Het P.B.L. als globalistisch machtsinstrument

De activistische rechter is het abjecte product van een moreel gebrek aan integriteit onder gladjakkers die een ambtseed afleggen ten overstaan van Vrouwe Justitia, om vervolgens dagelijks de wet te verkrachten uit ideologische drijfveren. Het P.B.L. ( Planbureau voor de Leefomgeving ) doet daar niet voor onder.

Vorige week schreef ik over de moreel corrupte Hoge Raad, maar laten wij vooral niet het andere breekijzer van D66 vergeten, de Raad van State. Beiden behoren tot de stam van de ‘ziekelijk bemoeizuchtige globalisten’ die ons almaar willen vertellen hoe ‘hun maakbare wereld’ in elkaar steekt – in hun veronderstelling dat hun geleuter het evangelie is dat ons naar Utopia leidt.

Wie kan het hardst schreeuwen?

De ervaring leert dat als je maar hard en lang genoeg schreeuwt , de mensheid ertoe neigt om toe te geven, als zij maar van je af komen… Daartoe hebben zij diverse mechanismen ontwikkeld waaronder de universele linkse kapstok van het klimaatbedrog – een soort van Zwitsers zakmes voor politici – om andersdenkenden het leven zuur te maken wanneer zij hun ‘wetenschap’ ontkennen. Dit varieert van wat wij in hun ogen al dan niet mogen eten, via de – uiteraard door het klimaat ontstane – coronaepidemie tot het door henzelf uitgevonden, maar nog niet wetenschappelijk gedefinieerde ‘stikstofprobleem’.  Op mondiaal niveau is één van hun grootste megafoons de V.N. die, samen met de EU, probeert om ons hun zelfbedachte problemen door de strot te duwen, hetgeen slechts verduidelijkt dat hun salonsocialisme ons probleem is.

Onder hun Nederlandse discipelen tellen wij uiteraard ‘the usual suspects’, de meest nihilistische politieke en maatschappelijke componenten als D66, PvdA en GroenLinks die hun eigen maatschappelijke breekijzers hebben gecreëerd, niet alleen in de voornoemde rechterlijke macht, maar ook in de ‘adviesorganen’ zoals het CBS en het PBL. Dat laatste orgaan bracht ruim een jaar geleden een rapport uit over de vermeende opwarming van het klimaat dat kritiekloos bouwt op valse aannames van het IPCC over het klimaat, die notabene in flagrante strijd zijn met  hun eigen onderzoek. PBL en IPCC zijn beiden in handen van activisten. Navrant is dat het IPCC, net voordat deze roofoverval plaatsvond, in 2013 poneerde dat de opwarming van de aarde was teruggelopen èn dat er géén sprake was van  het vermeende antropogene karakter van die illusoire opwarming… Desondanks is het Programma Aanpak Stikstof ‘ in 2019 afgeschoten door de Raad van State en verkeert ‘ons prachtige land’ nu in crisis. Nu gooit het PBL als corrupte spreekbuis van die kromme rechter er een schepje bovenop met een cowboyverhaal dat er wellicht helemaal geen landbouw rond natuurgebieden of zelfs in gehele provincies meer mogelijk zal zijn. U leest het goed, deze liederlijke onzin is één der beleidsmogelijkheden uit een rapport van het PBL. Een suffe minister van landbouw accepteert hun ideologische targets als doelstelling voor haar wanbeleid. Kortom zij stapelt leugens op leugens, zonder ook maar de minste sjoege te hebben van de implementatie ervan, laat staan de rampzalige gevolgen…

Leugenaars

Laten wij eens kijken naar het trackrecord van het PBL. Medio 2013 analyseerde ‘the Economist’ een rapport van het PBL, gebaseerd op een onderzoek onder 6550 ‘klimaat experts’, waarvan 1868 een reactie gaven (rond de 28% van alle betrokken deelnemers, die persé geen wetenschappers waren, zoals blijkt)). Dit onderzoek was vergelijkbaar met dat van de American Meteorological Society (AMS) in diezelfde periode, zowel in omvang als in respons, gericht op de periode na 1950. Van de ‘Nederlandse’ antwoorden luidde 66% (slechts 18,5% van alle betrokken ‘klimaatexperts’) “dat er sprake was van opwarming van de aarde en dat de mens daar schuld aan droeg”. De rest vond dat dit absoluut niet het geval was maar, hoe dan ook, de valse pretentie van de pathologische leugenaars Obama & Gore dat ‘science was settled’ en 97% van de wetenschappers achter deze stelling van de IPCC stonden, werd in vlammen afgeschoten met de conclusie dat slechts rond de 18,5% van de respondenten überhaupt “iets vond”.

‘Experts’

Maar wàt vonden die ‘experts’? Wat ‘the Economist’ véél interessanter vond dan die irrelevante 18,5% was het (uiterst gebrekkige) ‘kennisniveau’ bij diegenen die een reactie inzonden! Allen omschreven zichzelf als ‘klimaatexpert’ maar een overgroot deel van hen was actief in geheel andere disciplines zoals politiek, gezondheidszorg etc. en bleken niet of nauwelijks een idee te hebben van de belangrijkste mondiale literatuur op meteorologisch gebied, laat staan dat zij zèlf enige kwalificaties op dat terrein in huis hadden! Kortom, er was geen vakkennis te bekennen bij vrijwel al die activistische respondenten dus zelfs die arbitraire 18,5% was grotendeels ‘gebakken lucht’, zoals ook hierna zal blijken uit een verhaal dat stoelt op officiële rapportage van een Nederlands overheidsinstituut uit een periode waarin Klaver en Jetten nog niet eens wisten waar het Binnenhof lag. In die periode was de activistische IPCC nog niet zo door en door rot als vandaag, maar die rot zette al snel in met de ontwikkeling naar de huidige situatie waar corrupte en dik betaalde U.N.- politici het voor het zeggen hebben en wetenschappers geen enkele invloed meer kunnen en mogen uitoefenen op hun informatie die in feite het niveau van propaganda niet ontstijgt.

Op 29.12.’18 beschreef ik in “Van UN’s corrupte IPCC naar de integere wetenschappers in de NIPCC” deze kwaadaardige corruptie van de IPCC. Niet alleen is er geen ‘consensus’ onder wetenschappers, laat staan 97%, maar bovendien is het evident dat veel dwazen zich voor ‘expert’ uitgeven, en de media zijn maar al te gretig om aan dat boerenbedrog mee te doen. Daarom is het illustratief om weer terug in de tijd, naar 2013, te gaan, toen de IPCC bekend maakte dat: “ The observed global mean surface temperature (GMST) has shown a much smaller increasing linear trend over the past 15 years than over the past 30 to 60 years.”

“Weg met de feiten,
leve de overtuiging”

‘Onderzoek en wetenschap‘ staan voor deze geitenharensokken gelijk aan onvoorwaardelijk geloof in hun talloze, onderling verschillende, kromme modellen – op straffe van maatschappelijke uitsluiting; ‘cancelling’. Toch waren 46% van de fanatiek activistische respondenten op dit IPCC onderzoek ‘overtuigd’ dat de opwarming stabiel was dan wel toenam en slechts 25% accepteerde de conclusie van dit rapport dat de opwarming minder was dan geprojecteerd over de voorgaande 15 tot 20 jaren, ondanks het feit dat IPCC rapporteerde dat 111 van de 114 modelprojecties de opwarming (zwaar) overschat hadden….

Feiten doen er niet toe voor èchte gelovigen, dat is hun kracht waarvoor slappe politici wijken. Dat de actuele IPCC projecties bovendien (nog steeds) berusten op onbetrouwbare rekenmodellen is in Nature GeoScience van september 2017 ruiterlijk bekend door eminente ‘klimaatwetenschappers’ van linkse signatuur, die de eerdere conclusies van 2013 opnieuw moesten bevestigen en daarmee van hun voetstuk vielen, maar de media waren – afgezien van Nyheter en the Times – uiteraard doodstil. In 2013 reageerden mensen sterk op de stelling: “ het klimaat is chaotisch en kan niet voorspeld worden”, zowel in bevestigende als ontkennende zin, maar de IPCC zei: “In climate research and modelling, we should recognize that we are dealing with a coupled non-linear chaotic system, and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible.” Dat was de laatste keer dat de IPCC de waarheid sprak voordat Karl Marx aan het roer kwam te staan!

Desondanks komen de dilettanten van het PBL klakkeloos met de door hun broodheren gewenste ‘onderzoeksresultaten’, waarbij te kwader trouw iedere duidelijkheid werd vermeden over hun cijfers per de ultimo van 2018. Volledig in stijl met de tien voorgaande jaren van list en bedrog, want al snel bleek dat hun obsolete cijfers van niet van 2018 maar notabene van 2017 dateerden uit de Nationale Energie Verkenning (NEV).

Wat maakt het allemaal ook uit, zelfs als hun blunder een verschil opleverde van meer dan € 2,5 miljard! Let wel, het PBL heeft honderden employees die, zoals alle ‘hardwerkende’ ambtenaren, heerlijk zaten te snurken! Ik wil zelfs niet uitsluiten dat deze blunder bewust in het rapport is geïntroduceerd omdat e.e.a. politiek beter uitkwam, want zo werkt het ‘adviesorgaan’ dat nu de boerenstand de nek wil omdraaien. Want dat staat op het globalistische verlanglijstje van ongekozen ambtenaren met een eigen politieke agenda. Zo zien wij anno 2021 al hoe Spanje dankbaar het lucratieve vacuüm opvult dat Nederlands wanbeleid hen biedt door onze varkensteelt praktisch over te nemen, binnen één jaar! Goed werk dames en heren van de PBL… Is het niet godgeklaagd dat een CEO als Mark Rutte dit soort Maffiosi niet ter plekke ontslaat en bij de vuilniszakken op de stoep zet? Maar nee hoor, Pinokkio blijkt zelf de ‘capo de tutti capi’, dus wèg met de boerenstand!

P.S:
vandaag volgt de kers op de globalistische taart met de uitspraak van de H.R. inzake het gepolitiseerde Wilders ‘minder minder’ proces.  Een gevaarlijke loslopende idioot als Akwasi mag ongestraft tot moord oproepen in dit Utopia voor de politiekcorrecte rechterlijke macht. De ongegeneerde bedrieger Rutte mag ongestraft liegen en bedriegen tegen de gehele natie en de heks Kaag rotzooit onbeschaamd met belastinggeld in haar NPO-verkiezingsdocumentaire en liegt collega minister Slob en de wetgevende macht glashard voor in haar mateloze arrogantie… 
Hoe brutaal zijn zij in hun misbruik van de macht?


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties