De diagnose van een sociopaat

In de afgelopen maanden heb ik onze liegende premier meermaals als sociopaat gekwalificeerd. Vannacht culmineerden tien jaren van asociaal wangedrag eindelijk in een pijnlijk demasqué.

Niet alleen voor de hoofdschuldige, maar ook voor een zwak parlement dat zich eindelijk begint te realiseren hoe het zich heeft laten manipuleren, gefaald heeft en dat blijft doen dankzij het Kartel. Zo hebben vannacht drie valse ‘volksvertegenwoordigers’, Wopke Hoekstra, notabene de partijgenoot van Pieter Omtzigt, Sigrid Kaag , ‘hier scheiden onze wegen’… – die hier haar ware gezicht laat zien en de Judas Segers hem, uit puur eigenbelang, een reddingslijn toegeworpen. Voilà, CDA, D66 en CU, precies het Kartel waarover Baudet altijd roept.

Het is een aanfluiting voor ons land dat deze sociopaat zich kan handhaven, maar hij zal nooit uit zichzelf opstappen, want hij handelt ‘naar eer en geweten’. ‘Ik heb het verdiend’ zei hij vanmorgen om vijf uur en toonde daarmee zijn volstrekte gebrek aan introspectie. Volgens een studie van de Harvard Universiteit is 1 op de 25 mensen een sociopaat. Dat is nog een stap verwijderd van een psychopaat, die veel trekjes deelt met de sociopaat maar ontspoort in puur gewelddadig gedrag zoals Hitler, Stalin, Mao en XiJinping, om er een paar te noemen.

Hèt kenmerk van een sociopaat is zijn antisociale gedrag. Wellicht dat u in deze eerste constatering iets herkent van onze liegende premier, maar dat is niet alles, want hij vertoont praktisch alle trekjes van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Mark Rutte is in de afgelopen maanden, meermaals en terecht, een absoluut gebrek aan empathie verweten en in de klinische opsomming komt ook naar voren dat mensen met ASP kunnen de gevoelens van anderen niet begrijpen. Ze overtreden vaak regels of nemen impulsieve beslissingen zonder zich schuldig te voelen over de schade die ze veroorzaken. Het citaat vervolgt:

Mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis kunnen ook “mind games” toepassen om vrienden, familieleden, collega’s en zelfs vreemden te beïnvloeden. Ze kunnen ook als charismatisch of charmant worden ervaren. Het vertonen van veel zelfzuchtig gedrag is op zich niet voldoende om iemand als sociopaat te diagnosticeren. Een ASP-diagnose wordt alleen gesteld als de symptomen zich gedurende een langere periode voordoen en niet veranderen door strafmaatregelen of veranderingen in levensstijl. Iemand die egoïstisch is, kan wel een tijdje bepaalde kenmerken vertonen, maar zich daarna schuldig erover voelen of na een (gevangenis)straf zijn gedrag veranderen.

Voor Mark Rutte geldt dit niet, die heeft heerlijk geslapen en denkt vandaag: ‘ zo, daar ben ik weer mooi mee weggekomen.’

Vannacht bleek glashelder dat Rutte’s antisociale persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door  hardnekkig negatief gedrag. In de nieuwe editie van het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) staat dat iemand met een antisociale persoonlijkheidsstoornis consequent een gebrek aan respect toont voor de gevoelens van anderen of schendingen van de rechten van mensen. Mensen met ASP beseffen misschien niet eens dat ze dit gedrag hebben. Ze kunnen hun hele leven zonder diagnose leven. De meeste deskundigen geloven dat psychopaten en sociopaten een aantal eigenschappen delen. Zo hebben ze geen goed idee van wat goed en slecht is. Ze kunnen de gevoelens van een ander vaak niet begrijpen of delen.

Mark Rutte mist dat stemmetje in zijn hoofd dat hem waarschuwt dat een bepaald gedrag goed of slecht is. Hij heeft geen geweten en kan geen berouw voelen, al doet hij misschien alsof, want hij gelooft zichzelf naarmate hij vaker mag herhalen ‘dat hij niet liegt en handelt naar eer en geweten’.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rafi
2 jaren geleden

Blij met dit artikel. Klopt helemaal. Aan het slot staat:

‘Mark Rutte mist dat stemmetje in zijn hoofd dat hem waarschuwt dat een bepaald gedrag goed of slecht is. Hij heeft geen geweten en kan geen berouw voelen, al doet hij misschien alsof, want hij gelooft zichzelf naarmate hij vaker mag herhalen ‘dat hij niet liegt en handelt naar eer en geweten’.

Hij doet inderdaad alsof, omdat de sociopaat bijna instinctief lijkt te weten, heeft aangeleerd, dat het hem of haar voordeel oplevert in het kader van de zelfhandhaving om op de juiste momenten te roepen ‘ik lieg niet’, of ‘ik bied mijn excuses hiervoor aan’. Het is aangeleerd gedrag. Autisten leren ook op die manier te overleven. Ze kunnen hierbij geholpen worden d.m.v. psycho-educatie.

2 jaren geleden

De sociopaat!

“Hun gedrag moet een patroon vertonen van ten minste drie van de volgende zeven kenmerken:

  1. Ze respecteren geen sociale normen of wetten. Ze breken consequent wetten of overschrijden sociale grenzen.
  2. Ze liegen, misleiden anderen, gebruiken valse identiteiten of bijnamen en gebruiken anderen voor persoonlijk gewin.
  3. Ze maken geen plannen voor de lange termijn. Ze doen vaak dingen zonder na te denken over de gevolgen.
  4. Ze tonen agressief of geïrriteerd Ze belanden consequent in gevechten of doen anderen fysiek pijn.
  5. Ze houden geen rekening met hun eigen veiligheid of de veiligheid van anderen.
  6. Ze volgen geen persoonlijke of professionele verantwoordelijkheden op. Dit kan onder meer inhouden dat ze herhaaldelijk te laat op werk komen of dat ze hun rekeningen niet op tijd betalen.
  7. Ze voelen zich niet schuldig of berouwvol omdat ze anderen pijn doen of mishandelen.”” (Bron: Vitaal Gezond)

Dat de heer Dunki, Mark Rutte een ” sociopaat” noemt is, mijns inziens, zeer terecht.
Hierboven heb ik een opsomming van de symptomen die een ” sociopaat” uitstraalt en eigenlijk een psychopaat genoemd kan worden:

Psychopaat:
Gevoelsarmoede en in het bijzonder het onvermogen tot empathie of het zich inleven in anderen.
-Pathologisch liegen en manipulatief gedrag.
-Arrogantie & grootheidswaan.
-Het voortdurend overtreden van wetten en maatschappelijke normen omdat de psychopaat het gevoel heeft daarboven te staan.””

We hebben dus goed begrepen dat Mark Rutte bij uitstek aan de genoemde symptomen voldoet.
En……. dat wisten we toch al ten minste TIEN jaar geleden? Maar niemand geloofde dat Mark Rutte een Persoonlijkheid- stoornis had en iedereen geloofde zijn kletspraat en dat zijn nietszeggende kletskopek eigenlijk voldeden aan de omschrijving van een ” Petitio Principii”, ( de cirkel redering ) en hij was volgens de NPO en zijn hielenlikkers een soort “Vader des Vaderland”.
Hoe komt het toch dat “men” hem prees? Heel simpel, hij was een soort Sinterklaas die het woord ” Nepotisme” tot in het oneindige verkoos boven verantwoording afleggen en daarmede heel veen sympathie verwierf.
“Men” was niet opgewassen tegen zijn “kwakzalvers” kletspraat en Rutte was meegaand in Brussel, waar hij miljarden aan belastinggeld als een cadeautje uit Nederland presenteerde en die overhandigde aan Mario Draghi dewelke de Mediterrane landen voorzag van de pecunia’s.

De heer Dunki heeft het zéér goed gezien en uit zijn artikel blijkt dat hij goed heeft gezocht naar de symptomen van een sociopaat.
Maar mijn vraag is:” Hoe komt het toch dat na “”TIEN Rutte “” de interpretatie van het woord ” sociopaat ” op Rutte van toepassing is. ?

Tigron
2 jaren geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

” Hoe komt het toch dat na “”TIEN Rutte “” de interpretatie van het woord ” sociopaat ” op Rutte van toepassing is. ?

Antwoord;

De meeste mensen gaan er vanuit dat anderen net zo zijn als zijzelf,
“zoals de waard is…..”
De meeste mensen zijn oprecht en betrouwbaar en gaan er ( onbewust) vanuit dat anderen dat eveneens zijn.
Het is voor de meeste mensen moeilijk voor te stellen dat iemand dergelijke eigenschappen heeft omdat die bij henzelf nagenoeg ontbreken.
Over het algemeen wil het besef pas na een lange tijd zich aandienen dat ze met iemand te doen hebben die andere eigenschappen heeft dan zijzelf.
Dat besef komt meer en meer nadat er voorbeelden/bewijzen zijn van hun eigen verkeerde veronderstelling t.a.v. een dergelijke persoon.