Baudet terug op het spoor?

Thierry Baudet leek ons even het spoor bijster met polonaise-instructeur Willem Engel, maar heeft zich duidelijk herpakt op een thema wat er werkelijk toe doet: de G7-top.

De genderneutrale milieu en ‘build-back-better’ waanzin uit de koker van grote institutionele investeerders (die hopen te verdienen aan deze opmaat tot chaos) werd in een mal gegoten op de G7-top. Baudet legt dat bloot, maar vindt weinig gehoor in de door het partijkartel gedisciplineerde (wellicht gesensibiliseerde) Kamer. Kijk en huiver. Hij heeft gelijk namelijk… Het kan echt geen kwaad om in verzet te komen tegen de dictatuur die de ‘democratie’ ons probeert op te leggen.Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Puck van der Land
1 jaar geleden

Het niveau van het merendeel van de Tweede Kamerleden is inderdaad op het niveau van de eerste klas lagere school. Opvallend inderdaad dat die mensen die naar die vergadering van de volgende dag verwijzen, kennelijk niet de agenda hebben gelezen, want daar staat niks over de G7 Top en hun paper.

Baudet heeft gewoon volkomen gelijk, maar de onnozelaars snappen dat niet. Renske Leijten heeft een onbehoorlijk grote bek gekregen na haar “succes” bij de toeslagenaffaire…. alleen: nog steeds niet duidelijk hoe dat gaat aflopen. En hetzelfde geldt voor die dame van de BBB, de boerenpartij. Wat doet die veel moeite om de aandacht te krijgen en in recordtempo heeft zij zich volledig geidentificeerd met alle Tweede Kamerleden. Dat belooft nog wat voor de boeren en de plannen die Build Back Better voor de landbouw en veeteelt voor hen in petto heeft.
Ik zou bijna willen zeggen, zoals Pim Fortuyn ooit eens opmerkte: mens ga toch koken. Nog een opmerkelijk feit: dhr Ephraim van JA21 steunt wel het verzoek voor een centraal debat. En die mevrouw Belhaj verwijt wat haar eigen grote probleem is: zelfgenoegzaam en arrogantie.

Goed dat Sta-Pal dit filmpje heeft laten zien. Nu nog verspreiden.!

1 jaar geleden

De heer Thierry Baudet raakt op geniale manier de harde realiteit, ter zake het beleid van ‘het Kartel’ én het schimmenspel dat in de Tweede Kamer wordt ” gespeeld” .
Ik ben nu, alweer, van overtuigd dat het intellectuele niveau van de meeste leden van de “Tweede Kamer der Staten Generaal” , ongelooflijk laag blijkt, hoewel hun verbale capaciteiten redelijk is, maar hun begrip dermate is verduisterd, dat ik durf te spreken van een ” begrips- vernauwende attitude” waarbij hun markante, niet realistische antwoorden, de ontvangen informatie niet kunnen verwerken en onmiddellijk vervallen in “algemene indrukken”.
Weet U nog dat Wijlen en ex premier Ruud Lubbers bij een debat in de ~Tweede Kamer, dat ruim een half uur duurde “”absolute nonsens” uitkraamde en dat hij later er op terug kwam en zei: “”dat hij zijn doel had. bereikt,”” De Kamer zweeg.

Mr Dr THierry Baudet blijkt gelukkig een uitstekende analytische gave te beschikken én de strekking ( Portée ) van de vele rapporten goed te beheersen en niet in een valkuil trapt én de verdedigende uiteenzettingen slechts uit de ”ketel van de emoties” van de Kamerleden komt, omdat het begrip er niet blijkt te zijn. Het incomprehensie. ( Gebrek aan bevattingsvermogen)
Het is misschien een ” boute” bewering, maar gezien de importantie van de. te behandelende onderwerpen waarbij geheel Nederland betrokken is en ook de consequenties zal moeten dragen, “men” er niet te lichtzinnig mee mag omgaan én de burger onverbiddelijk de eis mag stellen dat het Nederlands belang moet zijn. En, dat ontbreekt. Dat de Heer Baudet het ” ‘build-back-better’ waanzin aanvalt is zeer terecht, omdat, zoals de redactie schrijft :”” Het kan echt geen kwaad om in verzet te komen tegen de dictatuur die de ‘democratie’ ons probeert op te leggen.” (;) Het is mijns inziens ONACCEPTABEL, wat de G-7 willen. Dat de Kartel-kamerleden dat niet begrijpen is dán slechts de chaos ons deel.

koddebeier
1 jaar geleden

Het is een G7 en EU dictatuur en die slappe hap van kartel kwezels kruipen voor dat tuig !!