Brandhout op de Hofvijver

Slechts de helft van ‘s werelds bevolking zijn burgers van een land met een, min of meer, evenwichtig ‘maatschappelijk contract’. Die – veelal westerse – bofkonten genieten grondwettelijk beschermde vrijheden of leven tenminste in ‘verwesterde’ landen.

Migranten, ongeacht ras, religie of geslacht, trekken per definitie naar die ‘Westerse’ landen, waar globalistische politici hun uiterste best doen om democratische vrijheden te verkrachten, getuige de dagelijkse misdadige inspanningen daartoe van ons kabinet. Dat deert die migranten geenszins, integendeel, want zij hebben slechts oog voor de kassa die moet rinkelen, en ondertussen vertrapt Rutte’s perfide Kartel de Grondwet in alle opzichten en zet de deur alleen maar wijder voor hen open

Immense luiheid en morele corruptie

In Nederland vergt de schending van onze Grondwet (te) veel van de kiezer, die bewust dom wordt gehouden inzake extreemlinkse politieke stokpaardjes zoals corona en klimaat. Juist als het erop aankomt om moreel corrupte bestuurders en hun ambtenaren tegen het licht te houden omdat hun ‘quasi-volksvertegenwoordigers’ geen enkel plichtsbesef aan de dag leggen inzake hun Grondwettelijke taken als controlerende en wetgevende macht. In theorie zijn volksvertegenwoordigers niet de historische lijfeigenen der rijken, maar zo gedragen zij zich weldegelijk door als goedkope straathonden kwijlend rond te dwalen in afwachting van een sappige kluif, reden waarom men nog slechts minachting voor hen kan voelen. Een weinig gezonde basis voor de ‘vernieuwing’ onze verloederde democratie… Een zoveelste naargeestig voorbeeld van de immense luiheid en morele corruptie van onze totaal verrotte 2e Kamer is bijvoorbeeld het feit dat een door ex-VVD Kamerlid Bosman – acht maanden geleden – aangeleverd onderzoek naar de wijze waarop burgers ‘klem kwamen te zitten’ tussen de bureaucratie van ‘defacto criminele organisaties’ als de Belastingdienst en het UWV, onder in de la van die luie non-valeurs is beland! Er is zelfs geen Kamerdebat gepland…

Rutte’s doelbewuste genocide van de middenklasse

Wèl hebben die lammelingen rond de Hofvijver de mond vol van hun ‘nieuwe bestuurscultuur’, maar ‘de handen uit de mouwen steken’ is hen onbekend, laat staan dat zij enige zelfreflectie zouden kunnen opbrengen. Een enigszins gezonde vorm van burgerschap was historisch gezien slechts weggelegd voor een deel van de nadenkende middenklasse, de rest liet zich in hun armoede met een kluitje in het riet sturen door de manipulatie van een malafide élite. Niet voor niets dat de globalist Rutte zo zijn best doet om die middenklasse, de natuurlijke buffer tegen zijn neomarxisme, zo snel mogelijk om zeep te helpen met zijn globalistische wandaden waarmee hij de Grondwet op zijn gratuite wijze omzeilt, daarbij geholpen door Raad van State en rechterlijke macht – lees : D66.

U ziet dagelijks hun pogingen om migranten te bevoordelen ten koste van eigen bevolking zonder dat iemand zich schijnt te herinneren dat migranten zoiets als ‘brengschulden’ op zich nemen door hier aan te kloppen. Daarentegen belanden vaderlandse gewoonten, taal en tradities op de Islamitische dan wel globalistische ‘vuilnishoop van de historie’, een praktijk waarmee Rutte zijn steentje bijdraagt aan de ‘Untergang des Abendlandes’ om ons tot een kopie te degraderen van Joegoslavië, Iraq of Rwanda.

De door Rutte en zijn globalistische saboteurs geambieerde ‘omvolking’ – in hun ‘top down subversie‘ conform het Coudenhove Calergi concept – staat er garant voor dat het intellectuele en morele niveau gestaag wegzakt naar dat der bananenlanden van herkomst van alle nutteloze gelukzoekers. Daartoe is het noodzaak dat onze malafide élite onder leiding van Dorknoper Rutte ons berooft van onze vrijheid, daarbij trouw geholpen door de Jonge die nu weer op zijn neofascistische toer denkt te gaan met een lockdown van niet-gevaccineerden! Hoeveel overheidsdiensten, bedrijven en zelfstandigen moeten er volgens Hugo ontslagen en brodeloos gemaakt worden om het land nog verder naar de donder te helpen door hem zijn zin te geven met zijn funeste ‘QR social credits’? Hoeveel schade mag deze neofascist nog aanrichten totdat bijltjesdag aanbreekt en hij aan den lijve ervaart wat hij anderen meent te mogen aandoen? Als de nutteloze volksvertegenwoordigers Rutte c.s. laten doorgaan om ons ongestraft een mes in de rug te steken tenzij wij onze grondrechten bij hen inleveren, dan komt er heus een moment dat zelfs de ingeslapen Nederlandse kiezers de kont tegen de krib gooien.

De pestilente ‘wereldburgers-droom’

Ook al zijn wij nog zo’n ingeslapen socialistisch landje, wij willen toch niet horen bij achterlijke theocratieën en idem monarchieën. Voor zo’n Socratische ‘wereldburgers-droom’ zijn wij nog niet voldoende levensmoe, maar deze week worden de dramatische begrotingen van Volksgezondheid  en Binnenlandse Zaken in de Kamer besproken. Twee schrijnende voorbeelden van de degeneratie van onze politiek met quasi-ministers als de Jonge en Ollongren. Dan komen ook de corrupte brekebenen van het Planbureau voor de Leefomgeving met hun morbide jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning, maar voormeld rapport – notabene van de VVD – dat nu al acht maanden in de la bij de 2e Kamer ligt tekent de incompetente overheid die noch beleid kan maken noch dat ook maar poogt, en ook door de Kamer daar niet toe gedwongen wordt.

Wat wil je met die collectie brekebenen waarvan slechts een handvol ooit een serieuze job heeft gehad? Slechts wanneer er een TV camera in de Kamer staat komen zij uit hun holen tevoorschijn, maar onze belangen als kiezers worden straal genegeerd. Kijk naar het toeslagen-dossier en het Groningen-dossier, Rutte is geen kerel maar een omhooggevallen ambtenaartje die zelf nergens verantwoordelijk voor is. Met zo’n triest voorbeeld zal geen ondergeschikte zich daartoe geroepen voelen om wèl knopen door te hakken.

Wat een collectie brandhout!


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties