Ongeleide projectielen

Bruls is een grappig mannetje. Jammer dat hij het zelf niet door heeft en zichzelf heel belangrijk vindt. Want Bruls is een bestuurder. Niet van een motorvoertuig maar van een paar vierkante kilometer beton met mensen erin en erop.

En bestuurders, zo is de achterliggende jaren duidelijk geworden, weigeren gedreven door hun grenzeloze arrogantie herhaaldelijk om zich op de hoogte te stellen van de kern van het probleem dat zij aansnijden. Corona, klimaat en migratie zijn onderwerpen waarmee bestuurders als Bruls bonuspunten op het politieke podium willen binnenhalen. Die worden voortdurend als een probleem opgelepeld, om de schijn van een stevige betrokkenheid op te roepen bij hen die zuchten onder het juk van die drie.,. Makkelijk scoren op het politieke podium noemt men dat.

Burgemeester Bruls van Nijmegen. Afb: Havang – Wikimedia-wcommons

Ze wekken graag de schijn het beter te kunnen weten dan de wetenschapper die op het betrokken onderwerp afgestudeerd is. Sterker nog, zij wijzen die man of vrouw op een verkeerde denkwijze en een afgedwaalde benadering. Kenmerkend daarbij is de neerbuigende toon waarmee het “volk” of “onderdanen” belerend toegesproken worden met een ondertoon van “wij weten wat goed voor U is en hoe U uw leven moet invullen”. Kenmerkend is ook het bewezen feit dat het electoraat door deze bestuurders herhaaldelijk belazerd en belogen wordt. Het zijn dan net echte mensen, die wel eens wat vergeten en vinden dat een mager uitgesproken “sorry” of “het spijt mij” voldoende is om verder te broddelen. Ze vergeten bijvoorbeeld ook regelmatig de menselijke maat toe te passen tenzij het henzelf of een van de hunnen in het verkeerde media-brandpunt komt te staan. Dan zij ze niets vergeten.

2G

Bruls is niet echt een voorstander van het 2G model, maar onder de leus “als het mot, mot het” ook weer niet echt tegen en logenstraft zijn eigen uitspraken over discriminatie, uitsluiten, fascistisch gedrag. Hij is dus tegen, maar ook weer een beetje voor Apartheid, waartegen hij decennia geleden vermoedelijk gepassioneerd gedemonstreerd en geprotesteerd heeft. De verdwaalde mens met voortschrijdend inzicht, ze zijn tegenwoordig in alle openbare gebouwen en gewoon op straat te vinden. Sommigen noemen zich burgervader of volksvertegenwoordiger, waarbij het onduidelijk is voor wie ze besturen of wie ze vertegenwoordigen. In het laatste geval de eigen politieke partij en yijn het reinrassige partypoopers. Twee termen in een buitenlandse taal om uit te drukken hoe groot mijn irritatie is geworden.

Corona, eigenlijk COVID-19 ziekte, want met die verschijnselen wordt een persoon opgenomen op ziekenzaal of IC, gaat gebukt onder het getallenfenomeen. Niet de aantallen die op ziekenzaal of IC liggen zijn uitgangspunt voor beleid, maar het aantal met de PCR-test geconstateerde valspositieven. Massa is indrukwekkender dan percentages en op die manier kan een bestuurder of een zelf benoemde wetenschapper het volk door angst en verdoemenis te zaaien, de gewenste corona-kompasrichting in duwen.  De man met het verkeerde kapsel en bril en een zelfgenoegzame trek op het gezicht, juist ja Ab Osterhaus, van beroep dierenarts en zelfverklaard viroloog, is de personificatie daarvan. Zelfs mijn Tv scherm begint spontaan te schutteren als de man begint te oreren.

Ervaringsdeskundigen

Dat weer een ervaringsdeskundige die deel uitmaakt van de medische werkvloer, benadrukt dat niet corona, maar de al jaren durende structurele onderbezetting in termen van bedden en handen aan het bed, debet is aan de huidige problemen waarmee die werkvloer nu al een decennium worstelt, wordt niet serieust genomen. Die ervaringsdeskundige legt bestuurders als Bruls opnieuw uit dat de meeste ‘reguliere’ opnames in het ziekenhuis een gevolg zijn van maatschappelijk aanvaarde leefstijlkeuzes, die leiden tot onder andere hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas. Gelet op het postuur van Bruls zou je bijna kunnen beweren dat Bruls door de manier waarop hij zijn dagelijkse bestaan invult, een deel van het probleem is.

Bruls is in de hedendaagse samenleving niet de enige bestuurder die weliswaar gewichtig doet en zo uitziet – maar woeste kreten slakend heel mager in zijn bestuursfunctie ronddartelt. In de Brusselse Europese Ivoren Toren huist nog zo’n corpulent figuur. Die roept te pas en te onpas dat het verbranden van biomassa noodzakelijk is om de klimaatdoelen te halen. Zijn eigen uitgevonden en op papier gezette klimaatdoelen bedoelt deze grootgrondbezitter. Wat houtkap en biomassa betreft, slaat hij gezellig nippend aan een versnapering regelmatig de plank mis en koerst als een spookrijder tegen het verkeer in. Niet de koffie- en chocoboer die gebruik maakt van de open gebieden die door houtkap zijn ontstaan, moet aan zijn jasje getrokken worden, maar die olijke man in een ruim bemeten kantoor in Brussel, die houtkap juist aanprijst als het middel om het klimaat te redden en regeringen aanspoort om ruimhartig subsidies voor die houtkap te verlenen.

“In het blad Science
blijkt het tegenovergestelde”

Volgens hem moet die nieuwe ‘duurzame’ energie vooral komen van de CO2 schone biomassa. Dat inmiddels is bewezen dat die nog meer CO2 uitstoot, roetdeeltjes en fijnstof de lucht ingooit en het milieu naar de verdoemenis helpt, weerhoudt hem niet om door te gaan met die nonsens. Volgens de politieke klimaatkenners die het Parijse akkoord hebben ondertekend zouden herbebossing en bosbeheer van cultuurbossen belangrijke strategieën zijn om opwarming van de aarde te bestrijden. Uit een artikel in het blad Science blijkt het tegenovergestelde.

Oerbossen met grote bomen, dood hout en een flinke laag bladeren op de bodem blijken veel meer CO2 uit de lucht vast te houden dan de aangeplante bossen van nu. Zelfs bij goed beheer (waar ze overigens in Californië en Australië nooit van gehoord lijken te hebben) houdt een hedendaags bos veel minder koolstof vast dan de natuurlijke bossen anno 1750. Ook doordat uit economisch oogpunt vooral naaldbomen geplant worden. Naaldbossen hebben een andere water- en energiehuishouding dan loofbossen, waardoor ze eerder het broeikaseffect verergeren dan afremmen.  Woudreuzen nemen CO2 op en spelen zo een belangrijke rol in het wereldwijde klimaatdebat Echter, steeds meer regenwouden en oerbossen worden met grond gelijk gemaakt en boeren grijpen hun kans om een euro, dollar of lokale valuta te verdienen. Ze exploiteren de braakliggende gronden om consumenten als Timmerfrans van de Europese Unie te voorzien van soja, rundvlees, hout, cacao en koffie. Zou die Limburgse snurker daar ooit bij hebben stilgestaan? Gezien zijn uitlatingen niet. Hij is niet de enige en heeft in Nederland veel slippendragers.

Lenige intelligentie

Er is meer wat het gebrek aan lenige intelligentie verraadt. Wat te denken van die dame die het debat in de Tweede Kamer in goede banen moet leiden en daar niet in slaagt gezien haar eigen uitspraak om een bijeenkomst met fractieleiders te beleggen om te praten over vorm van en woordgebruik tijdens debatten en discussie binnen de alternatieve vergaderzaal van de Tweede Kamer. Duidelijk is dat ze opnieuw haar oren laat hangen naar het gecombineerde partij- en mediakartel. Immers door het partijkartel ongewenst tegengas van vertegenwoordigers van vervelende kritische politieke partijen mogen weggezet worden als antisemitische nazi’s en samenzweringswappies, maar als ze zich tegen deze walgelijk kwalificaties verzetten, moet hen de mond gesnoerd worden.

Bestuurders proberen herhaaldelijk met veel bombarie de samenleving in hun gareel te duwen. Om op het pluche te blijven zitten schuwen ze niet het volk dat ze zeggen te vertegenwoordigen, te beliegen en te bedriegen. Of zoals de Verzameling van Dieven en Bedriegers stiekem in een notitie heeft laten opnemen, zelfs bereid zijn hun kroonjuwelen te versjacheren in ruil voor een langer verblijf op het pluche van de politieke macht. Bruls is niet eens de personificatie van deze minachtende behandeling van het volk. Hedendaagse bestuurders hebben de uitleg van onkreukbaarheid en integriteit haastig uit de Grote Van Daele geschrapt en zijn daarbij de schaamte al decennia voorbij.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Maurits Campert
1 jaar geleden

Helaas is opname voor deze man niet meer mogelijk vanwege enig overgewicht..

r dunki
1 jaar geleden

ad 2G : soms lijkt het of er een straaltje zonlicht deze duisternis doorklieft:
zowel Gommers als Bill Gates en Fauci geven toe dat de vaccins niet werken:

https://hetanderenieuws.nl/gommers-geprikten-zijn-het-probleem-zij-zijn-besmettelijk/

en:

https://www.newstarget.com/2021-11-18-gates-fauci-admit-covid-vaccines-not-working.html

Conclusie: Hugo’s valse ‘argument’ voor 2 G wordt in vlammen afgeschoten en de QR pas is in de UK al losgelaten, terwijl in de USA een Hof van Beroep de vaccinatieplicht van Joe Biden ook al een halt heeft toegeroepen.