Prikbord nr 835

Als de VS zulke duidelijke bewijzen heeft dat Assange de spionagewet zou hebben overtreden, dan moeten toch ook de namen bekend zijn van degenen die dit mogelijk hebben gemaakt of in gelijksoortige gevallen Amerikaanse wetten hebben geschonden.

Worden mevrouw Clinton, Donald Trump en de Amerikanen die betrokken waren bij de beveiliging van Pentagoncomputers of het Duitse Crypto AG nu ook vervolgd? En worden Amerikaanse spionnen en hackers straks allemaal uitgeleverd aan de benadeelde regeringen? Als het Europese hof dit goedkeurt, zullen ook de befaamde Nederlandse hackers moeten oppassen; Moskou kan de namen van hun opdrachtgevers al hebben genoteerd en dan zullen na hun uitlevering de overige namen snel bekend zijn. Daar staat de Russische inlichtingendienst garant voor.

De journalisten van de Panama-papers kunnen hun anonimiteits- en veiligheidsmaatregelen maar beter aanscherpen, want met hun onthullingen hebben ze eveneens machtige vijanden gemaakt.

Dienstauto

Een werknemer die zijn eigen auto gebruikt voor zijn werkzaamheden, kan slechts het absurde bedrag van € 0,19 per kilometer belastingvrij vergoed krijgen. Veel overheids- en gesubsidieerde functionarissen hebben echter gratis een dienstauto (vaak met chauffeur) ter beschikking om hun werk te doen; soms zelfs voor privé doeleinden zoals bijbaantjes. Krijgen die nu een aanslag wegens betaling in natura?

Franse probleemjongeren

In een kennelijke vlaag van verstandsverbijstering heeft een onervaren minister zich laten misleiden door een belangengroep die de puinhoop in Nederland kennelijk nog groter wil maken.

We hebben hier niet alleen meer dan genoeg ‘probleemjongeren’ die niet (willen) werken, zich niet op het ‘rechte pad’ laten brengen en waarvoor geen begeleiding beschikbaar is, maar er komen er nog elke dag bij. Laat minister Van Gennip eens in Ter Apel gaan kijken. Bovendien hebben Franse probleemjongeren niet alleen problemen – met de overheid, de wet, opleiding, taal, drugs, etc. – maar veroorzaken ze ook: geweld, drugshandel, gedrag tegenover vrouwen, evt. Noord-Afrikaanse cultuur, bendevorming, moeite met gezag in westerse werkomgeving e.d.

Voor werken in Nederland is huisvesting nodig, taalkennis, sociale vaardigheid, arbeidsethiek en een goede gezondheid. Hoe dacht minister Van Gennip die selectie te organiseren en de voorwaarden in te vullen? En wat gebeurt er als die jongeren slagen; mogen ze dan hier blijven, krijgen ze recht op andere huisvesting, uitkeringen e.d. ? Mag hun Noord-Afrikaanse familie overkomen als die zich als statushouders in Frankrijk bevindt of recht heeft op ‘gezinshereniging’? Of worden de jongeren telkens ‘uitgezet’ om andere werkwilligen een kans te geven, want als de weg naar Nederland eenmaal bekend is, zullen zich velen ongehinderd hier kunnen melden, net als straks uit Albanië en Noord-Macedonië. Wat gaan die probleemjongeren hier in hun vrije tijd doen of alleen zorgtoeristen blijken te zijn (gratis zorg, Wajong-uitkering etc.) of hun drugsproblemen meenemen? Wat doet Nederland als zij of hun familie door Franse bendes worden gechanteerd/afgeperst om hun inkomen deels af te staan? Welke rechter gaat eventueel crimineel gedrag beoordelen: Nederlands of Frans? De onnozelheid van onze minister is kenmerkend voor nagenoeg het hele kabinet dat kennelijk niet begrijpt – sinds de Marokkanen uit het Rifgebergte – dat ‘gastarbeiders’ die hun land verlaten wegens problemen, die problemen met zich meenemen. Net als die oplichters uit Roemenië en Bulgarije alsmede de gelukszoekers van buiten de EU, waarvan zich alleen dit jaar naar verluidt al 90.000 hebben gemeld. De kansen om jongeren hier aan slecht-betaald werk te helpen, kunnen beter benut worden voor onze statushouders en echte vluchtelingen uit Oekraïne die (vaak) ook Engels spreken. Nog beter is om het minimumloon te verhogen zodat een uitkering niet aantrekkelijker is. En de minister moet haar adviseur(s) ontslaan of dit aan haar collega van Buitenlandse Zaken adviseren.

Gelukszoekers

Als de geprivilegieerde Koninklijke hoogheid prins Charles al niet weet wat de problemen zijn met de miljoenen gelukszoekers in Groot Brittannië – vooral de illegalen – en daarom bezwaar heeft tegen een bed-bad-brood regeling in Rwanda, dan heeft hij zeker ook bezwaar tegen het ‘thuis houden’ van 2 miljard mensen die wereldwijd zonder voldoende inkomsten moeten leven onder erbarmelijke omstandigheden. Zelfs de absurde ‘oplossing’ van bepaalde hulporganisaties, namelijk het garanderen van een basisinkomen, zal hij dan wellicht afwijzen. Niet alleen omdat in bepaalde culturen niet meer gewerkt wordt zodra er (gratis) geld is, terwijl de gezinnen blijven uitbreiden (zelfs in vluchtelingenkampen), maar ook omdat de ervaring leert dat niemand weet hoe die 1000 miljard of (veel) meer per jaar dan moeten worden uitgekeerd. Via graaiende hulporganisaties als de VN, via de regeringen (maffia), via lokale hulporganisaties (financiële macht over afhankelijke burgers), via het Rode Kruis (tegen enorme kosten) of gewoon op een bankrekening die onder meer in Venezuela door de bank/regering wordt leeggehaald??? Wie controleren dit allemaal en is dat inkomen dan zo hoog dat er ook schoolgeld, ziektekosten, pensioen en vervoer/energie van betaald kunnen worden? Of moeten de westerse landen die ook financieren?

Daar komt bij dat veel mensen (niet alleen illegalen) in Europa al geen basisinkomen hebben; krijgen die dat straks ook en wie betalen dit dan waarvan? Prins Charles zal nog merken dat politieke stellingnames (ook over milieu) hem niet alleen ongeschikt maken als koning, maar tevens als bedenker van uitvoerbare oplossingen, met name als hij de ideeën van oncontroleerbare hulporganisaties wel zou omarmen. Europa moet de mensensmokkelaars en hulporganisaties zo snel mogelijk buiten spel zetten en de grenzen sluiten, want er zijn al teveel belanghebbenden die geen enkele behoefte tonen om de problemen echt op te lossen. Ook in Nederland waar alweer bijna 50.000 paspoorten zijn uitgereikt, terwijl bewezen is dat een groot deel daarvan eigenlijk ten onrechte is.

Natuurbeheer

Het blijft onvoorstelbaar dat iemand bij zijn volle verstand een paar plantjes en insecten in dit kennelijk overvolle land belangrijker vindt dan de leefbaarheid, voedselproductie en welvaart. Bij toekomstige rechterlijke uitspraken en nieuwe wetgeving dient het belang van miljoenen mensen te worden meegewogen. Op het D66-congres bleek echter hoe zeer het egoïsme van de partijleden de overhand heeft: voor hun ideeën over ‘natuur’ moet alles wijken. Waar dit toe leidt is bij Waalwijk zichtbaar; in een moerassig gebied dat al sinds heugenis bestaat, worden sloten gegraven en de bestaande toplaag verwijderd om nieuwe ‘natuur’ te scheppen, die vooral muggen zal aantrekken, maar geen wandelaars. Zinloos hobbyisme ten top.

Oekraïne

Nu Duitsland, Frankrijk en Italië voorstanders zijn van het EU-lidmaatschap voor Oekraïne, kan Nederland niet achterblijven. Niet omdat de Haagse argumenten niet meer gelden, bijv. over de corruptie, de maffia en de rechters, maar omdat die ernstige bezwaren geen probleem waren bij de toelating van Griekenland, Italië, Roemenië, Bulgarije, en nu Albanië en Noord-Macedonië. Nu blijkt dat Italië en Griekenland zelfs de rente van hun leningen niet kunnen betalen – laat staan de aflossing – is het duidelijk dat er voor de wederopbouw van Oekraïne geen geld beschikbaar is. Tenzij we het klimaatakkoord van Parijs in de vuilnisbak dumpen, waar het thuishoort; net als onze nationale milieuplannen.

Palestijnen

Het bewijs is opnieuw geleverd: de EU krijgt veel te veel miljarden om ‘uit te delen’. Nu weer aan de Palestijnse overheid die sinds Arafat een bolwerk is van corruptie. Maar daar zitten de meeste lidstaten niet mee; in hun eigen landen is het niet veel beter. Net als met het anti-Israël sentiment.

Rechtsstaat

De verklaring waarom de Arnhemse rechtbank 1500 dossiers gaat seponeren, doet wat merkwaardig aan. Het gebouw zou niet geschikt zijn voor zittingen in coronatijd. Dus in die eerste maanden konden geen verbeteringen worden aangebracht, geen ventilatie en luchtionisatie, geen afscheiding tussen rechters en gedaagden, geen ander gebouw gehuurd/gebruikt, geen avond- en weekendzittingen gehouden in Den Bosch of Eindhoven, geen rechters worden geschoold in videozittingen en geen gepensioneerde rechters worden ingehuurd? Terwijl het personeel in verpleeghuizen, ziekenhuizen en bij de politie gewoon moest doorwerken. Vaak zonder mondkapjes of schermen…

Dat de rechtsstaat hier reeds failliet was, is niet nieuw; in omringende landen is het niet anders. Maar dat rechters daar ook deze bijdrage aan leveren, wel. Kennelijk beseft men dit in Den Haag ook, gezien de nieuwe verklaring dat er te weinig rechters zijn in Arnhem en elders.

Schulden

De regering zal toch echt moeten ingrijpen in de huurprijzen, energiekosten en zorgkosten voor de burgers. Niet alleen om armoede te voorkomen, met problematische schulden, gezondheidsproblemen en ongezonde voeding voor kinderen, maar ook om terugval en ‘blijven hangen’ in een uitkeringssituatie te voorkomen. Want de combinatie schuldsanering en uitkering is heel normaal in Nederland.

Bovendien moet een tekort aan integere bewindvoerders worden vermeden, want het toezicht door de rechter betreft vooral de bedragen waaraan het inkomen wordt uitgegeven; niet de (ontbrekende) inspanningen van de bewindvoerder om de schulden te saneren en nieuwe schulden te voorkomen. Het laatste is straks zelfs onmogelijk voor honderdduizenden gezinnen.

Srebrenica

Mevr. Mustafic die de Nederlandse regering verwijt onvoldoende aandacht te hebben voor de ‘overlevenden’ van Srebrenica, is kennelijk niet goed op de hoogte van het drama. Ze moet bij de VN zijn en bij de voormalige (Moslim-)regering in Sarajevo, alsmede de Clinton-regering wellicht, en dan pas ‘Den Haag’ (waarvan slechts 2 hoofdrolspelers nog in leven zijn). Om dit te begrijpen verdient het aanbeveling de recente studie van kolonel b.d. Brantz eens te lezen. Ook de rol van het IKV en de media wordt daarin belicht. Helaas is de mythe van 8000 vermoorde mannen en jongens nog steeds van kracht, terwijl het NIOD, Rode Kruis, de NPO en de regering inmiddels beter zouden moeten weten. Volgens verschillende bronnen is het werkelijke aantal ongeveer 4500.

VVD zonder toekomst?

De VVD moet zich schamen om als ‘volkspartij’ naar de pijpen te dansen van D66, GroenLinks en Brussel. Het is een elitepartij geworden, die zich weinig aantrekt van het volk, vrijheid en democratie. In tegendeel, het stikstofplan wordt gepresenteerd als een voldongen feit, terwijl het parlement er nog over moet stemmen en er veel betere alternatieven zijn.
Om te beginnen de Natura2000 wet buiten werking zetten, want daar is destijds over gestemd zonder de feiten en (opzettelijke?) gevolgen te kennen. En niet de Brusselse dictatuur bepaalt wat in dit land gebeurt, maar de kiezers.

Bovendien lijkt het erop dat Rutte zo geschrokken was van Brexit, dat hij Nederland door allerlei dubieuze afspraken heeft uitgeleverd zodat we nooit meer los kunnen van de Euro, de ECB en de EU. Hoe is het anders te verklaren dat hier tienduizenden gelukszoekers blijven binnenstromen en er nu sprake is van het niet (meer?) overnemen van asielzoekers uit Italië en Griekenland. Dat zijn namelijk de gelukszoekers die in opdracht van Brussel moesten worden toegelaten resp. niet mochten worden teruggebracht naar de haven van herkomst. Daarvoor werden de afspraken van Dublin opzijgeschoven en werd de tijdelijke status een permanente.

Ook de krankzinnige milieu- en klimaatplannen uit Brussel zijn volstrekt zinloos, maar geven de elites wel macht over honderden miljarden. En wie zich afvraagt waar onze pensioenmiljarden voor gebruikt (gaan) worden, moet maar eens terugdenken aan de zomer waarin staatssecretaris Klijnsma een verdrag ondertekende met een inhoud waarvan de Kamer nauwelijks weet had. Het ABP-bestuur kennelijk wel, want het graaien kan ongestraft doorgaan, zoals vaker als dergelijke figuren over vertrouwelijke informatie beschikken waardoor ze ‘onaantastbaar’ zijn…


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Judge Bean
9 maanden geleden

Veronderstel dat er onverwacht een Franse probleemjongeren aan het werk gaat als ober. Dat deze Engels of Nederlands spreekt is vrijwel uitgesloten. Hoe moet de gemiddelde Nederlander iets bij hem bestellen? Is de minister zo wereldvreemd dat zij denkt dat iedereen in dit land net als zij Frans spreekt?