Stikstofoxide emissies: wel of niet een natuurbedreigend probleem?

De laatste jaren wordt geprobeerd het overheidsnarratief door een deel van de media in de hersenen van de Nederlandse samenleving te etsen en een deel loopt intussen achter de slecht spelende overheidsfanfare mee.

Hun boodschap luidt: “de natuur komt in gevaar door de stikstofoxide uitstoot; boeren zijn de grootste vervuilers en zij moeten boeten”. Inmiddels is duidelijk dat – mede door uitspraken van politici en verantwoordelijke bewindslieden – dit overheidsnarratief niet klopt.

Niet door de geforceerde stikstof normen die 100 keer scherper zijn dan in de omringende landen; niet door de emissie invloed vanuit het buitenland (30% komt uit Duitsland); niet door het gegeven dat niet de boeren maar andere uitstoters grotere vervuilers zijn; niet door de informatie uit de Zevende Bosinventarisatie dat de biodiversiteit de laatste jaren is gegroeid en de natuur beter weerbaar is geworden tegen schommelingen in omstandigheden. Die laatste vaststelling haalde zelfs het NRC en ja, ja de NOS. Kortom hoe je ook buigt en masseert: het overheidsnarratief zoals door Ministers en Minister-president wordt uitgedragen klopt niet. Er zijn geen draconische maatregelen nodig om de natuur te redden. Niet erg verrassend.

“Groen ruilen tegen
cement: dat is voor
huisvesting van migranten”

Tjeerd de Groot Afb: Parlement.com / bron D66

Terecht dat Plasterk in zijn column van 14 juli 2022 in de Telegraaf opmerkt: “Minister Van der Wal heeft immers de draconische maatregelen, de ongekend hoge uitgaven, de doelstelling om een grote economische sector te halveren, en nu ook de doelstelling om knooppunt Schiphol, de motor van onze economie, met 20 procent te laten krimpen, allemaal gemotiveerd met een alarmistisch verhaal dat onze natuur achteruitholt en op instorten staat. Dat is een heel ander verhaal dan deze Zevende Bosinventarisatie”. Die inventarisatie is gebaseerd op 3000 metingen en ondersteunt niet het politieke beleid van Alfa – en Gamma opgeleide en WEF gevormde bewindslieden, die te vaak anekdotische informatie omarmen als feiten en realiteit om hun argumenten dik aan te zetten.

Het lijkt er sterk op dat het daadwerkelijke doel van dat beleid het ruilen van groen tegen cement is voor huisvesting van migranten. Illegaal of niet. Ten koste van de Nederlander die werkt en trouw zijn belastingen betaalt. Het kost wat en dan heb je nog niets. Die jarenlang door de Regeringen aangekondigde kanspareltjes zijn er niet, komen niet en wat binnenkomt blijkt in veel gevallen uit het afvoerputje van veilige landen te komen. Het gros, zo is in de achterliggende jaren vastgesteld, is ruifgraaier. Desondanks spant de regering zich enorm in om tegenstanders van het door D66 in het regeerakkoord gefrommelde stikstofbeleid weg te zetten en in diskrediet te brengen. Maar ondanks die pogingen, is het verhaal zoals het er nu staat niet houdbaar.

D66 in de personen van Kaag en De Groot, probeert krampachtig het zinvolle van dat beleid te verdedigen. Daarom kwam het even niet goed uit dat een aantal D66 wetenschappers met diepgaande kennis van de stikstof problematiek met vaststellingen kwamen in hun rapport “Hoe komen we uit de stikstof impasse in Nederland” die het D66 – en overheidsnarratief in de wielen kon rijden. Professor Lindeboom, voorzitter van die D66 focusgroep, die na de conflicterende vaststellingen niet meer als D66 product mocht worden aangeprezen, kwam in een vraaggesprek met Arnout Jaspers met de volgende uitspraken uit de mond van de heer De Groot: “dat is koren op de molen van Baudet…het RIVM- model is goed, daar kan niet over gepraat worden, want dan is het einde zoek…dat moet de wetenschap maar uitzoeken..de veestapel moet gehalveerd worden…publiceer maar eerst alles in een peer-reviewede literatuur en kom dan maar een keer terug”. Dat zegt een kwaadwillende amateur met nul kennis in de stikstofoxide emissie en ammoniak depositie materie tegen een wetenschapper die in die materie sterk doorkneedt is en binnen de wetenschappelijke wereld als expert erkend wordt. Het schetst het afschuwelijke dedain van een schreeuwerige charlatan.

Professor Lindeboom c.s.

Wie in het rapport van professor Lindeboom c.s. duikt zal daar uitvoerige onderbouwde aanbevelingen en bouwstenen voor oplossingen aantreffen. Schreeuwlelijk De Groot wil die aan het grote publiek onthouden omdat het D66 narratief daardoor op zijn kop gezet kan worden. Daarom volgen hier die aanbevelingen en bouwstenen en kan iedereen voor zichzelf vaststellen welk effect die hebben op de huidig stikstofoxide emissie en ammoniak depositie discussie.

De vier adviezen op een rij gezet:

 • Corrigeer berekeningen RIVM-model, dat geeft stikstofruimte voor de korte termijn,
 • Lever maatwerk op de vierkante kilometer voor landbouw EN natuur,
 • Verander eiwitsamenstelling in voedsel voor dier EN mens.
 • Nederlandse boeren en kennis zijn keihard nodig om voldoende eiwit te produceren.

De twaalf bouwstenen voor oplossingen lezen als volgt:

 • Corrigeer de meetcorrectie in het RIVM-model, dat geeft landelijk 2,2% stikstofruimte.
 • De juridische aanpak is veel te complex en leidt onnodig tot ecologische problemen.
 • Om binnen planeetgrens stikstof te komen moeten we voedselketens slim aanpassen.
 • Kies voor een lokale en niet voor een landelijke aanpak.
 • Puntbronnen van stikstof hebben een acuut effect op de nabije omgeving.
 • Leer van een grote pinguïnkolonie met een heel hoge ammoniak uitstoot. Lindeboom is afgestudeerd op die materie.
 • Houd rekening met de complexe chemische en ecologische stikstofcyclus.
 • Houd lokaal meer rekening met waterhuishouding, inrichting, begrazing en onderhoud.
 • Nederlandse natuur is door de mens samengesteld (cultuurlijke begroeiingen) en vraagt lokaal om heldere keuzen.
 • De fundamentele uitdaging is ecologie en techniek transdisciplinair te combineren.
 • Kijk ook naar gebieden in Nederland waar het wel goed gaat met de natuur.
 • Efficiënter gebruik landbouwgrondstoffen verlaagt uitstoot van NH3 aanzienlijk.

Het is niet wat de regering stelt

Volgens deskundigen kent Nederland geen natuur, maar moet gesproken worden over cultuurlijke begroeiingen. In het programma “Vroege Vogels” op NPO 2 noemen ze dat tuinieren en dat raakt de kern van de menselijke wil om een gebied naar zijn inzicht te herscheppen en onderhouden. Daarom is de naam Natura2000 misleidend en draait de huidige stikstofoxiden discussie niet om het door de regering veronderstelde natuurbedreigende effect daarvan.

Mij ontbreekt het aan diepte kennis om die bouwstenen van een wegingsfactor te kunnen voorzien en daarop een prioriteitstelling op af te stemmen. Wetenschappers die wel dat diepte inzicht hebben, kunnen die omissie invullen. In ieder geval wordt het uit aanbevelingen en bouwstenen voor oplossingen duidelijk dat het RIVM-model rammelt, wat nu als verklaring voor het overheidsnarratief wordt gebruikt. Of is misbruikt zelfs beter op zijn plaats. Een tweede observatie is dat het overheidsnarratief veel te gesimplificeerd wordt voorgesteld. Uit de bouwstenen blijkt dat het veel gecompliceerder is. Een derde observatie: de verantwoordelijke minister en de zogenaamde deskundigen in het Parlement als De Groot, hebben geen kaas gegeten van de materie en zijn niet meer dan buikspreekpoppen van de ambtelijke top van de verantwoordelijke ministeries en marionetten van de Minister-president en zijn vice- premier.

Plasterk: “het budget is veel te hoog en (die €25 miljard) verdient in deze tijd (van stijgende inflatie, economische neergang, sanctieregime met een boemerang effect en dreigende verarming van 2 tot 4 huishoudens) een andere bestemming. De nood is lang niet zo hoog als minister Van der Wal zich bij haar aantreden door haar ambtenaren had laten vertellen, en de ingrepen in de agrarische sector en bij Schiphol verdienen het om rustig heroverwogen te worden.

Dit plan (tenminste als je daarvan kan spreken, omdat er teveel losse einden te onderkennen zijn) moet terug naar de tekentafel.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Taco
1 jaar geleden

Hier sta ik pal achter.

Koddebeier
1 jaar geleden

Weg met het kabinet, leve de boeren !!