Prikbord nr 794

Na 20 jaar VN-troepen in Afghanistan blijkt de 3D-aanpak (defense, democracy, development) niet het beoogde resultaat te hebben. De oorlog tegen de Taliban-terroristen is ontaard in onderhandelen, gedogen, geldverspilling en miljarden voor het corrupte regime.

Doch een nationale krijgsmacht die de strijd over kan nemen, blijkt nog niet zelfstandig te kunnen opereren. De VS doet niet meer mee, ‘dus’ de overige landen vertrekken ook. Terecht, want alleen Zuid-Vietnam moest op dezelfde manier worden overgelaten aan de wreedheden van de tegenstander. Taiwan, Filippijnen, Israël, Cambodja, Somalië, Bosnië, Japan, Zuid-Korea etc. gingen na verloop van tijd zelfstandig verder, al dan niet als dictatuur. Echter, democratie en ontwikkeling moeten vaak blijvend gefinancierd worden door de Westerse landen, terwijl het falen van de VN onder meer zichtbaar is in de houding tegenover Iran, de mensenrechtencommissies, de Veiligheidsraad, de WHO, de resoluties tegen Israël, de uitsluiting van Taiwan, het gedogen en zelfs steunen van terreurorganisaties en de (interne) corruptie.

Coalitiegeneuzel

Is het toeval dat het Nidi en CBS vlak voor de coalitiebesprekingen met het bericht komen dat migranten onmisbaar zouden zijn om alle (toekomstige) vacatures te vullen? Tenzij parttimers (en werklozen?) meer uren gaan werken. Wat wordt hier bedoeld: de tienduizenden buitenlanders die nu al als werkslaaf zijn afgedankt wegens de coronamalaise,  illegalen die dan straks toch mogen gaan werken, uitkeringstrekkers die in Amsterdam mogen/moeten gaan bijverdienen of de miljoenen immigranten die nog onderweg zijn naar Europa? Waarom zouden gelukszoekers beter geschikt zijn om in de zorg of de tuinbouw te werken dan honderdduizenden werklozen, terwijl hier veel zzp-ers al te  weinig opdrachten hebben? En waarom zouden inkomsten en pensioenen van al die buitenlanders deels naar het land van herkomst moeten (blijven) vloeien?

Defensietekorten

Bij de merkwaardige financiële tekorten van Defensie wordt ook het artillerieprojectiel Excalibur genoemd met een prijs van € 100.000 per stuk!  (Tel. 14/4) Doch dit  (zelf)geleide precisieprojectiel is geen standaard munitie en kost volgens internet ‘slechts’ 70.000 dollar.  Dat is veel geld; zelfs als je daarmee de pantsering van een tank of een schip kunt doorboren. De vraag moet echter zijn: wanneer wij vijandelijke tanks of schepen gaan uitschakelen en waarom onze tanks met hun antitankmunitie dan werden afgeschaft?

Demissionair

Dat een demissionair kabinet nog steeds financiële beslissingen neemt over de coronagevolgen, is begrijpelijk. Maar ruim 600 miljoen extra voor de Jeugdzorg, niet. Daar zou eerst eens een rapport over moeten komen, gezien de verspillingen en doublures, de kwaliteit van de contracten en van de zorg, de fraudemogelijkheden en het (ontbrekende) toezicht, alsmede de bezwaar- en klachtenprocedures.

Districtschef

Bij de veroordeling van een voormalige politiecommissaris wegens fraude in functie, moet niet alleen de vraag worden gesteld: hoeveel representatiebudget krijgt een districtschef, indien duizenden euro’s ongecontroleerd en binnen zijn budget kunnen verdampen? Maar ook: welke ‘tegenprestaties’ van de medeprofiteurs stonden hier tegenover? Of moesten deze uit de wind worden gehouden, zodat er nu sprake is van een langdurig onderzoek met vertraagde rechtspraak en een zeer mild vonnis?

Fieldlab-miljard

Ik dacht dat er sprake moest zijn van een typefout: de kosten van fieldlab-onderzoeken. Het zou gaan om bijna een miljard (dus niet een miljoen?); hoeveel extra ic-bedden hadden daarmee gefinancierd kunnen worden? En wat is het doel: weten we nog steeds niet hoe al die mensen op de ic besmet zijn geraakt??? Of wordt er aan de bestaande maatregelen getwijfeld…
In ieder geval zal ook het RIVM hierover verantwoording moeten afleggen.

Huisarts

Het weggooien van ‘overbodige’ vaccinvoorraad door huisartsen lijkt onnodig, gezien de vaccinatiestand van het onderwijspersoneel. Met een beetje gezond verstand en overleg, zou een begin kunnen worden gemaakt met nabijgelegen scholen. Een telefoontje naar de school en een paar ondertekende briefjes voor de gevaccineerde docenten, moeten voldoende zijn om daarna de GGD-computer in te (laten) vullen bij het afspreken van de tweede prik.

IC-capaciteit

Afb: Pxhere.

Hoewel Duitsland een ‘overschot’ heeft aan ic-bedden, is ook daar een gebrek aan capaciteit. Maar dan vooral in de relatief eenvoudige functie om samen met 4 anderen dag en nacht patiënten te ‘keren’. En daar is echt geen aanvullende opleiding van 18 maanden voor nodig; waarvoor eigenlijk wel? Overigens blijkt daar naar verluidt het totale aantal doden als gevolg van ziektes in het afgelopen jaar ca. 10% onder het gemiddelde van de voorgaande jaren te liggen.

Klein leed

Hoeveel mensen liggen nu in het ziekenhuis, omdat ze gingen ‘funshoppen’? Want dit is de basis van de onzinnige maatregel om winkelbezoek tenminste 4 uren tevoren aan te melden, waardoor het vertrouwen in de Haagse maatregelen alleen verder wordt geschaad. Dus ook bij een volstrekt lege winkel wordt u weggestuurd, indien er geen reservering is geplaatst, omdat men in Den Haag eigen aannames doet die de twijfel aan het gezond verstand vooral doen toenemen. Wie gaat er voor de ‘fun’ een lege winkel binnen, waarvan het personeel verwachtingsvol toekijkt of u daadwerkelijk iets wil kopen? En wat is het verschil in ‘drukte’, indien het maximale aantal bezoekers allemaal reserveert voor een tijdstip tijdens hun lunchpauze; alle dagen van de week? Er is immers geen verplichting om te komen opdagen.

Kanselier

De Duitse milieupartij heeft een kandidate voor de opvolging van Angela Merkel naar voren geschoven, die het zelf geen probleem vindt over geen enkele bestuurlijke/leidinggevende ervaring te beschikking. ‘Verjonging’ is kennelijk doorslaggevend bij de voornemens om Duitsland nog verder te vergroenen. Daarbij is de invoering van gasverwarming nagenoeg het enige middel om kernenergie (en bruinkool) definitief te verbannen. Ook Brussel heeft voor gasenergie het ‘groene’ licht gegeven.

Gelukkig heeft Duitsland zoveel partijen dat geen van hen een absolute meerderheid in het parlement krijgt, maar het geeft te denken dat de CDU/CSU (Merkel) daalt in invloed en daadkracht. Die aangewezen kandidaat zal heel hard zijn best moeten doen om het vertrouwen in zijn partij te herstellen en te voorkomen dat de afnemende welvaart straks wordt verkwanseld door (milieu)idealisten die slechts ervaring hebben als beroepspoliticus en activist.

KLM

Kunnen al die pleitbezorgers voor meer miljarden naar de KLM of zelfs ‘terugkopen’, even aangeven wat destijds de redenen zijn geweest om de KLM af te danken? En waarom die redenen nu niet meer gelden…

Milieumaffia

Afb: pxhere

De milieumaffia heeft inmiddels ook het gezond verstand van de gemeenteraad van Ermelo in zijn greep. Daar moet binnen 5 jaar(!) een bestaande wijk van het gas af, zonder dat men de voorwaarden en gevolgen volledig kent. Zoals de gemiddeld € 80.000 kosten per woning, de belasting van het stroomnet (en de extra CO2-uitstoot van elektriciteitscentrales), in de winter volstrekt onvoldoende verwarming (zelfs bij vloerverwarming), veelal onvoldoende ventilatie of juist tocht, eventueel een hoorbare warmtepomp in de kelder,  op zolder of in de tuin, en de noodzaak om bepaalde plekken in huis extra te verwarmen met warmtestralers! alsmede ontoereikend NL onderzoek naar de noodzaak (aardgasvoorraden van de wereld zijn naar verluidt enorm) en tot slot is de stroom van allerlei biomassacentrales en windmolens niet alleen duur, maar tevens zeer milieu-onvriendelijk.  Het begint erop te lijken dat het CO2-beleid van blunders aan elkaar hangt, mede gezien de overige projecten.

Natuurgebied

Regelmatig komen er woordvoerders van natuurorganisaties op tv, die kennelijk niet beseffen dat natuurgebieden ten koste van woonruimte en recreatie gaan. Bepaalde gebieden zijn zelfs volstrekt ontoegankelijk of hebben miljoenen gekost voor een paar vogels die elders in Europa bij duizenden rondvliegen. Nu de noordelijke provincies dit ook beseffen en een bouwproject hebben aangeboden, waarmee de bevolkingsgroei kan worden opgevangen zonder de absurde kosten die elders in Nederland ‘normaal’ zijn, beginnen ook burgers te mekkeren over de natuur, de rust en de leefgewoonten die aangetast zouden worden. Niet dat ze een betere oplossing hebben, maar hun ‘rechten’ gaan voor. Misschien eens een tv-documentaire maken hoe het is om in de Randstad te wonen en te werken?

Omerta

Wat Barroso, Merkel, Von der Leyen, Draghi, Macron, Rutte, Dijsselbloem en Timmermans verzwegen, wordt nu door een Italiaanse onderzoeker bevestigd in EW. Naar verluidt is de helft van 70 miljard aan steun voor de Italiaanse regering verdwenen in maffia-zakken. Hoe zal dit straks gaan bij de ‘verdeling’ van honderden miljarden? Dijsselbloem kreeg de wind van voren bij zijn kritiek op Italië, maar hij had nog veel meer informatie moeten verstrekken. Dan maar geen baantje in Brussel; zelfs niet bij OLAF (de financiële ‘waakhond’), want ook in de EU geldt een omerta.

Politietaak

De politie (lees: het Ministerie van Justitie en Veiligheid) wil € 300 miljoen extra om 500 (!) computerspecialisten aan te trekken voor een taak die kennelijk nu niet wordt uitgevoerd. Wie even nadenkt is verbijsterd over die € 600.000 per man/vrouw voor werkplekken en werkzaamheden waarvan de omschrijving, de bevoegdheden, de noodzaak en de verwachte resultaten onduidelijk zijn. Nog opvallender is dat de geschiedenis van ingevoerde computer- en communicatiesystemen en deskundigheid bij politie en justitie weinig vertrouwen geeft en er bovendien geen capaciteit bij het OM is om complexe oplichtingsgevallen te vervolgen. Integendeel, er blijven nu reeds duizenden (oplichtings-) dossiers en aangiftes op de plank liggen en de ervaring leert dat al die falende ict-projecten honderden miljoenen ‘onvoorzien’ zullen kosten. En dan zijn er nog de vragen naar de werkelijke ‘doelgroep’, de privacy/geheimhouding, de samenwerking met banken/verzekeraars/bedrijven/internetproviders, de eigen  kwetsbaarheid van de nieuwe organisatie en tevens de benodigde wetgeving, bijv. over internationale contacten, samenwerking met het Ministerie van Financiën en het politieke toezicht. Want wat wil Nederland gaan doen met deze peperdure capaciteiten die reeds in enige vorm beschikbaar zijn bij de krijgsmacht, Interpol, de (NAVO) inlichtingendiensten, buurlanden en deels bij banken en verzekeraars?

 “In Amsterdam zijn
ze welkom op kosten
van de gemeenschap”

Uitvluchten

Volgens de regering kunnen de miljarden voor biomassacentrales niet worden teruggedraaid; zeker niet ten behoeve van kernenergie, want er zijn ‘verwachtingen gewekt’. Doch die zijn ook gewekt door de milieumaffia ten aanzien van kwaliteit en milieubelasting van die overbodige ‘tijdelijke’ centrales. Dus heeft de EU snel de eis voor CO2-reductie verhoogd zodat er voor 2030 in ieder geval geen moderne kerncentrales kunnen zijn om die absurde doelstelling te (kunnen) halen. Overigens blijkt dit laatste al volstrekt onmogelijk, omdat veel landen hun milieuproblemen afschuiven op de ‘rijke’ landen.

Ook staatssecretaris Broekers-Knol heeft een excuus voor de mislukte uitzetting van illegalen (en het verdwijnen van minderjarigen). De wet zou niet toelaten hen vast te houden… doch die wet zou door de VVD worden veranderd. Daarmee verviel echter het uitvlucht voor incompetentie, dus strafbaarheid van onwillige gelukszoekers en uitgeprocedeerde illegalen, ging niet door. In plaats daarvan kwam brood-bed-bad.  In Amsterdam zijn ze welkom voor semi-permanent verblijf op kosten van de gemeenschap.

Inmiddels blijkt de voortvarende woningbouw – ondanks alle uitvluchten – door nog een andere oorzaak te worden verhinderd. Nederland heeft het EU-verdrag van Aarhus ondertekend, waardoor de gesubsidieerde milieumaffia nog meer mogelijkheden heeft om te procederen. Hebben de (juridische) adviseurs van de regering dit destijds niet voorzien of waren die adviseurs milieuactivisten? Het uitvlucht straks is reeds duidelijk: de rechter wil iets niet.

Voetbal

De tweede ontmoeting in de Champions League tussen Bayern M. en Paris SG was om meerdere redenen opvallend: Bayern speelde als Nederland met veel geschuif naar de flanken en terug, en weinig schoten op doel. En dan nog nauwelijks tussen de palen, waarbij twee spelers opvielen door gepruts zodat je bijna aan match-fixing zou denken. Paris speelde Engels voetbal met hoge snelheid en zoveel mogelijk door het midden. Door veel pech bij schoten op doel, is de winnende uitslag geen juiste weergave van de Franse kwaliteiten.

Ziekenhuizen

Bij de politie klaagt men over personeelsgebrek en moet de werkvloer de tekorten zelf oplossen, ondanks een overmaat aan ‘management’. De oorzaken zijn bekend: ziekteverzuim, diversiteit, oneigenlijke taken en gebrekkig materieel zijn geen incidenten, maar structureel. Personeelsbeleid, onregelmatige diensten, werkzaamheden op zorggebied (met name in het weekeinde) en andere (financiële) misstanden doen de rest. De overeenkomsten met klagende ziekenhuisdirecties zijn opvallend: wat heeft men daar gedaan om het personeel te beschermen, te behouden, tijdelijk (gepensioneerd) personeel aan te trekken en de ziek-thuis-percentages te verbeteren? En wat heeft men gedaan om de problemen van de werkvloer op managementniveau structureel op te lossen (dus niet: wie wil er extra komen werken?), de werksfeer te verbeteren en de salarissen te verhogen, zodat het aantrekkelijker wordt om (ook) als ic-verpleegkundige te worden opgeleid? En waarom dit laatste naar verluidt 1,5 jaar(!) duurt is een ander punt van overweging.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
3 jaren geleden

Ermelo

Milieumaffia
“”De milieumaffia heeft inmiddels ook het gezond verstand van de gemeenteraad van Ermelo in zijn greep.”” ( aldus de heer Dorrestijn.)

Als de Gemeenteraad van Ermelo haar gezond verstand verloren heeft én mee gaat in de waanzin van de Milieumaffia, dan blijkt het toch dat een “criminele organisatie” een ” bestuurlijk orgaan ” in haar macht heeft. 
Dat betekent, dat de democratie niet meer bestaat, terwijl de Gemeenteraad van Ermelo wel ” gewoon wenst te functioneren” op democratische basis, althans dat veronderstelde l ik. 

Maar…..Wie even een kijkje heeft genomen heeft ter zake doelstellingen van Ermelo, op hun website, zal ongetwijfeld zien, lezen, dat de grootste kletskoek uit de koker van het Ermelose management komt. 

Het onderstaande is een absoluut nietszeggende tekst, dewelke ik heb opgezocht op de website van Ermelo. 

“”Mooi Ermelo, denkt u mee?
Een nóg mooiere en betere gemeente, dat willen we in Ermelo. Daar moeten we samen aan werken, want samen komen we verder. We vinden het belangrijk om met elkaar te bepalen wat we willen bereiken. Daarom maakt de gemeenteraad plannen met heldere onderwerpen, waar we de komende vier jaar mee aan de slag gaan. We willen weten welke onderwerpen u belangrijk vindt voor de toekomst van Ermelo, zodat we die toekomst samen vorm kunnen geven.””!!!

Na lang “snuffelen” kom ik NIETS tegen dat de bewoners “”gedwongen”” worden van een wijk, van het gas af moeten én € 80.000,- of meer moeten neertellen en/of een lening moeten afsluiten, en er wordt niet gesproken ( geschreven) over ” investeren in de toekomst”. Het is te absurd voor woorden dat de burger, mogelijk, kan worden gedwongen een lening aan te gaan van € 80.000,– voor een illusie. 

Wel kom ik een tekst tegen die de waanzin voedde en de krankzinnigheid van van de Raadsleden, ter zake de energietransitie, aan de bewoners van Ermelo wil opleggen. In mijn beleving hebben we ook in Ermelo te maken met waanzinnigen die een “HERSENSPOELING” hebben ondergaan door de milieumaffia en dus slaafs blijken te zijn.

“”Eind 2020 is de transitievisie warmte voor de gemeente Ermelo vastgesteld door de gemeenteraad. De transitievisie warmte is een plan waarin staat in welke wijk we wanneer beginnen met nadenken over wonen zonder aardgas en welke alternatieven op dit moment mogelijk zijn. Ook staat hierin hoe we bewoners hierbij willen betrekken. Dit plan wordt elke vijf jaar opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er nieuwe innovatieve technieken beschikbaar komen of wanneer er redenen zijn om op een later moment te beginnen met het aardgasvrij maken van een wijk.
De transitievisie warmte is gemaakt in samenwerking met woningcorporatie UWOON, netbeheerder Liander en energiecoöperatie Veluwe-Energie. Ook zijn er twee bewonersavonden georganiseerd.”” Bron: Website Ermelo. 28 april 2021. 

Mogelijk is het bewust, ter zake de kosten van de transitie, door het bestuur weggelaten om ” om opstandelingen” te weren. 

Ook NU denk ik dat er spoken in Ermelo rondlopen en raadsleden die zich stil houden om slechts te “macht te willen beleven”.

Het zijn kennelijk dezelfde rituelen die zich ook in de TWEEDE KAMER afspelen en ook de minachting naar de burger kennelijk een ” bestuursziekte” blijkt, ook in Ermelo.

Nederland is vergiftigd met leden, die als machtswellustelingen, baantjes-jagers, kletskousen en volksverlakkers, U en mij willen uitzuigen en die NIETS LIEVER doen dan kletsen over NIETS en, mijns inziens, het pak van de parasiet hebben aangetrokken.

Dat de heer Dorrestijn de waanzin van de milieumaffia ter sprake brengt, is omdat zijn morel besef niet past in/bij de waanzin van het huidige politieke beleid. En, dat is nu juist ook de goede mentaliteit dat bij Sta-Pal hoort. 

Maar, we zijn als burger toch opgezadeld met idioten die niet kunnen nadenken en de democratie niet hoog in het vaandel hebben en in ILLUSIES GELOVEN.
De Heer Geert Wilders, PVV, wil nieuwe verkiezingen en, dat zou terecht zijn, ware het niet dat de hielenlikkers van Mark Rutte, alles in het werk zullen stellen om de macht bij de huidige coalitie te houden, ondanks de ” demissionaire status” van het huidige kabinet.