Prikbord nr 836

Indien de boeren zoveel tijd en moeite besteden aan hun stikstofprotesten, met risico van boetes tot € 100.000 – dan blijft het vreemd dat ze geen onafhankelijke deskundige inschakelen om steekproefsgewijs enkele metingen te doen. De benodigde ‘berekenaars’ mogen dan wel ontbreken, maar meten is ook (beter) weten. Of houden de milieudrammers het ‘bedreigde’ gebied gesloten? 

Buitenlandse Zaken

Op een of andere manier weet Buitenlandse Zaken vaak onzichtbaar te blijven; voor de politiek en vooral voor de media. Of het nu gaat over haar rol bij de VN, de steun aan terroristische organisaties, het terughalen van IS-bruiden, de chaos in Kaboel, de (geheime) afspraken over immigratie en uitzetting, de verspillingen en ‘verdwenen’ bedragen, dan wel de absurde begroting; er zijn nauwelijks critici of klokkenluiders te vinden, die daar misstanden aan de kaak stellen.

Nu weer de excuses voor het Srebrenica-drama: het lijkt wel of ook de veteranen de studies niet hebben gelezen en nauwelijks beseffen:

  • Dat niet Defensie eenheden aanbiedt aan de VN, maar BuZa.
  • Dat niet Defensie de contracten met de VN opstelde, maar BuZa.
  • Dat niet Defensie onbewapende VN-waarnemers aanbood (die met hun rapporten etc. helemaal niets hebben bereikt en zelfs gijzelaars werden), maar BuZa.
  • Dat niet Defensie wist wat er speelde in New York, Washington en Sarajevo, maar BuZa.
  • En dat niet alleen Defensie in het NIOD-rapport beter had moeten worden belicht, maar vooral BuZa.

En briefschrijvers die nu nog menen dat de Franse generaal Bernard Janvier de hoofdschuldige zou zijn bij het geklungel met luchtsteun, ‘vergeten’ Boutros Ghali, Kofi Annan en Yasushi Akashi.
Allemaal VN-diplomaten.

Dutchbat III

Dat Dutchbat III een onmogelijke opdracht moest uitvoeren, is geen rehabilitatie; hoogstens een beschuldiging van de toenmalige regering en een rare interpretatie van het NIOD-rapport.

Rehabilitatie is pas van toepassing, indien Dutchbat III collectief verantwoordelijk werd gehouden voor de moord op ongeveer 4500 mannen en jongens (geen 8000) of de fouten in Den Haag en Sarajevo, of voor de vele schendingen van de wapenstilstand en de beschieting van niet-militaire doelen. Daar is allemaal geen sprake van geweest en Dutchbat III heeft evenmin een (miskende) heldenrol vervuld, doch de belangstelling voor de feiten lijkt ook bij veteranen minimaal te zijn.

Heide

‘Vroeger’ meenden natuurbeschermers juist dat de heide in stand moest blijven door grote schaapskuddes in te zetten. Nu moeten er plotseling stikstofmaatregelen worden getroffen. Volgens minister van der Wal om “de natuur door te kunnen geven aan onze kleinkinderen”.

Inderdaad, vooral heide, want bossen zijn nu al ontoegankelijk (gemaakt) of omgehakt voor de biomassa. Welk toekomstig probleem wil de minister eigenlijk voorkomen in dit overvolle land, waar beestjes belangrijker zijn dan mensen? Dat we allemaal de natuur in eigen land kunnen opzoeken in plaats van de duizenden vierkante kilometers echte natuur elders in Europa? We hebben toch al de Keukenhof, de Veluwe, Flevoland, de Hedwigepolder en de Floriade

IS-moeder

De Raad van State maakt haar eigen ‘wetten’, zoals bekend. Nu mag een IS-moeder niet worden uitgezet, omdat ze kinderen heeft. Straks kan elke advocaat van een gelukzoekers met kinderen zich hierop beroepen, want de kinderen hier achterlaten is kennelijk geen optie. Had de Raad van State maar zo veel compassie gehad met de honderden kinderen die uit huis werden geplaatst, nadat de Staat hun moeders in de (financiële) problemen had gebracht. Doch dat paste blijkbaar niet in de politieke visie van de Raad.

Kilometer-heffing

De komende kilometer-heffing moet hetzelfde gaan opbrengen als de wegenbelasting! Wat is dan het doel van die heffing; alleen geldverspilling en lastenverzwaring doordat de inningskosten straks vele malen hoger zijn? En wat gebeurt er met de autokosten per kilometer; mag de werkgever dan de werkelijke kosten belastingvrij vergoeden en als bedrijfskosten opvoeren? En hoe zat met die zo belangrijke privacy-bescherming, ook van bewindspersonen en hoge ambtenaren die hun dienstauto privé gebruiken of voor hun bijbaantjes die dan geregistreerd worden? En tot slot: gaat die netto-opbrengst dan ook volledig worden besteed aan de wegen en de filebestrijding? Of laten we er nog steeds lege autobussen van rijden.

Oekraïne

Volgens een analiste van een Duitse ‘denktank’ dient de westerse wereld slechts één optie na te streven voor de uitkomst van de oorlog in Oekraïne: geen Russische bezetting en geen totale vernietiging. Dit is zo logisch, dat bijna vergeten zou worden wat er in het Handvest van de VN staat, terwijl Rusland nog steeds niet uit de Veiligheidsraad is gegooid. De onmacht van het praathuis in New York is niet eerder zo duidelijk gebleken. Zelfs voor het stimuleren van militaire steun aan Oekraïne is men te laf, terwijl over Peace Enforcement (met inzet van wapens) al helemaal niet wordt gerept. Wel conferenties houden over de uitvoer van tarwe en zonnebloemolie uit Oekraïne, maar geen woord over de invoer van ‘overtollige’ tanks uit NAVO-landen. Overtollig, omdat de Europese landen (te) bang zijn voor de nucleaire dreigementen uit Moskou en waarschijnlijk nooit meer een vuist durven maken als het nu niet gebeurt. Daarmee zou ook artikel 5 van het NAVO-verdrag kunnen worden geschrapt, want zelfs Litouwen wordt inmiddels door Moskou bedreigd i.v.m. de blokkade van Kaliningrad; en van Erdogan moet nog worden afgewacht welke kant die kiest. In ieder geval voor de belangen van Turkije en niet die van de NAVO

Onderbouwing

De besteding van 1 miljard euro aan de bouw van 140.000 EXTRA huizen, is niet onderbouwd, vindt de Algemene Rekenkamer. Wie de gemeentelijke rapportages kent en de kritiek van accountant Leo Verhoef op de vervalste jaarrekeningen, zal dit niet verbazen. Pijnlijker is dat minister de Jonge volstaat met een vage aanpassing van de ‘regels’; of daaronder ook betere rapportages/bewijzen vallen, is onduidelijk.

Even onduidelijk als de rapporten over stikstof, kernenergie, elektrische auto’s, de kosteneffectiviteit van windturbines, de effecten op het klimaat en de invloed van de toenemende wereldbevolking. Kamerleden die desondanks vertrouwen hebben in dit kabinet, moeten ook eens luisteren naar de critici en snel aan hun huiswerk beginnen. Ze zullen verbijsterd zijn als ze in het aardgasdossier duiken.

Ongeloofwaardig

Zoals voorspelbaar gaat de verbouwing bij de Nederlandse Bank langer duren en vele miljoenen meer kosten dan gepland. De ‘reden’ is – naar verluidt – dat er meer asbest is aangetroffen. Volstrekt ongeloofwaardig, omdat een aannemer geen contract ondertekent zonder juist dit aspect te onderzoeken en een financiële reserve in zijn offerte in te bouwen. In feite zou de hele offerte- en gunningsprocedure door de Algemene Rekenkamer moeten worden onderzocht, maar dit heeft weinig zin. Want de politiek is helemaal niet geïnteresseerd in het resultaat of welke corruptie dan ook.

Dat de veel hogere kosten toch binnen het ‘budget’ zouden zijn, is niet alleen merkwaardig, maar doet vermoeden dat iemand de vertrouwelijkheid daarvan heeft geschonden. Dan toch maar de Rijksrecherche? Ook niet, want die heeft geen capaciteit zoals reeds is gebleken bij eerdere rapporten van de Algemene Rekenkamer, bij de vervolging van de heer Zalm en nu bij de verdwenen miljarden tijdens de Coronacrisis. Zelfs de honderden miljoenen extra voor het onderwijs hebben een onbekende bestemming gekregen, want zo gaat dat in dit graailand.

Ontwikkelingshulp

Indien mevrouw Kaag – als minister voor Ontwikkelingssamenwerking – destijds naar verluidt vond dat bij die hulp geen Nederlandse bedrijven moeten worden betrokken, onder meer in verband met de transparantie, dan kan haar kwalijke opvatting gerust worden genegeerd. Want waarom zouden die geselecteerde NL bedrijven niet gecontroleerd kunnen worden en buitenlandse wel? Bovendien heeft mevrouw Kaag toen zelf honderden miljoenen ‘zoekgemaakt’ en ongecontroleerd geld aan verdachte organisaties in het Midden-Oosten gegeven, terwijl er al eerder 5 miljard niet konden worden verantwoord aan de Algemene Rekenkamer. Of zijn er nu ambtenaren die geen zin hebben contracten te controleren van die niet-transparante NL bedrijven? Liever een buitenlands reisje voor ‘overleg’ met oncontroleerbare figuren en bedrijven? Defensie heeft vele jaren NL bedrijven ingeschakeld bij materieelaankopen in het buitenland; en dus weet ook Buitenlandse Zaken precies hoe dat moet. Misschien eens een paar ambtenaren bij Ontwikkelingssamenwerking vervangen?

Parijse lente

Met de uitkomst van de Franse verkiezingen waarvoor miljoenen Fransen geen belangstelling hebben, lijkt de Parijse lente van voorzichtige hervormingen voorbij. Links heeft gekozen voor de linkse belangen en beseft kennelijk niet, dat men niet kan blijven drijven op Europese (landbouw)subsidies en tegelijk de Europese regels en voorwaarden negeren. Het ‘voordeel’ is dat de regering duidelijke keuzes zal moeten maken om in de pas te blijven met de EU-projecten en daarvoor een politieke meerderheid te behouden. Links zal daartegen de bekende wapens inzetten: demonstraties en stakingen. Kans op een hete zomer dus.

Politieke psycholoog

Mensen die zich zorgen maken over alle problemen van ons land, moeten die volgens een psycholoog als één probleem en dus een zorg gaan ervaren. Hoe kun je het bedenken: uiteenlopende problemen met verschillende (politieke) oorzaken als een soort natuurramp beschouwen, waar je niets tegen kunt doen en dus geen zorgen over hebt. Sterker nog, je hebt er ook geen verstand meer van, ziet niet welke politieke belangen er achter zitten en welke partijen verantwoordelijk zijn. Zelfs de relatie met je privéproblemen wordt ‘onzichtbaar’. Kennelijk komt deze nonsens uit Frankrijk, gezien de lage opkomst bij verkiezingen en de linkse emoties die daar zelden bijdragen tot een oplossing, omdat de feiten worden verhuld.

Trump

Sommige briefschrijvers kunnen het niet laten om Trump overal de schuld van te geven; nu weer van de uitspraak van het Hooggerechtshof over abortus. Alsof democratische politici nooit invloed hebben gezocht via activisten, rechters, media, demonstraties en het Amerikaanse kiesstelsel.

Zelfs de suggestie dat het recht op abortus is afgeschaft, is onjuist. Dat bepalen namelijk de staten afzonderlijk, waarbij de kiezers nog steeds invloed hebben; bij elke staatsverkiezing opnieuw. Democratischer kan het niet in vergelijking met de EU. Overigens benoemt ook onze regering zelf bepaalde politieke figuren in de Raad van State; de gevolgen zijn bekend.

WODC

Het ‘onafhankelijke’ onderzoeksinstituut van Justitie WODC dat al eerder in opspraak kwam wegens het manipuleren van rapportages, heeft nu een eigen definitie van asielzoeker bedacht. Met het gewenste gevolg dat de criminaliteitscijfers virtueel dalen. En ze waren al te laag doordat veel incidenten niet worden gemeld of niet tot een aangifte leiden.

De Kamer moet zich bovendien afvragen wat het doel is van dergelijke cijfers, want er wordt helemaal geen actie ondernomen tegen de instroom van (criminele) gelukszoekers in de EU. Zelfs gewelddadig binnendringen in een Spaanse enclave in noord-Afrika wordt beloond met een plaats in een opvangcentrum in plaats van onmiddellijke uitzetting of tenminste uitzetdetentie.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties