Prikbord nr 828

Niet alleen de absurde verkeersbekeuringen en de boetes bij te late btw-afdracht zijn een vorm van financiële dwang, maar ook de heffingen op energie, tabak en alcohol, de milieuzones voor dieselvoertuigen, de heffingen op autobrandstof en nieuwe auto’s, de parkeertarieven en de wegenbelasting, alsmede de vele vormen van afdrachten voor de gezondheidszorg.

Intussen rijden gesubsidieerde bussen leeg rond en moeten de fouten/ verspillingen van de NS en de gezondheidszorg worden gesubsidieerd. Nu er ook nog een suiker- en een vleestax dreigen, naast een overgewichtboete, rijst de vraag wanneer het vliegen eindelijk gaat worden beperkt door een echte heffing op kerosine. Of spelen daar andere belangen?

Gelukszoekers

E. Mast wil illegalen (gelukszoekers die weigeren te vertrekken) – nadat ze hier jaren kost, inwoning, juridische bijstand en medische zorg hebben genoten, extra belonen door hen een uitkering aan te bieden in het land van herkomst ‘totdat ze werk hebben gevonden’ (Telegraaf). Doch de meesten komen hier niet om te werken en lezers van de Telegraaf  hadden 2x moeten nadenken voordat ze dit voorstel als Brief van de Dag kozen. Want een dergelijke regeling zal miljoenen gelukzoekers aantrekken, die bij afwijzing in ieder geval de mensensmokkelaars kunnen afbetalen en levenslang (of langer) een uitkering krijgen. Nog afgezien van andere illegalen zonder NL paspoort, die niet teruggestuurd willen/kunnen worden, maar dan hier toch een uitkering gaan ontvangen en gezinshereniging eisen. De advocaten staan al klaar. Het was reeds een grote fout om de bed-bad-brood voorziening aan te bieden in steden zoals Amsterdam. In andere Westerse landen, zoals Canada, is dit gewoon de gevangenis. De ‘koepel’ in Breda had die functie veel beter kunnen krijgen dan nu voor echte vluchtelingen.

Gezondheidszorg

Nu de burger nog zwaarder belast gaat worden, is een parlementaire enquête naar het (financieel) functioneren van de gezondheidszorg en de rol van al die verzekeraars met hun dubieuze afspraken met de zorgverleners en overheid meer dan ooit gerechtvaardigd. Want dat er iets grondig mis is met de betaling van de werkvloer, de medische ‘fabrieken’, de vele bijdragen door belastingbetalers, de 40% onnodige ziekenhuis-behandelingen (vaak met dure apparatuur), de duizenden doden per jaar door medische fouten en wachtlijsten, de tandartskosten, het herexamineren van ervaren buitenlandse artsen, de ‘mislukte’ ict-projecten, de valse facturen, de hoge verzuimpercentages, de kosten van psychiatrische behandelingen/inrichtingen en van medicijnen, de kosten van adviesorganen en Inspectie, het ontbreken van een effectief klachten- en klokkenluidersinstituut (Covid, Tata Steel, Vlissingen, Delfzijl, chroom-verf, burning pits, cementbijmengsels etc.), de noodzaak van zorgtoeslagen en de gratis medische behandelingen van niet-betalende patiënten, moet zelfs de politiek duidelijk zijn; zelfs zonder de veelal genegeerde rapporten van de Algemene Rekenkamer. Overigens onderzoekt die alleen de rijksuitgaven, maar de gezondheidszorg kost (veel) méér dan het enorme bedrag op de Rijksbegroting. Ook het fenomeen dat het innen van facturen bij de overheid lang kan worden uitgesteld (waardoor verificatie bijna onmogelijk wordt) en patiënten de behandelfactuur niet te zien krijgen, alleen hun éigen bijdrage, geeft te denken. Dat intussen op grote schaal medicijnen worden voorgeschreven die tot extra problemen en behandeling leiden (bijv. statines), terwijl er betere medicijnen beschikbaar zijn, is in feite een schandaal. Maar zeker niet het enige… De bekende uitvlucht van politici, dat men zich niet bemoeit met ‘individuele gevallen’, is te zot voor woorden. Er zijn alleen maar individuele gevallen: duizenden!

Hackers

(dit is niet de onzin in de Telegraaf met mijn nam eronder)
Ondanks alle waarschuwingen zijn ook huurders niet meer veilig voor hackers; niet één, maar meerdere woningcorporaties hebben hun klantgegevens onvoldoende beveiligd en zelfs fotokopieën van identiteitsbewijzen opgeslagen. Waarvoor zijn die nodig; illegalen opsporen is toch geen taak van de huisjesmelkers die nu aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele identiteitsfraude met de buitgemaakte gegevens!

Horeca

Inmiddels zijn all-in vakanties zo goedkoop, dat het vakantiegeld van de meeste werkenden toereikend is. Onbegrijpelijk hoe die vakantiehotels-/ restaurants hun maaltijden zo veelzijdig kunnen houden, terwijl hier een drie-gangen menu zelden onder de € 35 blijft en dan is ook de drank bepaald niet gratis.

En juist gepensioneerden willen buiten het weekeinde best eens uit eten gaan als de prijzen dan worden aangepast en zitten helemaal niet op een ‘sterren’-kok te wachten. Misschien moet die befaamde ‘gastvrijheid’ van onze horeca wat meer op gewone mensen worden gericht, met name op bepaalde weekdagen? Dus 20% korting en 40% meer gasten maken het een stuk gezelliger!

Inflatie

De oorlog in Oekraïne is wel een verklaring voor de schaarste aan bepaalde grondstoffen, maar niet voor de verwachte en reeds voelbare inflatie. De werkelijkheid is dat de koopkracht van de Euro daalt, omdat het helemaal niet zo goed gaat met de schulden, immigratie, energietransitie en welvaart in de EU. Daar komt bij dat er een ‘verevening’ heeft plaatsgevonden, waardoor de rijke landen (veel) armer zijn geworden en niet langer de waarde van de Euro kunnen steunen. De overheid is niet in staat gebleken om de belastingdruk te verminderen, de verspillingen terug te dringen, de arbeidsproductiviteit te handhaven, het pensioenbeheer te saneren en de kosten van illegalen en gelukzoekers te reduceren. Teveel experimenten, projecten, profiteurs en andere zakkenvullers nemen grote happen uit de schatkist en de portemonnee; de mondkapjesaffaire, de grondpacht in/rond Amsterdam en de verdwenen miljarden bij gezondheidszorg en ontwikkelingssamenwerking zijn daar slechts voorbeelden van. Structureel is er echter iets anders zichtbaar geworden: absurde politieke ambities waar gewoon geen geld voor is, waar geen fatsoenlijke plannen voor bestaan, waar geen deskundige besluitvorming over plaatsvindt en waarvan een handvol figuren rijk wordt door een schrijnend gebrek aan integriteit. Het is zelfs denkbaar dat de bureaucratische ellende in de gezondheidszorg zichzelf in stand houdt met instemming van de verzekeraars: hoe lager de beloning op de werkvloer, hoe groter de personeelstekorten, hoe meer verspilde uren, hoe minder ic-bedden en hoe meer eigen risico – hoe minder patiënten er (kunnen) worden behandeld. En zo heeft elk ministerie, elke bank, elke verzekeraar, elk pensioenfonds, elke woningcorporatie, elke toezichthouder, elke uitkeringsinstantie, elk overheidsproject, elke gemeente en elke subsidie-ontvanger (zoals de Jeugdzorg, Cultuursector en Klimaatgraaiers) zijn eigen ‘lijken in de kast’. En waar zijn de miljoenen voor het onderwijs gebleven; de tekorten en bureaucratie bestaan nog steeds. De burger betaalt de rekening waardoor er bijna geen geld meer overblijft voor andere uitgaven dan noodzakelijke. Omzetten dalen en iedere kostenverhoging moet daarom worden doorberekend, omdat de overheid niet zelf wenst te worden afgerekend op haar falende beleid. Zelfs klokkenluiders worden ongenadig afgestraft – vooral door rechters – en de Kamerleden willen niet weten wat er werkelijk gebeurt met de begrotingsmiljarden en de rest (zorgtoeslagen, eigen risico, verzekeringspremies en eigen bijdragen). Nederland is moreel al failliet; de inflatie van de rest volgt vanzelf.

Lijken

Zoals voorspeld, vallen er bij het nieuwe kabinet steeds meer lijken uit de kast. De graaicultuur bij de EU en AirFrance/KLM, het functioneren van het Gevangeniswezen, de Landsadvocaat en de Kinderbescherming, de ict-schandalen, de witwasaffaires van banken en trustkantoren, de opzettelijke vertraging van de woningbouw door het negeren van oplossingen, de aanvallen op de boeren, zzp-ers en gepensioneerden, de bedrijfsculuur bij de politie, de belastingdienstdossiers, het gascontract met Duitsland, het disfunctioneren van de Dekens van de Orde van advocaten, het dossier mondkapjes, het dossier Afghanistan en nu de onderbezetting van de Krijgsmacht. Naar verluidt zijn 9000 functies niet gevuld van de totaal 40.000! Waar het geld van de niet-betaalde salarissen is gebleven, laat zich raden, maar erger is dat de toestroom van vrijwilligers kennelijk is verslechterd door politiek hobbyisme en slecht personeelsbeleid. Met name de deelname aan VN-operaties die niets met Nederlandse belangen of defensie te maken hadden en de dubieuze besluitvorming in internationale staven, hebben (beroeps)militairen kritisch gemaakt ten opzichte van VN-functionarissen in hun 4-sterren hotels, NGO’s (hulporganisaties) met hun eigen agenda, hoge officieren met hun ongegronde optimisme, het gedram over steeds meer vrouwen in de krijgsmacht, falende topambtenaren bij Buitenlandse Zaken evenals de herhaalde verwijzingen naar de internationale rechtsorde die zelfs in de VN niet bestaat, en hebben een negatieve invloed (gehad) op het moreel en de inzetbereidheid. Gecombineerd met berichten over PTSS en (dodelijke) slachtoffers, is het niet verrassend dat de werving ernstig tekortschiet. Of de oorlog in Oekraïne hierin verandering zal brengen, valt te betwijfelen, want Nederland is geen Zweden, en langdurig gestationeerd worden aan de oostgrenzen van de NAVO in landen waarvan we de taal niet spreken, is geen motiverend vooruitzicht.

Moskou

Zou Poetin inmiddels beseffen dat hij een point of no return heeft bereikt in de nieuwe Koude oorlog met de NAVO? Afgezien van de verdere militaire en financiële steun aan Oekraïne, waardoor niet ondenkbaar is dat op termijn bepaalde gebieden worden heroverd, zijn de vooruitzichten voor de kliek in Moskou niet bepaald gunstig:

– een nieuwe Koude oorlog met het Westen, incl. kernwapenbeleid;

– een financiële en economische boycot;

– een zeeblokkade en vlieg-/reisverboden;

– een militaire verzwakking tegenover China en de NAVO (na herbewapening);

– een oorlogsmisdadenproces;

– een dubieuze positie in de VN en verlies van internationaal aanzien;

– een schadevergoedingsproces;

– bezette gebieden waar de infrastructuur en bevolking sterk zijn gereduceerd;

– binnenlandse onrust (ook over verliezen);

– vijandige, democratische staten aan de grenzen van Rusland en Wit-Rusland;

– herbouw van bezette gebieden en terugkeer vluchtelingen vanuit Rusland (gijzelaars?).

NAVO

De (Europese) NAVO-landen zijn bezig met de aangekondigde herbewapeningsplannen die wellicht over 10 jaar tot het beoogde resultaat zullen leiden. Intussen wordt er energie verspild door Biden te bekritiseren, een Europese krijgsmacht te willen oprichten, allerlei losse troepen langs de oostgrenzen te stationeren en over vage scenario’s m.b.t. een ‘rode lijn’, wapenleveranties en artikel 5 te debatteren. Wat werkelijk nodig is om die 10 jaar te overbruggen en Oekraïne te steunen, zijn grootschalige wapenleveranties – incl. tanks, vliegtuigen en luchtdoelsystemen – en de herinvoering van de zgn. tactische (battlefield) kernwapens om de Russische dreiging te beantwoorden. Deze kunnen op vele manieren worden ingezet; bijv. met een minimale fall out resp. verwaarloosbare schade aan infrastructuur of met nagenoeg geen burger slachtoffers (collateral damage) of hoog in de lucht om alleen verbindingssystemen elektromagnetisch uit te schakelen of de tegenstanders in Moskou en Minsk te waarschuwen om de ‘rode lijn’ niet verder te passeren. Want ook indien deze lijn niet in het Kremlin bekend is, zal er nu iets moeten zijn voorbereid door de NAVO voor het geval er onverhoopt een schending plaatsvindt. Daarmee kan (verdere) escalatie juist worden voorkomen, alsmede last minute discussies met Hongarije of Duitsland.

Prioriteiten

Nederland barst uit zijn voegen van de problemen die in de afgelopen 20 jaar niet zijn opgelost. Maar de belangrijkste man in dit stuurloze kabinet gaat kennelijk op sollicitatiegesprek; nu weer naar Italië waar we niets te zoeken hebben. Nederland heeft al een méér dan redelijke bijdrage geleverd aan de EU, de ECB, de immigratiegolf en de overdreven voorzichtigheid van de NAVO. Bovendien is er EU-beleid m.b.t. de Italiaanse schulden en Corona-steun. Gaat het hier om een ‘functie elders’ voor premier Rutte of stelt hij gewoon de verkeerde prioriteiten, net als in voorgaande jaren?

Vluchtelingenopvang

Indien er een Europese verdeelsleutel voor Oekraïense vluchtelingen zou worden toegepast op grond van het aantal inwoners van een Europees land, dan komt Nederland al gauw in aanmerking voor 200.000 echte vluchtelingen, naast de 80% gelukzoekers uit andere landen. Dit betekent dat alle flauwekul – ook op het gebied van ‘beschermde natuur’ en compensatie van bouwgrond – van tafel moet en dat we de miljarden uit de pensioenfondsen vooral in woningbouw moeten steken. Voorts duizenden Oekraïners – na een wapenstilstand – hier opleiden tot bouwvakker, zodat ze uiteindelijk kunnen bijdragen aan de wederopbouw van de steden in hun vaderland.

Intussen moeten we hier snel een internationaal bewijs van toestemming invoeren voor het ophalen van vluchtelingen in Polen en Oekraïne, want de Poolse politie heeft de eerste vermoedelijke ontvoerders van vrouwen en alleenreizende kinderen reeds weggestuurd. Andere misstanden hier verdienen eveneens meer aandacht, want onderdak en medische hulp zijn zeker niet de enige problemen. Vrijwilligers die menen dat hun taak alleen bestaat uit het verdelen van sim-kaarten, moeten snel en praktisch worden ‘bijgeschoold’. En een vluchtelingenhandboek in het Nederlands en Oekraïens had er al moeten zijn in plaats van een foldertje dat nog verspreid moet worden.

Vrijheid van meningsuiting

De actievoerders in een Limburgs ‘bos’ mogen niet zonder goede reden beperkt worden in hun vrijheid van meningsuiting, volgens een rechter in Maastricht. Dit geldt kennelijk ook voor de mafkezen die een vliegbasis blokkeren, maar demonstrerende boeren krijgen allerlei beperkingen opgelegd terwijl hun belang vele malen groter is dan de stifstofverdwazing.

Intussen neemt Telegraaf-journalist Van Zwieten de ‘vrijheid’ om mijn naam onder een ingezonden stukje (9/4) te zetten, dat ik niet heb geschreven, waardoor mijn mening onzichtbaar is (zie Hackers). Bovendien wijkt die inhoud af van een Telegraaf-publicatie. Ook journalist Olaf van Joolen mag in die krant een eigen ‘mening’ hebben; in strijd met gedegen onderzoek beweert hij dat er nabij Srebrenica 8.000 mannen en jongens zijn vermoord in plaats van ongeveer 4.500. Kennelijk acht hij een loze bewering van het Rode Kruis of het NIOD belangrijker dan de onderzochte feiten. Helaas begint de Telegraaf zijn onafhankelijkheid, geloofwaardigheid en relevantie te verliezen. Te veel onzinnige (goedkope?) bladvulling, te veel sport en waardeloze interviews (met/over BN-ers), te veel koningshuispromotie en rechtbankverhaaltjes, en vooral te veel boycot van serieuze onderwerpen en te weinig buitenland- en echt onderzoeksjournalisme. Benieuwd of dit stukje ‘herschreven’ wordt of helemaal niet geplaatst (in plaats van excuses). Ik verwacht het laatste en voorgoed; het zij zo.

Windturbines

Volgens een onderzoek zou er in Groot-Brittannië meer regen vallen door windturbines op zee. Waterdamp wordt dan met de wind meegevoerd… hè?

Turbines remmen de wind juist af, behalve vlak boven het water waar vooral de golven bepalend zijn voor de luchtturbulentie. Dus méér waterdamp moet een andere oorzaak hebben, zoals grotere windsnelheid of hogere watertemperatuur. Overigens wordt meer regen in veel landen als een voordeel beschouwd.

Wolfpleidooi

Het pleidooi van natuurbeheerders om de wolf hier toe te laten, raakt kant noch wal. Een doodgebeten schaap of wild zwijn betekent echt niet méér voor een gezonde natuur dan een van ouderdom gestorven dier. En ook in de winter is slachtafval overal verkrijgbaar voor het voeden van aaseters en andere beestjes.

Dan het sprookje van herten die door de dreiging van de wolf niet op één plek blijven grazen; dit lijkt plausibel, doch is het niet. Juist als ze overal de jonge planten verorberen is de schade het grootst.

Tot slot de bewering dat te grote kuddes door wolven worden uitgedund zodat er geen afschot meer nodig is. Het is ondenkbaar dat doodbijten fijner is voor een dier dan een gerichte kogel, waarbij ook wolven de zwakste dieren selecteren. Zodra er alleen sterke dieren overblijven, stopt het ‘uitdunnen’ en gaan wolven zich op andere prooien richten. Natuur en milieu zijn in ons land meer omgeven door emotie dan door gezond verstand.

Zembla

Op grond van de commentaren op de publicatie van een meerjarige studie over het (Nederlandse) geweld in Nederlands-Indië tijdens de guerrilla-oorlog, en de terreur en wreedheden door illegale bendes en inlandse milities die geen boodschap hadden aan het oorlogsrecht, is een nieuwe tv-documentaire noodzakelijk, bijv. over Oekraïne. En dan bij voorkeur net zo evenwichtig als de Zembla-documentaire over Afghanistan, waarvan nog een aflevering komt.

Overigens is recent een ander meerjarig onderzoek gepubliceerd, namelijk over het Srebenica-debacle, waarin de onpartijdigheid/onafhankelijkheid van het NIOD enkele deuken oploopt. Helaas blijken vele instituten niet meer geïnteresseerd in de fouten die toen zijn gemaakt en in Afghanistan deels werden herhaald. Terwijl juist die fouten bij sommige veteranen tot blijvende schade hebben geleid en bij anderen tot schuldgevoelens over de vele schendingen van het oorlogsrecht en de ongeveer 4.500 mannen en jongens die bij de deportaties van moslim-burgers vermoord zijn (dus geen 7.000 of 8.000 !). Daarbij hebben bepaalde media, moslim-autoriteiten en ‘politieke’ onderzoekers een bedenkelijke rol gespeeld, evenals de VN en de VS. Doch wie wil dit bijna 30 jaar later nog lezen?


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties