Prikbord nr 802

Naar verluidt gaat het Klimaatverdrag van Parijs uit van een maximale temperatuurstijging van 1,5 oC. Is dit de opwarming van de atmosfeer of van de bovenste 10 meter zeewater of een wereldwijd gemiddelde van wat?

Niet onbelangrijk als je een verdrag ondertekent, dat de welvaart van een heel continent naar de knoppen helpt, terwijl inmiddels door ‘deskundigen’ wordt beweerd dat de stijging reeds 1,2 oC bedraagt. China heeft het verdrag ook ondertekend, maar laat zich niet weerhouden om 600 kolencentrales bij te bouwen. De milieumaffia heeft (uiteraard) bezwaar tegen echte oplossingen, zoals moderne kerncentrales (thorium), want dan is het feestje van CO2-emissierechten voorbij en daarmee de macht over honderden miljarden voor de onzinnige energietransitie. Kortom, met het flutverdrag van Parijs maken de geïndustrialiseerde landen zich belachelijk, terwijl de rest van de wereld de milieuproblemen, overbevolking en schadelijke economische gevolgen alleen maar groter maakt. En dan te bedenken dat de bizarre gevolgen mede worden veroorzaakt door de bemoeienissen van rechters, terwijl aanvankelijk werd beweerd dat het verdrag niet ‘juridisch bindend’ was.

Pensioenkosten

Door een overzicht van alle pensioenfondsen in Nederland is weer eens zichtbaar hoeveel mensen daarbij betrokken zijn, zonder dat hun baan of verantwoordelijkheid of bonus in gevaar (kunnen) komen. Wie houdt eigenlijk toezicht op die kosten en is er wel een politieke verantwoordelijke, zodat de controleresultaten onder de WOB vallen, evenals de geheimzinnige overeenkomst van de voormalige staatssecretaris Klijnsma met de EU? Want de kosten van rechtszaken of van het afkopen van activisten die het beleid willen bepalen, verdienen evenzeer openbaarheid als de belachelijke bonussen voor bestuurders die geen enkele aansprakelijkheid en soms een twijfelachtige deskundigheid op tafel leggen.

Profileren

Etnisch profileren mag niet van de politiek, tenzij het gaat om hele groepen getinte mensen als vluchtelingen aan te merken als ze uit een bepaald land komen of in een smokkelboot zijn gestapt. Zelfs de omschrijving ‘allochtoon’ zou al profileren zijn, maar ‘moslim’ niet? Terwijl het laatste toch een veel negatievere lading heeft. Ook met  ‘statushouder’  komen problemen nu blijkt dat de helft ervan van een uitkering leeft. Dus hen arbeidsmigrant gaan noemen, lijkt een beetje dom. Degenen die pleiten voor nog meer ‘arbeidsmigranten’ terwijl hier honderdduizenden die de taal wel spreken, werkloos zijn, moeten eerst eens hun huiswerk gaan maken. Net als die gelukszoekers.

Voorbeeld

In tegenstelling tot andere sporten, lopen er veel profvoetballers rond met tattoos. Willen ze op hun hooligan-achterban lijken of juist een voorbeeld zijn? In het laatste geval zullen veel spelers hun gedrag moeten veranderen, want in de vertraagde beelden is (te) vaak te zien dat het gewoon onsportief tuig is. Net als sommige ‘fans’.

Waarheid en feiten

Een Telegraaf-lezer uit Nunspeet meent dat de Hongaarse premier Orban alleen een referendum houdt, omdat de bevolking het met zijn voorstel eens is. Zelfs als dit waar zou zijn, wat is dan het verschil met Nederland waar het referendum is afgeschaft uit vrees dat de bevolking een eigen mening heeft?

Dat de Spaanse overheid aan Nederland heeft verzocht de bestraffing van een aantal doodschoppers over te nemen, zal wel een feit zijn, maar de waarheid is waarschijnlijk dat Nederland dit eerst zal hebben aangeboden.

Het is een feit dat een aantal bewindslieden naar huis is gegaan met een burn-out of andere kwaal dan wel reeds is vervangen. De waarheid is vermoedelijk dat zij niet opgewassen waren tegen hun taken en verantwoordelijkheden of te druk met hun mediaoptredens.

Feit is dat er steeds minder bekend is over de (criminele) gedragingen van asielzoekers en statushouders in Nederland en over het mislukken van uitzetting en van tijdige besluitvorming. De waarheid is echter dat de regering hier zelf voor heeft gekozen en het parlement heeft het goedgekeurd onder de drogreden discriminatie en profilering te willen voorkomen, omdat er zoveel mis is met ons asielbeleid en strafsysteem?

De curatoren van de failliete IJsselmeerziekenhuizen hoeven geen stukken vrij te geven aan het ministerie dat mogelijk voor vele miljoenen is opgelicht/ benadeeld. Doch curatoren moeten wel een rapport maken van hun bevindingen, waarin de waarheid wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter-commissaris en eventueel aan het OM of de schuldeisers. Die laatsten doen er dus verstandig aan om de feiten omtrent bestuurlijke aansprakelijkheid van het management en de rol van de toezichthouder(s) op te eisen, evenals de gronden voor het oordeel van de Raad van State die steeds meer de grenzen van haar bevoegdheden opzoekt. Zelfs als de WOB hier niet van toepassing zou zijn, heeft in ieder geval het Parlement het recht om inzage te krijgen in de besteding van belastinggeld en eventuele fouten van het ministerie of de accountants. En de belastingdienst heeft het recht om de jaarrekeningen en geldstromen te toetsen aan de normen en feiten.


Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties