Gerd Leers heeft nog de voorzitter van het COA mevrouw Albayrak ontslagen, die zich een inkomen had gegeven van 500.000 euro per jaar en in een Mercedez van meerdere tonnen reed. Samen het de heer Leers hebben wij de Nederlandse bevolking al zeker 2 miljard euro aan verzekeringspremies bespaard, zie http://www.sdnl.nl/gerdleers.htm.

We weten hoe het is afgelopen. Rita Verdonk werd op een zijspoor gezet en Mark Rutte werd met de hulp van Gerrit Zalm gekozen tot partij voorzitter en daar ondervinden wij nu de vreselijke ellendige gevolgen van.

Hoeveel bemiddelaars hebben nog nodig om alle ellendes op te lossen?
 
Dat zijn personen met het eigen belang, (lees inkomen), het coalitie belang en het partij belang en dat personen zoals ambtenaren, politici, bestuurders, deze belangen zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de Nederlandse burgers. Vele voorbeelden aanwezig, zie ellendes en uitleg: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2.
 
M. RUTTE en S. KAAG DOCTRINE VAN ELLENDES:
VERANTWOORDINGEN en misstanden van en door de heer M. Rutte en c.s.
Zorg en ziekenhuis ellende, Zorgverzekeraars ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende. Gas tekort ellende, Schiphol ellende, Stikstof ellende, http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6949426097490935808/ Pfas ellende, enz. enz.

Schuld per hoofd van de bevolking was in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB en Brussel en de COVID 19 en Oorlog kosten nog niet in meegenomen. Hoezo diepe zakken? Daar boven op oplichtingen met LIBOR, EURIBOR, Witwassen, Derivaten, Woekerrentes, Dividend oplichtingen enz. enz.

.

Charlef
1 jaar geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

Neem ik mee, dank

1 jaar geleden
Antwoord aan  Charlef

Praktijk voorbeeld:
Vrouwen en kinderen? Die komen bij de gezinshereniging.

Een relatie van mij had 2 Syriërs aangenomen. Zeer snel kregen ze een huis en op de vraag van mijn relatie: “kunnen we helpen met de inrichting via de kringloop”, was het antwoord: “dat is niet nodig, we krijgen 12000 euro van de gemeente en kopen alles nieuw”.

Een paar maanden later was ik weer bij het bedrijf van mijn relatie en er liepen 7 jonge kinderen rond. Ik vroeg aan hem “van wie zijn die kinderen?” van die Syriërs die hebben hun vrouwen en kinderen laten overkomen. Twee asielzoekers werden er 17.

Nu werken de Syriërs niet meer voor hem, ze vonden het werk te zwaar en genieten nu van de Nederlandse sociale voorzieningen.

Mijn relatie is van Turkse afkomst, kan geen personeel krijgen en zegt: “Nederland is knettergek geworden”.

1 jaar geleden
Antwoord aan  Charlef

De ambtelijke, politieke, bestuurlijke verantwoordelijken, praten, praten, praten, vergaderen, schrijven rapporten en er gebeurt niets, helemaal niets, ze lossen niets op!

Ze zijn voornamelijk met zichzelf bezig, met hun eigen belang, (lees inkomen), met het partij belang en coalitie belang, hetgeen ze hoog, zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone Nederlandse burgers.