Het PBL als spreekbuis

Op 6 juli jl. beschreef ik, onder de kop ‘Het Plan Bureau voor de Leefomgeving als globalistisch machtsinstrument’, hoe de Haagse ‘deep state’ het PBL als spreekbuis voor hun globalistische brainwashing misbruikt.

Navrant is dat het PBL wetenschappelijke pretenties heeft, maar in zijn ‘briefje van Jan’ d.d. 06.10 jl. haalde Jan Dijkgraaf terecht uit naar geitenharensok Edwin Buitelaar van het PBL die, ondanks de nijpende capaciteits-‘bottlenecks’ op de weg en het spoor, meent te mogen stellen dat er geen verdere, broodnodige investeringen in deze infrastructuur nodig zouden zijn, met het ‘argument’ dat er geen files meer op de weg zouden staan. Dit in strijd met de op zich reeds inadequate bestaande beleidsplannen voor onze infrastructuur. Jan Dijkgraaf constateerde dat er juist 550 km. file stond, vandaag zie ik dat dit slechts 368 km. zou betreffen… (?)

Moskou

Joop den Uyl leeft kennelijk nog steeds in Edwin Buitelaar. U kent wellicht het gezegde: ‘you scratch my back, I scratch yours’. Nader onderzoek leert dat Edwin per 1 maart 2017 benoemd is tot bijzonder hoogleraar Land and Real Estate Development van de Universiteit Utrecht. Voor de goede orde: Daarvoor was Edwin verbonden aan de Radboud Universiteit te Moskou Nijmegen en niemand zal verbaasd zijn dat deze leerstoel is ingesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), dus waar komen de weggegooide centen voor deze subversie weer eens vandaan?Hoe is het toch mogelijk dat dit soort saboteurs gehoord wordt inzake vermeende of serieuze problemen m.b.t. landbouw, energie en klimaat en bevolkingsgroei?

Dit land is zieker dan u denkt met niet alleen deze gladjanussen, maar ook met 70% der (activistische) rechters als abject product van een moreel gebrek aan integriteit onder minkukels die een ambtseed afleggen ten overstaan van Vrouwe Justitia, om vervolgens dagelijks de wet te verkrachten uit ideologische drijfveren zoals het politieke Wilders proces. Het PBL doet daar niet voor onder in het algemene beeld van ‘Verarming en onveiligheid’ in dit  Gidsland waar diversiteit, inclusiviteit en nepotisme speerpunten van beleid zijn geworden.’ (zie Charlef Brantz d.d. 6 oktober jl.)

Leugenaars

Een kijkje naar het trackrecord van het PBL is illustratief: medio 2013 analyseerde ‘the Economist’ een rapport van het PBL, gebaseerd op een onderzoek onder 6550 ‘klimaat experts’, waarvan 1868 een reactie gaven (rond de 28% van alle betrokken deelnemers, die niet persé wetenschappers waren, zoals blijkt). Dit onderzoek was vergelijkbaar met dat van de American Meteorological Society (AMS) in diezelfde periode, zowel in omvang als in respons, gericht op de periode na 1950. Van de ‘Nederlandse’ antwoorden luidde 66% (slechts 18,5% van alle betrokken ‘klimaatexperts’) “dat er sprake was van opwarming van de aarde en dat de mens daar schuld aan droeg”. De rest vond dat dit absoluut niet het geval was maar, hoe dan ook, de valse pretentie van de pathologische leugenaars Obama & Gore dat ‘science was settled’ en 97% van de wetenschappers achter deze stelling van de IPCC stonden, werd in vlammen afgeschoten met de conclusie dat slechts rond de 18,5% van de respondenten überhaupt “iets vond”.

Experts

Maar wàt vonden die ‘experts’? Wat ‘the Economist’ véél interessanter vond dan die irrelevante 18,5% was het uiterst gebrekkige ‘kennisniveau’ bij diegenen die een reactie inzonden! Allen omschreven zichzelf als ‘klimaatexpert’ maar een overgroot deel van hen was actief in geheel andere disciplines zoals politiek, gezondheidszorg etc. en bleken niet of nauwelijks enig idee te hebben van de belangrijkste mondiale literatuur op meteorologisch gebied, laat staan dat zij zèlf enige kwalificaties op dat terrein in huis hadden! Kortom, er was géén vakkennis te bekennen bij vrijwel al die activistische respondenten dus zelfs die arbitraire 18,5% was grotendeels ‘gebakken lucht’, zoals ook hierna zal blijken uit een verhaal dat stoelt op officiële rapportage van het PBL als Nederlands overheidsinstituut uit een periode waarin Klaver en Jetten nog niet eens wisten waar het Binnenhof lag. In die periode was de activistische IPCC nog niet zo door en door rot als vandaag, maar die rot zette al snel in met de ontwikkeling naar de huidige situatie waar corrupte en dik betaalde U.N.- politici het voor het zeggen hebben en wetenschappers geen enkele invloed meer kunnen en mogen uitoefenen op hun informatie die in feite het niveau van propaganda niet ontstijgt.

Op 29.12.’18 beschreef ik in “Van UN’s corrupte IPCC naar de integere wetenschappers in de NIPCC” deze kwaadaardige corruptie van de IPCC. Niet alleen is er geen wetenschappelijke – maar slechts malafide en ignorante – ‘consensus’ onder die ‘quasi wetenschappers’, laat staan dat er sprake van 97% zou zijn. Bovendien is het evident dat veel dwazen zich voor ‘expert’ uitgeven, en de media zijn maar al te gretig om aan dat boerenbedrog mee te doen. Daarom is het illustratief om weer terug in de tijd, naar 2013, te gaan, toen de IPCC bekend maakte dat: “ The observed global mean surface temperature (GMST) has shown a much smaller increasing linear trend over the past 15 years than over the past 30 to 60 years.” Bron: de IPCC zèlf!

“Weg met de feiten,
leve de overtuiging”

‘Onderzoek en wetenschap‘ staan voor deze geitenharensokken gelijk aan onvoorwaardelijk geloof in hun talloze, onderling volkomen verschillende dus onwetenschappelijke, kromme ‘consensus modellen’ – op straffe van maatschappelijke uitsluiting; ‘cancelling’. Toch waren 46% van de fanatiek activistische respondenten op dit IPCC onderzoek ‘overtuigd’ dat de opwarming stabiel was dan wel toenam en slechts 25% accepteerde de conclusie van dit rapport dat de opwarming minder was dan geprojecteerd over de voorgaande 15 tot 20 jaren, ondanks het feit dat IPCC rapporteerde dat 111 van de 114 modelprojecties de opwarming (zwaar) overschat hadden….

Feiten doen er niet toe voor èchte gelovigen, dat is hun kracht waarvoor slappe politici als Mark Rutte wijken. Dat de actuele IPCC projecties bovendien (nog steeds) berusten op onbetrouwbare rekenmodellen is in Nature GeoScience van september 2017 ruiterlijk bekend door eminente ‘klimaatwetenschappers’ van linkse signatuur, die de eerdere conclusies van 2013 opnieuw moesten bevestigen en daarmee van hun voetstuk vielen. De corrupte media waren – afgezien van Nyheter en the Times – uiteraard doodstil. In 2013 reageerden mensen sterk op de stelling: “ het klimaat is chaotisch en kan niet voorspeld worden”, zowel in bevestigende als ontkennende zin, maar de IPCC zei: “In climate research and modelling, we should recognize that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible.”  Bron: de IPCC!!

Dat was de laatste keer dat de IPCC de waarheid sprak voordat Karl Marx aan het roer kwam te staan! Desondanks komen de dilettanten van het PBL klakkeloos met de door hun broodheren gewenste ‘onderzoeksresultaten’, waarbij te kwader trouw iedere duidelijkheid werd vermeden over hun cijfers per de ultimo van 2018. Volledig in stijl met de tien voorgaande jaren van list en bedrog, want al snel bleek dat hun obsolete cijfers van niet van 2018 maar notabene van 2017 dateerden uit de Nationale Energie Verkenning (NEV).Wat maakt het allemaal ook uit, zelfs als hun blunder een verschil opleverde van meer dan € 2,5 miljard!

Honderden ‘keihardwerkende’ ambtenaren

Let wel, het PBL heeft honderden employees die, zoals alle ‘keihardwerkende’ ambtenaren, heerlijk zaten te snurken! Ik wil zelfs niet uitsluiten dat deze blunder bewust in het rapport is geïntroduceerd omdat e.e.a. politiek beter uitkwam, want zo werkt het ‘adviesorgaan’ dat nu de boerenstand de nek wil omdraaien. Want dat staat op het globalistische verlanglijstje van ongekozen ambtenaren met een eigen politieke agenda. Zo zien wij anno 2021 al hoe Spanje dankbaar het lucratieve vacuüm opvult dat Nederlands wanbeleid hen biedt door onze varkensteelt praktisch over te nemen, binnen één jaar! Goed werk dames en heren van de PBL… Het is godgeklaagd dat een CEO als Mark Rutte gemene zaak maakt met de PBL:  Pinokkio is zelf de ‘capo di tutti capi’!


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties