Prikbord nr 834

Er zijn nog altijd naïeve Telegraaf-lezers die menen dat het sturen van miljarden naar Afrikaanse landen de problemen van de overbevolking daar oplost en de gelukszoekers thuis houdt. Dat dit geld nooit die gelukszoekers bereikt, is de briefschrijver kennelijk ontgaan. Bovendien hebben we die taken al aan de VN en Wereldbank/IMF gedelegeerd, inclusief de vele miljarden die ook daar ‘verdampen’. En tot slot kan het ‘rijke’ Westen niet verantwoordelijk worden gehouden voor alle problemen in de wereld die niet alleen Afrika omvatten.

Boerderijdag

In het afgelopen Pinksterweekeinde werden allerlei boerderijdagen georganiseerd door Campina; ook in Brabant. Mijn complimenten voor de inhoud van deze ‘reclame’ en de activiteiten voor kinderen. Ondanks het slechte weer bleef iedereen gemotiveerd en was alles goed georganiseerd. Wat een verschil met de inhoud van sommige tv-reclames waarmee ook zendtijd van de publieke omroepen wordt verspild. Het effect daarvan is slechts ergernis.

Kaag

Minister van Financiën Kaag weet nu plotseling dat geld niet aan bomen groeit; dit wist ze kennelijk nog niet bij Buitenlandse Zaken… Overigens kun je in dit land miljarden laten verdwijnen zonder dat er iemand wordt gearresteerd. Het ‘afbreukrisico’ voor politieke baantjes zit dan ook niet in de functie, maar in de periode erna. Als namelijk blijkt dat ze alleen gebakken lucht kunnen verkopen. Wie onlangs vertegenwoordigers van D66 heeft moeten aanhoren of de achtereenvolgende vrouwelijke ministers van Defensie, of minister Van der Wal, staatssecretaris Van der Burg, dhr. Benschop, dhr. Wiebes en destijds dhr. Eurlings, weet dat deze opsomming van voorbeelden nog veel langer kan zijn.

Milieu-activisme: een verdienmodel?

Het is opvallend welke rol beroepsactivisten (kunnen) spelen bij de totstandkoming van wetten en maatregelen: lobbyen als verdienmodel. En vervolgens worden diezelfde wetten misbruikt voor juridische procedures tegen de Staat, zonder dat de leden van de Eerste Kamer dit hebben voorzien(?) Of waren veel leden bij de stemmingen over Natura 2000 en het ‘akkoord’ van Parijs afwezig? Het zou eens duidelijk moeten worden hoeveel activisten een gesubsidieerd baantje hebben en zelfs hun advocaten (deels via de Postcodeloterij). Intussen is de minister niet van plan dit te doorbreken; alleen al het samenstellen van een soort ‘stuurgroep’ voor de stikstofproblematiek duurt nog een half jaar en volgens de minister heeft een wetswijziging geen zin, omdat milieu-adviseurs het laatste woord hebben bij de rechter! Reden: berken en bramen zijn belangrijker dan boeren en bouwen, ook bij dit kabinet. Want de natuur mag niet ‘verder worden aangetast’ in dit overbevolkte land, behalve als het om bomenkap of gif in Vlissingen, Delfzijl, IJmuiden en rivieren gaat, dan wel in de uitstoot van biomassacentrales, vliegtuigen en vuilverbranders.

De absurde wildviaducten en de aanbidding van de Waddenzee zijn het stuitende bewijs van deze verdwazing, naast wolven, oerossen en het onder water zetten van gebieden. Hoeveel natuurgebied is er eigenlijk bijgekomen door inpoldering of inundatie en waarvoor dient dit in relatie tot de enorme gebieden in West-, Oost-, Noord- en Zuid-Europa? En al die natuurbeheerders en (hooggeplaatste) eigenaren van landgoederen hebben toch honderden miljoenen – wellicht miljarden? – mogen uitgeven aan onderhoud en uitbreiding? Minister Van der Wal (VVD) stelt zich op als een verkapte activiste, net als sommige rechters. Zij moet juist zorgen voor deugdelijke wetgeving waaraan ook de rechter zich moet houden; daarvoor wordt ze betaald. En het parlement moet afdwingen dat daarbij de juiste prioriteiten worden gesteld in de afweging van belangen en daar valt het bestrijden van varens door honderden boeren weg te saneren niet onder.

Militaire integratie

Nieuwe ministers moet wat voorzichtiger zijn met hun scoringsdrift. Dat geldt ook voor minister Ollongren van Defensie. Zij meent kennelijk dat het efficiënter is om nationale strijdkrachten van Europese landen te integreren. Waar baseert ze dit op?

Het Nederlands/Duitse legerkorps bestaat reeds tientallen jaren en de integratie van een NL pantserbrigade binnen de Duitse 4. Panzerdivision dateert zelfs van vóór die tijd. Maar hoe integreer je dit weer in een strijdmacht waaraan ook Fransen, Amerikanen, Britten of Italianen deelnemen. Er zal geen NAVO-land te vinden zijn, dat met de Turken wil integreren en evenmin een land dat zich een serieuze strijdmacht zonder de Amerikanen kan voorstellen. Dus wat is er nieuw aan haar ideeën die op materieelgebied al vele malen mislukt zijn; en waar zijn de lessen te lezen van eerdere en bestaande samenwerking/integratie, ook op het gebied van marines en luchtmachten? Meent nieuwkomer Ollongren werkelijk dat wat de NAVO niet heeft gerealiseerd, door de EU-landen wel kan worden bereikt? Laat ze eerst eens met ervaringsdeskundigen gaan praten en tevens informeren naar de extra kosten en taalproblemen van multinationale gevechtseenheden die bijna allemaal zijn mislukt en tot opheffing hebben geleid.

Schandalen

Nieuwe (financiële) schandalen blijken helemaal niet zo nieuw te zijn als het kabinet wil doen geloven. Of het nu gaat om de verspillingen (corruptie?) bij Buitenlandse Zaken; de voorrang van statushouders die een woning krijgen, plus een zak geld en nooit meer weggaan (was eerst geheim en tijdelijk, maar toetsing na 5 jaar is een lachertje); de zakkenvullerij bij de Kinderbescherming en Jeugdzorg, maar ook bij psychische zorg; het dubieuze renovatieproject van de Afsluitdijk; de wettelijke terugkeer van minderjarige asielzoekers als ze meerderjarig worden (is vervangen door extra begeleiding, ook financieel); de vele ict-schandalen; de graaicultuur bij de EU en de uitbreiding met corrupte landen (alle voormalige Oostbloklanden zijn corrupt); de wachtlijsten in de zorg (eerst door ic-capaciteit en nu zou het plotseling gaan om de nazorg?); de verziekte leiding bij het OM, politie-apparaat en detentie-inrichtingen; de handhaving van vervuilende biomassacentrales in plaats van de bouw van kerncentrales; de vergiftiging van de Westerschelde; Corona-maatregelen, incl. kosten MIT; dwang voor burgers en gemeentes in vele opzichten behalve bij het aanwijzen van bouwgrond; geen dwang voor uitkeringsontvangers die niet aan het werk willen, maar intussen wel de armoedeval vergroten voor werkers met minimumloon; vet betaalde bijbaantjes in het onderwijs toestaan, waardoor het toezicht wordt gecorrumpeerd; absurde milieuwetten handhaven zonder enig bewijs dat ze effectief zijn (voor wat eigenlijk bij de wereldwijde bevolkingsgroei?).

En in de gezondheidszorg krijgen niet de schandalige verdienmodellen de aandacht, maar de verslaafde rokers. Intussen worden de verslaafde blowers (vaak met een uitkering), snuivers, drinkers en kinderporno-psychopaten met rust gelaten? Dit land is moreel failliet en overgeleverd aan graaiende ‘elites’.

Toezichthouder in het onderwijs

Wat zijn dit nu weer: legale verdienmodellen voor toezichthouders die zelf als onderwijsmanager onder toezicht zouden (moeten) staan van integere toezichthouders? In het ons-kent-ons circuit is het kennelijk normaal dat iemand vet wordt betaald om onder meer de geldstromen en de bijbanen van onderwijsmanagers te ‘bewaken’, terwijl hij/zij dit zelf doet als bijbaan.

De tijd die ze niet besteden aan hun hoofdtaak dient dan ook in mindering te worden gebracht op hun formele salaris; eens kijken hoe bevlogen en toegewijd deze integere ‘bijbaners’ echt zijn.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
9 maanden geleden

Geachte heer Dorrestijn,

Het echte verdienmodel is het doorgeslagen Kostbanencircus waar vele dikbetaalde figuurtjes elke 23e van de maand hun dikke salaris ontvangen.

TER INFO UITLEG van jaren geleden en nu in 2022 vervolmaakt door M. Rutte en S. Kaag, c.s. die de samenleving gijzelen en versjacheren aan de EU en WEF:

Geachte POLITIEK, geen minima, geen 1 of 2 keer modaal, geen onderkant van de samenleving, geen onderbuikgevoelens, enz., enz., maar bij deze wil ik u vragen drie nieuwe begrippen te introduceren.

 

OPBRENGSTBANERS/OPBRENGSTBANEN, KOSTBANERS/KOSTBANEN en Volksontnemers.

 

OPBRENGSTBANERS/OPBRENGSTBANEN zijn allen die werkzaam zijn in die bedrijven en het MKB welke daadwerkelijk produceren en geld verdienen. KOSTBANERS/KOSTBANEN zijn allen die werkzaam zijn in de nu al zo’n 2,7 miljoen banen van het bestuurlijke, publieke en politieke apparaat bekend als de “De Nederlandse Staat” (Overheid, Provincies en Gemeentes) en betaald worden uit de Staatsruif oftewel het koffertje van Zalm en alle andere wettelijke en onwerkelijke heffingen van Overheid, Provincies en Gemeentes. Natuurlijk zijn daar ook vele goede banen bij, zoals handen aan het bed, leerkrachten voor de klas, en de politie op straat, echte goede hulpverleners zoals huisartsen, enz.enz.

Bovenop deze KOSTBANERS/KOSTBANEN komen nog de Banken (maken winst met geld van anderen), Verzekeraars (verkopen angst en blijven fuseren,  http://www.sdnl.nl/quekel-klacht-nma.htm de ziektekosten zijn in een paar jaar tijd met meer dan 300% gestegen en per 1-1-2006 wordt het voor velen nogmaals verdubbeld), Energiebedrijven, de NS, KPN en de vele Pensioenfondsen en Raden van Toezicht of onduidelijke adviesclubjes, subsidieclubjes, enz.enz., met slechts het ultieme doel, het spekken van de eigen portemonnee en/of het geven van goed betaalde baantjes aan de toppers van het KOSTBANERS/

KOSTBANENCIRCUS met de zogenaamde marktconforme salarissen!

 

Toppers of wat daar voor door mag gaan, die nog nooit wakker gelegen hebben zoals zoveel MKB ondernemers en hun medewerkers over het feit; ‘hoe de volgende maand de salarissen van het personeel en alle wettelijke heffingen betaald moeten/kunnen worden en of er dan nog iets overblijft voor de echte ondernemer’. Legio voorbeelden te over in de diverse Dagbladen, dag in dag uit en op http://www.sdnl.nl.

We hebben gezamenlijk een ongekend gedrocht gecreëerd, een kind met een waterhoofd, een draak met vele onverzadigbare vuurspugende koppen, onze Nederlandse Staat is zo kostbaar en duur geworden door allerlei regel en wetgeving (lees mijn berusting op http://www.sdnl.nl/http://www.sdnl.nl/wakkerworden.htm) en overtrokken burocratie met deze vele KOSTBANERS/KOSTBANEN, dat de OPBRENGSTBANERS/ OPBRENGSTBANEN het niet meer kunnen verdienen.

Daar kunnen we heel kort over zijn want de kaasschaaf komt alleen in Nederland voor en is een naar begrip geworden.

 

Het Poldermodel en economische voorspoed tijdens Paars is niets meer of minder geweest dan potverteren, één met geleend geld gekochte en gecreëerde economie, gestart in 1996.

Het echec van Paars heeft de ellende van de Uyliaanse periode reeds ruimschoots overtroffen, mede dank zij de grootste diefstal van de laatste 700 jaar, de verkwanseling van onze gulden, euro-blunder.htm en doe mee om paal en perk te gaan stellen aan de kaalslag van Nederland. Stem NEE voor de Europesche grondwet die géén grondwet is maar een verdrag tussen 25 Staten ter eer en glorie voor nog meer KOSTBANERS/KOSTBANEN. (Wie zal dat betalen zoute lieve Gerritje, dat gaat naar Europa toe zoute lieve meid) .

 

Volksvertegenwoordigers? Die zijn er toch voor de gewone huis tuin en keukenburgers, tenminste dat zou zo moeten zijn. Is dit de tegenwoordige invulling van het mooie beroep van volksvertegenwoordiger?

Of is deze naam verkeerd en moet het VOLKSONTNEMER zijn, ontnemen van geld, ontnemen van rechten, ontnemen van vrijheid van meningsuiting, ontnemen van een fatsoenlijke oude dag maar bovenal ontnemen van levensvreugde door de velen die eten uit de Staatsruif van een onbetaalbaar geworden apparaat (DE NEDERLANDSE STAAT) met veels te veel KOSTBANERS/KOSTBANEN, nu al meer dan 2,7 miljoen (Dagblad de Telegraaf:05/03/2004 en nu in 2022?), met van Rijkswege verplicht aangevuld met advocaten, accountants, fiscalisten, notarissen en adviseurs voor van alles en nog wat om zodoende een tweedeling te veroorzaken tussen KOSTBANERS/KOSTBANEN en OPBRENGSTBANERS/ OPBRENGSTBANEN met veel grotere en zwaarwegender gevolgen als de bestaande tweedeling waarover zo veel en graag gepraat wordt, ‘discriminatie’.

 

Nog meer weten over armoede (voedselbanken en huizenprijzen) en groot falen, lees http://www.sdnl.nl/vangnet.htm 

Altijd maar weer vergeten de Volksontnemers OORZAAK en GEVOLG. Men reageert op de gevolgen die belachelijk veel geld kosten maar vergeet de oorzaken aan te pakken die dan vervolgens opnieuw in vele kwalijke gevolgen resulteren en onder het uitroepen van hun geschoktheid, verbijstering en onthutsing gaat men door met het ontnemen en lost slechts het enkelvoudige waangevolg van de dag op.

 

Mijn droom, lees ook mijn illusie en utopie op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm