Open grenzen, globalisme en tribalisme

Verdedigbare, duidelijk afgebakende grenzen, een eigen taal en cultuur zijn van essentie voor onze nationale continuïteit, onze overleving als soeverein land. Als die ontbreken wordt het hier een ‘open huis’ zoals het Rome uit de 5e eeuw dat moeiteloos door stammen van achter de Donau onder de voet werd gelopen waardoor de eens zo trotse natie werd vernietigd.

Hoewel anno 2021 die allochtone invasie ook al aardig op gang is gekomen dankzij de ‘open grenzen’ van het Haagse Kartel, heeft de rot binnen die ‘open grenzen’ al veel langer ingezet met op ras en etniciteit gebaseerde ‘identiteitspolitiek’ van D66 en hun verknipte soortgenoten. ‘Identiteitspolitiek’ is een vorm van menselijke pathologie waarin mensen zich identificeren op hun uiterlijk en die leidt tot toestanden die wij nog niet zo lang geleden zagen in het voormalige Joegoslavië of Rwanda.

Wij waren al een vreedzame
multiculturele samenleving
en toen ging er iets fout

Afb: Jan Willemsen/Flickr

Tenzij wij die voortdenderende ‘identiteitspolitiek’ rigoureus de nek omdraaien zal het hier tot dezelfde fatale resultaten gaan leiden, tenzij wij ons realiseren dat wij feitelijk al lang een ‘multikul’ samenleving waren die prima co-existeerde met gedeelde normen en waarden, met nationaliteiten en rassen die hun eigen kenmerken al lang aan het vergeten waren, totdat er iets fout ging. Héél erg fout ging en dat heeft een naam: Barack Obama, het idool van Mark Rutte. Het was deze pur sang communist die etnische en raciale agitatie aanjoeg door kunstmatige, raciale tegenstellingen te creëren en cultiveren. Daarnaast leidde de illegale en ongecontroleerde immigratie tot verwatering van ‘het goede burgerschap’ en daarin zijn Zweden, Frankrijk, Duitsland maar ook Nederland lichtende voorbeelden van parallelle samenlevingen, van ‘bidonvilles’, hele wijken waar de politie zich niet meer durft te laten zien, tenzij in groten getale en zwaar bewapend.

Democratische zwaktes leveren kansen op

Het zijn die illegale indringers die niets te verliezen hebben en keihard profiteren van de zwaktes van onze democratie, die voor hen kansen zijn. Kansen om alle traditionele rechten te usurperen waarvoor anderen jaren gewerkt en geknokt hebben, en die daar ook de kans toe krijgen van een ruggengraatloze premier die het gebrek aan respect voor onze historie, normen en waarden met die indringers deelt in zijn nihilistische zelfhaat en drang tot zelfvernietiging. Het zijn die indringers die nooit de intentie hebben gehad om zich als burgers van onze samenleving op te stellen, maar struikrovers die pakken wat zij kunnen. De barbaren staan aan de poort!

De neomarxist Obama gebruikte zijn communisme als het paard van Troje in eigen land met zijn narratief van de klassenstrijd, vermomd als de hiërarchie van onderdrukking middels flauwe kul als etniciteit, ras en sexuele voorkeur als stokken om de democratische hond te slaan. Hij verwisselde het concept van de klassenstrijd voor ‘diversiteit’ en, of je nu een pauper of een miljonair was, je was een ‘slachtoffer’ omdat je niet blank bent, vandaar de strijdkreet van de ‘blanke suprematie’.

De voorrechten van het slachtofferschap

Obama was en is de koning van de polarisatie met zijn gefingeerde slachtoffers, bijvoorbeeld het racistische tuig van BLM, die plots niet meer voor de kost hoefden te werken zoals de traditionele burgers omdat, als slachtoffers q.q.,  hen allerlei onverdiende voorrechten in de schoot werden geworpen door de salonsocialitische ‘woke verdwazing’. Obama is de vader van het hedendaagse, primitieve tribalisme dat grote voordelen oplevert in ‘slachtofferschap’ dat heden ten dage in de dagelijkse globalistische gereedschapskist van partijen als D66, GL, PvdA, PvdD en andere neomarxistische landverraders is terug te vinden. 


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Jo Daenen
2 jaren geleden

Nederlanders en Vlamingen zijn illegale economische inwijkelingen, die rond 430 na Chr. in Gallo-Romaans gebied werden aanvaard en opgenomen, zonder dat zij hun taal, gebrekkige cultuur (analfabetisme) en demografische voortplantingsdrift moesten verzaken. Zij kregen hier van de lokale bevolking voedsel, onderdak, opleiding en woongebied. Zij werden onderwezen door en leerden vaardigheden van Palestijnse, Syrische, Egyptische, Turkse en Griekse monniken, die hier al eerder neerstreken als christelijke missionarissen en rond wier kloosters die N-O-Europese honger-immigranten zich vestigden omdat zij daar niet langer crepeerden. Zij bekeerden zich, leerden huizen bouwen, textiel vervaardigen, vee te houden en landproducten te verbouwen. Van jagende zwervers werden zij sedentaire liifeigenen van de lokale Keltische bevolking, waarvan de elite (stamhoofden) een verlatijnst Keltisch spraken, dat Frans wordt geheten. Niemand dwong die illegale immigranten ooit van aan hun taal en overlevering te verzaken. Het geloof namen zij over van de christelijke missionarissen, waarvan zij opleiding en voedsel hadden gekregen, dat maakte hen gedwee in gedrag maar niet van inborst. Zij bleven koppig en anarchistisch.
Later drongen deze immigranten door tot in de steden en namen zij de leefgewoonten en culturele vaardigheden als lezen en schrijven over van de Gallo-Romaanse autochtone bevolking.
Zij verwierven macht door hun sterk groeiend aantal en gingen de autochtone bevolking uitdagen en zelfs domineren. Rond het jaar 1300 pleegden zij terreuraanvallen op de lokale aristocratie, waarvan zij in de steden toen een groot aantal hebben vermoord. (Brugse metten)
De Gallo-Romaanse elite uit Zuidelijker gelegen gebieden werden ter hulp geroepen maar die strafexpeditie mislukte in 1302 en van de lagere allochtone klasse van de bevolking in de steden zal een significant deel gedanst hebben omwille van die nederlaag voor de autochtone Gallo-Romaanse burgerij.
Dat was het begin van een gestage politieke overheersing van de indringers over de autochtone, Franstalige Gallo-Romanen.
De intussen tot een wereldmacht uitgegroeide Rooms Katholieke Kerk bleef de ganse bevolking domineren door psychische en ideologische hersenspoeling. Dat maakte moord- roof- en plundertochten mogelijk tegen het Oer-land van de Westerse beschaving: de zogenaamde Kruistochten tegen Palestina waar, na de diaspora wegens de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen, de overgebleven ongeletterde Hebreeuwen zich grotendeels hadden bekeerd tot de Islam, een godsdienst van mens tot God, zonder Farizeeën en schriftgeleerden.De Katholieke pausen en de keizer van Konstantinobel vonden in de Nederlanden gewillige huurlingen en die speelden een grote rol in de uitmoording van lokaal vreedzaam samenlevende Christenen, Joden en Islamieten, alles in naam van de Katholieke Kerken en hun Pausen. Godfried van Bouillon was niet veel meer dan een holbewoner, in vergelijking met de toenmalige Emir van Jeruzalem. Uiteraard koos hij voor de luxe en de hoogstaande Arabische cultuur en hij stierf in Jeruzalem aan de pest, ondanks zijn notariële voorzorgen in Lotharingen met het oog op zijn terugkeer.
Er bleef steeds een coalitie tussen de Gallo-Romaanse elite en de Katholieke Kerk. Die RKK hield het allochtone volk dom, zodat de Gallo-Romaanse “Adel” de politiek nog eeuwen kon blijven domineren in héél Europa maar vooral in het gebied tussen de Seine en de Rijnmonding. Die mentale overheersing door de Rooms Katholieke Kerk over de Vlamingen en Katholieke Nederlanders bleef bestaan tot mei 1968, toen daaraan een einde kwam door een linkse studentenrevolte tegen de inmenging van de RKK in de Belgische politiek. Die revolte werd gekaapt door rechts Vlaamse oppositie en sedertdien overheerst de Vlaamse gemeenschap dat land omdat het Brusselse kapitaal de Waalse zware industrie inruilde voor chemie en havenactiviteit in Zeebrugge en Antwerpen.
Er waren sedert 1968 amper nog drie Franstalige premiers in België: Leburton 1jaar, Elio Di Rupo en Charles Michel. Wie domineert wie dan? Wie heeft de touwtjes in handen achter de schermen van de openbare politiek? De Nederlandse geschiedenis werd in België geschreven en dat gebeurt nog steeds.
Dát is de echte geschiedenis van de Katholieke Nederlanders en de Vlamingen. Die wordt niet onderwezen in onze scholen.
Wij leerden onze geschiedenis uit een fictie-roman, van Henri Conscience, een in het Frans schrijvende overtuigde Belgicist en véél later door de van rechts gedomineerde pers sedert de invoering van de VTM. (Murdoch-Berlusconi-taktiek) in België. De invloed van Belgen op de Nederlandse pers en politiek wordt zwaar onderschat omdat in België nog een zeer actieve Grootloge bestaat, die de taal- en godsdienstproblemen in hun land vér overstijgen.

koddebeier
2 jaren geleden

Juiste constatering !! Chapeau !