De institutionele stoelendans

Wie het nieuws volgt vroeg zich deze week weer eens af: ‘Wat doet de rechterlijke macht in hemelsnaam op de stoel van de uitvoerende macht’?  Het typeert politiekcorrecte drammers om na een zeperd bij verkiezingen, of waar dan ook, alsnog via de rechter te proberen hun stampvoetende willetje door te drammen in hun irrationele, rotsvaste geloof in hun ‘moreel superieure’ gelijk.

Zo zijn wij tijdens Rutte III totaal onverhoeds ‘geknipt en geschoren’ door Pinokkio in zijn achterbakse kiezersbedrog met de door niemand gekozen ‘klimaattafels’ en de ‘groene energielobby’ van zijn vriendje Ed Nijpels. Bij die treurige gelegenheid kregen notabene de grote verliezers van de daaraan voorafgaande verkiezingen – de ‘kameraden’ van D66, PvdA en GL – via Mark Rutte’s slinkse achterdeurpolitiek, zelfs zonder rechterlijke hulp, alsnog de kans om onnoemelijke schade aan te richten onder Pinokkio’s persoonlijke motto ‘schijt aan de kiezers’!  Hij is een lege opportunist  die geen idee heeft hoe een rechte lijn eruit ziet of wat verantwoordelijk regeren inhoudt en laat zich derhalve ‘adviseren’ voor eigen gewin in zijn toenemende drang naar persoonsverheerlijking.

De oprechte vraag luidt  ‘door wie wordt zijn ontbrekende beleid dan wèl bepaald’? Het simpele antwoord luidt: per se niet door terzake kundige vakmensen – toevallig net zoals in zijn Coronabedrog met de klunzen van OMT en RIVM – maar juist door ideologische belanghebbenden en commerciële lobbyisten die over onze rug slapend rijk mogen worden van diezelfde Mark Rutte. Die praat vervolgens al hun zakkenrollerij over onze brede rug goed met zijn prietpraat over ‘maatschappelijk draagvlak’…  De volgende vraag luidt ‘wat is dat maatschappelijk draagvlak’?  ‘Maatschappelijk draagvlak’ blijkt een uiterst subjectief begrip te zijn in het Haagse torentje.

Desnoods offert hij ‘en passant’ een volledig kabinet op teneinde geen persoonlijke verantwoording te hoeven nemen voor zijn jarenlang kwaadaardig en laf wanbeleid. Alsof dat nog niet genoeg is subsidieert Rutte voor de zekerheid allerlei extreem linkse NGO’s die vervolgens voor uw en mijn rekening actie gaan voeren tegen de regering, buiten de verkiezingen om. Dankzij Mark Rutte’s visieloze beleid pogen zij dat in toenemende mate naar hun eigen klamme handjes te zetten via de inmiddels al even onscrupuleuze rechters van de Hoge Raad, hand in hand met Urgenda, tot deze week de Rechtbank in Den Haag in hun pedante vonnis tegen Shell.

Dit toneelstuk wordt notabene op grond van de illusoire ‘klimaatramp’ van de globalistische ‘groupie’ Kaag opgevoerd aan de hand van hun fantastische, hoogst onwetenschappelijke modellen die nooit bewezen zijn noch kunnen worden. Nadat Pinokkio de controlerende volksvertegenwoordiging volledig heeft gecorrumpeerd en nog steeds misbruikt, nu weer voor zijn ‘tijdelijke wetjes’ om de Grondwet blijvend te omzeilen, ligt hij ook al warmpjes in bed bij de rechterlijke macht. Getuige o.a. hun onderlinge samenzwering tegen een competente en integere voorzieningenrechter die de avondklok op de schroothoop deponeerde. Die in D66-wonderolie gemarineerde rechterlijke macht maakt er één grote farce van want, nogmaals, de rechter heeft niets te zoeken op de stoel van de uitvoerende macht èn de gotspe is dat zij pretenderen buiten hun boekje te mogen oordelen terwijl er geen sprake is van door eisers gepretendeerde (anthropogene) opwarming van de aarde. Al evenmin van verandering van het klimaat, kwaadwillige sprookjes die voortvloeien uit de communistische pen van de IPCC waar geen enkele echte wetenschapper in de laatste tien jaren ook maar één voet aan de grond heeft gekregen in de jaarlijkse, angstaanjagende rapportage’s. Deze globalistische leugenfabriek van de V.N. is vast in handen van een zwerm activistische sprinkhanen uit bananenlanden die bij de V.N. is neergestreken om hun zakken rijkelijk te vullen met uw belastinggeld om vervolgens hun politiekcorrecte klimaat- of Coronaleugens te spuien, waarmee hun marionetjes als Mark Rutte, Sigrid Kaag en Frans Timmermans vervolgens aan de slag gaan om onze democratie te ondermijnen.

Deze week heeft de Rechtbank in Den Haag het, in diezelfde context, bestaan om Shell op te dragen om hun CO²-uitstoot te reduceren, want ‘Shell maakt zich schuldig aan gevaarlijke klimaatverandering en moet de CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent reduceren’. Aldus de gepolitiseerde dwazen Rechtbank in Den Haag in de zaak die Milieudefensie aanspande tegen Shell. De inhoud van dat vonnis is, onder het motto ‘garbage in garbage out’, intellectueel irrelevant maar feitelijk levensgevaarlijk in hun absolute onverantwoordelijkheid. Stelt u zich nu eens voor, als komische noot, wie eventueel bij niet naleving van dit kromme vonnis gestraft wordt met een boete die vervolgens door dezelfde schuldige weer in zijn eigen zak wordt gestoken… Wat een wereldvreemde fantasten zijn die globalisten toch eigenlijk maar waarom krijgen zij in hemelsnaam nog miljoenen Euro’s aan subsidie van Rutte om uiteindelijk onze democratie daarmee te subverteren?! Veel erger is dat de Haagse rechters er blind van uitgaan dat de klimaatleugen waarop Milieudefensie zich beroept een bewezen, rationeel feit zou zijn – terwijl wetenschappelijk bewijs voor het tegendeel voor het oprapen ligt – en daarop een gammel, politiek gemotiveerd vonnis durven te baseren.

Shell had echter geen morele poot om op te staan als grote profiteur leverancier van windmolens…  Het allerergste is echter dat de incompetente Rutte-regering zo bitter weinig inhoud heeft dat zij uit pure armoede de deur wijd openzette voor de hierboven beschreven linkse/kapitalistische lobby en zodoende hun subversie van onze maatschappij faciliteerde door schandalige clubs al Urgenda en Milieudefensie dik te subsidiëren. Dit soort surrealistische vertoningen zijn natuurlijk alleen maar mogelijk als de Trias Politica, de scheiding der drie machten, zo gratuit verkracht wordt door Mark Rutte en zijn ‘decadente liberalen’ die het wel handig vinden om met die drie institutionele stokken in handen zèlf te bepalen wat hun favoriete, politiekcorrecte ‘misdaad van de dag’ is. Wie ooit Franz Kafka’s ‘het proces’ heeft gelezen herinnert zich hoe Josef K. door een fascistische overheid wordt beschuldigd van en berecht voor ‘een niet bestaande misdaad’. Een paranoïde verhaal waarvan de lezer ook een beetje schizofreen wordt, maar sinds Kafka’s briljante werk is er zo te zien niets veranderd want de altijd boze linkse mensjes hebben de mond vandaag vol van hun favoriete, ‘politiek correcte misdaad’. Of het nu het ongeloof in het klimaatbedrog betreft als ongewenst product van de altijd lastige vrije meningsuiting of een rondje ordinair koekhappen, uw misdaad is uw non-acceptatie van wat die idiote betweters hun ‘science’ noemen.

Daarin gaan onze Nederlandse rechters dus moeiteloos mee door Shell te veroordelen voor ‘een niet bestaande, noch bewezen misdaad’!  Zij kwalificeren zich daarmee voor de volle 100% als de hedendaagse versie van Josef K’s rechters die zich verscholen achter een valse  moralistische vlag die een uiterst agressieve en intolerante lading dekte namens ’van haat vervulde, kleine mensjes’.

De al even prepotente Haagse rechter erkent weliswaar dat Shell ‘niet als enige verantwoordelijk kan worden gehouden voor klimaatverandering, maar ook andere bedrijven hun CO2-uitstoot zullen moeten reduceren’. Niet alleen zetten de Hoge Raad en de Rechtbank de deur zo open voor een dramatische, zo niet draconische, ondermijning van de economie, maar ook duiken zij in een staatsrechtelijk vacuüm dat de incompetente Mark Rutte heeft gecreëerd, waar zij niets te maken hebben. De avondklok werd in stand gehouden in het landsbelang maar de handlangers van het klimaatbedrog krijgen ruim baan omdat een paar van die ongekozen, pretentieuze idioten gelijkgesteld worden met ons aller landsbelang dat de dilettant in het torentje nog steeds niet kan definiëren. Dan is zo iemand ook niet waard om ‘dit prachtige land’ te mogen (mis-)leiden.

Shell, dat trouwens ook dik profiteert van de windmolens hysterie, heeft dit vonnis aan zichzelf te wijten omdat het dik profiteert van het klimaatbedrog als deelnemer aan de Nijpels-lobby, dus kennelijk is hier een verkeerde keuze gemaakt tussen opportunisme en integriteit.  Maar dit boerenbedrog sloeg hen absoluut niet het valide juridische argument uit handen dat het niet aan de Haagse Rechtbank is om de strategie van een privaat olie- en gasbedrijf te beoordelen. Dus cassatie bij de HR svp want wij, de kiezers en ons verlengstuk de wetgever, zijn het die zulke regels bepalen. Strikt juridisch genomen moeten de door Mark Rutte geheel ten onrechte gesubsidieerde linkse activisten van Miliedefensie bij de overheid aankloppen met hun verhaal. Maar dat is Mark Rutte zèlf en die is zo slap en incompetent dat hij de rechter bijna smeekt om in dit machtsvacuüm te duiken. Het huidige VVD verkiezingsprogramma mikt hier zelfs expliciet op uit pure intellectuele armoede. Dat krijg je ervan als Mark Rutte tien lange jaren zijn gang kan gaan en het corrupte Kartel hem maar blijft protegeren…


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rafi
2 jaren geleden

Ik kan mij niet voorstellen dat dit ondermaatse, zwaar speculatieve, ja, kinderlijk onderbouwde vonnis niet in hoger beroep zal worden terug gedraaid. Niet alleen op inhoudelijke gronden (het is gebaseerd op onzinnige klimaatleugens van (neo)marxisten), maar ook, omdat de private partij Shell onmogelijk gehouden kan worden aan een supra-nationaal, ook nog eens niet-bindend accoord van Parijs, dat het immers niet ondertekend heeft. Hoe kan een (rechts)persoon nou gehouden worden aan iets wat hij niet ondertekend heeft? Alleen overheden kunnen dat, en zelfs dat niet in dit geval, omdat het klimaataccoord, zoals gezegd, niet bindend is.

koddebeier
2 jaren geleden

Het wordt de hoogste tijd om onder de dames en heren van de rechterlijke macht is orde op zaken te gaan stellen.
Het schijnt nu een vrijplaats van linkse activisten te zijn en dat kunnen we in deze toch al wankele democratie niet gebruiken.

Wim
2 jaren geleden
Antwoord aan  koddebeier

Ho ho dan denken ze in Brussel dat ons land Polen heet en zijn de rapen gaar…