De Europese Centrale Klimaatbank

De ECB dient formeel te waken over de financiële gezondheid van de steeds politiekcorrectere EU. Typerend èn alarmerend is dat die ECB, terwijl u dit leest, slachtoffer wordt van groepsverkrachting door ongekozen Brusselse heidenen onder Franse leiding. Dramatisch is dat zowel onze 2e Kamer als het overgrote deel der vaderlandse media daar hoegenaamd niets over melden. Omdat zij er geen benul van hebben, of omdat zij hun mond dichthouden ten gerieve van hun dirigent Pinokkio?

Een snufje historische context is nuttig op zijn tijd omdat het Brusselse rovershol al jaren, samen met Pinokkio, achter uw rug poogt om volledige controle over uw leven te krijgen onder het motto: ‘niet leuk? Jammer, maar samen komen wij er wel uit…’ Dit uiteraard op Mark Rutte’s héél redelijke voorwaarde dat u, als slachtoffer in die curieuze ‘samenwerking’, vooral ‘uw bek dichthoudt’. Ons slaafse parlement doet dat al jaren op voorbeeldige wijze, dus waarom u ook niet?

De bron van al het kwaad

‘Teena lady’ Lagarde. Afb: Martin Lamberts/European Central Bank 2019

Aan de wieg van deze misère stonden de megalomane ‘patres intellectuales’ van het Europese project, twee onverbloemde Franse machtsdenkers die een comfortabel vehikel creëerden voor hun dagdroom van ‘het herstel van de vergane Franse glorie’. Dat de EGKS en de EEG slechts een tussenfase vormden in hun greep naar de Europese macht wordt duidelijk als u de geschiedenis bestudeert. Navrant hoe instrumenteel onze baantjesjager Lubbers is geweest in de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht dat de op een commerciële leest geschoeide EEG transformeerde in het politiekcorrecte monster dat nu in Brussel heerst. Dat Lubbers in zijn Europese ambities het lid op de neus kreeg was zijn verdiende loon.

Het vervolg op deze leerzame voorgeschiedenis is dat Frankrijk de Duitsers, speculerend op hun eeuwige schuldgevoel, er destijds handig ingeluisd heeft om de Deutschmark te laten vallen ten gunste van hun inflatoire, socialistische nivelleringswapen van de Euro, waarop hun Europese kaartenhuis gebouwd werd. De Duitsers vreesden, met recht, dat gepolitiseerd monetair beleid van de EU zou leiden tot een ongecontroleerd wanbeleid om de schulden van mediterrane lidstaten betaalbaar te houden middels de manipulatie van de rentestand. Dat is precies wat er onder onze neuzen gebeurde!

Het bedrog voltrok zich met volle medewerking van onze reddeloos aan het globalisme verloren premier en parlement, vanaf het moment dat Mario Draghi president van de ECB werd en zich, met massale opkoopoperaties van staatsleningen, stortte op de streng verboden monetaire financiering van lidstaten. ‘Alles voor het goede doel’, teneinde de euro en de eurozone te bewaren als garantie voor de overleving van de Brusselse nachtmerrie.

“Onze welvaart gaat naar
een stel mediterrane klaplopers”

Dat ‘God’s geschenk voor links’ in de vorm van de kunstmatige coronacrisis hiertoe ook al volledig uitgemolken werd, hier te lande trouwens nog steeds door de desperado Rutte, hoeft geen betoog. Dagelijks worden wij geconfronteerd met de gevolgen van de kunstmatige rentedaling als katalysator voor de linkse herverdeling van onze welvaart naar een stel mediterrane klaplopers die bovendien onze koopkracht stelselmatig uitholt. Is er iemand in ons parlement die daar oog voor heeft? Jazeker, maar verstandige geluiden van achter het ‘cordon sanitaire’ moeten van de ‘would-be’ dictator Pinokkio persé gesmoord worden door zijn hulpjes in de 2e Kamer, en die doen dat graag voor ‘de goede zaak van het landverraad’. Gelooft u dat er meer dan een handvol Kamerleden zijn die er werkelijk oog voor hebben hoezeer het goedkope Europese geld onze financiële stabiliteit ondergraaft, zoals wij dagelijks zien op de dolle huizen- en aandelenmarkten?

De ECB – als vermeend neutrale ‘bank der Europese banken’ – valt, terwijl u dit leest, in cultuurmarxistische handen en gaat politiek gekleurde klimaatrisico’s evalueren van zekerheden die banken in dekking geven voor leningen bij de ECB. Dit onder het motto ‘als u niet groen genoeg bent dan draaien wij u, langzaam maar zeker, de nek om…’ De droom van iedere politiek correcte activist.

Van dagdroom tot onbetaalbare nachtmerrie

ECB (Afb: Emma Haruka Iwao/Flickr)

Zodoende is die megalomane Franse dagdroom inmiddels verworden tot een nachtmerrie die elk moment kan instorten als de noordelijke lidstaten de fata morgana van een Frans gedomineerde EU, op uw en mijn kosten, eindelijk niet langer overeind houden met miljarden en nog eens miljarden Euro’s. Die dag gaat komen… Daarom is het voor het Brusselse salonsocialisme zo broodnodig dat de ECB, geheel in strijd met hun mandaat, de inflatoire geldpers op volle toeren laat draaien en de domme burgerij wijsmaakt dat daar niets fout mee is. A fortiori, de ongekozen EU ambtenaren doen er nog een schepje op in hun greep naar de macht, waarbij onze premier ons een mes in de rug steekt door hen carte blanche te geven, om zich later ongetwijfeld vrij te pleiten met de smoes ‘het kon niet anders’. Dit alles maakt deel uit van het achterbakse patroon dat de Nederlandse kiezer vooral niet mag zien en waaraan ons infantiele parlement, dat deze info zou moeten kennen en ter harte nemen, glashard voorbij gaat omdat zij nu eenmaal de wortel ambiëren die Mark Rutte voor hun neus hangt om hen in zijn gareel te houden.

Iets nieuws onder de zon?

Nee, kijkt u maar hoe de 2e Kamer, vlak voor hun vertrek naar betere oorden tot begin september, het deze week bestond om Corona wettelijk gelijk te stellen aan Ebola teneinde de cultuurmarxistische greep naar de totalitaire macht van onze steeds gevaarlijker Mark Rutte te faciliteren… Deze gotspe van Pinokkio ligt geheel in lijn met zijn ‘tijdelijke noodwet’, die ons parlement klakkeloos permanent blijft verlengen om de Nederlandse grondwet blijvend te omzeilen teneinde iedere andersdenkende die niet vaccineert het leven zuur te maken…

Het mandaat van de ECB in het Europees Verdrag staat ook nog steeds overeind, met name de primaire doelstelling van de prijsstabiliteit, maar nu wordt de koers dus door een kliek ongekozen Brussels gespuis ongestraft verlegd naar meer politieke doelstellingen van de EU. Wij zijn aan de heidenen overgeleverd met een ouderwets brutale en achterbakse Mark Rutte en een schichtige Wopke Hoekstra, die feitelijk nog maar één doelstelling kent en dat is Pinokkio te vriend  te houden. In Frankfurt zet deze trend zich ongestraft voort met een onwettige versoepeling van het inflatiebeleid, waarbij het algemeen geaccepteerde 2% p.a. inflatiecriterium overboord wordt gezet onder het schandalige motto van ’meer praktisch beleid’.  Dit is het linkse eufemisme voor ‘de wet bestaat om verkracht te worden’.

Conclusie

Zodra dit linkse, subjectieve criterium vigeert is de ECB qualitate qua een politieke speler geworden die bewust de financiële stabiliteit verkracht die het kenmerk was van de oersolide Deutschmark! Levensgevaarlijke socialisten drammen hun zin weer eens ongestraft door en het excuus van Christine Lagarde, Macron’s al even louche zetbaas in de ECB, zet de deur volledig en permanent open met haar verklaring dat ‘de geldontwaarding gedurende een overgangsperiode gematigd boven de doelstelling mag uitkomen’. Dit betekent voor een goede verstaander dat de inflatoire geldpers van Brussel nu permanent gaat doordraaien in hun intentionele wanbeleid als het zoveelste politiekcorrecte wapen om onze samenleving naar de donder te helpen, tenzij er iemand aan de bel trekt. De geldpers moet juist vergrendeld worden en héél snel, maar ik hoor Klaas Knot, de baas van de DNB ook niet met de vuist op tafel slaan. Iemand voor Nexit?


Abonneer
Laat het weten als er
1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rafi
1 jaar geleden

Ik ben weer dankbaar voor deze prachtige integratieve ‘helicopter-view’, waarin van alles samenkomt. Niet in het minst voor de hitorische wortel van alle kwaad: Frankrijk, de centralistische bron van alle ellende. Dat maar menigeen, zeker ook in het parlement, die lezen mag. Het manco van dit parlement is alleen, dat het een soort van ‘Kindergarten’ is geworden. Er zitten geen ‘men in their own right’ meer in, op wie je kunt bouwen. Veel te weinig wijze, grijze senioriteit, welke laatste toch kenmerkend is voor alles wat leiding geeft of raad geeft in alle culturen ter wereld gedurende de gehele mensheidsgeschiedenis. Wat er nu inzit is zorgvuldig geselecteerd op van alles wat er niet toe doet: het moet jong zijn, vaak vrouw, ‘hoog’ opgeleid, en met een vlotte babbel, assertief wezen. Wat er nu inzit staat nog lang niet aan het eind van de eigen loopbaan, is nog lang niet financieel onafhankelijk, en dus nog zeer gevoelig voor politieke chantage. Doordat ze baantjesjagers zijn, falen e in hun rol als volksvertegenwoordiger. Inderdaad is, zoals ik meen de heer Bernard van Praag vandaag op Wynia’s Week bepleit, een minderheidskabinet iets, wat verplicht zou moeten worden om hiertegen iets te doen. Of, zoals in Zwitserland, de vier grootste partijen een regering laten vormen.