Zorgen om coronatoegangsbewijs

Ondanks de zorgen om het coronatoegangsbewijs, zijn ruim zes op de tien Nederlanders bereid om via de QR-code privacygevoelige informatie in te ruilen voor meer bewegingsvrijheid. Erg vrijwillig gebeurt dit niet, wijst een onderzoek door Panelwizard uit.

Maar liefst 47 procent van de respondenten voelt zich gedwongen in de richting van het gebruik van het QR-toegangsbewijs. Met 62 procent ervaren vooral Nederlanders jonger dan veertig jaar deze dwang, tegenover 41 procent van de veertigplussers. Dit onderzoek laat maar weer eens zien dat privacy een modern betaalmiddel is dat mensen al snel weggeven voor allerlei voordelen. Eigenlijk geven we al veel langer onze privacy weg, onder andere voor optimaal gebruik van onze smartphone of sociale media. Een op de drie Nederlanders heeft geen flauw idee welke privégegevens het QR-bewijs precies bevat. Bovendien heeft 62 procent geen idee wat er vervolgens met die persoonlijke data gebeurt. Met name twintigers en dertigers zijn onvoldoende op de hoogte van de gegevens die verbonden zijn aan het coronatoegangsbewijs en de verwerking ervan.

Om het voor onze lezers gemakkelijk te maken, hebben we eens even gekeken wat er op dit moment wordt opgeslagen in de QR-code. DISCLAIMER: van de overheid, in het bijzonder de Nederlandse, weet je nooit of het ook wáár is wat men zegt…

Hier zijn de gegevens:

Overzicht van verwerkte persoonsgegevens
Persoonsgegevens die worden verwerkt bij uitgifte van zowel een EU DCC als een coronabewijs:

 • IP-adres wat betrokkene gebruikt bij het aan laten maken van het Bewijsmiddel
 • BSN van betrokkene
 • Voor- en achternamen van betrokkene
 • Organisatie bij wie vaccinatie-, of herstelgegevens zijn opgehaald.
 • Bij test- of herstelbewijs:
  • unieke code van de test
  • type test
  • testnaam
  • datum en tijd testafname
  • datum en tijd van vaststelling testresultaat
  • ziekteverwekker waar voor getest is
  • testproducent
  • naam van testcentrum
  • uitslag van de test (negatief voor testbewijs, positief voor herstelbewijs)
 • Alleen bij vaccinatiebewijs:
  • datum/data toedieningen
  • unieke code van vaccinatie
  • ziekteverwekker waar het vaccin tegen werkt
  • vaccintype
  • vaccinnaam
  • handelsvergunninghouder of producent van het vaccin
  • volgnummer in reeks vaccinaties/doses

Persoonsgegevens die zijn opgeslagen in de QR-code die je toont aan controleurs:

Coronabewijs

De QR-code voor het coronabewijs wordt elke 90 seconden opnieuw gegenereerd en bevat:

 • Startdatum en tijd geldigheid coronabewijs
 • Geldigheidsduur van het coronabewijs
 • Eerste letter voornaam, eerste letter achternaam
 • Geboortemaand en geboortedag
 • Indicatie of de code digitaal of als fysiek Bewijsmiddel is uitgegeven

EU DCC

Persoonsgegevens die in de EU DCC (QR-code) zijn opgenomen ongeacht het type (test-, vaccinatie- of herstelbewijs):

 • Naam: familienaam of familienamen en voornaam of voornamen en eventueel tussenvoegsel
 • Geboortedatum
 • Doelziekte of ziekteverwekker (bijvoorbeeld: SARS-CoV-2 en/of varianten daarop)
 • Uniek certificaatnummer
 • Lidstaat waar test/vaccinatie is uitgevoerd of herstelbewijs is verkregen
 • Afgever van het EU DCC, dat is voor Nederland VWS

De QR-code voor het EU DCC als testbewijs bevat naast de algemene gegevens:

 • Geregistreerde datum en tijdstip van testafname
 • Type test
 • Naam van de test(facultatief voor NAAT (PCR) test)
 • Naam van de testproducent (facultatief voor NAAT (PCR) test)
 • Testresultaat
 • Testcentrum of – faciliteit (optioneel bij snelle antigeentest)

De QR-code voor het EU DCC als vaccinatiebewijs naast de algemene gegevens:

 • Vaccin/profylaxe (type vaccin, bv. mRNA-vaccin of antigen-vaccin)
 • Vaccin-naam
 • Handelsvergunninghouder of producent van het vaccin
 • Volgnummer in reeks vaccinaties/doses
 • Vaccinatiedatum, met vermelding datum van laatst ontvangen dosis

De QR-code voor het EU DCC als herstelbewijs bevat in aanvulling op de algemene gegevens de volgende gegevens:

 • Datum eerste positieve testresultaat
 • Datum vanaf wanneer certificaat geldig is
 • Datum tot wanneer certificaat geldig is

Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitlezen door de CoronaCheck Scanner

Afhankelijk van het type bewijs (EU DCC of coronabewijs) worden er verschillende persoonsgegevens verwerkt in de CoronaCheck Scanner. In het geval van het EU DCC zullen dat alle gegevens zijn die in de QR-code van het EU DCC staan (hiervoor). In het geval van het coronabewijs is er voor gekozen minder gegevens in de QR-code op te nemen, dit zijn:

 • Startdatum en tijdstip geldigheid coronabewijs
 • Geldigheidsduur van het coronabewijs
 • Eerste letter voornaam, eerste letter achternaam
 • Geboortemaand en geboortedag

Voor alle typen bewijs geldt dat de CoronaCheck Scanner de volgende gegevens toont aan de controleur van een binnenlandse activiteit of evenement:

 1. Indicatie: ‘Persoon beschikt over geldig bewijs’ (groen scherm) of ‘Persoon beschikt niet over geldig bewijs’ (rood scherm).
 2. Een set identificerende gegevens: de eerste letter voornaam, eerste letter achternaam, geboortedag en -maand van betrokkene. Op basis van deze informatie in combinatie met het tonen van het identiteitsbewijs van betrokkene kan de controleur nagaan of het EU DCC of coronabewijs ook daadwerkelijk van betrokkene is. Deze set kan kleiner zijn als de verifieerbaarheid bereikt kan worden met minder gegevens, zoals eerder aangegeven.

De genoemde gegevens verdwijnen van het scherm bij de eerstvolgende scan of anders uiterlijk na 240 seconden.


Maar goed: of het allemaal klopt? Reken er voorlopig maar niet op.

Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Geachte redactie.

Kunt U ook aangeven waarom zonodig iedereen een QR code moet hebben en waarom moet de Europese Unie ook nog een aparte identificatie-bewijs aanmaken?
We leven toch in een democratie en de “Europese Unie” wil toch graag ons wijsmaken dat alle Europese lidstaten ‘ democratisch ” zijn én dat tot nu toe niets wordt gezegd dat er een “wereldregering aankomt” die alle persoons-gegevens eist van iedere burger op deze aarde.

Ik meen dat we allen worden ingeluisd in een dictatuur van ambtenaren, bestuurselite en miljardairs alsmede met medewerking van Multinationals?

Waarom weet de massa nog niets van deze “insluiting” en waarom weten we nog. niets over de werkwijze van een wereldregering, met medewerking van Prof Klaus Schwap, van het “Wereld Economisch Forum? En waarom houdt Mark Rutte zijn mond stijf dicht en liegt en bedriegt hij ons ?

Komt er nu steeds meer bekent over de “dubbele agenda” van ook het huidige kabinet.

Ik meen dat we te maken met een stel “”debielen”” die, ongeacht de consequenties, een wereldregering willen. Of hebben we te maken met “gewoon” boeventuig dewelke “macht-ziek” zijn en U en mij als slaaf willen en de economisch bestuurlijke elite slechts lachend op de sofa kunnen liggen om zoveel domheid van de massa? De middeleeuwen zijn nog niet zo ver weg.
In 1557 werden de boeren toch ook al weggepest ten behoeven van de elitaire bende toen, om land- bezit. De boeren werden toen ook al in de armoede gedumpt ten behoeve van de ” aanzienlijken?
 De gezamenlijke edellieden in Deftigheid en Edelmoedigheid, Grootmoedigheid en Ridderschap. En…….. in 2022 leven velen ook met een ” grootheidswaan”.

Of…….. heb ik het mis…….. en ben ik misschien een complotdenker?

Gezien de bestuurlijke bende op regeringsniveau, in veel landen, en de absolute domheid van veel parlementariërs, is in ieder geval de kans aanwezig dat mijn ” complottheorieën ” in iedere geval een aanwijzing is om er over na te denken.

Overigens: Uw informatie is op een uitstekend niveau.