‘The great reset’ is bijna rond

Afgelopen week gingen drie 2e Kamerleden met ‘hun’ zetels aan de haal, wegens ‘meningsverschillen’ in de FvD gelederen. Een meer plausibele reden zou wel eens kunnen zijn dat Baudet’s denkraam nu eenmaal wat ruimer is dan dat van zijn collegae.

Toegegeven, Baudet heeft zich behoorlijk solistisch gemanifesteerd maar dat is de aard van het beestje en, laten wij wel wezen, zijn spontane, authentiek liberale gedachtegoed is nu eenmaal de hoeksteen van de populaire FvD filosofie. Die staat haaks op Mark Rutte’s – door de lamlendige 2e Kamer gefaciliteerde – verstikkende maar ongehinderd voortdenderende globalisering die het, zoals Baudet terecht in zijn solistische advertentie signaleert, met toenemend succes op onze vrijheid heeft gemunt. Dat zelfs een Van Haga zich zo ‘obligaat’ druk zou maken om een, mijns inziens terecht, prikkelende advertentie waarmee Baudet aandacht vraagt voor het gevaar van de hollende globalisering, wil er bij mij niet in.

Wybren van Haga. (scr. youtube)

Kortom, quasi-ethische bezwaren hierover lijken mij een hypocriete smoes om persoonlijke ambities te camoufleren maar uit persoonlijk belang het hoofd in het zand te steken voor het grotere gevaar. Hoe het ook zij, ‘c’est le ton qui fait la musique’, maar ik ben oprecht van mening dat Baudet feitelijk gelijk had omdat de door hem op deze wijze gesignaleerde globalistische ondermijning van onze vrijheid al véél verder is voortgeschreden dan u denkt. Hij ziet dat niet alleen, maar maakt dat ook op afdoende wijze duidelijk; dat is toch zijn taak als 2e Kamerlid? Is dat plots zo erg vergeleken bij alle linkse haatzaaierij en vuilspuiterij op het internet? Veel erger lijkt mij de gratuite reactie van al die middelmaat in de 2e Kamer en de nog dommere media die ervan getuigt op welk pover niveau zij vegeteren. Sterker nog, hun reactie is illustratief voor het feit dat zij willig collaboreren met Mark Rutte’s project ter bevordering van ‘de subversie van Nederland’. Diens, notabene als premier van Nederland, abjecte inzet voor de ‘Agenda 2030’ van de V.N. is op deze pagina’s vaker ter sprake gekomen met ‘the great reset’ en ‘building back better’. Het is louter ideologisch, loos nihilisme zonder enige constructieve onderbouwing door papagaaien die gemanipuleerd  worden door de Big Tech, een steenrijke, arrogante ‘criminele élite’ die de absolute macht en al het geld opeist. Steeds meer ‘woke’ bedrijven sluiten zich daar slaafs bij aan om ons onze vrijheid definitief te ontnemen en daar wil ik het hier over hebben.

Nu de aanval op onze vrijheid openlijk is ingezet door onze eigen premier Rutte, met steun van de 2e Kamer, in eerste instantie met de akkoorden van Parijs en Marrakesh, daarna met hun Coronabedrog, staat de controle van het bedrijfsleven en vooral de financiële wereld op hun agenda. Die ‘coup d’état’ vordert gestaag, terwijl de grote zwijgende massa niets in de gaten heeft. Het ‘World Economic Forum’ troost zich hiervoor zulke grote inspanningen dat zelfs de Katholieke Kerk het erover heeft hoe ‘the forces of the Great Reset have used COVID to advance an evil agenda.’

Inhoudelijk is die ‘woke’ agenda van ‘the great reset’ een tenenkrommend hersenspinsel, maar ‘links’ heeft zich nooit druk gemaakt over feiten en rationele argumenten, hun fascistische doel heiligt alle smerige middelen. Wij staren in een rookgordijn van de NOS linkse élite’s die ongestoord biljoenen en biljoenen – potentieel zéér inflatoire – Dollars en Euro’s drukken om hun agenda te financieren èn de financiële markten te manipuleren om die uiteindelijk te verwoesten, zoals u ziet aankomen in de bewust gecreëerde ellende rond de Nederlandse pensioenfondsen. Na het vertrek van Draghi, ex-CEO van de Europese Centrale Bank nam Christine Lagarde het stokje over en gaat dagelijks net zo hard buiten het boekje van haar Brussels mandaat. ‘Fellow travellers’ in dat kwaad als Juncker en van der Leyen steken daar geen stokje voor, integendeel. Zij leiden de EU bewust naar de rand van de afgrond, daarbij trouw geholpen door ‘eet meer EU’ Sigrid Kaag en hun trouwe hulpje Mark Rutte, twee verraderlijke politici die de opheffing van Nederland beogen.    

Zijn vader zou zich in zijn graf omdraaien als hij zijn zoontje, kroonprins Charles, als een volstrekte idioot in Davos hoorde bazelen over zijn groene onzin. Maar dat is slechts een stok om de hond te slaan, het gaat hen om hun greep naar de macht èn nu, op kortere termijn, hun greep in de Amerikaanse en Europese kas. Op een dag worden wij wakker en staan wij voor een voldongen feit omdat het in het laffe Kartel ‘bon ton’ is om ergens burgemeester te worden en daarom obligaat tegen Baudet aan te schoppen. En vooral te bagatelliseren wat hij te melden heeft terwijl de ‘great reset’ al op toeren is gekomen; Mark Rutte c.s. lachen in hun vuistjes. Zijn destructieve globalisten streven naar een nieuw financieel systeem waarvan hun ideologische hoekstenen klimaatverandering, duurzaamheid en eerlijkheid (‘fairness’) moeten zijn in plaats van een professioneel, juridisch solide onderbouwd financiële markten.

U weet wel, een wereld waarin iedereen gelijk is en evenveel verdient etc. – uiteraard het minimumloon – en, zoals Klaus Schwab al wist te melden, persoonlijke eigendommen voltooid verleden tijd zullen zijn. Zoals hun scenario zich nu openlijk voor onze stijf gesloten ogen ontrolt wil de communistische V.N. in 2030 het einde van het kapitalisme vieren, samen met de globalistische élite’s en de wereld daarvoor een ‘sociale’ (lees: ‘derdewereld’) economie bieden waaraan zij zich zèlf uiteraard veilig kunnen onttrekken. Deze arrogante demagogen hebben al bij de introductie van hun ‘2030 agenda’ gesteld dat ‘de mensheid zou moeten kiezen tussen vrijheid of geluk en dat de grote meerderheid beter af zou zijn met geluk’. Het ziekelijke socialistische ideaal van een overheid die ons allemaal gelukkig gaat maken!?  Als iemand u ruim een jaar geleden had verteld dat Mark Rutte zou beslissen welke bedrijven de deuren mogen openen voor hun klanten en welke niet, zou u dat niet geloofd hebben. Nu maken Mark Rutte en zijn ‘puppetmasters’ in de V.N. dagelijks misbruik van een niet bestaande grieppandemie om ons land in hun wurggreep te nemen en wellicht gaat zo’n 60% van alle middenstanders nooit meer open. Maar de 2e Kamer en de media vinden dat Baudet daar niets over mag zeggen… 

Als ons levensgeluk van zulke geesteszieke demagogen moet afhangen kunnen wij wellicht beter collectief ritueel zelfmoord plegen of, wellicht véél beter, eindelijk ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ praktiseren en zèlf eens orde op zaken stellen. Zo niet, denkt u dan dat wij binnen afzienbare tijd terug naar ‘normaal’ kunnen gaan? Dit is pas het begin van de globalistische destructie, ontelbare banen zijn voor altijd verdwenen waardoor veel bedrijven geliquideerd zullen worden , mensen op straat zullen komen te staan, leidend tot grote sociale onrust. U ziet hoe de absoluut onbetrouwbare Mark Rutte ons ook al zijn bemoeizieke globalistische agenda probeert op te dringen met dictaten van wat wij moeten eten, hoe wij reizen en straks ook waar wij ons zuurverdiende geld aan mogen uitgeven. Zijn globalistische élite’s hebben al jaren van ongeduld staan trappelen en met hun verkiezingsfraude in de USA en het illusoire Coronaverhaal hebben zij een ‘window of opportunity’ geschapen om de samenleving naar hun hand te zetten.

Dit is dè kans voor hun greep naar de macht, gefinancierd door de geldpers van hun vriendjes in de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve die het financiële systeem naar lucht zal doen snakken!  Vervolgens zien wij hoe Apple en Google, twee van de meest misdadige globalistische organisaties, doende zijn om nieuwe technologie te installeren die iedere gebruiker van een Apple of Androïd mobiele telefoon 24 uur per etmaal in de gaten gaat houden. Big Brother gaat zo in de USA rond de 205 miljoen gebruikers controleren van minuut tot minuut. In de EU zal dit niet lang op zich laten wachten nu de  Coronapaspoorten en daarbij behorende databases in handen gaan vallen van IBM en andere ‘woke’ corporate activisten … De sneue 2e Kamer vond het wederom prima!

Kortom, stelt u nog enige prijs op uw persoonlijke vrijheid? Draait u dan Baudet’s telefoonnummer maar gaat u niet zitten wachten tot Rutte IV met dezelfde misselijkmakende Kartelleden de draad wéér mag oppakken. Moge Pieter Omtzigt dat verhoeden, want Rutte heeft ook al in zijn Coronabedrog een poging ingeluid om cash geld te vervangen door digitale Euro’s, zodat Big Brother iedereen nog beter in de gaten kan houden.

Het aanloopje vond al plaats in 2020 in de supermarkten met de valse Coronasmoes, maar nu  blijkt dat rond de 80% der wereldwijde Centrale Banken al doende zijn om digitale valuta te introduceren ter vervanging van baar geld. Zweden met de e-Krona, de Bahama’s met de eerste volledig operationele digitale valuta en uiteraard de communisten in Peking die reeds digitale Yuans in omloop hebben gebracht ter waarde van honderden miljoenen Euro’s.

In de USA zijn al twee Democratische wetsvoorstellen tot introductie van de digitale Dollar afgeschoten, maar zij geven niet op en krijgen volle steun van Big Tech. De ‘contact tracing’ van de laatste ‘Apple Pay’ en ‘Google Pay’ op mobiele telefoons kan niet eens meer afgezet worden, nooit meer! Big Brother knort tevreden, want de activistische ambtenarij kan zo iedereen van minuut tot minuut in de gaten houden  èn, desgewenst, ook onze rekeningen leeghalen als hen dat uitkomt voor de realisatie van hun uw levensgeluk.

Notabene, de ‘great reset’ is al op volle snelheid en uw dwangbuis wordt keurig op maat gemaakt omdat Baudet daar niets van mag zeggen…


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Paul Schermers
2 jaren geleden

Morgen, zondag 16 mei dus, staat de Vrijheidskaravaan van Forum voor Democratie om 15:00 uur op het Malieveld in Den Haag. Kom FVD daar versterken met uw aanwezigheid !

koddebeier
2 jaren geleden

verraders