Kinderopvangtoeslagen

Het is in deze tijd heel ‘kek’ om de Belastingdienst te betichten van ‘institutioneel racisme’. Met name na de weinig frisse verwikkelingen rond het dossier kinderopvangtoeslagen (KOT), is iedereen en z’n buurman boos op dit cruciale onderdeel van de Rijksoverheid. Maar daar zijn nog wel wat kanttekeningen bij te plaatsen.

Wie de ontwikkelingen rond aangiftes van fraude enigszins heeft gevolgd, weet dat er in ons land lustig op los gefraudeerd wordt. Ook in doorgaans onverwachte branches, zoals de geneeskunde, blijkt het fenomeen fraude welhaast institutioneel te zijn. Bijna niemand kijkt er nog van op; het is schering en inslag. Een voorbeeld: u gaat naar de tandarts en de tandarts adviseert gebitsreiniging door de ‘mondhygieniste’ – een vrij nieuwe functie die de laatste 15 jaar veel wordt ingezet. Deze mondhygiëniste gaat uw gebit te lijf, in het bijzonder door de ‘pockets’ rond uw tanden zoveel als mogelijk te ontdoen van ongerechtigheden. Zonodig purkt ze die pockets wat verder open. Resultaat: de bacteriële massa wordt voorzien van verse zuurstof en reproduceert sneller; de tandarts zal binnen een jaar dus met precies hetzelfde advies komen en dito (extra) inkomsten voor diens praktijk genereren. Niemand die het merkt – ook de verzekeraar niet – en als klant bent u allang blij met die prachtige ‘adviezen’ die veelal geen ander oogmerk hebben dan het veiligstellen van toekomstige declaraties.

De uitbetalende Belastingdienst…

Afb: Flickr

De Belastingdienst, verantwoordelijk voor een juiste vaststelling van aanslagen en een stipte en tijdige inning van de vastgestelde belastingen, is sinds een aantal jaren ook verantwoordelijk voor onder andere de uitbetaling van toeslagen. Niet uitsluitend geld ophalen maar nu ook wegbrengen. Twee totaal verschillende vakgebieden dus. In de periode dat de Belastingdienst zich nog uitsluitend met ‘ophalen’ bezighield, is er aanzienlijke ervaring opgedaan met structureel frauderende branches. Onder andere restaurants met veelal ‘oosterse’ maaltijden, de (tweede hands) autobranche en zo verder. Ook werden verdachte woonwagenkampen bezocht, niet zelden met groot vertoon van macht en ook spectaculaire resultaten. Kortom: sommige branches waren doorspekt van institutionele belastingontduiking, mogelijk vanwege informatieverspreiding door specifieke branches en de Belastingdienst oogstte staande ovaties, ook in de Staten Generaal.

Dat bleek ook bij het uitkeren van toeslagen het geval. Opvallend veel van de uitkeringen kwamen – op grond van een voor de Belastingdienst onbekend fenomeen – terecht bij gezinnen waarvan tenminste één ouder van niet Nederlandse herkomst bleek. Daarop is automatisering toegepast en dat ging faliekant mis, zoals alle automatisering bij de Rijksoverheid. (overigens: de levering van automatisering aan de overheid is een vruchtbare grond voor moreel weinig verheffende contractovereenkomsten, die categorisch ongunstig voor de overheid uitpakken) Niet het systeem sloeg echter op hol; een grote hoeveelheid hogere ambtenaren sloeg volledig door en schroomde niet om de hele grondwet opnieuw te interpreteren, als gevolg van de schrikbarende aantallen fraudevermoedens die het systeem weergaf.

Diffuus

Het is inmiddels uiterst diffuus welke toeslagen terecht zijn uitgekeerd en welke niet. Daarvoor al sloeg de Tweede Kamer aan en begon een klopjacht op de verantwoordelijk bewindslieden. Het werd in de Kamer breed geïnterpreteerd als een Belastingdienst die verantwoordelijk moest worden gehouden voor zelfmoorden, gedwongen uithuisplaatsingen van kinderen en meer van dergelijke. De inderhaast nieuw aangestelde Staatssecretaris zag geen andere (politieke) oplossing dan acuut de ten onrechte aangemerkte fraudeurs 30.000 euro compensatie per geval ter beschikking te stellen. Zo kon het gebeuren dat iemand die 450 euro aan KOT ontving en vervolgens ten onrechte als fraudeur was bestempeld, werd getrakteerd op 30.000 euro compensatie. Overigens had bijna 10% van de compensatie-aanvragers nooit een KOT ontvangen, daarmee aantonend dat het veld van toeslagen wel degelijk een lucratief terrein is voor fraude. Ook moet vastgesteld worden dat de kennelijk enorme bedragen die aan toeslagen werden uitgekeerd, een signaal zijn dat er in de kern van de regelingen al iets niet deugt. Als mensen voldoende inkomen hebben om de meest basale zaken die een gezin nu eenmaal overkomen, zoals het grootbrengen van kinderen, te kunnen betalen, dan zijn al die toeslagen helemaal niet nodig. De situatie is dat werkgevers personele kosten kunnen vermijden, die vervolgens door de heersende politiek bereidwillig op het bord van de samenleving worden gelegd.

Het is vrijwel niet vast te stellen of er sprake is van institutioneel racisme bij de Belastingdienst. Feit is wel dat de statistieken niet bedriegen en wat dat betreft kan er wellicht sprake zijn statistisch profileren. Vervolgens doorslaan in het stoïcijns opleggen van sancties die de grenzen van het betamelijke ver overschrijden, behoren passende personele gevolgen te hebben zoals in ieder bedrijf gebruikelijk. Dat geldt ook voor de rechtsprekende macht, de Hoge Raad en de Raad van State niet uitgezonderd. Voor ambtelijke of rechtsprekende functionarissen die klaarblijkelijk lak hadden aan de grondwet, kan die grondwet dan ook wel even aan de kant worden gelegd als het om hun eigen hachje gaat. Oog om oog; dan ook tand om tand.

Voor frauderende ambtenaren is geen plaats. Voor frauderende burgers ook niet in dit land.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
J.Blaak
9 maanden geleden

Voor ambtelijke of rechtsprekende functionarissen die klaarblijkelijk lak hadden aan de grondwet, kan die grondwet dan ook wel even aan de kant worden gelegd als het om hun eigen hachje gaat. Oog om oog; dan ook tand om tand.
Voor frauderende ambtenaren is geen plaats. Voor frauderende burgers ook niet in dit land.

Sorry, daar kun je lang op wachten…
Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.
De rechterlijke macht krijgen hun salaris uit jouw zuurverdiende – aan de belastingdienst, onder dwang – afgestane centjes.
Het recht beschermende aspect is vervangen door macht beschermende uitspraken.
Geld wat stom is, maakt recht wat krom is.
De rechtspraak is een farce, een aanfluiting.

9 maanden geleden
Antwoord aan  J.Blaak

Leest u: “Recht dat krom is maakt arm die eerlijk is”
op http://www.sdnl.nl/quekel-1.htm

9 maanden geleden

Geachte heer Nijhof, uit eigen werk vele jaren geleden, m.v.g. Paul Quekel

Belastingdienst en de heer van OVERVELD:
Hij vertelde mij dat zijn organisatie ook testen deed voor de belastingdienst en dat hij moest testen op negatieve karakter eigenschappen zoals afgunst en jaloezie. Bij onvoldoende score werd deze persoon niet aangenomen.
 
Dit was in 1985/86 toen ik ongeveer 300 afgestuurde en werkeloze artsen/verpleegkundigen liet testen of ze geschikt waren voor ICT. Wij hebben toen 60 dames aangenomen en ongeschoold naar ICT voor http://www.sdnl.nl/quekel-comdes.htm en http://www.sdnl.nl/quekel-rodias.htm.
 
Minister-president Ruud Lubbers heeft nog de eerste 20 diploma’s uitgereikt in 1986, zie foto’s op http://www.sdnl.nl/quekel-eerste-kamer.htm
 
Of het waar is kan ik niet bevestigen, wel dat de heer van Overveld, – toen al in de 60 jaar-, deze testvoorwaarden aan mij vertelde, op mijn kantoor aan De Bloemendaal 10 in Engelen, nu Den Bosch.

Jarenlang werd er en wordt nog steeds feest gevierd door een select groepje mensen van ons geld.

Welke? 
Dat zijn de bevoorrechten met een baan in de bestuurlijke, publieke en politieke sector. Die krijgen uit de ruif van Nederland elke maand hun vaak vorstelijk salaris met pensioenrechten, die liggen niet wakker zoals de oude van dagen, de zieken en de vele eigenaren van MKB-bedrijven die vaak wel slapeloze nachten hebben.

Leest u voor uitleg http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2 en mijn columns op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm
 
Met vragen zoals: Kan ik de volgende maand nog wel mijn rekeningen betalen? Hebben we nog wel voldoende over om van te leven? Kan ik de salarissen voor mijn personeel en afdrachten van wettelijk opgelegde heffingen betalen? Vindt de Bank en/of Verzekeraar het risico niet te groot worden?  Hoe kunnen we de aangekondigde prijsverhogingen van gas en elektra nog betalen? Wat zijn de autokosten met de afschaffing van het grijze kenteken? Hoe hoog zal volgend jaar de OZB worden?

Welke graai- en snaaibelastingen worden nog meer aan ons opgelegd? Hoe pakt de nieuwe zorgverzekering uit?

Vele vragen blijven over. Waarom eerst beloven? Kwartje van Kok terug, OZB verdwijnt en dat dan gewoon weer terugdraaien? Wie houdt wie voor de gek? Waarom moeten per wet verplicht vanaf 1 januari 2005 alle ondernemers hun belastingen elektronisch aanleveren?

Weer extra kosten voor MKB-bedrijven die al helemaal hor en dol worden van de doorgeslagen regelgeving, opgelegd door ambtelijke regelneven die zich geen voorstelling kunnen maken van wat MKB-ondernemer te zijn in Nederland betekent.

Hun betekenis is de “melkkoe tot in het oneindige” voor de eigen publieke ruif!  

Je zult Nederland mee opgebouwd hebben, als hardwerkende Nederlandse burger en meer dan 40 jaar alle afdrachten betaald hebben, of een hardwerkende MKB-eigenaar zijn, dag en nacht gewerkt hebben met vaak ook de onbetaalde inzet van vrouw en kinderen en niet behoren tot het select gezelschap dat de ruif leegsteelt, dan ben je in Nederland te beklagen want deze deur van solidariteit blijft dicht.